Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

                                        DOVEDNOSTI – ATMOSFÉRA – KVALITA – ODBORNOST - LIDSKOST

 

 

 

3letý učební obor "H" Instalatér

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. nabízí absolventům základních škol tříletý učební obor ukončen závěrečnou zkouškou a vydáním výučního listu.

Instalatér

 

 


Základní údaje

Název oboru: Instalatér Kód studia: 36-52-H/01 Délka přípravy: 3 roky Určení: hoši/dívky Podmínky přijetí:   splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání, prokázání zdravotní způsobilosti ...

více

Školné

Žáci neplatí školné.    

více

Bonus

certifikovaný svářečský průkaz za zvýhodněnou cenu řidičsky průkaz skupiny "B" za zvýhodněnou cenu pro školní rok 2015/2016 stipendium na základě dosažených výsledků, žádná neomluvená absence     1. ročník   800 Kč měsíčně     2. ročník 2000 ...

více

Obor je zaměřen na

montáž, údržbu a opravy vodovodních, odpadních, plynovodních a topných rozvodů a zařízení spojování materiálů svářením kyslíko-acetylénovým plamenem, svařování plastů, pájení propanbutanovým plamenem, elektrickými pájkami, lepením a jinými technikami montáž a demontáž zařízení ...

více

Absolvent ovládá

má znalosti o rozvodech vody, kanalizace, topení a plynu orientuje se v technické dokumentaci základní znalosti v oborech elektro, regulace a měření se zaměřením pro aplikaci těchto systémů do vnitřních instalačních rozvodů zařízení používá při montáži a umí ...

více

Uplatnění absolventů

Absolvent je připraven na výkon pracovních činností povolání instalatér a po absolvování příslušné praxe na samostatné podnikání v oboru.

více

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolvent, který úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku, se může ucházet o přijetí na Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. do nástavbového maturitního studia oboru 64-41-L/51 Podnikání se slevou na školném.  

více

Základní údaje

Název oboru: Instalatér
Kód studia: 36-52-H/01
Délka přípravy: 3 roky
Určení: hoši/dívky
Podmínky přijetí:  splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání, prokázání zdravotní způsobilosti
Způsob ukončení: závěrečná zkouška s vydáním výučního listu
Poskytované vzdělání:   střední vzdělání s výučním listem
Název školy: Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.
Místo výuky: Orlová

 


ŠVP Instalatér platný od 1. 9. 2022 počínaje 1. ročníkem ke stažení zde (formát PDF, cca 2700kB)

 

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dle NV č. 211/2010 Sb. - formulář ke stažení zde

Přihláška ke studiu - formulář zde

Školné

Žáci neplatí školné.

 

 

Bonus

 • certifikovaný svářečský průkaz za zvýhodněnou cenu
 • řidičsky průkaz skupiny "B" za zvýhodněnou cenu
 • pro školní rok 2015/2016 stipendium na základě dosažených výsledků, žádná neomluvená absence

    1. ročník   800 Kč měsíčně
    2. ročník 2000 Kč měsíčně
    3. ročník 3000 Kč měsíčně

Obor je zaměřen na

 • montáž, údržbu a opravy vodovodních, odpadních, plynovodních a topných rozvodů a zařízení
 • spojování materiálů svářením kyslíko-acetylénovým plamenem, svařování plastů, pájení propanbutanovým plamenem, elektrickými pájkami, lepením a jinými technikami
 • montáž a demontáž zařízení
 • regulace a uvádění do provozu

Absolvent ovládá

 • má znalosti o rozvodech vody, kanalizace, topení a plynu
 • orientuje se v technické dokumentaci
 • základní znalosti v oborech elektro, regulace a měření se zaměřením pro aplikaci těchto systémů do vnitřních instalačních rozvodů zařízení
 • používá při montáži a umí doporučit zákazníkovi pouze řádně ověřené a certifikované výrobky

Uplatnění absolventů

Absolvent je připraven na výkon pracovních činností povolání instalatér a po absolvování příslušné praxe na samostatné podnikání v oboru.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolvent, který úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku, se může ucházet o přijetí na Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. do nástavbového maturitního studia oboru 64-41-L/51 Podnikání se slevou na školném.