Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

                                        DOVEDNOSTI – ATMOSFÉRA – KVALITA – ODBORNOST - LIDSKOST

 

 

 

3letý učební obor "H" Reprodukční grafik

Základní údaje

Název oboru: Reprodukční grafik Kód studia: 34-53-H/01 Délka přípravy: 3 roky Určení: hoši/dívky Podmínky přijetí: splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání Způsob ukončení:  závěrečná ...

více

Školné

Žáci neplatí školné.

více

Bonus

možnost získání řidičského průkazu skupiny „B“ za zvýhodněnou cenu praxe v renomovaných firmách

více

Obor je zaměřen na

přípravu textových a obrazových podkladů ovládání počítačových programů pro konkrétní pracovní postup ovládání polygrafické techniky a technologií tvorbu grafických návrhů a provádět grafickou úpravu tiskovin přípravu a zpracování výrobků

více

Absolvent ovládá

vykonávat všechny pracovní činnosti v procesu předtiskové přípravy a zpracování výrobků nejrůznější grafické programové vybavení: Adobe CS4 (Illustrator, Photoshop, InDesign, Acrobat Professional), CorelDRAW a další technologickou přípravu textových a obrazových podkladů vytvářet ...

více

Uplatnění absolventů

v reklamních agenturách v reprodukčních a typografických studiích v nakladatelstvích a vydavatelstvích a dalších...  

více

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolvent, který úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku, se může ucházet o přijetí na Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. do nástavbového maturitního studia oboru 64-41-L/51 Podnikání se slevou na školném.    

více

Základní údaje

Název oboru: Reprodukční grafik
Kód studia: 34-53-H/01
Délka přípravy: 3 roky
Určení: hoši/dívky
Podmínky přijetí: splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání
Způsob ukončení:  závěrečná zkouška s vydáním výučního listu
Poskytované vzdělání:  střední vzdělání s výučním listem
Název školy: Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
Místo výuky: Orlová

 

 

ŠVP Reprodukční grafik platný od 1. 9. 2022 počínaje 1. ročníkem ke stažení zde

 

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti nevyžadujeme.

Přihláška ke studiu - formulář zde

Školné

Žáci neplatí školné.

Bonus

 • možnost získání řidičského průkazu skupiny „B“ za zvýhodněnou cenu
 • praxe v renomovaných firmách

Obor je zaměřen na

 • přípravu textových a obrazových podkladů
 • ovládání počítačových programů pro konkrétní pracovní postup
 • ovládání polygrafické techniky a technologií
 • tvorbu grafických návrhů a provádět grafickou úpravu tiskovin
 • přípravu a zpracování výrobků

Absolvent ovládá

 • vykonávat všechny pracovní činnosti v procesu předtiskové přípravy a zpracování výrobků
 • nejrůznější grafické programové vybavení: Adobe CS4 (Illustrator, Photoshop, InDesign, Acrobat Professional), CorelDRAW a další
 • technologickou přípravu textových a obrazových podkladů
 • vytvářet vhodný design výrobků (např. letáků, oznámení, knih, novin a časopisů)
 • cenové kalkulace a různé části polygrafické výroby

Uplatnění absolventů

 • v reklamních agenturách
 • v reprodukčních a typografických studiích
 • v nakladatelstvích a vydavatelstvích a dalších...

 

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolvent, který úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku, se může ucházet o přijetí na Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. do nástavbového maturitního studia oboru 64-41-L/51 Podnikání se slevou na školném.