Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

                                        DOVEDNOSTI – ATMOSFÉRA – KVALITA – ODBORNOST - LIDSKOST

 

 

 

3letý učební obor "H" Zedník

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. nabízí absolventům základních škol tříletý učební obor ukončen závěrečnou zkouškou a vydáním výučního listu.

Zedník

 

 


Základní údaje

Název oboru: Zedník Kód studia: 36-67-H/01 Délka přípravy: 3 roky Určení: hoši/dívky Podmínky přijetí:   splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání, prokázání zdravotní způsobilosti ...

více

Školné

Žáci neplatí školné.    

více

Bonus

certifikovaný svářečský průkaz za zvýhodněnou cenu, získání osvědčení odborného kurzu "Sádrokartonář" za zvýhodněnou cenu, řidičsky průkaz skupiny "B" za zvýhodněnou cenu, pro školní rok 2015/2016 stipendium na základě dosažených výsledků, žádná neomluvená absence ...

více

Obor je zaměřen na

teoretické znalosti a praktické dovednosti pro všechny kvalifikované stavební činnosti stavbu nosných a výplňových zdí, příček, komínů, provádění vnitřních i vnějších omítek, jednoduchých betonářských prací, provádění izolací provádění oprav, adaptací a stavebních montáží

více

Absolvent ovládá

čtení stavebních výkresů, orientuje se v projektové a technické dokumentaci příprava a použití potřebného nářadí, volbu správného technologického postupu a organizaci práce demontáž lehkého lešení použití materiálových a výkonových norem zásady a předpisy bezpečnosti ...

více

Uplatnění absolventů

v samostatné činnosti ve stavebnictví

více

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolvent, který úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku se může ucházet o přijetí do nástavbového studia, oboru 64-41-L/51 Podnikání se slevou.

více

Základní údaje

Název oboru: Zedník
Kód studia: 36-67-H/01
Délka přípravy: 3 roky
Určení: hoši/dívky
Podmínky přijetí:  splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání, prokázání zdravotní způsobilosti
Způsob ukončení: závěrečná zkouška s vydáním výučního listu
Poskytované vzdělání:   střední vzdělání s výučním listem
Název školy: Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.
Místo výuky: Orlová

 


ŠVP Zedník platný od 1. 9. 2022 počínaje 1. ročníkem ke stažení zde

 

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dle NV č. 211/2010 Sb. - formulář ke stažení zde

Přihláška ke studiu - formulář zde

Školné

Žáci neplatí školné.

 

 

Bonus

 • certifikovaný svářečský průkaz za zvýhodněnou cenu,
 • získání osvědčení odborného kurzu "Sádrokartonář" za zvýhodněnou cenu,
 • řidičsky průkaz skupiny "B" za zvýhodněnou cenu,
 • pro školní rok 2015/2016 stipendium na základě dosažených výsledků, žádná neomluvená absence

     1. ročník    800 Kč měsíčně

     2. ročník 2 000 Kč měsíčně

     3. ročník 3 000 Kč měsíčně

Obor je zaměřen na

 • teoretické znalosti a praktické dovednosti pro všechny kvalifikované stavební činnosti
 • stavbu nosných a výplňových zdí, příček, komínů, provádění vnitřních i vnějších omítek, jednoduchých betonářských prací, provádění izolací
 • provádění oprav, adaptací a stavebních montáží

Absolvent ovládá

 • čtení stavebních výkresů, orientuje se v projektové a technické dokumentaci
 • příprava a použití potřebného nářadí, volbu správného technologického postupu a organizaci práce
 • demontáž lehkého lešení
 • použití materiálových a výkonových norem
 • zásady a předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví
 • vedení písemné dokumentace související s prováděnými pracemi

Uplatnění absolventů

 • v samostatné činnosti ve stavebnictví

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolvent, který úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku se může ucházet o přijetí do nástavbového studia, oboru 64-41-L/51 Podnikání se slevou.