Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

                                        DOVEDNOSTI – ATMOSFÉRA – KVALITA – ODBORNOST - LIDSKOST

 

 

 

4letý studijní obor: Hotelnictví se zaměřením na Hotelový animátor, sport a výživa

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL,o.p.s. nabízí absolventům základních škol čtyřletý obor s maturitou: 

 

Hotelnictví se zaměřením na

Hotelový animátor, sport a výživa

 

 


Základní údaje

Název oboru: Hotelnicví se zaměřením Hotelový animátor, sport a výživa Kód studia: 65-42-M/01 Délka přípravy:  4 roky Určení: chlapci/dívky Podmínky přijetí: splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ...

více

Školné

Školné 1 250 Kč měsíčně. V případě uhrazení ročního školného jednorázově - sleva ve výši 10 % z roční výše školného. V případě uhrazení školného v pololetních splátkách - sleva ve výši 5 % z roční výše školného. Výše školného může být zvýšeno ve vazbě na růst inflace a náklady ...

více

Bonus

zdarma možnost získání výučního listu v učebním oboru Kuchař-číšník, řidičský průkaz skupiny "B" za zvýhodněných podmínek, příspěvek na zahraniční stáže a tématické zájezdy, příspěvek pro mimovýukové aktivity, stipendium dle studijních výsledků, Europass ...

více

Obor je zaměřen na

práci v hotelnictví se zaměřením na organizování sportovní činnosti v rámci volnočasových aktivit klientů aktivní užívání zvoleného cizího jazyka studium základních administrativních, právních a organizačně - provozních činností souvisejících s obchodně podnikatelskou ...

více

Absolvent ovládá

řízení práce v hotelovém provozu, stravovacího provozu a cestovních kanceláří techniku poskytování stravovacích, ubytovacích, informačních a dalších služeb cestovního ruchu tvorbu animačních programů pro aktivní, tvořivé a kultivované trávení volného času využívání ...

více

Uplatnění absolventů

Absolvent se uplatní v široké oblasti hotelového průmyslu a v oblastech souvisejících s cestovním ruchem především jakopracovník hotelového provozu na pozici recepční, provozní, animátor hotelu, v tělovýchovných organizacích pro děti a mládež, pracovník ve fitness centrech, ...

více

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na naší Vyšší odborné škole DAKOL se slevou na školném nebo na vysoké škole za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol.

více

Základní údaje

Název oboru:

Hotelnicví se zaměřením

Hotelový animátor, sport a výživa

Kód studia:

65-42-M/01
Délka přípravy:  4 roky
Určení: chlapci/dívky
Podmínky přijetí: splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání, prokázání zdravotní způsobilosti
Způsob ukončení: maturitní zkouška a získání výučního listu Kuchař-číšník
Poskytované vzdělání:   střední vzdělání s maturitní zkouškou
Název školy: Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.
Místo výuky: Petrovice u KarvinéŠVP Hotelnictví se zaměřením na Hotelový animátor sport a výživá od 1.9.2021 počínaje 1. ročníkem - ke stažení zde.  

 

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dle NV č. 211/2010 Sb. - formulář ke stažení zde

Přihláška ke studiu - formulář zde

Školné

Školné 1 250 Kč měsíčně.

V případě uhrazení ročního školného jednorázově - sleva ve výši 10 % z roční výše školného.

V případě uhrazení školného v pololetních splátkách - sleva ve výši 5 % z roční výše školného.

Výše školného může být zvýšeno ve vazbě na růst inflace a náklady související s pedagogickým procesem, a to vždy k 30. 6. běžného kalendářního roku s účinností od 1. 9. následujícího školního roku

Bonus

 • zdarma možnost získání výučního listu v učebním oboru Kuchař-číšník,
 • řidičský průkaz skupiny "B" za zvýhodněných podmínek,
 • příspěvek na zahraniční stáže a tématické zájezdy,
 • příspěvek pro mimovýukové aktivity,
 • stipendium dle studijních výsledků,
 • Europass pro žáky DAKOLu.

Obor je zaměřen na

 • práci v hotelnictví se zaměřením na organizování sportovní činnosti v rámci volnočasových aktivit klientů
 • aktivní užívání zvoleného cizího jazyka
 • studium základních administrativních, právních a organizačně - provozních činností souvisejících s obchodně podnikatelskou praxí

Absolvent ovládá

 • řízení práce v hotelovém provozu, stravovacího provozu a cestovních kanceláří
 • techniku poskytování stravovacích, ubytovacích, informačních a dalších služeb cestovního ruchu
 • tvorbu animačních programů pro aktivní, tvořivé a kultivované trávení volného času
 • využívání výtvarných technik, hudebních aktivit a vybraných sportovních aktivit při tvorbě animačních programů
 • praktické relaxační a rekondiční techniky, umí poskytnout první pomoc

Uplatnění absolventů

Absolvent se uplatní v široké oblasti hotelového průmyslu a v oblastech souvisejících s cestovním ruchem především jakopracovník hotelového provozu na pozici recepční, provozní, animátor hotelu, v tělovýchovných organizacích pro děti a mládež, pracovník ve fitness centrech, poradce v oblasti výživy, atd.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na naší Vyšší odborné škole DAKOL se slevou na školném nebo na vysoké škole za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol.