Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

                                        DOVEDNOSTI – ATMOSFÉRA – KVALITA – ODBORNOST - LIDSKOST

 

 

 

4letý studijní obor: Mechanik strojů a zařízení

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. nabízí absolventům základních škol čtyřletý obor s maturitou:

Mechanik strojů a zařízení

 

 


Základní údaje

Název oboru: Mechanik strojů a zařízení Kód studia: 23-44-L/01 (model L0 + H) Délka přípravy:  4 roky Určení: chlapci/dívky  Podmínky přijetí: splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního ...

více

Školné

Žáci neplatí školné.  

více

Bonus

získání profesní kompetence navíc, protože už na konci 3. ročníku studia žák  po vykonání závěrečné zkoušky získá výuční list Strojní mechanik 23-51-H/01 když se žák rozhodne po absolvování 3. ročníku a vykonání závěrečné zkoušky nepokračovat ve studiu, získá plnohodnotné ...

více

Obor je zaměřen na

ruční a strojní obrábění materiálu, svařování montáž, demontáž, popř. výroba strojních součásti montáž strojírenských výrobků, jejich uvedení a následné odzkoušení odstraňování poruch na strojích a zařízeních

více

Absolvent ovládá

ruční a strojní obrábění materiálů svařování v ochranné atmosféře CO a řezání kyslíkem výrobu a montáž strojních součástí opravy strojních výrobků a jejich uvádění do provozu zjišťování a odstraňování poruch na strojích a zařízeních zajišťování předávacího a ...

více

Uplatnění absolventů

v náročných pracovních činnostech při opravách, seřizování, uvádění strojů a strojních součástí do provozu, včetně jejich příslušenství a technickohospodářských činností provozního charakteru po absolvování příslušné praxe a předepsaných zkoušek může samostatně podnikat v oboru

více

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na naší Vyšší odborné škole DAKOL se slevou na školném nebo na vysoké škole za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol. Žáci tohoto oboru mohou od školního roku ...

více

Základní údaje

Název oboru:

Mechanik strojů a zařízení

Kód studia:

23-44-L/01 (model L0 + H)

Délka přípravy:  4 roky
Určení: chlapci/dívky 
Podmínky přijetí: splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání, prokázání zdravotní způsobilosti
Způsob ukončení: maturitní zkouška (ve 4. ročníku) a závěrečná zkouška (ve 3. ročníku)
Poskytované vzdělání:   střední vzdělání s maturitní zkouškou
Název školy: Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.
Místo výuky: Petrovice u Karviné

 

Školní vzdělávací porgram (ŠVP) Mechanik strojů a zařízení (L0+H) - platný od 1. 9. 2022 počínaje 1. ročníkem ke stažení zde. (formát PDF, cca 300 kB)

ŠVP Mechanik strojů a zařízení dobíhající platný od roku 2018 - ke stažení zde.

 

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dle NV č. 211/2010 Sb. - formulář ke stažení zde

Přihláška ke studiu - formulář zde

Školné

Žáci neplatí školné.

 

Bonus

 • získání profesní kompetence navíc, protože už na konci 3. ročníku studia žák  po vykonání závěrečné zkoušky získá výuční list Strojní mechanik 23-51-H/01
 • když se žák rozhodne po absolvování 3. ročníku a vykonání závěrečné zkoušky nepokračovat ve studiu, získá plnohodnotné středoškolské vzdělání - výuční list 3letého oboru Strojní mechanik
 • svářečský průkaz za zvýhodněnou cenu
 • řidičsky průkaz skupiny "B" za zvýhodněnou cenu
 • při dodržení kritérií školy může žák získat stipendium

   1. ročník   800 Kč měsíčně

   2. ročník 2000 Kč měsíčně

   3. ročník 3000 Kč měsíčně

Obor je zaměřen na

 • ruční a strojní obrábění materiálu, svařování
 • montáž, demontáž, popř. výroba strojních součásti
 • montáž strojírenských výrobků, jejich uvedení a následné odzkoušení
 • odstraňování poruch na strojích a zařízeních

Absolvent ovládá

 • ruční a strojní obrábění materiálů
 • svařování v ochranné atmosféře CO a řezání kyslíkem
 • výrobu a montáž strojních součástí
 • opravy strojních výrobků a jejich uvádění do provozu
 • zjišťování a odstraňování poruch na strojích a zařízeních
 • zajišťování předávacího a opravárenského servisu

Uplatnění absolventů

 • v náročných pracovních činnostech při opravách, seřizování, uvádění strojů a strojních součástí do provozu, včetně jejich příslušenství a technickohospodářských činností provozního charakteru
 • po absolvování příslušné praxe a předepsaných zkoušek může samostatně podnikat v oboru

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na naší Vyšší odborné škole DAKOL se slevou na školném nebo na vysoké škole za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol.

Žáci tohoto oboru mohou od školního roku 2021/22 získat výuční list v oboru Strojní mechanik ve 3. ročníku studia.