Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

                                        DOVEDNOSTI – ATMOSFÉRA – KVALITA – ODBORNOST - LIDSKOST

 

 

 

4letý studijní obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL,o.p.s. nabízí absolventům základních škol čtyřletý obor s maturitou:

Předškolní a mimoškolní pedagogika

 

 


Základní údaje

Název oboru: Předškolní a mimoškolní pedagogika Kód studia: 75-31-M/01 Délka přípravy:  4 roky Určení: chlapci/dívky  Podmínky přijetí: splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání, ...

více

Školné

Školné 1 450 Kč měsíčně. V případě uhrazení ročního školného jednorázově - sleva ve výši 10 % z roční výše školného. V případě uhrazení školného v pololetních splátkách - sleva ve výši 5 % z roční výše školného. Výše školného může být zvýšeno ve vazbě na růst inflace a náklady ...

více

Bonus

stipendium dle studijních výsledků řidičský průkaz skupiny "B" za zvýhodněných podmínek

více

Obor je zaměřen na

Připravujeme žáky na práci učitelky MŠ nebo jiného zařízení pro děti a mládež. Naučí se jak se podílet na rozvoji předpokladů svěřených dětí, zvláště rozumových, citových, tělesných a sociálních; jak dětem rozumět a komunikovat s nimi; jak rozvíjet klíčové kompetence dětí a mládeže; jak svoji ...

více

Uplatnění absolventů

Absolventi jsou kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci pro práci s dětmi a mládeží. Jsou připraveni vykonávat činnosti spojené s přímým výchovně-vzdělávacím působením na děti a mládež. Uplatní se jako učitelé mateřských škol, jako vychovatelé nebo pedagogové volného času ve školských zařízeních ...

více

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na naší Vyšší odborné škole DAKOL se slevou na školném nebo na vysoké škole za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol.

více

Základní údaje

Název oboru: Předškolní a mimoškolní pedagogika

Kód studia:

75-31-M/01
Délka přípravy:  4 roky
Určení: chlapci/dívky 
Podmínky přijetí:

splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání, prokázání zdravotní způsobilosti, znalost hry na hudební nástroj není podmínkou, neboť talentové zkoušky se nekonají. 

Způsob ukončení: maturitní zkouška
Poskytované vzdělání:   střední vzdělání s maturitní zkouškou
Název školy: Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.
Místo výuky: Petrovice u Karviné

 

 

ŠVP Předškolní a mimoškolní pedagogika platný od 1. 9. 2021 počínaje 1. ročníkem ke stažení zde.

 

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dle NV č. 211/2010 Sb. - formulář ke stažení zde

Přihláška ke studiu - formulář zde

 

Kritéria přijímacího řízení jsou uveřejněna na webových stránkách naší školy v sekci Pro uchazeče. 

Uchazeči si mohou po předchozí telefonické dohodě dohodnout prohlídku školy a získat další informace.

 

Školné

Školné 1 450 Kč měsíčně.

V případě uhrazení ročního školného jednorázově - sleva ve výši 10 % z roční výše školného.

V případě uhrazení školného v pololetních splátkách - sleva ve výši 5 % z roční výše školného.

Výše školného může být zvýšeno ve vazbě na růst inflace a náklady související s pedagogickým procesem, a to vždy k 30. 6. běžného kalendářního roku s účinností od 1. 9. následujícího školního roku.

 

 

 

Bonus

  • stipendium dle studijních výsledků
  • řidičský průkaz skupiny "B" za zvýhodněných podmínek

Obor je zaměřen na

Připravujeme žáky na práci učitelky MŠ nebo jiného zařízení pro děti a mládež. Naučí se jak se podílet na rozvoji předpokladů svěřených dětí, zvláště rozumových, citových, tělesných a sociálních; jak dětem rozumět a komunikovat s nimi; jak rozvíjet klíčové kompetence dětí a mládeže; jak svoji práci  hodnotit. Ke své práci s dětmi a mládeží  potřebují mít znalosti a dovednosti z pedagogiky, psychologie, biologie, také z výtvarné a dramatické výchovy, tělesné výchovy, hudební výchovy. V oboru se žáci učí, proč a jak dbát na bezpečnost dětí, osvojí si zásady zdravého životního stylu a budou znát právní normy, které se jich týkají. Žáci budou umět připravovat projekty k výchově a vzdělávání dětí, tj. naplánovat a připravit činnosti pro děti, pak je organizovat a řídit v rámci svého pracoviště.

Podmínkou přijetí však není znalost hry na hudební nástroj.

Uplatnění absolventů

Absolventi jsou kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci pro práci s dětmi a mládeží. Jsou připraveni vykonávat činnosti spojené s přímým výchovně-vzdělávacím působením na děti a mládež. Uplatní se jako učitelé mateřských škol, jako vychovatelé nebo pedagogové volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních a jiných zařízeních, ve kterých se pracuje s dětmi a mládeží (výjimkou jsou školská zařízení pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo preventivně výchovnou péči, viz § 16(2) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících). Absolventi najdou uplatnění také v neškolských zařízeních, např. sociálních nebo zdravotnických, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost.  Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na naší Vyšší odborné škole DAKOL se slevou na školném nebo na vysoké škole za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol.