Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

Aktuality

Zveřejnění výsledků 5. kola přijímacího řízení ke vzdělávání do maturitních a učebních oborů pro školní rok2016-2017

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. zveřejňuje seznam přijatých uchazečů v 5. kole přijímacího řízení (dle § 60 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění). Maturitní obory 4leté - kategorie „M,“ (soubory ve ...

více

6. kolo přijímacího řízení

Dne 17. 6. 2016 vyhlásili ředitelé škol DAKOL 6. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017. Veškeré informace k přijímacímu řízení naleznete v sekci Pro uchazeče .

více

Zveřejnění výsledků 4. kola přijímacího řízení ke vzdělávání do maturitních a učebních oborů pro škol. rok 2016-2017

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. zveřejňuje seznam přijatých uchazečů v 4. kole přijímacího řízení (dle § 60 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění). 3leté učební obory - kategorie „H“ (soubory ve formátu ...

více

Zveřejnění výsledků 3. kola přijímacího řízení ke vzdělávání do maturitních a učebních oborů pro škl. rok 2016-2017

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. zveřejňuje seznam přijatých uchazečů v 3. kole přijímacího řízení (dle § 60 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění). 3leté učební obory - kategorie „H“ (soubory ve formátu ...

více

Výsledky 2. kola přijímacího řízení ke vzdělávání do maturitních a učebních oborů pro školní rok 2016/2017

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. zveřejňuje seznam přijatých uchazečů v 2. kole přijímacího řízení (dle § 60 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění).   Maturitní obory 4leté - kategorie „M, L“ ...

více

Výzva k podání nabídek - Zateplení objektu dílen školy Petrovice u Karviné

Výrobní dílny DAKOL, s.r.o. poptávají zpracování cenové nabídky na akci "Zateplení objektu dílen školy Petrovice u Karviné". Více informací ke stažení ZDE .

více

Volné pracovní místo - učitel odborného výcviku pro obor Obráběč kovů

Střední školy DAKOL vyhlašují výběrové řízení na volné pracovní místo vhodné i pro absolventy: Učitel odborného výcviku pro obor Obráběč kovů (Nástrojař, Strojní mechanik). Podmínkou pro zařazení do výběrového řízení je výuční list v oboru Obráběč kovů (Nástrojař, Strojní mechanik ...

více

Soutěž v psaní všemi deseti

Během měsíce dubna na naší škole proběhnul jubilejní 10. ročník soutěže v psaní všemi deseti na klávesnici „Dakolácký datel“. Klání se zúčastnilo celkem 21 žáků z 1. ročníku nástavbového studia oboru Podnikání. Soutěžilo se v desetiminutovém opisu textu. Ač není dovednost psaní ...

více

Zveřejnění výsledků 5. kola přijímacího řízení ke vzdělávání do maturitních a učebních oborů pro školní rok2016-2017

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.
Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.

zveřejňuje seznam přijatých uchazečů v 5. kole přijímacího řízení (dle § 60 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění).

Maturitní obory 4leté - kategorie „M,“ (soubory ve formátu PDF) 

65-42-M/01     Hotelnictví se zaměřením na Hotelový animátor, sport a výživa - přijatí uchazeči

 

3leté učební obory - kategorie „H“ (soubory ve formátu PDF)

23-56-H/01     Obráběč kovů - přijatí uchazeči

66-51-H/01     Prodavač - přijatí uchazeči

53-41-H/01     Ošetřovatel - přijatí uchazeči

3leté učební obory - kategorie „E“ (soubory ve formátu PDF)
41-52-E/01     Zahradnické práce se zaměřením na Květinářské a aranžérské služby - přijatí uchazeči

 

Nástavbové studium - pro uchazeče 3letých učebních oborů (soubory ve formátu PDF)
64-41-L/51     Podnikání – denní forma studia - přijatí uchazeči
64-41-L/51     Podnikání – dálková forma studia - přijatí uchazeči

 

 Poučení:

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

 

Mgr. Vladimír Kolder a Ing. Michaela Pacanovská

ředitelé škol

6. kolo přijímacího řízení

Dne 17. 6. 2016 vyhlásili ředitelé škol DAKOL 6. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017.

Veškeré informace k přijímacímu řízení naleznete v sekci Pro uchazeče.

Zveřejnění výsledků 4. kola přijímacího řízení ke vzdělávání do maturitních a učebních oborů pro škol. rok 2016-2017

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.
Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.

zveřejňuje seznam přijatých uchazečů v 4. kole přijímacího řízení (dle § 60 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění).

3leté učební obory - kategorie „H“ (soubory ve formátu PDF)
23-51-H/01     Strojní mechanik - přijatí uchazeči

36-67-H/01     Zedník - přijatí uchazeči
69-53-H/01     Rekondiční a sportovní masér - přijatí uchazeči
65-51-H/01     Kuchař - číšník - přijatí uchazeči
66-51-H/01     Prodavač - přijatí uchazeči

Nástavbové studium - pro uchazeče 3letých učebních oborů (soubory ve formátu PDF)
64-41-L/51     Podnikání – denní forma studia - přijatí uchazeči

64-41-L/51     Podnikání – dálková forma studia - přijatí uchazeči


Poučení:

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

 


Mgr. Vladimír Kolder a Ing. Michaela Pacanovská
ředitelé škol

Zveřejnění výsledků 3. kola přijímacího řízení ke vzdělávání do maturitních a učebních oborů pro škl. rok 2016-2017

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.
Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.

zveřejňuje seznam přijatých uchazečů v 3. kole přijímacího řízení (dle § 60 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění).

3leté učební obory - kategorie „H“ (soubory ve formátu PDF)
23-51-H/01     Strojní mechanik - přijatí uchazeči
23-56-H/01     Obráběč kovů - přijatí uchazeči
53-41-H/01     Ošetřovatel - přijatí uchazeči
65-51-H/01     Kuchař - číšník - přijatí uchazeči
66-51-H/01     Prodavač - přijatí uchazeči

3leté učební obory - kategorie „E“ (soubory ve formátu PDF)
41-52-E/01     Zahradnické práce se zaměřením na Květinářské a aranžérské služby - přijatí uchazeči

Nástavbové studium - pro uchazeče 3letých učebních oborů (soubory ve formátu PDF)
64-41-L/51     Podnikání – denní forma studia - přijatí uchazeči

Dálková forma studia - 3leté učební obory (soubory ve formátu PDF)
65-51-H/01     Kuchař-číšník - přijatí uchazeči
66-51-H/01     Prodavač - přijatí uchazeči

 

Poučení:

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

 


Mgr. Vladimír Kolder a Ing. Michaela Pacanovská v.r.

ředitelé škol

 

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení ke vzdělávání do maturitních a učebních oborů pro školní rok 2016/2017

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.
Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.

zveřejňuje seznam přijatých uchazečů v 2. kole přijímacího řízení (dle § 60 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění).

 

Maturitní obory 4leté - kategorie „M, L“ (soubory ve formátu PDF)
65-42-M/01     Hotelnictví - přijatí uchazeči
65-42-M/01     Hotelnictví se zaměřením na Hotelový animátor, sport a výživa - přijatí uchazeči
75-41-M/01     Sociální činnost - přijatí uchazeči
69-41-L/02      Masér sportovní a rekondiční - přijatí uchazeči

3leté učební obory - kategorie „H“ (soubory ve formátu PDF)
23-51-H/01     Strojní mechanik - přijatí uchazeči
23-56-H/01     Obráběč kovů - přijatí uchazeči
36-67-H/01     Zedník - přijatí uchazeči
53-41-H/01     Ošetřovatel - přijatí uchazeči
65-51-H/01     Kuchař - číšník - přijatí uchazeči
66-51-H/01     Prodavač - přijatí uchazeči
69-53-H/01     Rekondiční a sportovní masér - přijatí uchazeči

3leté učební obory - kategorie „E“ (soubory ve formátu PDF)
36-67-E/01     Zednické práce - přijatí uchazeči
41-52-E/01     Zahradnické práce se zaměřením na Květinářské a aranžérské služby - přijatí uchazeči

Nástavbové studium - pro uchazeče 3letých učebních oborů (soubory ve formátu PDF)
64-41-L/51     Podnikání – denní forma studia - přijatí uchazeči
64-41-L/51     Podnikání – dálková forma studia - přijatí uchazeči

Dálková forma studia - 4letý maturitní obor (soubory ve formátu PDF)
75-41-M/01     Sociální činnost - přijatí uchazeči

Dálková forma studia - 3leté učební obory (soubory ve formátu PDF)
65-51-H/01     Kuchař-číšník - přijatí uchazeči
23-51-H/01     Strojní mechanik - přijatí uchazeči

Poučení:

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

 

 

 

Mgr. Vladimír Kolder a Ing. Michaela Pacanovská v.r.

ředitelé škol

 

 

Výzva k podání nabídek - Zateplení objektu dílen školy Petrovice u Karviné

Výrobní dílny DAKOL, s.r.o. poptávají zpracování cenové nabídky na akci "Zateplení objektu dílen školy Petrovice u Karviné".

Více informací ke stažení ZDE.

Volné pracovní místo - učitel odborného výcviku pro obor Obráběč kovů

Střední školy DAKOL vyhlašují výběrové řízení na volné pracovní místo vhodné i pro absolventy: Učitel odborného výcviku pro obor Obráběč kovů (Nástrojař, Strojní mechanik). Podmínkou pro zařazení do výběrového řízení je výuční list v oboru Obráběč kovů (Nástrojař, Strojní mechanik se znalostí obrábění kovů).

 

Strukturovaný životopis s naskenovaným dokladem o vzdělání zasílejte e-mailem na lajczykova.dagmar@dakol-karvina.cz.

Soutěž v psaní všemi deseti

Během měsíce dubna na naší škole proběhnul jubilejní 10. ročník soutěže v psaní všemi deseti na klávesnici „Dakolácký datel“. Klání se zúčastnilo celkem 21 žáků z 1. ročníku nástavbového studia oboru Podnikání. Soutěžilo se v desetiminutovém opisu textu.
Ač není dovednost psaní všemi deseti u těchto oborů považována za stěžejní, jako např. u žáků obchodních akademií, dosáhli soutěžící pěkných výsledků. Na prvním místě se umístila s 209 čistými úhozy za minutu Miroslava Jastrzembská, na druhém místě Nikola Lapišová (207 čistých úhozů za minutu) a na třetím místě Tereza Svobodová (162 čistých úhozů za minutu).
Všem umístěným gratulujeme k hezkým výkonům. Vítězům byly předány dárky a upomínkové předměty, které věnovala škola.