Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

Aktuality

Zveřejnění výsledků 3. kola přijímacího řízení ke vzdělávání do maturitních a učebních oborů pro škl. rok 2016-2017

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. zveřejňuje seznam přijatých uchazečů v 3. kole přijímacího řízení (dle § 60 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění). 3leté učební obory - kategorie „H“ (soubory ve formátu ...

více

Výsledky 2. kola přijímacího řízení ke vzdělávání do maturitních a učebních oborů pro školní rok 2016/2017

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. zveřejňuje seznam přijatých uchazečů v 2. kole přijímacího řízení (dle § 60 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění).   Maturitní obory 4leté - kategorie „M, L“ ...

více

Výzva k podání nabídek - Zateplení objektu dílen školy Petrovice u Karviné

Výrobní dílny DAKOL, s.r.o. poptávají zpracování cenové nabídky na akci "Zateplení objektu dílen školy Petrovice u Karviné". Více informací ke stažení ZDE .

více

Volné pracovní místo - učitel odborného výcviku pro obor Obráběč kovů

Střední školy DAKOL vyhlašují výběrové řízení na volné pracovní místo vhodné i pro absolventy: Učitel odborného výcviku pro obor Obráběč kovů (Nástrojař, Strojní mechanik). Podmínkou pro zařazení do výběrového řízení je výuční list v oboru Obráběč kovů (Nástrojař, Strojní mechanik ...

více

Soutěž v psaní všemi deseti

Během měsíce dubna na naší škole proběhnul jubilejní 10. ročník soutěže v psaní všemi deseti na klávesnici „Dakolácký datel“. Klání se zúčastnilo celkem 21 žáků z 1. ročníku nástavbového studia oboru Podnikání. Soutěžilo se v desetiminutovém opisu textu. Ač není dovednost psaní ...

více

Karneval chutí 2016

Ve dnech 22. – 24. 4. 2016 se naše škola zúčastnila festivalu "Karneval chutí 2016" na Ostravském výstavišti. Letošní ročník byl věnován českému králi Karlu IV. pod názvem Karel IV. v současnosti a minulosti. Do letošního ročníku se zapojili žáci z oboru Hotelnictví, kteří se postarali ...

více

Pochvala našim žákyním MR3

A máme tady krásnou pochvalu, která patří všem masérům na odborné praxi ve Velkých Losinách a konkrétně dvěma žákyním MR3. Mgr. Milena Raisová píše Bc. Petru Navrátilovi - učiteli odborného výcviku: "Právě jsme se vrátili z Termálních lázní Velké Losiny, kde jsme měli mimo jiné i procedury ...

více

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Vážení uchazeči o studium, Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. a Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. zveřejňují výsledky 1. kola přijímacího řízení - ke shlédnutí  ZDE .   Jsme velice rádi, že jste se přihlásili ke studiu právě na naše školy ...

více

Zveřejnění výsledků 3. kola přijímacího řízení ke vzdělávání do maturitních a učebních oborů pro škl. rok 2016-2017

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.
Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.

zveřejňuje seznam přijatých uchazečů v 3. kole přijímacího řízení (dle § 60 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění).

3leté učební obory - kategorie „H“ (soubory ve formátu PDF)
23-51-H/01     Strojní mechanik - přijatí uchazeči
23-56-H/01     Obráběč kovů - přijatí uchazeči
53-41-H/01     Ošetřovatel - přijatí uchazeči
65-51-H/01     Kuchař - číšník - přijatí uchazeči
66-51-H/01     Prodavač - přijatí uchazeči

3leté učební obory - kategorie „E“ (soubory ve formátu PDF)
41-52-E/01     Zahradnické práce se zaměřením na Květinářské a aranžérské služby - přijatí uchazeči

Nástavbové studium - pro uchazeče 3letých učebních oborů (soubory ve formátu PDF)
64-41-L/51     Podnikání – denní forma studia - přijatí uchazeči

Dálková forma studia - 3leté učební obory (soubory ve formátu PDF)
65-51-H/01     Kuchař-číšník - přijatí uchazeči
66-51-H/01     Prodavač - přijatí uchazeči

 

Poučení:

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

 


Mgr. Vladimír Kolder a Ing. Michaela Pacanovská v.r.

ředitelé škol

 

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení ke vzdělávání do maturitních a učebních oborů pro školní rok 2016/2017

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.
Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.

zveřejňuje seznam přijatých uchazečů v 2. kole přijímacího řízení (dle § 60 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění).

 

Maturitní obory 4leté - kategorie „M, L“ (soubory ve formátu PDF)
65-42-M/01     Hotelnictví - přijatí uchazeči
65-42-M/01     Hotelnictví se zaměřením na Hotelový animátor, sport a výživa - přijatí uchazeči
75-41-M/01     Sociální činnost - přijatí uchazeči
69-41-L/02      Masér sportovní a rekondiční - přijatí uchazeči

3leté učební obory - kategorie „H“ (soubory ve formátu PDF)
23-51-H/01     Strojní mechanik - přijatí uchazeči
23-56-H/01     Obráběč kovů - přijatí uchazeči
36-67-H/01     Zedník - přijatí uchazeči
53-41-H/01     Ošetřovatel - přijatí uchazeči
65-51-H/01     Kuchař - číšník - přijatí uchazeči
66-51-H/01     Prodavač - přijatí uchazeči
69-53-H/01     Rekondiční a sportovní masér - přijatí uchazeči

3leté učební obory - kategorie „E“ (soubory ve formátu PDF)
36-67-E/01     Zednické práce - přijatí uchazeči
41-52-E/01     Zahradnické práce se zaměřením na Květinářské a aranžérské služby - přijatí uchazeči

Nástavbové studium - pro uchazeče 3letých učebních oborů (soubory ve formátu PDF)
64-41-L/51     Podnikání – denní forma studia - přijatí uchazeči
64-41-L/51     Podnikání – dálková forma studia - přijatí uchazeči

Dálková forma studia - 4letý maturitní obor (soubory ve formátu PDF)
75-41-M/01     Sociální činnost - přijatí uchazeči

Dálková forma studia - 3leté učební obory (soubory ve formátu PDF)
65-51-H/01     Kuchař-číšník - přijatí uchazeči
23-51-H/01     Strojní mechanik - přijatí uchazeči

Poučení:

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

 

 

 

Mgr. Vladimír Kolder a Ing. Michaela Pacanovská v.r.

ředitelé škol

 

 

Výzva k podání nabídek - Zateplení objektu dílen školy Petrovice u Karviné

Výrobní dílny DAKOL, s.r.o. poptávají zpracování cenové nabídky na akci "Zateplení objektu dílen školy Petrovice u Karviné".

Více informací ke stažení ZDE.

Volné pracovní místo - učitel odborného výcviku pro obor Obráběč kovů

Střední školy DAKOL vyhlašují výběrové řízení na volné pracovní místo vhodné i pro absolventy: Učitel odborného výcviku pro obor Obráběč kovů (Nástrojař, Strojní mechanik). Podmínkou pro zařazení do výběrového řízení je výuční list v oboru Obráběč kovů (Nástrojař, Strojní mechanik se znalostí obrábění kovů).

 

Strukturovaný životopis s naskenovaným dokladem o vzdělání zasílejte e-mailem na lajczykova.dagmar@dakol-karvina.cz.

Soutěž v psaní všemi deseti

Během měsíce dubna na naší škole proběhnul jubilejní 10. ročník soutěže v psaní všemi deseti na klávesnici „Dakolácký datel“. Klání se zúčastnilo celkem 21 žáků z 1. ročníku nástavbového studia oboru Podnikání. Soutěžilo se v desetiminutovém opisu textu.
Ač není dovednost psaní všemi deseti u těchto oborů považována za stěžejní, jako např. u žáků obchodních akademií, dosáhli soutěžící pěkných výsledků. Na prvním místě se umístila s 209 čistými úhozy za minutu Miroslava Jastrzembská, na druhém místě Nikola Lapišová (207 čistých úhozů za minutu) a na třetím místě Tereza Svobodová (162 čistých úhozů za minutu).
Všem umístěným gratulujeme k hezkým výkonům. Vítězům byly předány dárky a upomínkové předměty, které věnovala škola.

Karneval chutí 2016

Ve dnech 22. – 24. 4. 2016 se naše škola zúčastnila festivalu "Karneval chutí 2016" na Ostravském výstavišti. Letošní ročník byl věnován českému králi Karlu IV. pod názvem Karel IV. v současnosti a minulosti. Do letošního ročníku se zapojili žáci z oboru Hotelnictví, kteří se postarali o provoz baru, žákyně oboru Kuchař-číšník se pak věnovaly sestavení slavnostní tabule na dané téma a žáci oboru Zahradnické práce se zapojili do výzdoby a aranžmá této tabule. Navíc se žák HT1 Filip Šrámek zúčastnil pódiového vystoupení v míchání nápojů.

Soutěžící přišli podpořit učitelé, spolužáci i vedení školy.

Přílohy
jpgBez názvu [jpg, 2064 kB]

Pochvala našim žákyním MR3

A máme tady krásnou pochvalu, která patří všem masérům na odborné praxi ve Velkých Losinách a konkrétně dvěma žákyním MR3.

Mgr. Milena Raisová píše Bc. Petru Navrátilovi - učiteli odborného výcviku:

"Právě jsme se vrátili z Termálních lázní Velké Losiny, kde jsme měli mimo jiné i procedury v domě Eliška- balneoprovoz. Byli jsme zde již potřetí. Při léčebných procedurách se vždy setkáváme s Vašimi studenty. Rádi bychom je pochválili. Jsou od Vás dobře vedeni. Jejich přístup je opravdu profesionální. Při jakékoliv práci si vědí rady. K nám, pacientům, jsou velice milí, ochotní, slušní a pomáhají nám. Dostává se nám od nich opravdu vzorná péče a moc nám to pomáhá. Pacient není pro ně člověkem, který je jen obtěžuje. Mají pěkný vztah ke své odborné práci.
Proto bychom rádi pochválili Vaše studentky - praktikantky, zejména Kateřinu Kvasnicovou a Simonu Teperovou.
Jejich práce by nebyla tak výborná, kdybyste je jako vyučující odborného výcviku, tomu neučili. Náš dík za služby Vašich praktikantek patří i Vám.
Přejeme Vám, abyste Vaše znalosti mohli dále předávat Vašim praktikantům a mít radost z jejich uplatnění.

Srdečně Vás zdraví

Mgr. Milena Raisová"

 

Fotografie chválených žákyň je z charitativní akce pro nadaci Život dětem.  I za to zaslouží pochvalu!

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Vážení uchazeči o studium,

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. a Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. zveřejňují výsledky 1. kola přijímacího řízení - ke shlédnutí ZDE.

 

Jsme velice rádi, že jste se přihlásili ke studiu právě na naše školy DAKOL. Přijatí uchazeči z 1. kola přijímacího řízení, nezapomeňte doručit zápisový lístek na adresu školy nejpozději 6. 5. 2016. Těšíme se na Vás!