Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

Aktuality

Volná pozice - učitel/ka matematiky

Hledáme vhodného kandidáta na pozici učitel/ka matematiky (ZPV), škola: Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s., místo výkonu práce je: Petrovice u Karviné 570.   Podmínkou pro zařazení do výběrového řízení je ukončené magisterské vzdělání - učitelství pro střední školy - ...

více

Termíny přijímacích zkoušek

Řádný termín jednotné přijímací zkoušky je 8.6. 2020 Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky je 23.6. 2020 Informace o přijímacím řízení a kritéria pro přijetí jsou v souladu s platnou legislativou a zveřejněna také na úřední desce.   Ředitelka Vyšší odborné školy DAKOL a ...

více

Aktualizované termíny maturitních zkoušek

Aktualizované termíny maturitních zkoušek Praktická MZ 26.5. 2020 - PO2, PO3D, MS4 26.5.-27.5. 2020 - MR4   Společná část MZ 1.6. 2020 DT AJ, FJ, M 2.6. 2020 DT ČJL, RJ   Ústní zkouška společné části a profilová zkouška od 9.6. 2020 kontkrétní termíny pro ...

více

Rozvrh konzultací končících ročníků před MZ a ZZ pro školní rok 2019/2020

Vážení studenti, informujeme vás o rozvrhu konzultací končících ročníků před Maturitní zkouškou (MZ) a Závěrečnou zkouškou (ZZ) na našich školách v týdnu od 11.5. do 15.5.2020.   HAVÍŘOV Rozvrh konzultací končících ročníků MR4, RS3A, RS3B, OŠ3, KČ3A před MZ a ZZ - od 11. - ...

více

Seznam přijatých uchazečů a pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení v 1. kole přijímacího řízení ke vzdělávání do 3letých učebních oborů pro školní rok 2020/2021

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. zveřejňuje seznam přijatých uchazečů a pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení v 1. kole přijímacího řízení ke vzdělávání do 3letých učebních oborů pro školní rok 2020/2021:   ...

více

Vzdělávání pokračuje na dálku

Veškeré zadávané úkoly a studijní materiály najdou studenti v systému Bakaláři, v emailech tříd a třídních skupinách na FB. Věříme, že společnými silami zajistíme, aby dopad uzavření škol byl na Vaše vzdělání co nejmenší. Děkujeme za Vaši součinnost.

více

Nově u nás můžete studovat maséra i dálkově

3letý učební obor 69-53-H/01, Rekondiční a sportovní masér ve formě dálkového studia pro pracující osoby, budeme od nového školního roku 2020/2021 vyučovat ve škole v Havířově. Tříletý učební obor je ukončen závěrečnou zkouškou a vydáním výučního listu. Absolvent ovládá klasické a ...

více

Volná pozice - učitel/ka matematiky

Hledáme vhodného kandidáta na pozici učitel/ka matematiky (ZPV),
škola: Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.,
místo výkonu práce je: Petrovice u Karviné 570.

 

Podmínkou pro zařazení do výběrového řízení je ukončené magisterské vzdělání - učitelství pro střední školy - matematika, dle zákona č. 563/2004 Sb.

 

Strukturovaný životopis se souhlasem se zpracováním osobních údajů a sken diplomu, vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatek k diplomu prosím zasílejte do 30. 6. 2020 na e-mail: lajczykova.dagmar@dakol-karvina.cz

 

Nástup od 1. 9. 2020.

Termíny přijímacích zkoušek

Řádný termín jednotné přijímací zkoušky je 8.6. 2020

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky je 23.6. 2020

Informace o přijímacím řízení a kritéria pro přijetí jsou v souladu s platnou legislativou a zveřejněna také na úřední desce.

 

Ředitelka Vyšší odborné školy DAKOL a Střední školy DAKOL, o.p.s. stanovuje pro 1. kolo přijímacího řízení dva náhradní termíny pro konání ŠKOLNÍ přijímací zkoušky pro obor vzdělávání

- Předškolní a mimoškolní pedagogika 

Řádné termíny školní přijímací zkoušky: 3. 6. a 5.6. 2020  (uchazeč koná školní přijímací zkoušku v prvním termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce jako první v pořadí, a ve druhém termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí).

Náhradní termíny školní přijímací zkoušky: 19. 6. a 21.6. 2020

 

Forma a obsah školní přijímací zkoušky viz Kritéria přijímacího řízení daných oborů.

Aktualizované termíny maturitních zkoušek

Aktualizované termíny maturitních zkoušek

Praktická MZ

26.5. 2020 - PO2, PO3D, MS4

26.5.-27.5. 2020 - MR4

 

Společná část MZ

1.6. 2020 DT AJ, FJ, M

2.6. 2020 DT ČJL, RJ

 

Ústní zkouška společné části a profilová zkouška

od 9.6. 2020 kontkrétní termíny pro jednotilivé třídy včetně pořadí jednotlivých zkoušek stanovíme v nejbližší možné době

Rozvrh konzultací končících ročníků před MZ a ZZ pro školní rok 2019/2020

Vážení studenti,

informujeme vás o rozvrhu konzultací končících ročníků před Maturitní zkouškou (MZ) a Závěrečnou zkouškou (ZZ) na našich školách v týdnu od 11.5. do 15.5.2020.

 

HAVÍŘOV

Rozvrh konzultací končících ročníků MR4, RS3A, RS3B, OŠ3, KČ3A před MZ a ZZ - od 11. - 15. 5. 2020

 

 

PETROVICE u KARVINÉ

Rozvrh konzultací končících ročníků HA4, HT4, MS4, PO2, PO3D před MZ - od 18. - 22. 5. 2020

 

 

ORLOVÁ

Rozvrh konzultací končících ročníků Kč3/Kč3D, PR3/PR3D, SM3/SM3D, OK3, IN3/IN3D, ZE3/ZE3D, SP3, ZH3P, MAP3, TT3P před ZZ - od 11. 5. 2020

 

Ředitelé zvěřejnili Způsoby hodnocení výsledku vzdělávání za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Seznam přijatých uchazečů a pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení v 1. kole přijímacího řízení ke vzdělávání do 3letých učebních oborů pro školní rok 2020/2021

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s.
Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
zveřejňuje seznam přijatých uchazečů a pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení v 1. kole přijímacího řízení ke vzdělávání do 3letých učebních oborů pro školní rok 2020/2021:

 

3leté učební obory - kategorie „H“ (soubory ve formátu PDF)
23-51-H/01 Strojní mechanik - přijati uchazeči, seznam uchazečů
23-56-H/01 Obráběč kovů - přijati uchazeči, seznam uchazečů
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel - přijati uchazeči, seznam uchazečů

36-52-H/01 Instalatér - přijati uchazeči, seznam uchazečů

36-64-H/01 Tesař - seznam uchazečů

36-67-H/01 Zedník - přijati uchazeči, seznam uchazečů
53-41-H/01 Ošetřovatel - přijati uchazeči, seznam uchazečů
65-51-H/01 Kuchař - číšník - přijati uchazeči, seznam uchazečů
66-51-H/01 Prodavač - přijati uchazeči, seznam uchazečů
69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér - přijati uchazeči, seznam uchazečů


3leté učební obory - kategorie „E“ (soubory ve formátu PDF)

23-51-E/01 Strojírenské práce - přijati uchazeči, seznam uchazečů

33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba - přijati uchazeči, seznam uchazečů

36-57-E/01 Malířské a natěračské práce - přijati uchazeči, seznam uchazečů

36-67-H/01 Zednické práce - přijati uchazeči, seznam uchazečů
41-52-E/01 Zahradnické práce se zaměřením na Květinářské a aranžérské služby - přijati uchazeči, seznam uchazečů

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby - přijati uchazeči, seznam uchazečů
66-51-E/01 Prodavačské práce - přijati uchazeči, seznam uchazečů


Dálková forma studia - 3letý učební obor (soubory ve formátu PDF)

66-51-H/01 Prodavač - přijati uchazeči, seznam uchazečů

65-51-H/01 Kuchař - číšník - přijati uchazeči, seznam uchazečů

36-52-H/01 Instalatér - přijati uchazeči, seznam uchazečů

 

Poučení:

Svůj úmysl vzdělávat se v naší střední škole musí zákonný zástupce nezletilého přijatého uchazeče nebo zletilý přijatý uchazeč potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, nejpozději do data závazného pro žáky hlásicí se do maturitních oborů viz. níže. 

 

Zápisový lístek je možno vyplněný (oddíl 1.) a podepsaný zákonným zástupcem (u nezletilých uchazečů) a uchazečem zaslat poštou na adresu školy. Po otevření škol je možno zápisový lístek odevzdat na našich školách osobně.

 

V  případě, že se uchazeč hlásí současně např. na maturitní i nematuritní obor, ředitel školy zveřejní seznam s výsledky uchazečů nejpozději do 8 kalendářních dnů po dni konání jednotné přijímací zkoušky na středních školách s maturitní zkouškou. Od konce této 8denní lhůty pak uchazečům běží 5 denní lhůta pro odevzdání zápisového lístku.

 

 

Uchazeči ze základní školy, kteří dosud neobdrželi zápisový lístek, si jej můžou vyzvednout na své základní škole.

 

  Mgr. Vladimír Kolder                                                 Ing. Michaela Pacanovská
ředitel SOU DAKOL, s. r. o.                             ředitelka VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o. p. s.

Vzdělávání pokračuje na dálku

Veškeré zadávané úkoly a studijní materiály najdou studenti v systému Bakaláři, v emailech tříd a třídních skupinách na FB. Věříme, že společnými silami zajistíme, aby dopad uzavření škol byl na Vaše vzdělání co nejmenší. Děkujeme za Vaši součinnost.

Nově u nás můžete studovat maséra i dálkově

3letý učební obor 69-53-H/01, Rekondiční a sportovní masér ve formě dálkového studia pro pracující osoby, budeme od nového školního roku 2020/2021 vyučovat ve škole v Havířově.

Tříletý učební obor je ukončen závěrečnou zkouškou a vydáním výučního listu.

Absolvent ovládá klasické a sportovní masáže, základy orientálních masážních technik a terapeutických ošetření, základy anatomie, rekondičních a regeneračních cvičení.

Podmínky přijetí  jsou úspěšné ukončení povinné školní docházky a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

Výuka bude probíhat v odpoledních hodinách na pracovišti v Havířově.

Cena měsíčního školného 1500,-