Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

                                        DOVEDNOSTI – ATMOSFÉRA – KVALITA – ODBORNOST - LIDSKOST

 

 

 

Centrum celoživotního vzdělávání DAKOL

Centrum celoživotního vzdělávání DAKOL je součástí akreditovaného vzdělávacího pracoviště Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vzdělávacího komplexu škol DAKOL. Zaměřuje se především na další vzdělávání a rozvoj celoživotního učení obyvatel našeho regionu. Nabízí řadu rekvalifikačních kurzů, vzdělávací programy určené pro zaměstnance firem a podniků či možnosti zvýšení kvalifikace prostřednictvím udělování profesní ch kvalifikací pro zájemce z praxe. Jsme místem ověřování tzv. procesu uznávání výsledků předchozího učení a také autorizovanou právnickou osobou pro poskytování profesních kvalifikací dle Zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.