Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

Informace k maturitním zkouškám

Obchodník - obsah maturitní zkoušky pro školní rok 2016/2017

Vážení žáci, na základě vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na střední škole maturitní zkouškou stanovujeme pro přípravu k MZ 2016/17 tyto maturitní témata z jednotlivých předmětů.   Ústní maturitní zkouška z odborných předmětů květen/červen 2017 ...

více

Maturitní zkouška z cizích jazyků pro všechny obory - školní rok 2016/2017

Vážení žáci,   maturitní zkouška z cizího jazyka má ve společné části MZ vždy (bez ohledu na to, zda je konána jako zkouška povinná či nepovinná) charakter komplexní jazykové zkoušky, tzn., že se skládá ze tří povinných dílčích zkoušek:  - didaktického testu ...

více

Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury pro všechny obory - školní rok 2016/2017

Milí studenti,   abyste se dobře připravili k MZ, chceme Vám připomenout důležité informace o MZ z českého jazyka a literatury.  Maturitní zkouška obsahuje pouze  jednu  úroveň  obtížnosti - pro všechny školy stejnou.   Zkouška z ČJL  se skládá ...

více

Maturitní zkouška z matematiky pro všechny obory - školní rok 2016/2017

Vážení žáci, zde si můžete přečíst požadavky, podmínky a doporučenou literaturu k maturitní zkoušce z matematiky.    Informace studentům maturujících z matematiky Státní MZ z matematiky je tvořena z 1 části – didaktického testu ...

více

Obchodník - obsah maturitní zkoušky pro školní rok 2016/2017

Vážení žáci,

na základě vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na střední škole maturitní zkouškou stanovujeme pro přípravu k MZ 2016/17 tyto maturitní témata z jednotlivých předmětů.

 

Ústní maturitní zkouška z odborných předmětů květen/červen 2017
    Ekonomika služeb - ke stažení zde (formát doc, cca 15 kB)

    Obchodní provoz - ke stažení zde (formát doc, cca 26 kB)
 
Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů duben 2017

1. Samostatná odborná práce  s obhajobou
Samostatnou odbornou práci  na téma „Založení fiktivní prodejny“ žák vypracuje ve  4.ročníku  v průběhu  odborného výcviku a obhajobu vykonává v termínu praktické MZ dle OO zpracovaného  ZŘPV.
Součástí obhajoby odborné práce je prezentace své firmy formou výstavky a dárkového balení zboží.

Manuál k závěrečné práci - ke stažení zde

 

Stanovení termínu:
Zadání názvu prodejny  a  prodávaného sortimentu – do 30. listopadu 2016
Odevzdání práce – do 3. dubna 2017

2. Praktická písemná zkouška
    a) Praktická písemná zkouška z odborného výcviku zahrnuje učivo předmětů „Ekonomika služeb“  a „Účetnictví“:

 • Obchodní společnosti
 • Leasingové společnosti
 • Živnostenské podnikání
 • Kalkulace prodejní ceny
 • Mzdové a osobní náklady
 • Výpočet mezd k výplatě
 • Výpočet daně z příjmu FO
 • Výpočet daňové povinnosti plátce DPH
 • Odpisy dlouhodobého majetku
 • Finanční analýza
 • Individuálně stylizovaná písemnost

b) Základní požadavky obchodně – podnikatelské činnosti:
1.    Administrativa v prodejně - paragon, reklamační list, objednávka,  faktura
2.    Obchodní počty -  výpočet slevy, výsledek hospodaření při prodeji

 


V případě nezobrazení přílohy v prohlížeči „Internet Explorer“ zvolte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox, Google Chrome).

Maturitní zkouška z cizích jazyků pro všechny obory - školní rok 2016/2017

Vážení žáci,

 

maturitní zkouška z cizího jazyka má ve společné části MZ vždy (bez ohledu na to, zda je konána jako zkouška povinná či nepovinná) charakter komplexní jazykové zkoušky, tzn., že se skládá ze tří povinných dílčích zkoušek:

 - didaktického testu (obsahuje dva subtesty – čtení - 60 min.  a poslech 35 min.)

 - písemné práce (1 dlouhá a 1 krátká písemná práce - 60 min.)

 - ústní zkoušky ( 15 min.)

 

Váha jednotlivých dílčích zkoušek při výsledném hodnocení je 2 : 1 : 1.

 

Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl. Každá z dílčích zkoušek ověřuje jiné řečové dovednosti. Didaktickým testem jsou ve dvou samostatných subtestech ověřovány řečové dovednosti receptivní – poslech a čtení. Nad rámec řečových dovedností je v didaktickém testu ověřována jazyková kompetence. Formou písemné práce je ověřována produktivní řečová dovednost – písemný projev a ústní formou před maturitní komisí jsou ověřovány produktivní řečové dovednosti – ústní projev a interakce.

 

Rozsah vědomostí a dovedností, které mohou být ověřovány, stanoví ministerstvo v katalozích požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky (dále jen katalog) pro příslušný zkušební předmět, který naleznete na webových stránkách www.novamaturita.cz

 

Maturitní témata z cizího jazyku:

Maturitní témata pro obory  MR4, OB4, MS4, SO4, PO2, PO3D, SO5D

Maturitní témata pro obor HT4

 

Za Pk cizí jazyky Michaela Uhlířová 

 

V případě nezobrazení přílohy v prohlížeči „Internet Explorer“ zvolte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox, Google Chrome).

Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury pro všechny obory - školní rok 2016/2017

Milí studenti,

 

abyste se dobře připravili k MZ, chceme Vám připomenout důležité informace o MZ z českého jazyka a literatury.  Maturitní zkouška obsahuje pouze  jednu  úroveň  obtížnosti - pro všechny školy stejnou.

 

Zkouška z ČJL  se skládá ze 3 částí:
a) didaktický test (obsahuje 32 úkolů a píše se 60 min., hodnotí Cermat)

 

b) písemná práce – slohová (student si 20 min. vybírá z 10 témat a práci píše 90 min. čistého času; práci opravují podle daných kritérií centrální hodnotitelé – nikoliv vyučující ve škole)

 

c)  ústní zkouška z literatury (Po vylosování otázky obdrží student příslušný pracovní list podle svého seznamu četby a připravuje se 20 min. Poté 15 min. trvá  samotná zkouška, to zn. rozbor textu podle otázek uvedených pod textem.)  Pro ústní MZ si student musí připravit podle daných pravidel svůj seznam četby (to zn. svých 20  přečtených knih) na základě školního seznamu četby. Zastoupena musí být alespoň 2 dramata, 2x poezie, 2x próza. Každý autor může být použit pouze dvakrát. Ve školním seznamu máte u jednotlivých okruhů uveden  minimální  počet titulů, který musíte pro jednotlivý okruh dodržet. Školní seznam četby připravili Vaši vyučující na základě nabídky literatury z kánonu četby.  Seznam  četby  spolu s důležitými pomocnými materiály najdete v příloze.   Termíny ústní zkoušky budou pro každý obor uvedeny u jednotlivých oborů v této sekci.
       

Pozn. Studenti s přiznaným uzpůsobením podmínek (PUP) pro konání MZ mají obvykle  prodloužený časový limit pro písemnou práci a DT, rovněž delší přípravu na ústní zkoušku. Záleží na specifikaci potíží, což určí odborník. Ostatní informace se dočtete na www.novamaturita.cz.
 
                             Mnoho úspěchů u MZ ve škol. roce 2016 / 2017 přeje předmětová komise ČJL

Maturitní zkouška z matematiky pro všechny obory - školní rok 2016/2017

Vážení žáci,

zde si můžete přečíst požadavky, podmínky a doporučenou literaturu k maturitní zkoušce z matematiky. 

 

Informace studentům maturujících z matematiky

 • Státní MZ z matematiky je tvořena z 1 části – didaktického testu
 • Min. procento úspěšnosti u MZ z matematiky je 33%
 • Didaktický test - píše se 105 minut
 • Povolené pomůcky: psací (modrá nebo černá píšící propiska) a rýsovací potřeby, MFCh tabulky, kalkulátor bez grafického režimu
 • Test obsahuje úlohy otevřené (je požadován celý postup řešení) i uzavřené (výběr z odpovědí, ANO-NE)

Ilustrační testy z minulých let: http://www.novamaturita.cz/testy-a-zadani-1404035305.html

Katalog požadavků ke státní MZ z matematiky: http://www.novamaturita.cz/katalogy-pozadavku-1404033138.html

Doporučené učebnice a sbírky zde (format DOC, cca 28 kB)  

 

Celá předmětová komise přírodních věd přeje všem studentům maturujících z matematiky hodně štěstí!!!