Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

                                        DOVEDNOSTI – ATMOSFÉRA – KVALITA – ODBORNOST - LIDSKOST

 

 

 

Podnikání - nástavbové maturitní studium pro absolventy 3letých učebních oborů - denní a dálková forma

Pokud vlastníte výuční list 3letého učební oboru s kódem "H" a chcete dále pokračovat ve studiu, naše Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. Vám nabízí dálkové a denní nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou. Student během studia získá znalosti z oblasti marketingu, managementu, ekonomiky, účetnictví a právní nauky.

 

Studijní obor: Podnikání
Kód studia: 64-41-L/51
Délka studia: 2 roky (denní studium)/ 3 roky (dálkové studium)
Podmínky přijetí: výuční list
Způsob ukončení: maturitní zkouška
Poskytované vzdělání:   úplné střední odborné vzdělání
Název školy: Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.
Místo výuky: Petrovice u Karviné

 

Školní vzdělávací program (ŠVP) Podnikání platný od 1. 9. 2021 počínaje 1. ročníkem ke stažení zde.

 

Školné pro denní nástavbové studium:

Školné pro denní nástavbové studium (2 roky) činí 990 Kč/měsíc.

Výše školného může být zvýšeno ve vazbě na růst inflace a náklady související s pedagogickým procesem, a to vždy k 30. 6. běžného kalendářního roku s účinností od 1. 9. následujícího školního roku.

 

Školné pro dálkové nástavbové studium:

Školné pro dálkové nástavbové studium (3 roky) činí 1 950 Kč/měsíc.

Výše školného může být zvýšeno ve vazbě na náklady související s pedagogickým procesem, a to vždy k 31. 3. běžného kalendářního roku s účinností od 1. 9. následujícího školního roku.

 

Přihláška pro nástavbové studium - denní a dálková forma studia (formát PDF, cca 90 kB)

 

Bonus:

Uchazečí dálkového nástavbového studia mají možnost 10 % slevy při uhrazení školného na celý školní rok nebo 5 % slevy při uhrazení školného na půl roku. Nevztahuje se na ně případné zvýšení školného během celého školního roku.

 

Denní forma studia probíhá v Petrovicích u Karviné od pondělí do pátku.

Dálkové studium probíhá v Petrovicích u Karviné jednou týdně od 15:00 hod.

 

Profil absolventa:
Absolvent je připraven nejen pro podnikatelskou dráhu. Během studia nabude znalosti z oblasti marketingu, managementu, ekonomiky, účetnictví a právní nauky. Absolvent získá rozšířené znalosti všeobecných předmětů vztahujících se k učebním oborům a zároveň si zvýší úroveň již získaného vzdělání. Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách.