Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

Kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2022/2023

Vážení zájemci o studium,

 

ředitel Středního odborného učiliště DAKOL, s.r.o. vyhlásil 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023.

 

Kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů v 4letých oborech vzdělání s maturitní zkouškou

 

66-41-L/01      Obchodník (model L0+H)- ke stažení ZDE                                        

23-44-L/01      Mechanik strojů a zařízení (model L0+H)- ke stažení ZDE     

 

Formulář "Přihlášky ke vzdělávání" ke stažení ZDE

Formulář "Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání" ke stažení stažení ZDE

 

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webových stránkách a úřední desce školy a zasláno na kontaktní e-mail uvedený v přihlášce ke vzdělávání. Do přihlášky ke vzdělávání je nutné uvést kontaktní e-mail uchazeče o studium/zákonného zástupce uchazeče o studium!!!

 

Kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů v 3letých oborech středního vzdělávání s výučním listem v denní formě studia

 

23-51-H/01     Strojní mechanik - ke stažení ZDE                                           

23-56-H/01     Obráběč kovů - ke stažení ZDE                                  

23-68-H/01     Mechanik opravář motorových vozidel - ke stažení ZDE   

34-53-H/01     Reprodukční grafik -  ke stažení ZDE

36-52-H/01     Instalatér - ke stažení ZDE                                                     

36-64-H/01     Tesař - ke stažení ZDE                                                              

36-67-H/01     Zedník - ke stažení ZDE                                                 

65-51-H/01     Kuchař-číšník - ke stažení ZDE                                                   

66-51-H/01     Prodavač - ke stažení ZDE                                                        

69-53-H/01     Rekondiční a sportovní masér - ke stažení ZDE                       

 

Formulář "Přihlášky ke vzdělávání" ke stažení ZDE

Formulář "Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání" ke stažení stažení ZDE

 

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webových stránkách a úřední desce školy a zasláno na kontaktní e-mail uvedený v přihlášce ke vzdělávání. Do přihlášky ke vzdělávání je nutné uvést kontaktní e-mail uchazeče o studium/zákonného zástupce uchazeče o studium!!!

               

Kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů v 3letých oborech středního vzdělávání s výučním listem v dálkové formě studia

 

23-51-H/01     Strojní mechanik - ke stažení ZDE                                  

23-56-H/01     Obráběč kovů - ke stažení ZDE 

34-53-H/01     Reprodukční grafik -  ke stažení ZDE

36-52-H/01     Instalatér - ke stažení ZDE                                            

36-67-H/01     Zedník - ke stažení ZDE                                     

65-51-H/01     Kuchař-číšník - ke stažení ZDE                                      

66-51-H/01     Prodavač - ke stažení ZDE                                             

69-53-H/01     Rekondiční a sportovní masér - ke stažení ZDE 

 

Formulář "Přihlášky ke vzdělávání" ke stažení ZDE

Formulář "Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání" ke stažení stažení ZDE

 

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webových stránkách a úřední desce školy a zasláno na kontaktní e-mail uvedený v přihlášce ke vzdělávání. Do přihlášky ke vzdělávání je nutné uvést kontaktní e-mail uchazeče o studium/zákonného zástupce uchazeče o studium!!!

 

Kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do nástavbového studia

 

64-41-L/51      Podnikání - denní forma - ke stažení ZDE                                           

64-41-L/51      Podnikání - dálková forma - ke stažení ZDE        

 

Formulář "Přihlášky ke vzdělávání" ke stažení ZDE 

Formulář "Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání" ke stažení stažení ZDE

 

 

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webových stránkách a úřední desce školy a zasláno na kontaktní e-mail uvedený v přihlášce ke vzdělávání. Do přihlášky ke vzdělávání je nutné uvést kontaktní e-mail uchazeče o studium/zákonného zástupce uchazeče o studium!!!