Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

                                        DOVEDNOSTI – ATMOSFÉRA – KVALITA – ODBORNOST - LIDSKOST

 

 

 

Proč právě k nám?

 • Jsme moderní vzdělávací instituce s dlouholetou tradicí. Následujeme nové trendy ve vzdělávání a investujeme do nich.
 • Máme širokou nabídku perspektivních studijních a učebních oborů s dobrým uplatněním na trhu práce.
 • Žáci učebních oborů neplatí školné a žáci preferovaných (technických) či platících maturitních oborů dostávají stipendium dle studijních výsledků.
 • V průběhu studia získají žáci v rámci vzdělávacích modulů odborné odborné kompetence nad rámec výuky.
 • Nebráníme žákům v přestupu do jiného oboru. Když zjistíte, že váš vybraný obor není ten pravý, můžete v rámci školy obor změnit a začít studovat ten, pro který máte vlohy.
 • Jsme nyní lépe dostupní - máme školní autobus.
 • Máme skvělé materiální podmínky pro výuku teorie i praxe s nejmodernějším vybavením - učebny vybavené ICT s přístupem k internetu, wifi, odborné učebny, jazykové učebny, učňovské dílny odpovídající podmínkám praxe, knihovnu, studovnu, ale i zázemí pro odpočinek a sportovní vyžití - moderní školní jídelnu, odpočinkové zóny, multifunkční hřiště, saunu, tělocvičnu a fitcentrum.
 • Spolupracujeme s řadou tuzemských a zahraničních partnerů a zaměstnavatelů z regionu - máme nejlepší systém odborných praxí a stáží.
 • Všem žákům nabízíme možnost získat řidičský průkaz skupiny B za zvýhodněnou cenu – máme autoškolu.
 • Organizujeme pro žáky zajímavé akce, výlety i zájezdy do zahraničí a zapojujeme se do celé řady školních, okresních, krajských, celostátních i mezinárodních soutěží.
 • Naši absolventi jsou úspěšní v přijetí na tuzemské i zahraniční vysoké školy, a také zdárně nastupují po ukončení studia do zaměstnání jak v ČR, tak v zahraničí. Ve školním roce 2019/20 z 29 maturantů VOŠ a SŠ DAKOL bylo přijato na VŠ 10 absolventů.
 • Jsme úspěšnými realizátory řady projektů z fondů EU.
 • Jsme školy, kde to žije!