Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

                                        DOVEDNOSTI – ATMOSFÉRA – KVALITA – ODBORNOST - LIDSKOST

 

 

 

Profesní kvalifikace - zvyšování kvalifikace pro zájemce z praxe

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. je místem ověřování tzv. procesu uznávání výsledků předchozího učení.
Škola splnila podmínky pro udělování profesních kvalifikací a je autorizovanou právnickou osobou pro jejich poskytování dle Zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a vyhlášky 208/2007 o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

 

Jedná se o následující profesní kvalifikace schválené a uveřejněné v Národní soustavě kvalifikací:

69-037-M Sportovní masér/Sportovní masérka
65-001-H Kuchař/kuchařka teplých pokrmů
65-002-H Kuchař/kuchařka pokrmů studené kuchyně
65-004-H Kuchař/kuchařka minutkových pokrmů
65-007-H Jednoduchá obsluha hostů
65-008-H Číšník/servírka
36-020-H Zedník/zednice
36-022-H Montér/montérka zateplovacích systémů
23-003-H Zámečník/zámečnice
23-001-H Opravář/opravářka strojů a zařízení
23-002-H Montér/montérka ocelových konstrukcí
23-026-H Obsluha CNC obráběcích strojů
66-001-H Pokladní
66-002-H Skladník/skladnice
66-003-H Prodavač/prodavačka
66-004-H Manažer/manažerka prodeje
62-008-M Asistent/ asistentka

Tyto profesní kvalifikace nabízí škola uchazečům z praxe, kteří nemají žádnou nebo nemají úplnou kvalifikaci. Hodnotitelé z řad vyučujících naší školy je udělují v případě, že klient prokáže všechny příslušným hodnotícím standardem požadované odborné kompetence dané profesní kvalifikace.

Systém uznávání:
- umožňuje identifikovat, uznávat a zhodnotit životní zkušenosti, které jste získali v dobrovolné a placené práci nebo ve volnočasových aktivitách;
- může pomoci dospělým vrátit se k učení ve vzdělávacích organizacích, zvláště těch, kteří nedokončili nebo nezískali formální vzdělání;
- umožní získat osvědčení z formálního vzdělávání ve zkrácené době pomocí „započtení" životních zkušeností;
- systém je určen pro lidi jakéhokoli věku, minulosti, formálního vzdělání, kteří chtějí využít jeho výhody.

Škola může rovněž pro tyto profesní kvalifikace pořádat odborné kurzy dle § 114 školského zákona.

Podle zákona 179/2006 Sb., budou probíhat u autorizované osoby Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o., 735 72 Petrovice u Karviné zkoušky k získání jednotlivých profesních kvalifikací průběžně dle počtu zájemců během celého roku.

 

Termíny konání zkoušek profesních kvalifikací:

 

Název profesní kvalifikace:  Prodavač/Prodavačka

Místo konání zkoušky: SOU DAKOL, s.r.o., TESCO Karviná, 17. Listopadu 883/2a, 734 01 Karviná

Začátek konání zkoušky: 23. 10. 2023 od 14:30 hod.

 

Název profesní kvalifikace:  Skladník/Skladnice

Místo konání zkoušky: SOU DAKOL, s.r.o., TESCO Karviná, 17. Listopadu 883/2a, 734 01 Karviná

Začátek konání zkoušky: 13. 11. 2023 od 14:30 hod.

 

 

 


Bližší informace k získání jednotlivých profesních kvalifikací a ceny Vám budou sděleny na níže uvedeném kontaktu: Mgr. Olga Gajdošíková, e-mail: gajdosikova.olga@dakol-karvina.cz, telefon: 596 542 291.