Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

                                        DOVEDNOSTI – ATMOSFÉRA – KVALITA – ODBORNOST - LIDSKOST

 

 

 

Školní poradenské pracoviště

Školní psycholog

Během studia mohou žáci a rodiče využít služeb školního psychologa PhDr. Marie Dočkalové. Schůzku si mohou zájemci sjednat formou konzultace na tomto e-mailovém kontaktu: emendo@seznam.cz.

více

Výchovný poradce

Během studia mohou žáci a rodiče využít služeb výchovného poradce: problémy s docházkou problémy ve výuce (prospěch, chování apod.) informace o možnostech dalšího vzdělávání informace o přestupech a změnách oboru konzultace k doporučením vydaných ŠPZ (PPP, SPC)   ...

více

Metodik prevence

Během studia mohou žáci a rodiče využít služeb metodika prevence.   Mgr. Květoslava Panašová - Metodik prevence Kontakt:  panasova.květoslava@dakol-karvina.cz   Konzultační hodiny: Pracoviště: Orlová, kabinet C64 sudý týden-středa 8:00-9:45 lichý týden-pondělí 12:00-13:30 ...

více

Školní psycholog

Během studia mohou žáci a rodiče využít služeb školního psychologa PhDr. Marie Dočkalové. Schůzku si mohou zájemci sjednat formou konzultace na tomto e-mailovém kontaktu: emendo@seznam.cz.

Výchovný poradce

Během studia mohou žáci a rodiče využít služeb výchovného poradce:

  • problémy s docházkou
  • problémy ve výuce (prospěch, chování apod.)
  • informace o možnostech dalšího vzdělávání
  • informace o přestupech a změnách oboru
  • konzultace k doporučením vydaných ŠPZ (PPP, SPC)

 

Výchovný poradce - Mgr. Michaela Uhlířová

Kontakt: uhlirova.michaela@dakol-karvina.cz

 

Konzultační hodiny:

 

Orlová:

sudý týden – středa: 7:30 – 9:30, 10:50 – 12:00, 12:55 – 13:30

lichý týden – středa: 12:05 – 13:30

 

Petrovice u Karviné:

Středa sudý týden - 10:00 – 13:30

Středa lichý týden - 10:30 – 13:00

Možný je i jiný termín dle domluvy, v případě nutnosti pište ihned a domluvíme si individuální schůzku

uhlirova.michaela@dakol-karvina.cz

 

Havířov:

lichý týden – pátek: 7:30 – 13:30

 

anebo dle domluvy na všech střediscích škol Dakol

 

Metodik prevence

Během studia mohou žáci a rodiče využít služeb metodika prevence.

 

Mgr. Květoslava Panašová - Metodik prevence

Kontakt: panasova.květoslava@dakol-karvina.cz

 

Konzultační hodiny:
Pracoviště: Orlová, kabinet C64
sudý týden-středa 8:00-9:45
lichý týden-pondělí 12:00-13:30

anebo dle domluvy na všech střediscích škol DAKOL

 

Standartní činnosti školního metodika prevence:
Činnost metodika prevence v rámci školního pedagogického pracoviště je vykonávána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), v platném znění a vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění.

 

Náplň práce školního metodika prevence:
• zajišťuje tvorbu Školního preventivního programu pro žáky jeho kontrolu a realizaci
• připravuje a organizuje besedy k prevenci sociálně patologických jevů (kouření, záškoláctví, alkohol, drogy, ...)
• při realizaci preventivního programu školy poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc třídním učitelům
• poradenství v oblasti prevence nebezpečných jevů ohrožujících žáky (záškoláctví, šikana, krádeže, kouření, experimentování s alkoholem i drogami aj.) pro žáky, rodiče, učitele
• zaměřuje se na prevenci před gamblerstvím, kyberšikanou, kriminálním jednáním, extremismem, intolerancí, antisemitismem, působením sekt, vandalismem, rizikovým chováním v dopravě, sexuálně rizikovým chováním, rizikovými sporty nebo poruchami příjmu potravy.
• diagnostikuje situaci v jednotlivých třídních kolektivech, zajišťuje ochranu těm žákům, kteří se cítí být ohroženi
• pomůže při rozpoznávání problému a hledání případné pomoci u dalších odborníků
• prezentace výsledků preventivní práce školy
• spolupracuje s institucemi zajišťující odbornou pomoc v oblasti preventivních aktivit (policie, PPP, kurátor pro mládež apod.)
• vedení písemných záznamů o rozsahu a obsahu činností, navržených a realizovaných opatřeních
• vedení a průběžná aktualizace databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování (orgány státní správy, střediska výchovné péče, PPP, zdravotnická zařízení, policie, orgány sociální péče, centra krizové intervence apod.) a koordinace spolupráce s těmito orgány, kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště v případě výskytu rizikového chování (ve spolupráci s vedením školy a ŠPP)