Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

                                        DOVEDNOSTI – ATMOSFÉRA – KVALITA – ODBORNOST - LIDSKOST

 

 

 

Speciáně pedagogické centrum (SPC)

Speciálně pedagogické centrum, jehož činnost vykonává právnická osoba Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. (dále jen SPC) bylo zapsáno do školského rejstříku s účinností od 1. 9. 2009. SPC se zabývá standardizovanými činnostmi, které vyplývají z Vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

 

Speciálně pedagogické centrum pracuje ve složení:

- vedoucí SPC – speciální pedagog
- 2 speciální pedagogové
- 2 psychologové
- sociální pracovník
- administrativní pracovník


Kontakty
Telefony:
Kancelář Petrovice                               595 391 035
Kancelář Orlová                                   596 542 291
Vedoucí SPC Mgr. Barbora Veselá    725 517 566

 

E-mail všech pracovníků SPC: Prijmeni.jmeno@dakol-karvina.cz

 

Provozní doba:
PO-PA 7:00 – 15:00 hodin
Konzultaci je možné domluvit s kterýmkoliv pracovníkem i na jiný čas.

 

Posláním našeho SPC je přispět ke zkvalitnění života klienta se speciálními vzdělávacími potřebami s cílem usnadnit jeho integraci do společnosti, včetně uplatnění na trhu práce.

 

Cíle SPC:

- Poskytnutí komplexní péče a poradenské pomoci žákům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením při vzdělávání žáků na středních školách v oborech typu ,,E“ a žákům, kteří jsou integrováni v oborech typu ,,H“.
- Poskytnutí krizové intervence žákům, kteří potřebují podpůrná opatření ve vzdělávání.
- Poskytnutí poradenství žákům, jejich rodičům a pedagogům při řešení výukových a výchovných problémů.

Speciálně pedagogické centrum poskytuje poradenské služby dětem, žákům, studentům, rodičům a pedagogům škol a školských zařízení.

 

Hlavní činnost SPC:

- psychologická a speciálně pedagogická diagnostika
- komplexní podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
- sociálně právní poradenství
- metodická činnost pro rodiče a pedagogy
- podpora optimálního psychomotorického a sociálního vývoje žáků se speciálně vzdělávacími potřebami
- kariérové poradenství
- SORAD – psychosociální diagnostika školních tříd ve spolupracujících školách

 

Všechny služby SPC jsou poskytovány bezplatně.

 

Svoji činnost SPC vykonává v prostorách školy DAKOL v Petrovicích u Karviné č. 570. Využíváno je také konzultační pracoviště v prostorách školy DAKOL v Orlové-Lutyni, 17. listopadu 211, kde jsou vzděláváni žáci zařazení do oborů typu „E“

 

Kontaktní osobou je Mgr. Barbora Veselá, tel. 725 517 566, e-mail: vesela.barbora@dakol-karvina.cz

 

Pro Vaši lepší představu, jak naše SPC funguje, si dovolujeme uveřejnit několik postřehů:

 

- pedagogického pracovníka:

Jsem manažerem školy SŠED ve Frýdku-Místku a váš odborný tým pod vedením pana Cwierze s námi spolupracuje v oblasti šetření studentů „E“ oborů naší školy. Tomuto vašemu kolektivu patří dík a uznání za profesionální přístup, za vstřícnost a také pochopení při práci s touto mládeží. S takovým pochopením, nasazením a obětavostí se dnes setkáváme jen velmi zřídka.
Děkuji Bc. Míša
SŠ řemesel Frýdek-Místek

 

- ředitele školy:

Dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkoval za spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem Vaši školy, které zastupuje Mgr. Barbora Veselá. Především chci vyzdvihnout a zdůraznit ochotu a příkladnou spolupráci při šetření žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Pevně věřím, že dobrá spolupráce bude i nadále pokračovat.
Mgr. Vojtěch Kolařík
Ředitel školy
SŠ a ZŠ Havířov - Šumbark

Přílohy
docxInformovaný souhlas [docx, 39 kB]