Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

Kritéria přijímacího řízení a předpokladaný počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2021/2022

Jednotné přijímací zkoušky z Matematiky a Českého jazyka se v naší škole nekonají. Uchazeči budou konat pouze Školní přijímací zkoušku ze všeobecného přehledu. Ilustrační test najdete v příloze. Vyhodnocení ilustračního testu zde. Skutečný test pro přijímací zkoušku se skládá z 28 otázek. Upozorňujeme na povinnost vstoupit do školy pouze s negativním antigenním testem na SARS - COV-2. Ve všech prostorách školy platí pro uchazeče povinnost nosit zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek (nemusí tedy mít při přijímací zkoušce respirátor FFP2)

Všichni uchazeči obdrželi veškeré informace související s přijímacím řízením poštou. 

V případě, že počet přijatých přihlášek ke vzdělávání bude nižší nebo roven než ředitelkou školy vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů může ředitelka školy rozhodnout nejpozději do 8. 3. 2021 o nekonání přijímací zkoušky.

 

Ředitelství školy rozhodlo o zrušení školní přijímací zkoušky u těchto oborů:
65-42-M/01Hotelnictní, 65-42-M/01 Hotelový animátor, 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční, 75-41-M/01 Sociální činnost, 66-41-L/01 Obchodník, 64-41-L/51 Podnikání a 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

 

POZOR! Školní přijímací zkouška u oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika v denní a dálkové formě se koná:

1. termín 5. 5. 2021

2. termín 6. 5. 2021

 

Všichni uchazeči obdrží veškeré informace související s přijímacím řízením v nejbližších dnech poštou.

 

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů v 4letých oborech vzdělání s maturitní zkouškou


65-42-M/01 Hotelnictví - ke stažení ZDE
65-42-M/01   Hotelnictví se zaměřením na Hotelový animátor, sport a výživa - ke stažení ZDE
69-41-L/02  Masér sportovní a rekondiční - ke stažení ZDE
75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika denní forma - ke stažení ZDE
75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika dálková forma - ke stažení ZDE

75-41-M/01 Sociální činnost denní forma - ke stažení ZDE

75-41-M/01 Sociální činnost dálková forma - ke stažení ZDE

 

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů v 3letých oborech "H" středního vzdělávání s výučním listem

 

53-41-H/01 Ošetřovatel- ke stažení zde

 

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů v 3letých oborech "E" středního vzdělávání s výučním listem

 

23-51-E/01 Strojírenské práce - ke stažení ZDE

33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba se zaměřením na Truhlářské práce ve stavebnictví - ke stažení ZDE

36-67-E/01 Zednické práce - ke stažení ZDE

36-57-E/01 Malířské a natěračské práce - ke stažení ZDE
41-52-E/01 Zahradnické práce se zaměřením na Květinářské práce a aranžérské služby - ke stažení ZDE
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby - ke stažení ZDE
66-51-E/01 Prodavačské práce - denní forma - ke stažení ZDE

 

Formulář "Přihlášky ke vzdělávání" ke stažení ZDE

Formulář "Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání" ke stažení stažení ZDE

 

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webových stránkách a úřední desce školy 19.5. 2021 a zasláno na kontaktní e-mail uvedený v přihlášce ke vzdělávání. Do přihlášky ke vzdělávání je nutné uvést kontaktní e-mail uchazeče o studium/zákonného zástupce uchazeče o studium!!!

 

Kontakt na osobní oddělení školy: Alena Přadková, tel. 595 391 024, e-mail: pradkova.alena@dakol-karvina.cz