Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

                                        DOVEDNOSTI – ATMOSFÉRA – KVALITA – ODBORNOST - LIDSKOST

 

 

 

Reportáž ITVO – Online výuka v Orlové

 

Reportáž o škole Dakol v Orlové TV Polar

 

Reportáž o škole Dakol v Petrovicích TV Polar