Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

                                        DOVEDNOSTI – ATMOSFÉRA – KVALITA – ODBORNOST - LIDSKOST

 

 

 

3letý učební obor "E" Truhlářská a čalounická výroba

Pro uchazeče nabízíme méně náročný učební obor, který je zaměřen více na praktickou výuku. Výstupem je výuční list. Jedná se o obor pro žáky se speciálními vzdělávácími potřebami. Pro přijetí do tohoto oboru musí žák doložit odborný posudek z pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo ze speciálně pedagogického centra (SPC).

 

Truhlářská a čalounická výroba se zaměřením na

Truhlářské práce ve stavebnictví

 

 

 


Základní údaje

Název oboru: Truhlářšká a čalounická výroba - zaměření Truhlářské práce ve stavebnictví Kód studia: 33-56-E/01 Délka přípravy: 3 roky Určení: hoši/dívky Podmínky přijetí:   splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ...

více

Školné

Žáci neplatí školné.    

více

Bonus

řidičský průkaz skupiny "B" za zvýhodněnou cenu

více

Obor je zaměřen na

ruční a strojní opracování dřeva, obsluhu dřevoobráběcích strojů, seřízení a ostření řezných částí zhotovení, sestavení a montáž různých druhů tesařských výrobků, konstrukcí a pomocných zařízení montáž a demontáž různých druhů dřevěných i kovových lešení zhotovení a demontáž ...

více

Absolvent ovládá

přípravu a organizaci pracoviště, posouzení a určení vhodnost jednotlivých materiálů pro tesařské práce stanovení způsobu uskladnění, manipulace, přípravy a zpracování jednotlivých materiálů, polotovarů a tesařských výrobků využití ručního a strojního zařízení provádění běžné ...

více

Uplatnění absolventů

Absolvent je připraven na výkon stanoveného okruhu pracovních činností povolání stavební dělník – truhlářských prací ve stavebnictví.

více

Základní údaje

Název oboru: Truhlářšká a čalounická výroba - zaměření Truhlářské práce ve stavebnictví
Kód studia: 33-56-E/01
Délka přípravy: 3 roky
Určení: hoši/dívky
Podmínky přijetí:  splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání, prokázání zdravotní způsobilosti, doporučení školského poradenského zařízení o zařazení uchazeče do třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona
Způsob ukončení: závěrečná zkouška s vydáním výučního listu
Poskytované vzdělání:   střední vzdělání s výučním listem
Název školy: Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.
Místo výuky: Orlová

 

ŠVP Truhlářská a čalounická výroba platné od 1. 9. 2022 počínaje 1. ročníkem ke stažení zde (formát PDF, cca 2700 kB)

 

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dle NV č. 211/2010 Sb. - formulář ke stažení zde

Přihláška ke studiu - formulář zde

Školné

Žáci neplatí školné.

 

 

Bonus

 • řidičský průkaz skupiny "B" za zvýhodněnou cenu

Obor je zaměřen na

 • ruční a strojní opracování dřeva, obsluhu dřevoobráběcích strojů, seřízení a ostření řezných částí
 • zhotovení, sestavení a montáž různých druhů tesařských výrobků, konstrukcí a pomocných zařízení
 • montáž a demontáž různých druhů dřevěných i kovových lešení
 • zhotovení a demontáž pevných a posuvných bednění
 • opravy nábytku

Absolvent ovládá

 • přípravu a organizaci pracoviště, posouzení a určení vhodnost jednotlivých materiálů pro tesařské práce
 • stanovení způsobu uskladnění, manipulace, přípravy a zpracování jednotlivých materiálů, polotovarů a tesařských výrobků
 • využití ručního a strojního zařízení
 • provádění běžné údržby strojů a zařízení
 • používání technologických postupů výroby tesařských výrobků, konstrukcí a pomocných zařízení
 • evidenci údaje o pracovních postupech

Uplatnění absolventů

Absolvent je připraven na výkon stanoveného okruhu pracovních činností povolání stavební dělník – truhlářských prací ve stavebnictví.