Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

                                        DOVEDNOSTI – ATMOSFÉRA – KVALITA – ODBORNOST - LIDSKOST

 

 

 

4letý studijní obor: Masér sportovní a rekondiční

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL,o.p.s. nabízí absolventům základních škol čtyřletý obor s maturitou: 

Masér sportovní a rekondiční

 

 


Základní údaje

Název oboru: Masér sportovní a rekondiční Kód studia: 69-41-L/02 Délka přípravy:  4 roky Určení: chlapci/dívky  Podmínky přijetí: splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání, prokázání ...

více

Školné

Školné 1 250 Kč měsíčně. V případě uhrazení ročního školného jednorázově - sleva ve výši 10 % z roční výše školného. Výše školného může být zvýšeno ve vazbě na růst inflace a náklady související s pedagogickým procesem, a to vždy k 30. 6. běžného kalendářního roku s účinností od 1. 9. ...

více

Bonus

pro všechny zájemce zajišťujeme zahraniční stáže řidičský průkaz skupiny "B" za zvýhodněných podmínek

více

Obor je zaměřen na

výkonávání sportovní a rekondiční masérské praxe aktivní užívání zvoleného cizího jazyka výkonávání základních administrativních, právních a organizačně-provozních činností souvisejících s obchodně podnikatelskou praxí

více

Absolvent ovládá

klasické a sportovní masáže volbu vhodného druhu masáže dle potřeb klienta základy orientálních masážních technik a terapeutických ošetření profesní komunikaci s klientem základy anatomie, rekondičních a regeneračních cvičení schopnost dodržovat správné masážní postupy ...

více

Uplatnění absolventů

Absolvent se uplatní ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti rehabilitačních služeb, po zapracování v soukromém sektoru jako podnikatel v masážních, rekondičních a regeneračních službách.

více

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na naší Vyšší odborné škole DAKOL se slevou na školném nebo na vysoké škole za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol. Žáci tohoto oboru mohou od školního roku ...

více

Základní údaje

Název oboru: Masér sportovní a rekondiční

Kód studia:

69-41-L/02
Délka přípravy:  4 roky
Určení: chlapci/dívky 
Podmínky přijetí: splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání, prokázání zdravotní způsobilosti
Způsob ukončení: maturitní zkouška
Poskytované vzdělání:   střední vzdělání s maturitní zkouškou
Název školy: Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.
Místo výuky: Havířov

 

 

ŠVP Masér sportovní a rekondiční platný od 1.9.2021 počínaje 1. ročníkem ke stažení zde. (formát PDF, cca 730 kB)

 

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dle NV č. 211/2010 Sb. - formulář ke stažení zde

Přihláška ke studiu - formulář zde

 

 

Školné

Školné 1 250 Kč měsíčně.

V případě uhrazení ročního školného jednorázově - sleva ve výši 10 % z roční výše školného.

Výše školného může být zvýšeno ve vazbě na růst inflace a náklady související s pedagogickým procesem, a to vždy k 30. 6. běžného kalendářního roku s účinností od 1. 9. následujícího školního roku.

 

 

 

Bonus

 • pro všechny zájemce zajišťujeme zahraniční stáže
 • řidičský průkaz skupiny "B" za zvýhodněných podmínek

Obor je zaměřen na

 • výkonávání sportovní a rekondiční masérské praxe
 • aktivní užívání zvoleného cizího jazyka
 • výkonávání základních administrativních, právních a organizačně-provozních činností souvisejících s obchodně podnikatelskou praxí

Absolvent ovládá

 • klasické a sportovní masáže
 • volbu vhodného druhu masáže dle potřeb klienta
 • základy orientálních masážních technik a terapeutických ošetření
 • profesní komunikaci s klientem
 • základy anatomie, rekondičních a regeneračních cvičení
 • schopnost dodržovat správné masážní postupy
 • podnikatelsko-ekonomické  znalosti v rámci provozování privátní praxe
 • práci s počítačem, účetní dokumentací, orientací v účetních dokumentech a ovládá administrativu potřebnou pro výkon vlastní praxe

Uplatnění absolventů

Absolvent se uplatní ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti rehabilitačních služeb, po zapracování v soukromém sektoru jako podnikatel v masážních, rekondičních a regeneračních službách.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na naší Vyšší odborné škole DAKOL se slevou na školném nebo na vysoké škole za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol.

Žáci tohoto oboru mohou od školního roku 2021/22 získat výuční list v oboru Rekondiční a sportovní masér ve 3. ročníku studia.

Fotogalerie