Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

                                        DOVEDNOSTI – ATMOSFÉRA – KVALITA – ODBORNOST - LIDSKOST

 

 

 

69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér - zkrácená forma studia


Základní údaje

Jednoleté denní studium pro absolventy středních škol s výučním listem nebo maturitní zkouškou. Jde o zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem dle § 84 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a ...

více

Školné

Zkrácené studium v denní formě vzdělávání - 1 000 Kč/měsíc při min. počtu 6 - 9 žáků, 800 Kč/měsíc při min. počtu 10 žáků a více. Výše školného může být zvýšeno ve vazbě na růst inflace a náklady související s pedagogickým procesem, a to vždy k 30. 6. běžného kalendářního roku s účinností ...

více

Obor je zaměřen na

výkon sportovní a rekondiční masérské praxe poskytování masérských služeb -  vhodného druhu masáže v souladu s požadavky klienta a jeho aktuálním zdravotním stavem, obsluhování přístrojového vybavení provozovny a vhodné používání masážních prostředků  

více

Absolvent ovládá

klasické a sportovní masáže volba vhodného druhu masáže dle potřeb klienta základy orientálních masážních technik a terapeutických ošetření profesní komunikaci s klientem základy anatomie, rekondičních a regeneračních cvičení správné masážní postupy ...

více

Uplatnění absolventů

ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti rehabilitačních služeb v soukromém sektoru jako podnikatel v masážních, rekondičních a regeneračních službách

více

Základní údaje

Jednoleté denní studium pro absolventy středních škol s výučním listem nebo maturitní zkouškou.

Jde o zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem dle § 84 zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Název oboru: Rekondiční a sportovní masér
Kód studia: 69-53-H/01
Délka přípravy: zkrácené studium v denní formě vzdělávání - 1 rok
Podmínky přijetí:  střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání
Způsob ukončení: závěrečná zkouška s vydáním výučního listu
Poskytované vzdělání:   střední vzdělání s výučním listem
Název školy: Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.
Místo výuky: Havířov

 

Školní vzdělávací program Rekondiční a sportovní masér zkracená forma studia ke stažení zde.

Učební plán zkrácené formy studia učebního oboru Rekondiční a sportovní masér (denní forma vzdělávání) ke stažení zde.

Školné

Zkrácené studium v denní formě vzdělávání - 1 000 Kč/měsíc při min. počtu 6 - 9 žáků, 800 Kč/měsíc při min. počtu 10 žáků a více.

Výše školného může být zvýšeno ve vazbě na růst inflace a náklady související s pedagogickým procesem, a to vždy k 30. 6. běžného kalendářního roku s účinností od 1. 9. následujícího školního roku.

 

Obor je zaměřen na

 • výkon sportovní a rekondiční masérské praxe
 • poskytování masérských služeb - vhodného druhu masáže v souladu s požadavky klienta a jeho aktuálním zdravotním stavem, obsluhování přístrojového vybavení provozovny a vhodné používání masážních prostředků

 

Absolvent ovládá

 • klasické a sportovní masáže
 • volba vhodného druhu masáže dle potřeb klienta
 • základy orientálních masážních technik a terapeutických ošetření
 • profesní komunikaci s klientem
 • základy anatomie, rekondičních a regeneračních cvičení
 • správné masážní postupy
 • základní podnikatelsko-ekonomické znalosti a orientací v účetních dokumentech
 • vedení obchodní korespondence a základní znalostí právního rámce oboru

Uplatnění absolventů

 • ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti rehabilitačních služeb
 • v soukromém sektoru jako podnikatel v masážních, rekondičních a regeneračních službách