Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

                                        DOVEDNOSTI – ATMOSFÉRA – KVALITA – ODBORNOST - LIDSKOST

 

 

 

Aktuality

Erasmus+ 2022 Mobilita žáků SŠ DAKOL - Recyklujeme hravě

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. získala grantovou podporu na realizaci projektu Erasmus+ 2022. Reg. č: 2022-1-CZ01-KA122-VET-000073234 Název projektu: Mobilita žáků SŠ DAKOL - Recyklujeme hravě   Záměrem projektu bylo vycestovat se skupinou 30 žáků oboru ...

více

Vyhlášení 3. kola příjímacího řízení - Kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů ve 2. kole pro školní rok 2024/2025

Vážení zájemci o studium, ředitelé středních škol DAKOL vyhlásili kritéria přijímacího řízení a předpokladaný počet přijímaných uchazečů  ve 3. kole přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025.   Přihlášky můžete podávat od 28. 6. 2024!   Může se přihlásit pouze ten, kdo ...

více

Informace k 3. kolu přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Vážení uchazeči, přihlášky můžete podávat od 28. 6. 2024!   Může se přihlásit pouze ten, kdo nebyl přijat do žádného oboru středního vzdělání v přijímacím řízení pro daný školní rok, nebo se vzdal práva na přijetí do oboru středního vzdělávání před tím, než potvrdí svůj úmysl ...

více

Výsledky 2. kola přijímacího řízení ke vzdělávání ve školním roce 2024/2024

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. zveřejňuje seznam přijatých i nepřijatých uchazečů podle výsledků hodnocení v 2 . kole přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025:    Maturitní obory 65-42-M/01 ...

více

Náš student Michal Szarowski na 2 místě v soutěži pro středoškoláky z oblasti financí

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné konkrétně katedra financí a účetnictví uspořádala již šestnáctý ročník soutěže o nejlepší esej z oblasti finanční gramotnosti pro studenty středních škol. V tomto roce soutěž tematicky reagovala na aktuální problematiku rozvoje umělé inteligence, ...

více

Pokyny pro přijaté žáky

Zveřejněním rozhodnutí o Vašem přijetí ke studiu v systému DIPSY, na úřední desce školy a webových stránkách školy se stáváte od 1. září 2024 žákem naší školy ve Vámi zvoleném oboru (není potřeba dalších kroků z Vaší strany).   Bližší informace o zahájení školního roku 2024/2025 budou ...

více

Výsledky 1. kola přijímacího řízení ke vzdělávání ve školním roce 2024/2025

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. zveřejňuje seznam přijatých i nepřijatých uchazečů podle výsledků hodnocení v 1 . kole přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025:    Maturitní obory 34-53-L/01  ...

více

Zlatý masér 2024

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. uspořádá již   9 . ročník  mezinárodní soutěže žáků středních škol v masérských dovednostech   ZLATÝ MASÉR 2024 , která proběhne  17. 10. 2024 v Sanatoriích Klimkovice . Soutěž se bude konat ve spolupráci s generálním partnerem Sanatoria Klimkovice a ...

více

Youngchef 2024

Vítězkou prestižní kulinářské soutěže KU YoungChef 2024 je naše studentka hotelnictví Natálie Rohalová se svým teamem, ve kterém soutěžila také naše Nikol Lazarová.   

více

Erasmus+ 2022 Mobilita žáků SŠ DAKOL - Recyklujeme hravě

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. získala grantovou podporu na realizaci projektu Erasmus+ 2022.

Reg. č: 2022-1-CZ01-KA122-VET-000073234

Název projektu: Mobilita žáků SŠ DAKOL - Recyklujeme hravě

 

Záměrem projektu bylo vycestovat se skupinou 30 žáků oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika do Španělska, Malagy, aby poznali místní kulturu, zvyky, a získali, především s ohledem na oborové zaměření žáků, kompetence v oblasti odborné praxe, péče o děti, didaktiky, enviromentu a odborného anglického jazyka. Žáci docházeli do místních vzdělávacích zařízení předškolní péče na odbornou praxi a realizovali další aktivity v souladu se stanovenými cíli projektu.

Do aktivit jsme zařadili 1. Odbornou praxi 2. Enviromentální rozvoj, 3. Odborný AJ a reálie Španělska.

V realizovaných aktivitách byli aktivně zapojeni žáci ve spolupráci s mentory ze vzdělávacích zařízení. Žáci se seznámili s chodem těchto zařízení a podíleli se na činnostech spojených s výtvarnou výchovou, dále byli seznámeni s hospodárným způsobem zpracování materiálů a s jejich ekologickou likvidací. Naučili se výše uvedené, prohloubili si tak teoretické znalosti z výuky a na řízených činnostech s dětmi si vše prakticky vyzkoušeli.

 

Projekt má tyto cíle. Realizací projektu jsme chtěli dosáhnout: 1. aby se žáci aktivně zapojili do plánovaných činností ve vzdělávacích zařízeních, aby aktivně aplikovali dosažené teoretické znalosti na výchovně vzdělávací činnosti s dětmi, zvýšili kompetenci v rámci předmětu Didaktika výtvarné výchovy, 2. aby žáci získali povědomí o environmentální udržitelnosti a důležitosti ekologického myšlení ve vztahu k sobě a okolí, aby chápali důležitost ekologické likvidace odpadů nejen ve své zvolené profesi, 3. chtěli  jsme posílit možnosti rovných příležitostí pro všechny žáky bez rozdílu a přirozené začlenění žáků v rámci inkluze, podpořit jejich motivaci ke studiu tak, aby pochopili svoji důležitost a postavení ve společnosti. V neposlední řadě 4. žáci na stáži posílili své kompetence v odborném anglickém jazyce. Přidanou hodnotou bylo poznání dané země z hlediska kulturních, historických, gastronomických a jiných odlišností. Všechny tyto nabyté vědomosti a dovednosti jsme přenesli a zakomponovali do stávající výuky tak, aby byly ku prospěchu všem ostatním žákům daného oboru a inspirací pro další plánovanou mobilitu Erasmus+.

 

Vyhlášení 3. kola příjímacího řízení - Kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů ve 2. kole pro školní rok 2024/2025

Vážení zájemci o studium,
ředitelé středních škol DAKOL vyhlásili kritéria přijímacího řízení a předpokladaný počet přijímaných uchazečů ve 3. kole přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025.

 

Přihlášky můžete podávat od 28. 6. 2024!

 

Může se přihlásit pouze ten, kdo nebyl přijat do žádného oboru středního vzdělání v přijímacím řízení pro daný školní rok, nebo se vzdal práva na přijetí do oboru středního vzdělávání před tím, než potvrdí svůj úmysl vzdělávat se ve škole.

 

Prihlášky lze podávat pouze na tiskopisu - ke stažení zde.

Počet příhlášek je neomezený, ale na jeden tiskopis se uvádí pouze jedna škola.

Poslední den pro podání přihlášky je 15. 7. 2024!

 

Přijatý uchazeč je povinen do 7 dnů ode dne oznámení rozhodnutí potvrďit svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělání, a to pouze v jednom oboru vzdělání.

 

Kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů v oborech středního vzdělávání s maturitní zkouškou  

 

65-42-M/01 Hotelnictví - ke stažení ZDE                   

69-41-L/02  Masér sportovní a rekondiční - ke stažení ZDE 

                                     

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika – dálková forma - ke stažení ZDE

75-41-M/01 Sociální činnost – dálková forma ke stažení ZDE 

 

 

Kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů v oborech středního vzdělávání s výučním listem v denní formě studia

 

23-51-H/01 Strojní mechanik - ke stažení ZDE
23-56-H/01 Obráběč kovů - ke stažení ZDE
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel - ke stažení ZDE
36-52-H/01 Instalatér - ke stažení ZDE
36-64-H/01 Tesař - ke stažení ZDE
36-67-H/01 Zedník - ke stažení ZDE
66-51-H/01 Prodavač - ke stažení ZDE

  

                         

23-51-E/01 Strojírenské práce ke stažení ZDE                                                                

33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba se zaměřením na Truhlářské práce ve stavebnictví ke stažení ZDE                                                                   

36-57-E/01 Malířské práce - ke stažení ZDE                                                                    

                               

 

Kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů v oborech středního vzdělávání s výučním listem v dálkové formě studia


23-51-H/01 Strojní mechanik - dálková forma - ke stažení ZDE
36-52-H/01 Instalatér - dálková forma - ke stažení ZDE
36-67-H/01 Zedník - dálková forma - ke stažení ZDE
65-51-H/01 Kuchař-číšník - dálková forma - ke stažení ZDE
66-51-H/01 Prodavač - dálková forma - ke stažení ZDE

34-53-H/01 Reprodukční grafik - dálková forma - ke stažení ZDE 

 

23-56-H/01 Obráběč kovů - kombinovaná forma - ke stažení ZDE

 

Kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do nástavbového studia

 

64-41-L/51 Podnikání - denní forma - ke stažení ZDE
64-41-L/51 Podnikání - dálková forma - ke stažení ZDE

 

 

Kontakt na osobní oddělení školy:

 

Alena Přadková, tel. 595 391 024, e-mail: pradkova.alena@dakol-karvina.cz

Adriana Bilecká, tel. 595 391 024, e-mail: bilecka.adriana@dakol-karvina.cz

Informace k 3. kolu přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Vážení uchazeči,

přihlášky můžete podávat od 28. 6. 2024!

 

Může se přihlásit pouze ten, kdo nebyl přijat do žádného oboru středního vzdělání v přijímacím řízení pro daný školní rok, nebo se vzdal práva na přijetí do oboru středního vzdělávání před tím, než potvrdí svůj úmysl vzdělávat se ve škole.

 

Prihlášky lze podávat pouze na tiskopisu - ke stažení zde.

Počet příhlášek je neomezený, ale na jeden tiskopis se uvádí pouze jedna škola.

Poslední den pro podání přihlášky je 15. 7. 2024!

 

Bližší informace o nabízených oborech naleznete - zde.

 

Přijatý uchazeč je povinen do 7 dnů ode dne oznámení rozhodnutí potvrďit svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělání, a to pouze v jednom oboru vzdělání.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení ke vzdělávání ve školním roce 2024/2024

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s.
Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.

zveřejňuje seznam přijatých i nepřijatých uchazečů podle výsledků hodnocení v 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025: 

 

Maturitní obory

65-42-M/01 Hotelnictví - ke stažení ZDE     

65-42-M/01 Hotelnictví se zaměřením na Hotelový animátor, sport a výživa ke stažení ZDE                

69-41-L/02  Masér sportovní a rekondiční - ke stažení ZDE 

34-53-L/01  Reprodukční grafik pro média (L0+H) - ke stažení ZDE

23-44-L/01  Mechanik strojů a zařízení (L0+H) - ke stažení ZDE

                                         

3leté učební obory 

23-51-H/01 Strojní mechanik - ke stažení ZDE
23-56-H/01 Obráběč kovů - ke stažení ZDE
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel - ke stažení ZDE
36-52-H/01 Instalatér - ke stažení ZDE
65-51-H/01 Kuchař-číšník - ke stažení ZDE
66-51-H/01 Prodavač - ke stažení ZDE

 

3leté učební obory - kategorie „E“                                                                      

66-51-E/01 Prodavačské práce ke stažení ZDE

 

 

Dálkové studium
23-51-H/01 Strojní mechanik - dálková forma - ke stažení ZDE
36-52-H/01 Instalatér - dálková forma - ke stažení ZDE
36-67-H/01 Zedník - dálková forma - ke stažení ZDE
65-51-H/01 Kuchař-číšník - dálková forma - ke stažení ZDE
66-51-H/01 Prodavač - dálková forma - ke stažení ZDE

34-53-H/01 Reprodukční grafik - dálková forma - ke stažení ZDE 

 

 

Nástavbové studium

64-41-L/51 Podnikání - denní forma - ke stažení ZDE
64-41-L/51 Podnikání - dálková forma - ke stažení ZDE

 

 

 

Kontakt na osobní oddělení školy:

 

Alena Přadková, tel. 595 391 024, e-mail: pradkova.alena@dakol-karvina.cz

Adriana Bilecká, tel. 595 391 024, e-mail: bilecka.adriana@dakol-karvina.cz

Náš student Michal Szarowski na 2 místě v soutěži pro středoškoláky z oblasti financí

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné konkrétně katedra financí a účetnictví uspořádala již šestnáctý ročník soutěže o nejlepší esej z oblasti finanční gramotnosti pro studenty středních škol. V tomto roce soutěž tematicky reagovala na aktuální problematiku rozvoje umělé inteligence, jelikož studenti měli za úkol napsat esej na téma „Možnosti a hrozby využití umělé inteligence ve financích“.

 

Veškerá kritéria zadaná organizátory soutěže splnilo z přibližně 60 zaslaných prací 56 esejí, které postoupily do dalšího dvoukolového hodnocení. Porota, složená tradičně ze zástupců katedry financí a účetnictví, ČNB a Magistrátu města Karviné.

 

Gratulujeme našemu studentovi PO1 Michalu Szarowskému za krásné 2. místo v této soutěži.

 

Informace o soutěži - ke stažení zde

 

 

Přílohy

Pokyny pro přijaté žáky

Zveřejněním rozhodnutí o Vašem přijetí ke studiu v systému DIPSY, na úřední desce školy a webových stránkách školy se stáváte od 1. září 2024 žákem naší školy ve Vámi zvoleném oboru (není potřeba dalších kroků z Vaší strany).

 

Bližší informace o zahájení školního roku 2024/2025 budou zveřejněny v průběhu posledního srpnového týdne na webových stránkách školy.

 

Přijatí žáci placených oborů denního a dálkového studia:

Hotelnictví

Hotelnictví se zaměřením Hotelový animátor, sport a výživa

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Masér sportovní a rekondiční

Reprodukční grafik pro média

Podnikání

Sociální činnost

Reprodukční grafik dálková forma

Rekondiční a sportovní masér dálková forma

Strojní mechanik dálková forma

Instalatér dálková forma

Zedník dálková forma

Kuchař - číšník dálková forma

Prodavač dálková forma

se do 1. července 2024 dostaví k podpisu smlouvy o studiu na osobní oddělení do Petrovic u Karviné v čase od 8:00 do 15:00 hodin č. dveří 104.

 

Těšíme se na Vás. 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení ke vzdělávání ve školním roce 2024/2025

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s.
Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.

zveřejňuje seznam přijatých i nepřijatých uchazečů podle výsledků hodnocení v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025: 

 

Maturitní obory

34-53-L/01  Reprodukční grafik pro média (L0+H) - ke stažení ZDE

23-44-L/01  Mechanik strojů a zařízení (L0+H) - ke stažení ZDE

65-42-M/01 Hotelnictví - ke stažení ZDE     

65-42-M/01 Hotelnictví se zaměřením na Hotelový animátor, sport a výživa ke stažení ZDE                

69-41-L/02  Masér sportovní a rekondiční - ke stažení ZDE 

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ke stažení ZDE                                          

 

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika – dálková forma - ke stažení ZDE

75-41-M/01 Sociální činnost – dálková forma ke stažení ZDE 

 

 

3leté učební obory 

34-53-H/01 Reprodukční grafik - ke stažení ZDE 

23-51-H/01 Strojní mechanik - ke stažení ZDE
23-56-H/01 Obráběč kovů - ke stažení ZDE
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel - ke stažení ZDE
36-52-H/01 Instalatér - ke stažení ZDE
36-64-H/01 Tesař - ke stažení ZDE
36-67-H/01 Zedník - ke stažení ZDE
65-51-H/01 Kuchař-číšník - ke stažení ZDE
66-51-H/01 Prodavač - ke stažení ZDE
69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér - ke stažení ZDE

53-41-H/01 Ošetřovatel ke stažení ZDE  

 

 

3leté učební obory - kategorie „E“                        

23-51-E/01 Strojírenské práce ke stažení ZDE                                                                

33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba se zaměřením na Truhlářské práce ve stavebnictví ke stažení ZDE

36-67-E/01 Zednické práce ke stažení ZDE                                                                     

36-57-E/01 Malířské práce - ke stažení ZDE                                                                    

41-52-E/01 Zahradnické práce (Květinářské práce a aranžérské práce) - ke stažení ZDE                                

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby - ke stažení ZDE                                              

66-51-E/01 Prodavačské práce ke stažení ZDE

 

 

Dálkové studium
23-51-H/01 Strojní mechanik - dálková forma - ke stažení ZDE
36-52-H/01 Instalatér - dálková forma - ke stažení ZDE
36-67-H/01 Zedník - dálková forma - ke stažení ZDE
65-51-H/01 Kuchař-číšník - dálková forma - ke stažení ZDE
66-51-H/01 Prodavač - dálková forma - ke stažení ZDE

69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér - dálková forma - ke stažení ZDE

34-53-H/01 Reprodukční grafik - dálková forma - ke stažení ZDE 

 

 

Nástavbové studium

64-41-L/51 Podnikání - denní forma - ke stažení ZDE
64-41-L/51 Podnikání - dálková forma - ke stažení ZDE

 

 

 

Kontakt na osobní oddělení školy:

 

Alena Přadková, tel. 595 391 024, e-mail: pradkova.alena@dakol-karvina.cz

Adriana Bilecká, tel. 595 391 024, e-mail: bilecka.adriana@dakol-karvina.cz

Zlatý masér 2024

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. uspořádá již 9. ročník mezinárodní soutěže žáků středních škol v masérských dovednostech ZLATÝ MASÉR 2024, která proběhne 17. 10. 2024 v Sanatoriích Klimkovice. Soutěž se bude konat ve spolupráci s generálním partnerem Sanatoria Klimkovice a pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Stanislava Folwarczneho a náměstkyně primátora Statutárního města Havířova Mgr. Jany Feberové. Žáci budou soutěžit ve třech kategoriích: 1. Sportovní masáž - kategorie jednotlivců, 2. Synchronní sportovní masáž - kategorie družstev, 3. Kreativ - kategorie družstev.

Do soutěže se v minulých letech zapojily střední školy vyučující masérské obory z celé České republiky a také střední školy  ze Slovenské republiky. Loni jsme na soutěži přivítali 15 středních škol a novinkou byla katerogire KREATIV, kdy se hodnil kostým a choreografie týmu synchronní a sprotovní masáže.

 

 

 

Projekt je finančně podporován statutárním městem Havířov.

Přílohy

Youngchef 2024

Vítězkou prestižní kulinářské soutěže KU YoungChef 2024 je naše studentka hotelnictví Natálie Rohalová se svým teamem, ve kterém soutěžila také naše Nikol Lazarová.