Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

POZOR!!!

Střední odborné učiliště DAKOL,s.r.o. nabízí nový 4letý maturitní obor 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média (model L0+H). Více informací naleznete - ZDE.

 

Aktuality

Výsledky 3. kola přijímacího řízení ke vzdělávání ve školním roce 2023/2024 PRO MATURITNÍ OBORY V DENNÍ A DÁLKOVÉ FORMĚ

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. zveřejňuje seznam přijatých uchazečů podle výsledků hodnocení v 3 . kole přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024.   Maturitní obory 4leté - kategorie „M, L“ (soubory ve ...

více

Výsledky 2. kola přijímacího řízení ke vzdělávání ve školním roce 2023/2024 PRO UČEBNÍ OBORY V DENNÍ A DÁLKOVÉ FORMĚ

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. zveřejňuje seznam přijatých uchazečů podle výsledků hodnocení v 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 - UČEBNÍ OBORY.   3leté učební obory denní forma studia - ...

více

Výsledky 2. kola přijímacího řízení ke vzdělávání ve školním roce 2023/2024 PRO MATURITNÍ OBORY V DENNÍ A DÁLKOVÉ FORMĚ

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. zveřejňuje seznam přijatých uchazečů podle výsledků hodnocení v 2 . kole přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024.   Maturitní obory 4leté - kategorie „M, L“ (soubory ve ...

více

!Pozor! - 2. kolo přijímacího řízení pro 3.leté učební obory

Vážení zájemci o studium, dne 11. 5. 2023  vyhlásili ředitelé Vyšší odborné školy DAKOL a Střední školy DAKOL, o.p.s. a Středního odborného učiliště DAKOL, s.r.o.   2. kolo přijímacího řízení pro 3leté učební obory - školní rok 2023/2024.   Zákonný zástupce uchazeče nebo zletilý ...

více

Výsledky 1. kola přijímacího řízení ke vzdělávání ve školním roce 2023/2024 PRO MATURITNÍ OBORY A NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. zveřejňuje seznam přijatých uchazečů podle výsledků hodnocení v 1 . kole přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 - MATURITNÍ OBORY A NÁSTAVBOVÉ STUDIUM:   Maturitní ...

více

NOVÝ MATURITNÍ OBOR 34-53-L/01 REPRODUKČNÍ GRAFIK PRO MÉDIA (model L0+H)

Střední odborné učiliště DAKOL,s.r.o. nabízí nový 4letý maturitní obor 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média (model L0+H).  Bližší informace o novém maturitním oboru naleznete ZDE .  

více

Erasmus+ 2021 Mobilita žáků SŠ DAKOL - Recyklujeme hravě

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. získala grantovou podporu na realizaci projektu Erasmus+ 2021. Reg. č: 2021-1-CZ01-KA122-VET-000016637 Název projektu: Mobilita žáků SŠ DAKOl - Recyklujeme hravě   Záměrem projektu bylo vycestovat se skupinou 30 žáků oboru ...

více

Erasmus+ 2021 Mobilita žáků SOU DAKOL - Soulad duše, těla a přírody

Střední odborné učiliště s.r.o. získalo grantovou podporu na realizaci projektu Erasmus+ 2021. Reg. č: 2021-1-CZ01-KA122-VET-000016635 Název projektu: Mobilita žáků SOU DAKOL - Soulad duše, těla a přírody   Záměrem projektu bylo vycestovat se skupinou 30 žáků oborů Kuchař - číšník a ...

více

Výsledky 3. kola přijímacího řízení ke vzdělávání ve školním roce 2023/2024 PRO MATURITNÍ OBORY V DENNÍ A DÁLKOVÉ FORMĚ

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s.
Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.

zveřejňuje seznam přijatých uchazečů podle výsledků hodnocení v 3. kole přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024.

 

Maturitní obory 4leté - kategorie „M, L“ (soubory ve formátu PDF)

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení (model L0 + H) - seznam přijatých uchazečů

 

Maturitní obory 5leté - dálková forma studia (soubory ve formátu PDF)
75-41-M/01 Sociální činnost - seznam přijatých uchazečů

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika - seznam přijatých uchazečů

 

 

Poučení
Svůj úmysl vzdělávat se v naší střední škole musí zákonný zástupce nezletilého přijatého uchazeče nebo zletilý přijatý uchazeč potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o rozhodnutí (zveřejnění seznamu přijatých uchazečů). Nepotvrdí-li zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v naší střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání v naší střední škole.

 

Zápisový lístek neodevzdávají uchazeči nástavbového studia a 5letých maturitních oborů v dálkové formě studia.

 

Informace k zápisovému lístku zde.

 

Ing. Michaela Pacanovská                                                        Mgr. Vladimír Kolder

ředitelka VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o. p. s.                              ředitel SOU DAKOL, s. r. o.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení ke vzdělávání ve školním roce 2023/2024 PRO UČEBNÍ OBORY V DENNÍ A DÁLKOVÉ FORMĚ

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s.
Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.

zveřejňuje seznam přijatých uchazečů podle výsledků hodnocení v 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 - UČEBNÍ OBORY.

 

3leté učební obory denní forma studia - kategorie „H“ (soubory ve formátu PDF)
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel - seznam přijatých uchazečů
23-51-H/01 Strojní mechanik - seznam přijatých uchazečů
36-52-H/01 Instalatér - seznam přijatých uchazečů
36-67-H/01 Zedník - seznam přijatých uchazečů
53-41-H/01 Ošetřovatel - seznam přijatých uchazečů
65-51-H/01 Kuchař - číšník - seznam přijatých uchazečů
66-51-H/01 Prodavač - seznam přijatých uchazečů
69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér - seznam přijatých uchazečů

 

3leté učební obory denní forma studia - kategorie „E“ (soubory ve formátu PDF)
23-51-E/01 Strojírenské práce - seznam přijatých uchazečů

3leté učební obory - DÁLKOVÁ forma studia - (soubory ve formátu PDF)

34-53-H/01 Reprodukční grafik - seznam přijatých uchazečů

36-52-H/01 Instalatér - seznam přijatých uchazečů

23-51-H/01 Strojní mechanik - seznam přijatých uchazečů

65-51-H/01 Kuchař - číšník - seznam přijatých uchazečů

66-51-H/01 Prodavač - seznam přijatých uchazečů

Poučení
Svůj úmysl vzdělávat se v naší střední škole musí zákonný zástupce nezletilého přijatého uchazeče nebo zletilý přijatý uchazeč potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o rozhodnutí (zveřejnění seznamu přijatých uchazečů). Nepotvrdí-li zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v naší střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání v naší střední škole.

 

Zápisový lístek neodevzdávají uchazeči 3letých učebních oborů v dálkově formě studia.

 

Informace k zápisovému lístku zde.

 

Ing. Michaela Pacanovská                                                             Mgr. Vladimír Kolder
ředitelka VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o. p. s.                                   ředitel SOU DAKOL, s. r. o.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení ke vzdělávání ve školním roce 2023/2024 PRO MATURITNÍ OBORY V DENNÍ A DÁLKOVÉ FORMĚ

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s.
Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.

zveřejňuje seznam přijatých uchazečů podle výsledků hodnocení v 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024.

 

Maturitní obory 4leté - kategorie „M, L“ (soubory ve formátu PDF)

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení (model L0 + H) - seznam přijatých uchazečů

34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média (model L0 + H)- seznam přijatých uchazečů

65-42-M/01 Hotelnictví - seznam přijatých uchazečů

65-42-M/01 Hotelnictví se zaměřením na Hotelový animátor, sport a výživa - seznam přijatých uchazečů

69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční - seznam přijatých uchazečů

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika - seznam přijatých uchazečů

 

Nástavbové studium - pro uchazeče 3letých učebních oborů (soubory ve formátu PDF)
64-41-L/51 Podnikání – denní forma studia - výsledky přijímacího řízení
64-41-L/51 Podnikání – dálková forma studia - výsledky přijímacího řízení

 

 

Poučení
Svůj úmysl vzdělávat se v naší střední škole musí zákonný zástupce nezletilého přijatého uchazeče nebo zletilý přijatý uchazeč potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o rozhodnutí (zveřejnění seznamu přijatých uchazečů). Nepotvrdí-li zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v naší střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání v naší střední škole.

 

Zápisový lístek neodevzdávají uchazeči nástavbového studia a 5letých maturitních oborů v dálkové formě studia.

 

Informace k zápisovému lístku zde.

 

Ing. Michaela Pacanovská                                                        Mgr. Vladimír Kolder

ředitelka VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o. p. s.                              ředitel SOU DAKOL, s. r. o.

 

!Pozor! - 2. kolo přijímacího řízení pro 3.leté učební obory

Vážení zájemci o studium,

dne 11. 5. 2023 vyhlásili ředitelé Vyšší odborné školy DAKOL a Střední školy DAKOL, o.p.s. a Středního odborného učiliště DAKOL, s.r.o. 2. kolo přijímacího řízení pro 3leté učební obory - školní rok 2023/2024.

 

Zákonný zástupce uchazeče nebo zletilý uchazeč podává přihlášku ke vzdělávání do 26. 5. 2023.

 

Příjímací řízení pro učební obory SOU DAKOL, s.r.o. - informace zde

Příjímací řízení pro učební obory VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s - informace zde

Výsledky 1. kola přijímacího řízení ke vzdělávání ve školním roce 2023/2024 PRO MATURITNÍ OBORY A NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s.
Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.

zveřejňuje seznam přijatých uchazečů podle výsledků hodnocení v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 - MATURITNÍ OBORY A NÁSTAVBOVÉ STUDIUM:

 

Maturitní obory 4leté - kategorie „M, L“ (soubory ve formátu PDF)

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení (model L0 + H) - seznam přijatých uchazečů

34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média (model L0 + H)- seznam přijatých uchazečů

65-42-M/01 Hotelnictví - seznam přijatých uchazečů

65-42-M/01 Hotelnictví se zaměřením na Hotelový animátor, sport a výživa - seznam přijatých uchazečů

69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční - seznam přijatých uchazečů

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika - seznam přijatých uchazečů

 

Nástavbové studium - pro uchazeče 3letých učebních oborů (soubory ve formátu PDF)
64-41-L/51 Podnikání – denní forma studia - seznam přijatých uchazečů
64-41-L/51 Podnikání – dálková forma studia - seznam přijatých uchazečů

 

5leté maturitní obory - dálková forma studia (soubory ve formátu PDF)
75-41-M/01 Sociální činnost - seznam přijatých uchazečů

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika - seznam přijatých uchazečů

 

Poučení
Svůj úmysl vzdělávat se v naší střední škole musí zákonný zástupce nezletilého přijatého uchazeče nebo zletilý přijatý uchazeč potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o rozhodnutí (zveřejnění seznamu přijatých uchazečů). Nepotvrdí-li zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v naší střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání v naší střední škole.

 

Zápisový lístek neodevzdávají uchazeči nástavbového studia a 5letých maturitních oborů v dálkové formě studia.

 

Informace k zápisovému lístku zde.

 

Ing. Michaela Pacanovská                                                        Mgr. Vladimír Kolder

ředitelka VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o. p. s.                              ředitel SOU DAKOL, s. r. o.

 

 
 

NOVÝ MATURITNÍ OBOR 34-53-L/01 REPRODUKČNÍ GRAFIK PRO MÉDIA (model L0+H)

Střední odborné učiliště DAKOL,s.r.o. nabízí nový 4letý maturitní obor 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média (model L0+H). Bližší informace o novém maturitním oboru naleznete ZDE.

 

Erasmus+ 2021 Mobilita žáků SŠ DAKOL - Recyklujeme hravě

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. získala grantovou podporu na realizaci projektu Erasmus+ 2021.

Reg. č: 2021-1-CZ01-KA122-VET-000016637

Název projektu: Mobilita žáků SŠ DAKOl - Recyklujeme hravě

 

Záměrem projektu bylo vycestovat se skupinou 30 žáků oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika do Španělska, Malagy, aby poznali místní kulturu, zvyky, a získali, především s ohledem na oborové zaměření žáků, kompetence v oblasti odborné praxe, péče o děti, didaktiky, enviromentu a odborného anglického jazyka. Žáci docházeli do místních vzdělávacích zařízení předškolní péče na odbornou praxi a realizovali další aktivity v souladu se stanovenými cíli projektu.

Do aktivit jsme zařadili 1. Odbornou praxi 2. Enviromentální rozvoj, 3. Reálie Španělska.

V realizovaných aktivitách byli aktivně zapojeni žáci ve spolupráci s mentory ze vzdělávacích zařízení. Žáci se seznámili s chodem těchto zařízení a podíleli se na činnostech spojených s výtvarnou výchovou, dále byli seznámeni s hospodárným způsobem zpracování materiálů a s jejich ekologickou likvidací. Naučili se výše uvedené, prohloubili si tak teoretické znalosti z výuky a na řízených činnostech s dětmi si vše prakticky vyzkoušeli.

 

Projekt má tyto cíle. Realizací projektu jsme chtěli dosáhnout: 1. aby se žáci aktivně zapojili do plánovaných činností ve vzdělávacích zařízeních, aby aktivně aplikovali dosažené teoretické znalosti na výchovně vzdělávací činnosti s dětmi, zvýšili kompetenci v rámci předmětu Didaktika výtvarné výchovy, 2. aby žáci získali povědomí o environmentální udržitelnosti a důležitosti ekologického myšlení ve vztahu k sobě a okolí, aby chápali důležitost ekologické likvidace odpadů nejen ve své zvolené profesi, 3. chtěli  jsme posílit možnosti rovných příležitostí pro všechny žáky bez rozdílu a přirozené začlenění žáků v rámci inkluze, podpořit jejich motivaci ke studiu tak, aby pochopili svoji důležitost a postavení ve společnosti. V neposlední řadě 4. žáci na stáži posílili své kompetence v odborném anglickém jazyce. Přidanou hodnotou bylo poznání dané země z hlediska kulturních, historických, gastronomických a jiných odlišností. Všechny tyto nabyté vědomosti a dovednosti jsme přenesli a zakomponovali do stávající výuky tak, aby byly ku prospěchu všem ostatním žákům daného oboru a inspirací pro další plánovanou mobilitu Erasmus+ 2022.

 

Přílohy
Prezentace MALAGA [12692 kB]

Erasmus+ 2021 Mobilita žáků SOU DAKOL - Soulad duše, těla a přírody

Střední odborné učiliště s.r.o. získalo grantovou podporu na realizaci projektu Erasmus+ 2021.

Reg. č: 2021-1-CZ01-KA122-VET-000016635

Název projektu: Mobilita žáků SOU DAKOL - Soulad duše, těla a přírody

 

Záměrem projektu bylo vycestovat se skupinou 30 žáků oborů Kuchař - číšník a Rekondiční a sportovní masér do Lotyšska, do Rigy, aby poznali místní kulturu, zvyky, a získali, především s ohledem na oborové zaměření žáků, kompetence v oblasti dietetiky, výživy, zdravého stravování a enviromentu. Žáci docházeli do místních zařízení - rehabilitačních ústavů a restauračních zařízení na odbornou praxi a realizovali aktivity v souladu se stanovenými cíli projektu.

Do aktivit řadíme 1. Dietetiku, 2. Enviromentální rozvoj, 3. Odborný anglický jazyk a 4. Inkluzi. V realizovaných aktivitách byli aktivně zapojeni žáci pod vedením mentorů z hostitelských zařízení a dohlíželi na ně naši doprovázející pedagogové. Žáci se seznámili s jednotlivými dietami pro stávající pacienty, podíleli na sestavování jídelních lístků dle typů diet a na přípravě pokrmů, jejich servírování a expedici. Dále byli seznámeni s hospodárným způsobem zpracování surovin a materiálů, s jejich ekologickou likvidací. Naučili se výše uvedené, prohloubili si tak teoretické znalosti z výuky a prakticky si vše vyzkoušeli.

Realizací projektu jsme chtěli dosáhnout: 1. aby žáci získali povědomí o environmentální udržitelnosti a důležitosti ekologického myšlení ve vztahu k sobě a okolí, aby samostatně pracovali, odborně a hospodárně zacházeli s potravinami a chápali důležitost ekologické likvidace odpadů nejen ve své zvolené profesi, 2. aby žáci poznali místní léčebně stravovací zvyklosti a standardy v místních rehabilitačních a restauračních zařízeních a byli schopni samostatné práce v oblasti navrhování jídelních lístků podle různých typů diet, v návaznosti na dietetiku jako součásti vyučovaného tématu, za 3. jsme chtěli posílit možnosti rovných příležitostí pro všechny žáky bez rozdílu a přirozené začlenění žáků v rámci inkluze, podpořit jejich motivaci ke studiu tak, aby pochopili svoji důležitost a postavení ve společnosti. V neposlední řadě 4. žáci na stáži posílili své kompetence v odborném anglickém jazyce. Přidanou hodnotou bylo poznání dané země z hlediska kulturních, historických, gastronomických a jiných odlišností. Všechny tyto nabyté vědomosti a dovednosti jsme přenesli a zakomponovali do stávající výuky tak, aby byly ku prospěchu všem ostatním žákům daných oborů.

 

Přílohy
Prezentace RIGA [13343 kB]