Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

                                        DOVEDNOSTI – ATMOSFÉRA – KVALITA – ODBORNOST - LIDSKOST

 

 

 

Informace k maturitním zkouškám

Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury pro všechny obory - školní rok 2023/2024

Vážení studenti, maturita v letošním školním roce proběhne v této podobě, pokud MŠMT nerozhodne o změně.   Skládá se ze 3 částí.     Didaktický test bude mít nadále v dikci Cermat, který test tvoří, stanoví jednotný termín /začátek května/, opravuje i vyhodnocuje. Na ...

více

Zkušební předměty pro MZ 2023/2024

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s - ke stažení zde   Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. - ke stažení zde

více

Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury pro všechny obory - školní rok 2023/2024

Vážení studenti,

maturita v letošním školním roce proběhne v této podobě, pokud MŠMT nerozhodne o změně.

 

Skládá se ze 3 částí.

 

 Didaktický test bude mít nadále v dikci Cermat, který test tvoří, stanoví jednotný termín /začátek května/, opravuje i vyhodnocuje. Na vypracování máte 85 minut. K tomu, abyste zdárně prošli, potřebujete získat 22 bodů z 50.
Kromě pravidelného tréninku v hodinách můžete procvičovat sami, testy najdete na stránkách novamaturita.cz, vhodné jsou také cvičebnice z nakladatelství Didaktis – Maturita. DT je hodnocen pouze slovně uspěl/neuspěl.

 

Témata slohové práce zadává škola, vybíráte si jedno z 6 témat a slohových útvarů a na vlastní práci máte 120 minut.  Vaše slohová práce bude mít nadpis, bude členěna do odstavců a musí odpovídat zadání. Mezi zadanými slohovými útvary se zcela jistě objeví vypravování, charakteristika, popis podle obrázku, zpráva nebo oznámení, reportáž, motivační dopis nebo jiný útvar administrativního stylu, zamyšlení, osobní dopis literární postavě či autorovi.  Jednou z podmínek úspěšnosti je dodržení 250 slov, může jich být o něco více, ne však méně.

 

ústní maturitní zkoušce si připravujete seznam 20 knih, vybírejte s rozvahou, uvádějte ta díla, která znáte a o kterých se také dobře mluví. Svůj výběr konzultujte se svou vyučující ČJ a LV. Definitivní podobu svého seznamu v tabulce musíte odevzdat do 30. března. Také letos je pro Vás na stránkách školy připraven seznam doporučené četby k maturitě, pro maturanty ve školním roce 2023/24 je závazný, pro ty, které maturita čeká v dalších letech, je pouze orientační.

 

U ústní maturitní zkoušky si losujete jedno dílo z Vašeho seznamu. Na přípravu otázky máte 15 minut, stejně dlouho pak probíhá i vlastní zkouška. Obdržíte pracovní list, na kterém je úryvek z Vámi vylosovaného díla a úryvek z neuměleckého textu. U obou textů je osnova, podle které byste měli mluvit. Nezapomeňte, že máte maturitní komisi přesvědčit, že dílo znáte, takže dokážete přesvědčivě přiblížit obsah díla. Zvládnete také autora zařadit do správné doby, směru a charakterizovat typické znaky. Připomenete alespoň dva autory, kteří tvoří ve stejné době.

 

Mnoho úspěchů ve školním roce 2023/24 Vám přeje PK ČJL

Zkušební předměty pro MZ 2023/2024

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s - ke stažení zde

 

Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. - ke stažení zde