Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

Informace k maturitním zkouškám

Termíny pro podání přihlášek k maturitní zkoušce ve školním roce 2018/2019

Přihlášku k jarnímu termínu maturitní zkoušky ve školním roce 2018/2019 je nutno podat nejpozději do 3. 12. 2018. Přihlášku k podzimnímu termínu maturitní zkoušky ve školním roce 2018/2019 je nutno podat nejpozději do 25 . 6. 2019.   Přihláška k maturitní zkoušce  ke stažení ...

více

Složení maturitní zkoušky na SOU DAKOL, s.r.o., VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s. ve školním roce 2018/2019 -

Hotelnictví Státní část:  Český jazyk a literatura DT, PP, ÚZ   Cizí jazyk - AJ, FJ, NJ  DT, PP, ÚZ Profilová část: Obhajoba maturitní práce obhajoba práce před maturitní komisí   OP gastronomické (TO, Te, PaV, ŘH) ÚZ   ...

více

Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury pro všechny obory - školní rok 2018/2019

Milí žáci, abyste se dobře připravili k MZ, chceme Vám připomenout důležité informace o MZ z českého jazyka a literatury. Maturitní zkouška obsahuje pouze  jednu  úroveň  obtížnosti - pro všechny školy stejnou. Zkouška z ČJL  se skládá ze 3 částí: a) didaktický test (obsahuje 32 úkolů ...

více

Maturitní zkouška z odborných předmětů pro obor Hotelnictví (62-42-M/01) - školní rok 2018/2019

Vážení žáci, na těchto stránkách si můžete přečíst informace k maturitní zkoušce z odborných předmětů pro obor Hotelnictví školní rok 2018/2019.   Témata maturitních práci 2018/2019 (formát DOC, cca 59 kB) Osnova maturitní práce HT 2018/2019 (formát DOC, cca 51 kB) Formální úprava ...

více

Informace o náhradní a opravné maturitní zkoušce – září 2018

Základní informace pro žáky k písemným maturitním zkouškám (MZ) společné části Od 3. až 7. 9. 2018 - didaktický test a písemné práce společné části MZ se uskuteční v určené spádové střední škole. Bližší informace obdrží žáci od vedení spádové školy na svůj kontaktní E-mail.   ...

více

Obchodník - obsah maturitní zkoušky pro školní rok 2017/2018

Vážení žáci, informace k maturitní zkoušce pro školní rok 2017/2018. Ústní maturitní zkouška z odborných předmětů květen/červen 2018     Ekonomika služeb - ke stažení zde (formát doc, cca 15 kB)     Obchodní provoz - ke stažení zde (formát ...

více

Žádost o přezkoumání průběhu a výsledku maturitní zkoušky

V souvislosti s novelou vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, (dále také „vyhláška“), Vás upozorňujeme na skutečnost, že na základě ustanovení § 51 odst. 6 vyhlášky ...

více

Masér sportovní a rekondiční - obsah maturitní zkoušky pro školní rok 2016/2017

Vážení žáci,   na základě vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na střední škole maturitní zkouškou stanovujeme pro přípravu k MZ 2016/17 tyto maturitní témata z jednotlivých předmětů. Praktická písemná maturitní zkouška z odborných předmětů 25. 4. 2017 ...

více

Termíny pro podání přihlášek k maturitní zkoušce ve školním roce 2018/2019

Přihlášku k jarnímu termínu maturitní zkoušky ve školním roce 2018/2019 je nutno podat nejpozději do 3. 12. 2018.

Přihlášku k podzimnímu termínu maturitní zkoušky ve školním roce 2018/2019 je nutno podat nejpozději do 25. 6. 2019.

 

Přihláška k maturitní zkoušce ke stažení zde.

Složení maturitní zkoušky na SOU DAKOL, s.r.o., VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s. ve školním roce 2018/2019 -

Hotelnictví

Státní část:  Český jazyk a literatura DT, PP, ÚZ
  Cizí jazyk - AJ, FJ, NJ  DT, PP, ÚZ
Profilová část: Obhajoba maturitní práce obhajoba práce před maturitní komisí
  OP gastronomické (TO, Te, PaV, ŘH) ÚZ
  OP ekonomické (E, ÚČ, PH) ÚZ
Nepovinná zkouška: Cizí jazyk – AJ, FJ, NJ ÚZ

                                 

Mechanik strojů a zařízení

Státní část: Český jazyk a literatura DT, PP, ÚZ
  Cizí jazyk – AJ DT, PP, ÚZ nebo M   DT
Profilová část: OP – Strojnictví ÚZ
  OP – Technologie ÚZ
  Praktická zkouška z OP praktická zkouška, obhajoba práce
Nepovinná zkouška: Cizí jazyk – AJ ÚZ
  Matematika DT

 

Masér sportovní a rekondiční

Státní část: Český jazyk a literatura DT, PP, ÚZ
  M/Cizí jazyk – AJ M - DT/DT, PP, ÚZ
Profilová část: Praktická zkouška z OP písemná a praktická část
  Teoretická zkouška z OP (TMa, SOMA) ÚZ

 

Sociální činnost

Státní část:                                Český jazyk a literatura               DT, PP, ÚZ                               
  M/Cizí jazyk - AJ, RJ M - DT/DT, PP, ÚZ
Profilová část: Praktická zkuška z OP písemná část
  Teoretická zkouška z OP (SpČ, PaG) ÚZ

 

Podnikání – denní i dálková forma

Státní část: Český jazyk a literatura DT, PP, ÚZ
  Cizí jazyk – AJ, RJ, NJ DT, PP, ÚZ nebo M DT
Profilová část: OP – Ekonomika a Marketing ÚZ
  Praktická zkouška z OP písemná zkouška z E, ÚČ, PRV
Nepovinná zkouška: Cizí jazyk – AJ ÚZ
  Matematika DT


Možnost nahrazení zkoušky z cizího jazyka

§19a vyhlášky 177/2009 Sb.

 

(1) Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo e), lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

 

(2) Informaci o standardizovaných zkouškách, které ředitel školy může podle odstavce 1 zvolit jako náhradu zkoušky z cizího jazyka, zveřejní ministerstvo nejpozději do 31. března každého roku způsobem umožňujícím dálkový přístup. Informace je platná pro jarní zkušební období a podzimní zkušební období v následujícím kalendářním roce. Sdělení o možnosti nahrazení zkoušky z cizího jazyka zveřejní ředitel školy spolu s nabídkou zkoušek profilové části ve lhůtě podle § 79 odst. 3 školského zákona.

 

(3) Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

 

Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury pro všechny obory - školní rok 2018/2019

Milí žáci,
abyste se dobře připravili k MZ, chceme Vám připomenout důležité informace o MZ z českého jazyka a literatury.
Maturitní zkouška obsahuje pouze  jednu  úroveň  obtížnosti - pro všechny školy stejnou.


Zkouška z ČJL  se skládá ze 3 částí:
a) didaktický test (obsahuje 32 úkolů a píše se 6O min., hodnotí Cermat)
b) písemná práce – slohová (student si 20 min. vybírá z 6 témat a práci píše 90 min. čistého času; práci opravují podle daných kritérií vyučující ve škole.)
c)  ústní zkouška z literatury (Po vylosování otázky obdrží student příslušný pracovní list podle svého seznamu četby a připravuje se 20 min. Poté 15 min. trvá  samotná zkouška, to zn. rozbor textu podle otázek uvedených pod textem.)  Pro ústní MZ si student musí připravit podle daných pravidel svůj seznam četby (to zn. svých 20  přečtených knih) na základě školního seznamu četby. Zastoupena musí být alespoň 2 dramata, 2x poezie, 2x próza. Každý autor může být použit pouze dvakrát. Ve školním seznamu máte u jednotlivých okruhů uveden  minimální  počet titulů, který musíte pro jednotlivý okruh dodržet. Školní seznam četby připravili Vaši vyučující na základě nabídky literatury z kánonu četby.  Seznam  četby  spolu s důležitými pomocnými materiály najdete v příloze.   Termíny ústní zkoušky budou pro každý obor uvedeny u jednotlivých oborů v této sekci.
       
Pozn. Studenti s přiznaným uzpůsobením podmínek (PUP) pro konání MZ mají obvykle  prodloužený časový limit pro písemnou práci a DT, rovněž delší přípravu na ústní zkoušku. Záleží na specifikaci potíží, což určí odborník. Ostatní informace se dočtete na www.novamaturita.cz.
 

Také letos je pro Vás na stránkách školy připraven seznam doporučené četby k maturitě. Pro maturanty ve školním roce 2018/19 je závazný, pro ty, které maturita čeká v dalších letech je pouze orientační. Knihy do vlastního seznamu vybírejte s rozvahou, uvádějte ta díla, která znáte a o kterých se také dobře mluví. Svůj výběr konzultujte se svou vyučující ČJ a LV. Součástí státní maturity je také didaktický test, kromě pravidelného tréninku v hodinách můžete procvičovat sami, testy najdete na stránkách www.novamaturita.cz.

 

Mnoho úspěchů u MZ ve škol. roce 2018/2019 přeje předmětová komise ČJL

Přílohy
docZáznam o četbě [doc, 28 kB]

Maturitní zkouška z odborných předmětů pro obor Hotelnictví (62-42-M/01) - školní rok 2018/2019

Vážení žáci,

na těchto stránkách si můžete přečíst informace k maturitní zkoušce z odborných předmětů pro obor Hotelnictví školní rok 2018/2019.

 

Témata maturitních práci 2018/2019 (formát DOC, cca 59 kB)
Osnova maturitní práce HT 2018/2019 (formát DOC, cca 51 kB)
Formální úprava maturitní práce (formát DOC, cca 129 kB)

Vedoucí - oponentní práce (formát DOC cca 79 kB)

Maturitní témata Ekonomika, Účetnictví (format DOC cca 38 kB)

Maturitní témata Podnikání v hotelnictví (format DOC cca 33 kB)
Maturitní témata Řízení hotelu (format DOC cca 33 kB)
Maturitní témata TO, Te, PaV (format DOC cca 31 kB)

 

 

Pravidla pro hodnocení profilové části maturitní zkoušky ke stažení zde (format PDF, cca 503 kB)

Maturitní témata AVČ, TTK - Hotelový animátor, sport a výživa (format DOC cca 38 kB)

Maturitní témata PaV - Hotelový animátor, sport a výživa (format DOC cca 31 kB)

Maturitní témata Řízení hotelu - Hotelový animátor, sport a výživa (format DOC cca 33 kB)

Maturitní témata Ekonomika, Účetnictví (format DOC cca 38 kB)
Maturitní témata Podnikání v hotelnictví (format DOC cca 33 kB)
Maturitní témata Řízení hotelu (format DOC cca 33 kB)
Maturitní témata TO, Te, PaV (format DOC cca 31 kB)

 

Informace o náhradní a opravné maturitní zkoušce – září 2018

Základní informace pro žáky k písemným maturitním zkouškám (MZ) společné části

Od 3. až 7. 9. 2018

- didaktický test a písemné práce společné části MZ se uskuteční v určené spádové střední škole. Bližší informace obdrží žáci od vedení spádové školy na svůj kontaktní E-mail.

 

Opravná a náhradní MZ oborů Hotelnictví a Podnikání těchto termínech:
12. 9. 2018
- ústní část MZ (ústní zkouška společné částí a profilové předměty) proběhne v prostorách VOŠ a SŠ DAKOL v Petrovicích u Karviné. Zahájení v 7:30 hod. - učebně 511.

 

Opravná a náhradní MZ oborů Masér sportovní a rekondiční proběhne v těchto termínech:

14. 9. 2018

- ústní část MZ (Čj, AJ a profilové předměty) proběhne v prostorách VOŠ a SŠ DAKOL v Havířově. Zahájení 7:30 učebna C16.

Obchodník - obsah maturitní zkoušky pro školní rok 2017/2018

Vážení žáci,

informace k maturitní zkoušce pro školní rok 2017/2018.

Ústní maturitní zkouška z odborných předmětů květen/červen 2018
    Ekonomika služeb - ke stažení zde (formát doc, cca 15 kB)
    Obchodní provoz - ke stažení zde (formát doc, cca 26 kB)

 

Pravidla pro hodnocení profilové části maturitní zkoušky ke stažení zde (format PDF, cca 199 kB)


 
Prak

Žádost o přezkoumání průběhu a výsledku maturitní zkoušky

V souvislosti s novelou vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, (dále také „vyhláška“), Vás upozorňujeme na skutečnost, že na základě ustanovení § 51 odst. 6 vyhlášky žádost o přezkoumání průběhu a výsledku maturitní zkoušky nebo rozhodnutí o vyloučení z konání této zkoušky podle ustanovení § 82 odst. 1 písm. b) školského zákona se podává na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce (Vyhláška č. 177/2009 Sb. ke stažení zde). Tiskopisy zveřejňuje ministerstvo způsobem umožňující dálkový přístup.

 

Vzor žádosti o přezkoumání zkoušky společné části konané formou písemné práce nebo formou ústní zkoušky nebo zkoušky profilové části ke stažení ZDE.              

 

Na základě ustanovení § 82 odst. 1 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „školský zákon“), každý, kdo konal maturitní zkoušku, kromě dílčí zkoušky společné části konané formou didaktického testu, anebo byl z konání těchto zkoušek vyloučen, může písemně požádat krajský úřad o přezkoumání průběhu a výsledku této zkoušky nebo rozhodnutí o vyloučení. Krajský úřad rozhodne o žádosti ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího doručení, a to tak, že výsledek zkoušky změní, nebo zruší a nařídí opakování zkoušky, pokud zjistí, že při této zkoušce byly porušeny právní předpisy nebo se vyskytly jiné závažné nedostatky, které mohly mít vliv na řádný průběh nebo výsledek zkoušky; v opačném případě výsledek zkoušky potvrdí.

 

Škola, v níž žák konal maturitní zkoušku, Česká školní inspekce a Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání při plnění úkolů podle § 80 odst. 3 školského zákona poskytují krajskému úřadu součinnost při posuzování žádosti. Opakování zkoušky s výjimkou dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou písemné práce a zkoušky profilové části maturitní zkoušky konané formou vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební komisí se koná nejpozději do 15 dnů ode dne vydání rozhodnutí, a to před zkušební komisí, kterou jmenuje krajský úřad. Opakování dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou písemné práce a zkoušky profilové části maturitní zkoušky konané formou vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební komisí se koná v nejbližším možném termínu, který stanoví prováděcí právní předpis. Tímto prováděcím právním předpisem je vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

 

Žádost lze podat příslušnému správnímu úřadu do 20 dnů od konce období stanoveného prováděcím právním předpisem pro konání příslušné maturitní zkoušky nebo v případě dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky od konce období stanoveného prováděcím právním předpisem pro konání příslušné dílčí zkoušky v souladu s ustanovením § 82 odst. 3 školského zákona.

 

Odkaz na webové stránky Moravskoslezského kraje k výše uvedeným informacím.

http://www.msk.cz/cz/skolstvi/zadost-o-prezkoumani-prubehu-a-vysledku-maturitni-zkousky-nebo-rozhodnuti-o-vylouceni-z-konani-teto-zkousky-84998/

Masér sportovní a rekondiční - obsah maturitní zkoušky pro školní rok 2016/2017

Vážení žáci,
 
na základě vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na střední škole maturitní zkouškou stanovujeme pro přípravu k MZ 2016/17 tyto maturitní témata z jednotlivých předmětů.

Praktická písemná maturitní zkouška z odborných předmětů 25. 4. 2017 - ke stažení zde
Žák si vybere z několika možností v každé oblasti
a)    Postupy sportovní a klasické masáže
b)    Psychologie
c)    První pomoc
d)    Měkké techniky
e)    Hygiena masáží

Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů - 24. 4. 2017
Žák předvede dva postupy vybrané z témat:
•    Témata praktické zkoušky
 
Ústní maturitní zkouška z odborných předmětů - květen 2017
Žák si vylosuje jedno z témat:
•    Témáta  teoretické zkoušky - Teorie masáže a Somatologie