Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

                                        DOVEDNOSTI – ATMOSFÉRA – KVALITA – ODBORNOST - LIDSKOST

 

 

 

Informace k maturitním zkouškám

Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury pro všechny obory - školní rok 2023/2024

Vážení studenti, maturita v letošním školním roce proběhne v této podobě, pokud MŠMT nerozhodne o změně.   Skládá se ze 3 částí.     Didaktický test bude mít nadále v dikci Cermat, který test tvoří, stanoví jednotný termín /začátek května/, opravuje i vyhodnocuje. Na ...

více

Informace o náhradní a opravné maturitní zkoušce - září 2024

Pro konání náhradní a opravné maturitní zkoušky v termínu – podzim 2024 stanovuji termíny takto:     10.09.2024   opravná písemná práce z ČJ/HTA4, PO3D                      08,00 hodin      učebna 512   11.09.2024   opravná praktická MZ/PM5D                        08,00 ...

více

Způsoby a kritéria hodnocení MZ pro školní rok 2023/2024

Vyšší odoborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s   Český jazyk a literatura - ke stažení zde Cizí jazyk - ke stažení zde Odborné předměty Hotelnictví, Hotelnictví se zaměřením na Hotelový animátor, sport a výživa - ke stažení zde Odborné předměty Předškolní a ...

více

Termíny konání MZ jaro 2024

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s - ke stažení zde   Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. - ke stažení zde

více

Masér sportovní a rekondiční - maturitní témata pro školní rok 2023/2024

Vážení žáci, na základě vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na střední škole, pro obor Masér sportovní a rekondiční stanovujeme pro přípravu k maturitní zkoušce (MZ) 2023/2024 tyto témata: Praktická písemná maturitní zkouška z odborných předmětů -   ke ...

více

Mechanik strojů a zařízení - maturitní témata pro školní rok 2023/2024

Vážení žáci, na základě vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na střední škole, pro obor Mechanik strojů a zařízení stanovujeme pro přípravu k maturitní zkoušce (MZ) 2023/2024 tyto témata:   Maturitní témata -strojnictví - informace zde Maturitní ...

více

Hotelnictví, Hotelnictví se zaměřením na Hotelový animátor, sport a výživa - maturitní témata pro školní rok 2023/2024

Vážení žáci, na základě vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na střední škole, pro obor Hotelnictví, Hotelový animátor, sport a výživa stanovujeme pro přípravu k maturitní zkoušce (MZ) 2023/2024 tyto témata:   Témata maturitních práci 2023/2024  ...

více

Nástavbové studium - obor Podnikání, denní a dálková forma studia - maturitní témata pro školní rok 2023/2024

Vážení žáci, na základě vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na střední škole, pro obor Podnikání stanovujeme pro přípravu k maturitní zkoušce (MZ) 2023/2024 tyto témata: Ekonomika a Marketing - informace zde  studia) - i nformace zde

více

Předškolní a mimoškolní pedagogika - maturitní témata pro školní rok 2023/2024

Vážení žáci, na základě vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na střední škole, pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika stanovujeme pro přípravu k maturitní zkoušce (MZ) 2023/2024 tyto témata:   Maturitní témata - DDV - informace zde Maturitní ...

více

Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury pro všechny obory - školní rok 2023/2024

Vážení studenti,

maturita v letošním školním roce proběhne v této podobě, pokud MŠMT nerozhodne o změně.

 

Skládá se ze 3 částí.

 

 Didaktický test bude mít nadále v dikci Cermat, který test tvoří, stanoví jednotný termín /začátek května/, opravuje i vyhodnocuje. Na vypracování máte 85 minut. K tomu, abyste zdárně prošli, potřebujete získat 22 bodů z 50.
Kromě pravidelného tréninku v hodinách můžete procvičovat sami, testy najdete na stránkách novamaturita.cz, vhodné jsou také cvičebnice z nakladatelství Didaktis – Maturita. DT je hodnocen pouze slovně uspěl/neuspěl.

 

Témata slohové práce zadává škola, vybíráte si jedno z 6 témat a slohových útvarů a na vlastní práci máte 120 minut.  Vaše slohová práce bude mít nadpis, bude členěna do odstavců a musí odpovídat zadání. Mezi zadanými slohovými útvary se zcela jistě objeví vypravování, charakteristika, popis podle obrázku, zpráva nebo oznámení, reportáž, motivační dopis nebo jiný útvar administrativního stylu, zamyšlení, osobní dopis literární postavě či autorovi.  Jednou z podmínek úspěšnosti je dodržení 250 slov, může jich být o něco více, ne však méně.

 

ústní maturitní zkoušce si připravujete seznam 20 knih, vybírejte s rozvahou, uvádějte ta díla, která znáte a o kterých se také dobře mluví. Svůj výběr konzultujte se svou vyučující ČJ a LV. Definitivní podobu svého seznamu v tabulce musíte odevzdat do 30. března. Také letos je pro Vás na stránkách školy připraven seznam doporučené četby k maturitě, pro maturanty ve školním roce 2023/24 je závazný, pro ty, které maturita čeká v dalších letech, je pouze orientační.

 

U ústní maturitní zkoušky si losujete jedno dílo z Vašeho seznamu. Na přípravu otázky máte 15 minut, stejně dlouho pak probíhá i vlastní zkouška. Obdržíte pracovní list, na kterém je úryvek z Vámi vylosovaného díla a úryvek z neuměleckého textu. U obou textů je osnova, podle které byste měli mluvit. Nezapomeňte, že máte maturitní komisi přesvědčit, že dílo znáte, takže dokážete přesvědčivě přiblížit obsah díla. Zvládnete také autora zařadit do správné doby, směru a charakterizovat typické znaky. Připomenete alespoň dva autory, kteří tvoří ve stejné době.

 

Mnoho úspěchů ve školním roce 2023/24 Vám přeje PK ČJL

Informace o náhradní a opravné maturitní zkoušce - září 2024

Pro konání náhradní a opravné maturitní zkoušky v termínu – podzim 2024 stanovuji termíny takto:

 

 

10.09.2024  opravná písemná práce z ČJ/HTA4, PO3D

                     08,00 hodin      učebna 512

 

11.09.2024  opravná praktická MZ/PM5D  

                     08,00 hodin      učebna 512

 

12.09.2024  opravný a náhradní termín ústní zkoušky/PM4A, PM5D

                     08,00 hodin      učebna 512

 

 

Ing. Michaela Pacanovská, v.r.

 

Mgr. Vladimír Kolder, v.r.

 

 

 

Zveřejněno dne: 28. června 2024

Způsoby a kritéria hodnocení MZ pro školní rok 2023/2024

Vyšší odoborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s

 

Český jazyk a literatura - ke stažení zde

Cizí jazyk - ke stažení zde

Odborné předměty Hotelnictví, Hotelnictví se zaměřením na Hotelový animátor, sport a výživa - ke stažení zde

Odborné předměty Předškolní a mimoškolní pedagogika - denní i dálková forma - ke stažení zde

Odborné předmety Masér sportovní a rekondiční - ke stažení zde

 

 

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.

 

Český jazyk a literatura - ke stažení zde

Cizí jazyky (AJ,NJ,RJ) - ke stažení zde

Odborné předměty Podnikání - denní i dálková forma - ke stažení zde

Odborné předměty Mechanik strojů a zařízení - ke stažení zde

 

 

Termíny konání MZ jaro 2024

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s - ke stažení zde

 

Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. - ke stažení zde

Masér sportovní a rekondiční - maturitní témata pro školní rok 2023/2024

Vážení žáci,

na základě vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na střední škole, pro obor Masér sportovní a rekondiční stanovujeme pro přípravu k maturitní zkoušce (MZ) 2023/2024 tyto témata:


Praktická písemná maturitní zkouška z odborných předmětů - ke stažení zde

Žák si vybere z několika možností v každé oblasti
a) Postupy sportovní a klasické masáže
b) Psychologie
c) První pomoc
d) Měkké techniky
e) Hygiena masáží


Ústní maturitní zkouška z odborných předmětů
Žák si vylosuje jedno z témat:
* Témáta teoretické zkoušky - Teorie masáže a Somatologie


Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů
Žák předvede dva postupy vybrané z témat:
* Témata praktické zkoušky

Mechanik strojů a zařízení - maturitní témata pro školní rok 2023/2024

Vážení žáci,

na základě vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na střední škole, pro obor Mechanik strojů a zařízení stanovujeme pro přípravu k maturitní zkoušce (MZ) 2023/2024 tyto témata:

 

Maturitní témata -strojnictví - informace zde

Maturitní témata - technologie - informace zde

 

Hotelnictví, Hotelnictví se zaměřením na Hotelový animátor, sport a výživa - maturitní témata pro školní rok 2023/2024

Vážení žáci,

na základě vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na střední škole, pro obor Hotelnictví, Hotelový animátor, sport a výživa stanovujeme pro přípravu k maturitní zkoušce (MZ) 2023/2024 tyto témata:

 

Témata maturitních práci 2023/2024 
Osnova maturitní práce HT 2023/2024 
Formální úprava maturitní práce 

Vedoucí - oponentní práce 

 

 

HOTELNICTVÍ

Maturitní témata - E, ÚČ - informace zde

Maturitní témata - PH - informace zde

Maturitní témata - ŘH - informace zde

Maturitní témata - TO,Te, PaV - informace zde

 

 

HOTELNICTVÍ SE ZAMĚŘENÍM NA HOTELOVÝ ANIMÁTOR, SPORT A VÝŽIVA

Maturitní témata - AVČ,TTK - informace zde

Maturitní témata - E,ÚČ - informace zde

Maturitní témata - PaV - informace zde

Maturitní témata - PH - informace zde

Maturitní témata - ŘH - informace zde

Nástavbové studium - obor Podnikání, denní a dálková forma studia - maturitní témata pro školní rok 2023/2024

Vážení žáci,

na základě vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na střední škole, pro obor Podnikání stanovujeme pro přípravu k maturitní zkoušce (MZ) 2023/2024 tyto témata:


Ekonomika a Marketing - informace zde

 studia) - informace zde

Předškolní a mimoškolní pedagogika - maturitní témata pro školní rok 2023/2024

Vážení žáci,

na základě vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na střední škole, pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika stanovujeme pro přípravu k maturitní zkoušce (MZ) 2023/2024 tyto témata:

 

Maturitní témata - DDV - informace zde

Maturitní témata - DVV - informace zde

Maturitní témata - DHV - informace zde

Maturitní témata - PED, PSY - informace zde