Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

                                        DOVEDNOSTI – ATMOSFÉRA – KVALITA – ODBORNOST - LIDSKOST

 

 

 

Informace k maturitním zkouškám

Informace o náhradní a opravné maturitní zkoušce - září 2024

Pro konání náhradní a opravné maturitní zkoušky v termínu – podzim 2024 stanovuji termíny takto:     10.09.2024   opravná písemná práce z ČJ/HTA4, PO3D                      08,00 hodin      učebna 512   11.09.2024   opravná praktická MZ/PM5D                        08,00 ...

více

Způsoby a kritéria hodnocení MZ pro školní rok 2023/2024

Vyšší odoborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s   Český jazyk a literatura - ke stažení zde Cizí jazyk - ke stažení zde Odborné předměty Hotelnictví, Hotelnictví se zaměřením na Hotelový animátor, sport a výživa - ke stažení zde Odborné předměty Předškolní a ...

více

Termíny konání MZ jaro 2024

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s - ke stažení zde   Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. - ke stažení zde

více

Masér sportovní a rekondiční - maturitní témata pro školní rok 2023/2024

Vážení žáci, na základě vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na střední škole, pro obor Masér sportovní a rekondiční stanovujeme pro přípravu k maturitní zkoušce (MZ) 2023/2024 tyto témata: Praktická písemná maturitní zkouška z odborných předmětů -   ke ...

více

Mechanik strojů a zařízení - maturitní témata pro školní rok 2023/2024

Vážení žáci, na základě vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na střední škole, pro obor Mechanik strojů a zařízení stanovujeme pro přípravu k maturitní zkoušce (MZ) 2023/2024 tyto témata:   Maturitní témata -strojnictví - informace zde Maturitní ...

více

Hotelnictví, Hotelnictví se zaměřením na Hotelový animátor, sport a výživa - maturitní témata pro školní rok 2023/2024

Vážení žáci, na základě vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na střední škole, pro obor Hotelnictví, Hotelový animátor, sport a výživa stanovujeme pro přípravu k maturitní zkoušce (MZ) 2023/2024 tyto témata:   Témata maturitních práci 2023/2024  ...

více

Nástavbové studium - obor Podnikání, denní a dálková forma studia - maturitní témata pro školní rok 2023/2024

Vážení žáci, na základě vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na střední škole, pro obor Podnikání stanovujeme pro přípravu k maturitní zkoušce (MZ) 2023/2024 tyto témata: Ekonomika a Marketing - informace zde  studia) - i nformace zde

více

Předškolní a mimoškolní pedagogika - maturitní témata pro školní rok 2023/2024

Vážení žáci, na základě vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na střední škole, pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika stanovujeme pro přípravu k maturitní zkoušce (MZ) 2023/2024 tyto témata:   Maturitní témata - DDV - informace zde Maturitní ...

více

Informace o náhradní a opravné maturitní zkoušce - září 2024

Pro konání náhradní a opravné maturitní zkoušky v termínu – podzim 2024 stanovuji termíny takto:

 

 

10.09.2024  opravná písemná práce z ČJ/HTA4, PO3D

                     08,00 hodin      učebna 512

 

11.09.2024  opravná praktická MZ/PM5D  

                     08,00 hodin      učebna 512

 

12.09.2024  opravný a náhradní termín ústní zkoušky/PM4A, PM5D

                     08,00 hodin      učebna 512

 

 

Ing. Michaela Pacanovská, v.r.

 

Mgr. Vladimír Kolder, v.r.

 

 

 

Zveřejněno dne: 28. června 2024

Způsoby a kritéria hodnocení MZ pro školní rok 2023/2024

Vyšší odoborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s

 

Český jazyk a literatura - ke stažení zde

Cizí jazyk - ke stažení zde

Odborné předměty Hotelnictví, Hotelnictví se zaměřením na Hotelový animátor, sport a výživa - ke stažení zde

Odborné předměty Předškolní a mimoškolní pedagogika - denní i dálková forma - ke stažení zde

Odborné předmety Masér sportovní a rekondiční - ke stažení zde

 

 

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.

 

Český jazyk a literatura - ke stažení zde

Cizí jazyky (AJ,NJ,RJ) - ke stažení zde

Odborné předměty Podnikání - denní i dálková forma - ke stažení zde

Odborné předměty Mechanik strojů a zařízení - ke stažení zde

 

 

Termíny konání MZ jaro 2024

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s - ke stažení zde

 

Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. - ke stažení zde

Masér sportovní a rekondiční - maturitní témata pro školní rok 2023/2024

Vážení žáci,

na základě vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na střední škole, pro obor Masér sportovní a rekondiční stanovujeme pro přípravu k maturitní zkoušce (MZ) 2023/2024 tyto témata:


Praktická písemná maturitní zkouška z odborných předmětů - ke stažení zde

Žák si vybere z několika možností v každé oblasti
a) Postupy sportovní a klasické masáže
b) Psychologie
c) První pomoc
d) Měkké techniky
e) Hygiena masáží


Ústní maturitní zkouška z odborných předmětů
Žák si vylosuje jedno z témat:
* Témáta teoretické zkoušky - Teorie masáže a Somatologie


Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů
Žák předvede dva postupy vybrané z témat:
* Témata praktické zkoušky

Mechanik strojů a zařízení - maturitní témata pro školní rok 2023/2024

Vážení žáci,

na základě vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na střední škole, pro obor Mechanik strojů a zařízení stanovujeme pro přípravu k maturitní zkoušce (MZ) 2023/2024 tyto témata:

 

Maturitní témata -strojnictví - informace zde

Maturitní témata - technologie - informace zde

 

Hotelnictví, Hotelnictví se zaměřením na Hotelový animátor, sport a výživa - maturitní témata pro školní rok 2023/2024

Vážení žáci,

na základě vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na střední škole, pro obor Hotelnictví, Hotelový animátor, sport a výživa stanovujeme pro přípravu k maturitní zkoušce (MZ) 2023/2024 tyto témata:

 

Témata maturitních práci 2023/2024 
Osnova maturitní práce HT 2023/2024 
Formální úprava maturitní práce 

Vedoucí - oponentní práce 

 

 

HOTELNICTVÍ

Maturitní témata - E, ÚČ - informace zde

Maturitní témata - PH - informace zde

Maturitní témata - ŘH - informace zde

Maturitní témata - TO,Te, PaV - informace zde

 

 

HOTELNICTVÍ SE ZAMĚŘENÍM NA HOTELOVÝ ANIMÁTOR, SPORT A VÝŽIVA

Maturitní témata - AVČ,TTK - informace zde

Maturitní témata - E,ÚČ - informace zde

Maturitní témata - PaV - informace zde

Maturitní témata - PH - informace zde

Maturitní témata - ŘH - informace zde

Nástavbové studium - obor Podnikání, denní a dálková forma studia - maturitní témata pro školní rok 2023/2024

Vážení žáci,

na základě vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na střední škole, pro obor Podnikání stanovujeme pro přípravu k maturitní zkoušce (MZ) 2023/2024 tyto témata:


Ekonomika a Marketing - informace zde

 studia) - informace zde

Předškolní a mimoškolní pedagogika - maturitní témata pro školní rok 2023/2024

Vážení žáci,

na základě vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na střední škole, pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika stanovujeme pro přípravu k maturitní zkoušce (MZ) 2023/2024 tyto témata:

 

Maturitní témata - DDV - informace zde

Maturitní témata - DVV - informace zde

Maturitní témata - DHV - informace zde

Maturitní témata - PED, PSY - informace zde