Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

Projekty škol DAKOL

Projekt: Škola pro život

  Dne 25. 9. 2008 byla na zasedání zastupitelstva Moravskoslezského kraje schválena žádost o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem „ŠKOLA PRO ŽIVOT". Realizátory projektu jsou Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola ...

více

Projekt: Dovednostní olympiáda 2022

  Projekt je finančně podporován statutárním městem Havířov.   Cílem projektu Vyšší odborné školy DAKOL a Střední školy DAKOL, o.p.s., je zábavnou a soutěžní formou vyzkoušet zdatnost týmů havířovských základních škol, a to jak sportovního, tak praktického charakteru. Soutěž ...

více

Projekt: Zlatý masér 2022

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. uspořádá již 7. ročník mezinárodní soutěže žáků středních škol v masérských dovednostech ZLATÝ MASÉR 2022 , která proběhne 13. 10. 2022 v Sanatoriích Klimkovice . Soutěž se bude konat ve spolupráci s generálním partnerem Sanatoria Klimkovice a pod ...

více

Projekt: IROP ITI Ostravsko - Modernizace odborných učeben SŠ DAKOL Havířov

Předmětem projektu je částečná modernizace učeben pro výuku jazyků, přírodních věd a výpočetní techniky na střední škole Dakol v Havířově. Výstupy projektu umožní aktivní a tvůrčí přístup žáků k praktické i teoretické části výuky a zajistí kvalitní odbornou přípravu pro jejich budoucí ...

více

Projekt: Doučování žáků VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL se zapojila do výzvy MŠMT "na podporu doučování", v projektu Doučování žáků VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL.   Cílem projektu Doučování žáků VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL je pomoci žákům školy, kteří jsou vzhledem k celosvětové pandemii a těžšímu přístupu ke ...

více

Projekt: Doučování žáků SOU DAKOL

Střední odborné učiliště DAKOL se zapojilo do výzvy MŠMT "na podporu doučování", v projektu Doučování žáků SOU DAKOL.   Cílem projektu Doučování žáků SOU DAKOL je pomoci žákům školy, kteří jsou vzhledem k celosvětové pandemii a těžšímu přístupu ke vzdělání v posledních dvou letech ...

více

Projekt: Spolu po COVIDu

Jak Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o., tak Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. se zapojily do výzvy MŠMT "Spolu po COVIDu", v projektech "Společnou cestou k cíli", č. rozhodnutí 0041/13/S/C2021 a "Spolu pracujeme, spolu se učíme", č. rozhodnutí 0036/13/S/C2021.   ...

více

Erasmus+ 2021 Mobilita žáků SŠ DAKOL - Recyklujeme hravě

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. získala grantovou podporu na realizaci projektu Erasmus+ 2021. Reg. č: 2021-1-CZ01-KA122-VET-000016637 Název projektu: Mobilita žáků SŠ DAKOl - Recyklujeme hravě   Záměrem projektu je vycestovat se skupinou 30 žáků do ...

více

Erasmus+ 2021 Mobilita žáků SOU DAKOL - Soulad duše, těla a přírody

Střední odborné učiliště s.r.o. získalo grantovou podporu na realizaci projektu Erasmus+ 2021. Reg. č: 2021-1-CZ01-KA122-VET-000016635 Název projektu: Mobilita žáků SOU DAKOL - Soulad duše, těla a přírody   Záměrem projektu je vycestovat se skupinou 30 žáků do Lotyšska, do Rigy, aby ...

více

Projekt: Škola pro život

 

Dne 25. 9. 2008 byla na zasedání zastupitelstva Moravskoslezského kraje schválena žádost o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem „ŠKOLA PRO ŽIVOT".


Realizátory projektu jsou Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s., Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. z Petrovic u Karviné a Okresní hospodářská komora Karviná. Projekt ŠKOLA PRO ŽIVOT bude realizován na školách DAKOL od prosince 2008 do června 2010 a je zaměřen na zkvalitnění vzdělávacího procesu žáků a studentů gastronomických oborů Hotelnictví a Kuchař-číšník a studentů oboru Podnikání.


V průběhu projektu bude vytvořena fiktivní firma v podobě školní kavárny, kdy budou vybrané prostory školy zrekonstruovány do podoby odborné učebny a vybaveny potřebným zařízením a inventářem. Fiktivní firma bude sloužit nejen jako pracoviště odborného výcviku studentů gastronomických oborů, ale také jako nástroj pro rozvoj podnikatelských kompetencí studentů oboru Podnikání. Studenti tak budou moci aktivně rozvíjet své obchodní dovednosti a znalosti obchodní praxe. Bude se jednat o virtuální společnost, která je vedena jako reálná společnost, simuluje reálné procesy, produkty a služby. Studenti gastronomických oborů si budou moci vhodně doplnit svou kvalifikaci zapojením do nově vytvořených vzdělávacích modulů Barmanské dovednosti a Someliérské dovednosti, které jim zvýší jejich možnosti při uplatnění na trhu práce.


Projekt se dále zaměřuje na tvorbu nových metodických materiálů, tzv. modulových knih, které budou v souladu s nově vytvořenými školními vzdělávacími programy gastronomických oborů a budou sloužit jako metodické příručky a vodítka, jak pedagogickým pracovníkům, tak žákům. Tvorba těchto dokumentů je nezbytná v souvislosti s přípravou nových forem a metod výuky, které vyplývají z implementace školních vzdělávacích programů. Součástí projektu je hodnocení realizace vzdělávání podle nově vytvořených školních vzdělávacích programů gastronomických oborů, která byla započata od školního roku 2008/2009. Na základě výsledků hodnocení pak proběhnou potřebné úpravy ŠVP dle doporučení.


Projekt nezapomíná také na pedagogické pracovníky, kteří budou proškoleni v nových formách a metodách výuky, které následně využijí při výuce odborných předmětů.
Východiskem projektu je školská reforma, kde hlavním smyslem je zprostředkovat žákům poznání mezi obsahem vzdělávání a skutečným životem, a tak jim dokázat užitečnost učení.


Projekt ŠKOLA PRO ŽIVOT je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

Prezentace projektu Škola pro život (formát PDF, cca 604 kB).

Výstupy projektu Škola pro život (formát PDF, cca 1 MB)

Závěrečná hodnoticí zpráva projektu Škola pro život (formát PDF, cca 288 kB)

Informační bulletin projektu Škola pro život (formát PDF, cca 5 MB)

 

Tiskové články o projektu:

Školní kavárna v rámci projektu Škola pro život - Karvinský info, 17. 12. 2008  (formát PDF, cca 458 kB)

Dakol přichází s novým projektem Škola pro život - Karvinský deník, 19. 2. 2009   (formát PDF, cca 1511 kB)
Vrcholí přípravy k novým učebním metodám v rámci projektu Škola pro život - Karvinský info, 29. 4. 2009
(formát PDF, cca 602 kB)

Workshop v rámci projektu Škola pro život - Karvinský info, 28. 10. 2009 (formát PDF, cca 541 kB)

Inzerce projektu Škola pro život - Karvinský info, 28. 4. 2010 (formát PDF, cca 513 kB)

Závěrečná konference projektu škola pro život  - Karvinský info, 30. 6. 2010 (formát PDF, cca 548 kB)

 

Odkazy:
www.esfcr.cz
www.strukturalni-fondy.cz

Přílohy
pdfInformační bulletin [pdf, 5239 kB]
pdfHodnoticí zpráva [pdf, 287 kB]

Projekt: Dovednostní olympiáda 2022

 

Projekt je finančně podporován statutárním městem Havířov.

 

Cílem projektu Vyšší odborné školy DAKOL a Střední školy DAKOL, o.p.s., je zábavnou a soutěžní formou vyzkoušet zdatnost týmů havířovských základních škol, a to jak sportovního, tak praktického charakteru.

Soutěž bude rozdělena na dva dny, kdy první den den budou týmy soutěžit ve sportovních kategoriích a druhý den v kategoriích praktické zručnosti. Ve sportovním dni proběhnou soutěže typu štafetového běhu, míčových sportů a dalších. Ve dni praktické zručnosti proběhnou soutěže typu přípravy palačinek, výroba bloku na kreslení, zpracování dřevěné házecí kostky a dalších.

 

Cílem projektu je jak žáky nadchnout pro sportovní zápolení, tak je vyzkoušet také v tom, co umí a dokáží z běžného praktického života. Oba soutěžní dny proběhnou na SŠ DAKOL v Orlové, kde je jak vnitřní i venkovní sportoviště, tak profesionální zázemí pro obory službové, jako jsou kuchař-číšník, prodavač, masér, ošetřovatel i pro obory technické, jako jsou strojní mechanik, instalatér, obráběč kovů, zedník a další. Tímto chceme představit a přiblížit různé profese žákům základních škol z Havířova, zviditelnit a zvýšit atraktivitu odborného vzdělávání.

 

 

 

Přílohy

Projekt: Zlatý masér 2022

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. uspořádá již 7. ročník mezinárodní soutěže žáků středních škol v masérských dovednostech ZLATÝ MASÉR 2022, která proběhne 13. 10. 2022 v Sanatoriích Klimkovice. Soutěž se bude konat ve spolupráci s generálním partnerem Sanatoria Klimkovice a pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Stanislava Folwarczneho a náměstkyně primátora Statutárního města Havířova Mgr. Jany Feberové. Žáci budou soutěžit ve dvou kategoriích: 1. Sportovní masáž - kategorie jednotlivců, 2. Synchronní sportovní masáž - kategorie družstev.

Do soutěže se v minulých letech zapojily střední školy vyučující masérské obory z celé České republiky a také střední školy ze Slovenské republiky. Letos se opět těšíme na hojnou účast soutěžících a na jejich výkony.

 

V případě zájmu či potřeby bližších informací o konání letošního ročníku soutěže kontaktujte naše marketingové oddělení: tkacova.nela@dakol-karvina.cz, tel. +420 595 391 036.

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt je finančně podporován statutárním městem Havířov.

Přílohy
docxPropozice soutěže [docx, 2000 kB]

Projekt: IROP ITI Ostravsko - Modernizace odborných učeben SŠ DAKOL Havířov

Předmětem projektu je částečná modernizace učeben pro výuku jazyků, přírodních věd a výpočetní techniky na střední škole Dakol v Havířově. Výstupy projektu umožní aktivní a tvůrčí přístup žáků k praktické i teoretické části výuky a zajistí kvalitní odbornou přípravu pro jejich budoucí povolání. 

Díky vybavení budou žáci i pedagogové využívat moderní přístupy k výuce, audio a audiovizuální techniku. Kromě rozvoje kompetence práce s digitálními technologiemi, komunikace v cizích jazycích a v oblasti přírodních věd, se rozšíří kompetence v oblasti online komunikace žáků a vyučujících, kdy požadavek vznikl v souvislosti s rozšířením distanční výuky ve vztahu učitel – žák.

 

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0017236

45. výzva-ITI-Ostrava-SC 2.4-Střední školy

 

 

 

 

 

Projekt: Doučování žáků VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL se zapojila do výzvy MŠMT "na podporu doučování", v projektu Doučování žáků VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL.

 

Cílem projektu Doučování žáků VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL je pomoci žákům školy, kteří jsou vzhledem k celosvětové pandemii a těžšímu přístupu ke vzdělání v posledních dvou letech ohroženi neúspěchem. Doučováni budou žáci všech oborů školy, a to v oblastech teoretických předmětů, jak všeobecných tak odborných, a také se zaměříme na prohlubování praktických dovedností ve studovaných oborech. Žáci budou osloveni s možností využití doučování ve vybraných oblastech a jejich účast bude dobrovolná. 

U některých oborů bude probíhat doučování žáků v oblasti odborných předmětů, s cílem  úspěšného vystoupení žáků u závěrečných zkoušek nebo maturitních zkoušek. Doučování bude dále zaměřeno na prohlubování jazykových vědomostí v oblasti rodného jazyka nebo cizích jazyků. V neposlední řadě bude náplní praktická činnost spojená s odborným výcvikem u jednotlivých oborů.

Doučování žáků bude probíhat na všech pracovištích školy, tedy v Petrovicích u Karviné, v Orlové a v Havířově, a to stávajícími pedagogickými pracovníky školy.

 

„Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“

 

Projekt: Doučování žáků SOU DAKOL

Střední odborné učiliště DAKOL se zapojilo do výzvy MŠMT "na podporu doučování", v projektu Doučování žáků SOU DAKOL.

 

Cílem projektu Doučování žáků SOU DAKOL je pomoci žákům školy, kteří jsou vzhledem k celosvětové pandemii a těžšímu přístupu ke vzdělání v posledních dvou letech ohroženi neúspěchem. Doučováni budou žáci všech oborů školy, a to v oblastech teoretických předmětů, jak všeobecných tak odborných, a také se zaměříme na prohlubování praktických dovedností ve studovaných oborech. Žáci budou osloveni s možností využití doučování ve vybraných oblastech a jejich účast bude dobrovolná. 

U některých oborů bude probíhat doučování žáků v oblasti odborných předmětů, s cílem  úspěšného vystoupení žáků u závěrečných zkoušek nebo maturitních zkoušek. Doučování bude dále zaměřeno na prohlubování jazykových vědomostí v oblasti rodného jazyka nebo cizích jazyků. V neposlední řadě bude náplní praktická činnost spojená s odborným výcvikem u jednotlivých oborů.

Doučování žáků bude probíhat na všech pracovištích školy, tedy v Petrovicích u Karviné, v Orlové a v Havířově, a to stávajícími pedagogickými pracovníky školy.

 

„Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“

 

Projekt: Spolu po COVIDu

Jak Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o., tak Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. se zapojily do výzvy MŠMT "Spolu po COVIDu", v projektech "Společnou cestou k cíli", č. rozhodnutí 0041/13/S/C2021 a "Spolu pracujeme, spolu se učíme", č. rozhodnutí 0036/13/S/C2021.

 

Cílem projektu bylo zorganizovat vzdělávací programy pro žáky  H a E oborů 1. a 2. ročníků, jejichž náplní byla podpora primární prevence rizikového chování žáků, podpora globálního rozvojového vzdělávání, podpora sociálních dovedností, stmelení třídního kolektivu, podpora pozitivních vazeb a aktivní využití volného času. Nedílnou součástí celého programu bylo budování atmosféry spolupráce, tolerance a otevřené komunikace.

Žáci se během 3denního pobytu mimo školní prostředí zúčastnili množství aktivit, které měly za cíl formou formálního i neformálního vzdělávání podpořit jejich duševní zdraví, zlepšit klima třídy a podpořit zájem o problémy související s globálním rozvojovým vzděláváním. Hlavní program byl doplněn množstvím pohybových, sportovních, kreativních a dalších volnočasových aktivit, které měly za cíl rozvíjet sociální dovednosti žáků, budovat klima otevřené a bezpečné komunikace, rozvíjet identitu a kohezi skupiny a navázat vztah mezi třídou a učitelem.

 

Za SOU proběhlo 8, za VOŠ 3 Programy, tedy bylo realizováno celkem za obě školy 11 Programů, které pozitivně ovlivnily žáky H a E oborů studujících na školách.

 

Realizace programu Spolu po COVIDu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Erasmus+ 2021 Mobilita žáků SŠ DAKOL - Recyklujeme hravě

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. získala grantovou podporu na realizaci projektu Erasmus+ 2021.

Reg. č: 2021-1-CZ01-KA122-VET-000016637

Název projektu: Mobilita žáků SŠ DAKOl - Recyklujeme hravě

 

Záměrem projektu je vycestovat se skupinou 30 žáků do Španělska, Malagy, aby poznali místní kulturu, zvyky, a získali,
především s ohledem na oborové zaměření žáků, kompetence v oblasti odborné praxe, péče o děti, didaktiky a
enviromentu. Žáci budou docházet do místních vzdělávacích zařízení předškolní péče na odbornou praxi a realizovat další
aktivity v souladu se stanovenými cíli projektu. Do aktivit řadíme 1. Odbornou praxi 2. Enviromentální rozvoj, 3. Reálie
Španělska. V realizovaných aktivitách budou aktivně zapojeni žáci ve spolupráci s mentory ze vzdělávacích zařízení. Žáci
se seznámí s chodem těchto zařízení a budou se podílet na činnostech spojených s výtvarnou výchovou. Dále budou
seznámeni s hospodárným způsobem zpracování materiálů, s jejich ekologickou likvidací. Naučí se výše uvedené,
prohloubí si tak teoretické znalosti z výuky a na řízených činnostech s dětmi si vše prakticky vyzkouší.

 

Projekt má 3 cíle. Realizací projektu chceme dosáhnout: 1. aby se žáci aktivně zapojili do plánovaných činností ve
vzdělávacích zařízeních, aby aktivně aplikovali dosažené teoretické znalosti na výchovně vzdělávací činnosti s dětmi,
zvýšili kompetenci v rámci předmětu Didaktika výtvarné výchovy, 2. aby žáci získali povědomí o environmentální
udržitelnosti a důležitosti ekologického myšlení ve vztahu k sobě a okolí, aby chápali důležitost ekologické likvidace
odpadů nejen ve své zvolené profesi, 3. chceme posílit možnosti rovných příležitostí pro všechny žáky bez rozdílu a
přirozené začlenění žáků v rámci inkluze, podpořit jejich motivaci ke studiu tak, aby pochopili svoji důležitost a postavení
ve společnosti. Přidanou hodnotou bude poznání dané země z hlediska kulturních, historických, gastronomických a jiných
odlišností. Všechny tyto nabyté vědomosti a dovednosti chceme přenést do stávající výuky.

 

Erasmus+ 2021 Mobilita žáků SOU DAKOL - Soulad duše, těla a přírody

Střední odborné učiliště s.r.o. získalo grantovou podporu na realizaci projektu Erasmus+ 2021.

Reg. č: 2021-1-CZ01-KA122-VET-000016635

Název projektu: Mobilita žáků SOU DAKOL - Soulad duše, těla a přírody

 

Záměrem projektu je vycestovat se skupinou 30 žáků do Lotyšska, do Rigy, aby poznali místní kulturu, zvyky, a získali,

především s ohledem na oborové zaměření žáků, kompetence v oblasti dietetiky, výživy, zdravého stravování a

enviromentu. Žáci budou docházet do místního rehabilitačního ústavu na odbornou praxi a realizovat další aktivity v

souladu se stanovenými cíli projektu. Do aktivit řadíme 1. Dietetiku, 2. Enviromentální rozvoj, 3. Reálie Lotyšska. V

realizovaných aktivitách budou aktivně zapojeni žáci ve spolupráci s pedagogy, pod vedením mentorů z rehabilitačního

ústavu. Žáci se seznámí s jednotlivými dietami pro stávající pacienty, budou se podílet na sestavování jídelních lístků dle

typů diet a na přípravě pokrmů, jejich servírování a expedici. Dále budou seznámeni s hospodárným způsobem

zpracování surovin a materiálů, s jejich ekologickou likvidací. Naučí se výše uvedené, prohloubí si tak teoretické znalosti

z výuky a prakticky si vše vyzkouší.

Realizací projektu chceme dosáhnout: 1. aby žáci získali povědomí o environmentální udržitelnosti a

důležitosti ekologického myšlení ve vztahu k sobě a okolí, aby samostatně pracovali, odborně a hospodárně zacházeli s

potravinami a chápali důležitost ekologické likvidace odpadů nejen ve své zvolené profesi, 2. aby žáci poznali místní

léčebně stravovací zvyklosti a standardy v místním rehabilitačním ústavu a byli schopni samostatné práce v oblasti

navrhování jídelních lístků podle různých typů diet, v návaznosti na dietetiku jako součásti vyučovaného tématu a 3.

chceme posílit možnosti rovných příležitostí pro všechny žáky bez rozdílu a přirozené začlenění žáků v rámci inkluze,

podpořit jejich motivaci ke studiu tak, aby pochopili svoji důležitost a postavení ve společnosti. Přidanou hodnotou bude

poznání dané země z hlediska kulturních, historických, gastronomických a jiných odlišností. Všechny tyto nabyté

vědomosti a dovednosti chceme přenést do stávající výuky.