Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

Projekty škol DAKOL

Projekt: Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR)

Střední školy DAKOL jsou zapojeny v projektu Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR). Projekt KIPR vychází ze strategických záměrů ČR v rozvoji vzdělávání. Řeší otázky související se zajištěním kvality, provázanosti, srovnatelnosti a efektivity poradenských služeb a vytvořením ...

více

Projekt: IROP ITI Ostravsko - Modernizace odborných učeben pro praktickou výuku žáků strojírenských oborů

Záměrem projektu je především zlepšit materiálně-technologické vybavení SOU DAKOL, s.r.o. odpovídající reálným podmínkám pracovního prostředí firem a požadavkům zaměstnavatelů na trhu práce, zvýšit počet profesně připravených absolventů strojírenských oborů a vytvořit tak kvalitní nabídku ...

více

Projekt: IROP MAS Bohumínsko - Modernizace vybavení pro výuku žáků technických oborů na SŠ DAKOL v Petrovicích u Karviné

Záměrem projektu je zlepšit materiálně-technologické vybavení SOU DAKOL, s.r.o. odpovídající reálným podmínkám pracovního prostředí firem a požadavkům zaměstnavatelů na trhu práce, zvýšit počet profesně připravených absolventů technických oborů a vytvořit tak kvalitní nabídku pracovníků ...

více

Projekt: IROP - Modernizace odborných učeben pro žáky technických oborů na SŠ DAKOL v Petrovicích u Karviné a Orlové

Záměrem projektu je především zlepšit materiálně-technologické vybavení SOU DAKOL, s.r.o. odpovídající reálným podmínkám pracovního prostředí firem a požadavkům zaměstnavatelů na trhu práce, zvýšit počet profesně připravených absolventů strojírenských a stavebních oborů a vytvořit tak ...

více

Projekt: IROP - Modernizace odborných učeben na SŠ DAKOL v Orlové

  Záměrem projektu je modernizace vybavení odborných učeben SOU DAKOL, s.r.o. v Orlové pro kvalitní a inovativní teoretické i praktické vyučování žáků v návaznosti na klíčové kompetence v oblasti řemeslných oborů a práce s digitálními technologiemi, za účelem zvýšit počet profesně ...

více

Rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2018

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. obdržela rozhodnutím MŠMT ČR a na základě usnesení Rady Moravskoslezského kraje neinvestiční dotaci na financování rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2018. Účelem dotace je ...

více

Rozvojový program "Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2017/2018"

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. a Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. obdržely rozhodnutím MŠMT ČR a usnesením rady kraje neinvestiční dotaci na financování rozvojového programu "Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2017/2018" na období leden – ...

více

Projekt: IROP - Modernizace odborných učeben na SŠ DAKOL v Havířově

Záměrem projektu je modernizace vybavení odborných učeben VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s. v Havířově pro kvalitní a inovativní teoretické i praktické vyučování žáků oborů vzdělávání Ošetřovatel, Masér sportovní a rekondiční a Hotelnictví v návaznosti na podporu klíčových kompetencí v oblasti ...

více

Projekt: Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR)

Střední školy DAKOL jsou zapojeny v projektu Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR).

Projekt KIPR vychází ze strategických záměrů ČR v rozvoji vzdělávání. Řeší otázky související se zajištěním kvality, provázanosti, srovnatelnosti a efektivity poradenských služeb a vytvořením podmínek pro poskytování vhodných podpůrných opatření pro žáky, u kterých je třeba vyrovnat podmínky pro jejich vzdělávání.

 

Zahájení projektu 1. května 2016
Ukončení projektu 30. dubna 2019
Registrační číslo projektu CZ.02.3.62/0.0/15_001/0000584
Příjemce dotace Národní ústav pro vzdělávání

 

Cíle projektu

Posílení kvality, provázanosti, srovnatelnosti a efektivity poradenských služeb a podpůrných opatření v celé síti poskytovatelů.

Zvýšení úrovně poradenské a intervenční péče.

Posílení spolupráce škol a ŠPZ v zájmu kvality vzdělávání a služeb pro žáka.

Podpora kvality vzdělávání a poradenských služeb pro žáky ohrožené nerovným přístupem, životními podmínkami.

Rozšíření metod a forem práce se žáky z odlišného kulturního prostředí, aplikace nových dynamických přístupů.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Více informací o projektu: http://www.nuv.cz/kipr/projekt-1

 

 

Projekt: IROP ITI Ostravsko - Modernizace odborných učeben pro praktickou výuku žáků strojírenských oborů

Záměrem projektu je především zlepšit materiálně-technologické vybavení SOU DAKOL, s.r.o. odpovídající reálným podmínkám pracovního prostředí firem a požadavkům zaměstnavatelů na trhu práce, zvýšit počet profesně připravených absolventů strojírenských oborů a vytvořit tak kvalitní nabídku pracovníků pro technické profese požadované na trhu práce v Moravskoslezském kraji.

 

Specifické cíle projektu:
- vytvoření podmínek pro odbornou přípravu kvalitních pracovníků v Moravskoslezském kraji v prioritní oblasti strojírenství,
- zkvalitnění odborné přípravy žáků strojírenských oborů modernizací odborných učeben a pořízením potřebného vybavení pro odbornou výuku žáků na pracovištích SOU DAKOL, s.r.o. v Petrovicích u Karviné v oborech vzdělávání: Mechanik strojů a zařízení, Nástrojař, Obráběč kovů, Strojní mechanik, Mechanik opravář motorových vozidel, v souladu s obsahem a cíli školních vzdělávacích programů.

 

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006476

4. výzva-ITI-Ostrava-SC 2.4-Střední školy

 

 

 

 

 

Projekt: IROP MAS Bohumínsko - Modernizace vybavení pro výuku žáků technických oborů na SŠ DAKOL v Petrovicích u Karviné

Záměrem projektu je zlepšit materiálně-technologické vybavení SOU DAKOL, s.r.o. odpovídající reálným podmínkám pracovního prostředí firem a požadavkům zaměstnavatelů na trhu práce, zvýšit počet profesně připravených absolventů technických oborů a vytvořit tak kvalitní nabídku pracovníků pro technické profese požadované na trhu práce v Moravskoslezském kraji.

 

Specifické cíle projektu:
- vytvoření podmínek pro odbornou přípravu kvalitních pracovníků v Moravskoslezském kraji v prioritní oblasti technických oborů,
- zkvalitnění odborné přípravy žáků technických oborů modernizací a pořízením potřebného vybavení pro odbornou výuku žáků na pracovištích SOU DAKOL, s.r.o. v Petrovicích u Karviné v oborech vzdělávání: Mechanik strojů a zařízení, Nástrojař, Obráběč kovů, Strojní mechanik, Zedník, v souladu s obsahem a cíli školních vzdělávacích programů.

 

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007391

3.výzva MAS Bohumínsko-IROP-Infrastruktura vzdělávání

 

 

 

 

 

Projekt: IROP - Modernizace odborných učeben pro žáky technických oborů na SŠ DAKOL v Petrovicích u Karviné a Orlové

Záměrem projektu je především zlepšit materiálně-technologické vybavení SOU DAKOL, s.r.o. odpovídající reálným podmínkám pracovního prostředí firem a požadavkům zaměstnavatelů na trhu práce, zvýšit počet profesně připravených absolventů strojírenských a stavebních oborů a vytvořit tak kvalitní nabídku pracovníků pro technické profese požadované na trhu práce v Moravskoslezském kraji. Projekt řeší také zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.

 

Specifické cíle projektu:
- vytvoření podmínek pro odbornou přípravu kvalitních pracovníků v Moravskoslezském kraji v prioritních oblastech strojírenství a stavebnictví,
- zkvalitnění odborné přípravy žáků strojírenských a stavebních oborů modernizací odborných učeben a pořízením potřebného vybavení pro odbornou výuku žáků na pracovištích SOU DAKOL, s.r.o. v Petrovicích u Karviné a Orlové v oborech vzdělávání: Mechanik strojů a zařízení, Nástrojař, Obráběč kovů, Strojní mechanik, Mechanik opravář motorových vozidel, Tesař, Zedník, Instalatér, v souladu s obsahem a cíli školních vzdělávacích programů,
- zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu na pracovišti SOU DAKOL, s.r.o. v Petrovicích u Karviné.

 

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002703

 

 

 

 

 

 

Projekt: IROP - Modernizace odborných učeben na SŠ DAKOL v Orlové

 

Záměrem projektu je modernizace vybavení odborných učeben SOU DAKOL, s.r.o. v Orlové pro kvalitní a inovativní teoretické i praktické vyučování žáků v návaznosti na klíčové kompetence v oblasti řemeslných oborů a práce s digitálními technologiemi, za účelem zvýšit počet profesně připravených absolventů a vytvořit tak kvalitní nabídku pracovníků pro řemeslné a technické profese požadované na trhu práce v Moravskoslezském kraji.

 

Specifické cíle projektu:

- vytvoření podmínek pro odbornou připravenost žáků SOU DAKOL, s.r.o. na pracovišti v Orlové,

- modernizace dvou odborných gastronomických učeben pro výuku žáků oboru vzdělávání Kuchař-číšník v návaznosti na podporu klíčových kompetencí řemeslných oborů,

- modernizace 3 ICT učeben pro výuku žáků v oborech vzdělávání Kuchař číšník, Strojní mechanik, Obráběč kovů, Nástrojař, Zedník a Prodavač v návaznosti na podporu klíčových kompetencí práce s digitálními technologiemi,

- zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu na pracovišti v Orlové.

 

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002731

 

 

 

Rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2018

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. obdržela rozhodnutím MŠMT ČR a na základě usnesení Rady Moravskoslezského kraje neinvestiční dotaci na financování rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2018. Účelem dotace je zajistit dostatečnou odbornou personální podporu pro realizaci § 16 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a to navýšením kapacit školských poradenských zařízení podle pravidel stanovených vyhlášením programu.

Rozvojový program "Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2017/2018"

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. a Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. obdržely rozhodnutím MŠMT ČR a usnesením rady kraje neinvestiční dotaci na financování rozvojového programu "Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2017/2018" na období leden – srpen 2018. Dotace je poskytnuta na pokrytí zvýšených nákladů škol vyplývajících z potřeby dělení tříd v odborných předmětech a oblastech na skupiny ve víceoborových třídách i ve třídách s nižším průměrným počtem žáků v daném oboru vzdělání, které pro příslušné území stanovil krajský úřad.

Projekt: IROP - Modernizace odborných učeben na SŠ DAKOL v Havířově

Záměrem projektu je modernizace vybavení odborných učeben VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s. v Havířově pro kvalitní a inovativní teoretické i praktické vyučování žáků oborů vzdělávání Ošetřovatel, Masér sportovní a rekondiční a Hotelnictví v návaznosti na podporu klíčových kompetencí v oblasti přírodních věd, komunikace v cizích jazycích a práce s digitálními technologiemi. Projekt řeší také potřebné zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.

 

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002728