Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

                                        DOVEDNOSTI – ATMOSFÉRA – KVALITA – ODBORNOST - LIDSKOST

 

 

 

Projekty škol DAKOL

Projekt: ERUDITUS

    Dne 10. 11. 2010 byla na zasedání zastupitelstva Moravskoslezského kraje schválena žádost o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem „ERUDITUS“.   Realizátorem projektu je Střední odborné ...

více

Projekt: ZÍSKEJ NOVOU PROFESI!

      ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! Jak se zapojit do projektu Získej novou profesi!? (formát PDF, cca 6,4 MB)   Přihláška do projektu Získej novou profesi! (formát DOC, cca 165 kB) Vyplněnou přihlášku do projektu zasílejte na ...

více

Projekt: Zateplení VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s. v Petrovicích u Karviné

  Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. získala již potřetí dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí.   Projekt Vyšší odborné školy DAKOL a Střední školy DAKOL, o.p.s. s názvem „Zateplení VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s. ...

více

Projekt: HELPTECH

  Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. je partnerem projektu HELPTECH. Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurence schopnost. Projekt bude realizován v období 1. 1. 2011 – 31. 12. ...

více

Projekt: Zkvalitnění odborné přípravy technických oborů

  Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. získala dotaci na  investiční projekt v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013.   Projekt s celkovými náklady 9.383.340 Kč je realizován v prioritní ...

více

Projekty: Leonardo da Vinci 2009/2010

Studenti a učitelé na zahraniční stáži aneb s Leonardem za poznáním…   Čtrnáct studentů a čtyři učitelé VOŠ a SŠ Dakol, o.p.s. v Petrovicích u Karviné se zúčastnili v tomto roce zahraniční stáže v hotelích ve Francii a Lucembursku. Jako již tradičně, ...

více

Projekt Výměna energetického zdroje VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s. v Orlové

  1. 4. 2010 byla zahájena na Vyšší odborné škole DAKOL a Střední škole DAKOL, o.p.s. v Orlové výměna energetického zdroje spalující černé uhlí za nízkoemisní zdroj spalující zemní plyn. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Státním fondem životného prostředí v rámci ...

více

Projekt: UNIV 2 KRAJE

  Škola je zapojená do projektu UNIV 2 - KRAJE.   Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Více informací se dozvíte na http://www.nuov.cz/univ2k .

více

Projekt: ERUDITUS

Logo Eruditus

 

 

Dne 10. 11. 2010 byla na zasedání zastupitelstva Moravskoslezského kraje schválena žádost o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem „ERUDITUS“.

 

Realizátorem projektu je Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.. Projekt ERUDITUS je realizován od ledna 2011 do prosince 2012. Projekt je zaměřen na podporu rozvoje nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji a podporu provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním.

 

V rámci projektu bude vytvořena nabídka 11ti vzdělávacích programů dalšího vzdělávání ve vazbě na Národní soustavu kvalifikací a 5 modulových vzdělávacích programů navazujících na obory vzdělávání poskytované SOU DAKOL, s.r.o. Z toho k šesti nově vytvořeným programům bude pro účastníky dalšího vzdělávání zpracována rovněž studijní opora. Projekt řeší také rozšíření odborných kompetencí pedagogů středních škol DAKOL - lektorů dalšího vzdělávání, kteří budou v rámci pilotního ověření nově vytvořených vzdělávacích programů účastníky dalšího vzdělávání vzdělávat. Pilotního ověření se zúčastní celkem 112 osob.

 

Projekt je určen zájemcům o další vzdělávání z regionu Karvinska, zaměstnaným i nezaměstnaným, kteří si chtějí zvýšit své uplatnění a konkurenceschopnost na trhu práce formou zvýšení své kvalifikace.

 

  

Prezentace projektu ERUDITUS

Úvodní tisková zpráva projektu ERUDITUS

Závěrečná tisková zpráva projektu ERUDITUS

Závěrečná zpráva projektu ERUDITUS

 

Projekt ERUDITUS je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Projekt: ZÍSKEJ NOVOU PROFESI!

 

 

 

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI!


Jak se zapojit do projektu Získej novou profesi!? (formát PDF, cca 6,4 MB)

 

Přihláška do projektu Získej novou profesi! (formát DOC, cca 165 kB)

Vyplněnou přihlášku do projektu zasílejte na e-mail: totkova.martina@dakol-karvina.cz

 

 

 Od ledna 2012 - do kurzů se již nelze přihlásit.

 

Asistent(ka) manažera (soubor PDF, cca 200 kB) Termín a místo konání: 4. 1. - 30. 4. 2012, Petrovice u Karviné

Obsluha osobního počítače (soubor PDF, cca 200 kB) Termín  a místo konání: 16. 1. - 22. 3. 2012, Petrovice u Karviné

Barman/ka (soubor PDF, cca 200 kB) Termín a místo konání: 1. 2. - 29. 3. 2012, Petrovice u Karviné

Obchodník/ce zahraniční firmy (soubor PDF, cca 200 kB) Termín a místo konání: 8. 2. - 11. 6. 2012, Petrovice u Karviné


Dotazy zasílejte na e-mail: witoszova.drahomira@dakol-karvina.cz

 

Tisková zpráva, 1. 7. 2010

 

Projekt "Získej novou profesi!" byl schválen v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na základě doporučení výběrové komise ze dne 28. 1. 2010.

 

Projekt je zaměřen na podporu zvýšení zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce prostřednictvím komplexního balíku služeb, který usnadní cílové skupině nalézt vhodné uplatnění na trhu práce. Komplexnost aktivit umožní účastníkům získat vetší rozsah a kvalitu služeb nezbytných k úspěšné integraci na trh práce. Důraz je kladen na individuální přístup a respektování osobních potřeb účastníků.

 

Projekt je určen pro osoby, které hledají uplatnění na trhu práce s důrazem na skupiny osob znevýhodněných na trhu práce a osoby ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností. Aktivity projektu jsou určeny především cílovým skupinám z regionu Karvinska a probíhat budou v Petrovicích u Karviné a Orlové. Projekt není určen uchazečům o zaměstnání (nezaměstnaným osobám) vedeným na úřadu práce.

 

Projekt nabídne účastníkům projektu speciální psychologické poradenství (bilanční diagnostiku), které jim umožní komplexní posouzení schopností, dovedností, psychických a osobnostních potencialit vzhledem k jejich adekvátnímu pracovnímu uplatnění. Zájemci se mohou zapojit do rekvalifikačních programů a získat tak novou kvalifikaci nebo zvýšit, rozšířit či prohloubit svou dosavadní kvalifikaci. Součástí každé rekvalifikace se stane motivačně-poradenský program, ve kterém účastníci získají cenné a důležité informace o možnostech hledání práce a způsobu prezentace sebe sama tak, aby v co nejkratší době nalezli pro sebe co nejvhodnější zaměstnání. V rámci jednotlivých aktivit projektu poskytneme účastníkům doprovodné opatření formou příspěvku na dopravu. Projekt podpoří vznik 5 nových pracovních míst pro příslušníky cílové skupiny v podobě příspěvku na úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelem.

 

Projekt "Získej novou profesi!" podpoří cílovou skupinu zájemců o zaměstnání při poznání sebe sama, v rozvoji vědomostí, dovedností a sebedůvěry. Cílová skupina se bude aktivně podílet na svém profesním rozvoji a zvýší svou uplatnitelnost na trhu práce.

 

Prezentace o projektu Získej novou profesi! (formát PDF, cca 180 kB)

 

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Projekt: Zateplení VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s. v Petrovicích u Karviné

Logo OPZP

 

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. získala již potřetí dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

Projekt Vyšší odborné školy DAKOL a Střední školy DAKOL, o.p.s. s názvem „Zateplení VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s. v Petrovicích u Karviné“ byl schválen v květnu 2010 schválen Ministerstvem životního prostředí ČR v rámci 16. výzvy Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osy 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, Oblasti podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry.

 

Tisková zpráva (formát PDF, cca 150 kB )

Velkoplošný reklamní panel (formát PDF, cca 4,5 MB)

Projekt: HELPTECH

Logo Helptech

 

Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. je partnerem projektu HELPTECH. Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurence schopnost. Projekt bude realizován v období 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013. Žadatelem projektu je Střední odborné učiliště tradičních řemesel v Brně a dalších osmnáct partnerů.

 

Cílem projektu je zvýšit prestiž řemesel (osvěta a informační podpora kurikulární reformy). Obsahem projektu jsou inovativní postupy, které sledují rozvoj funkční technické, ekologické gramotnosti žáků.

 

Cílovou skupinou projektu jsou žáci, studenti, pracovníci SOU, SOŠ technického zaměření, a pracovníci pracující jak ve vzdělání, tak i v rámci volného času. Hlavní cílovou skupinou jsou hlavně žáci SOŠ a SOU. Tito žáci se budou aktivně zapojovat do klíčových aktivit, jako je řízená praxe na pracovištích sociálních partnerů, zpracování esejů a žákovských prací, exkurzí, účasti na workshopech apod.

 

Odkaz:

http://www.helptech.cz/

Projekt: Zkvalitnění odborné přípravy technických oborů

Logo

 

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. získala dotaci na  investiční projekt v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013.

 

Projekt s celkovými náklady 9.383.340 Kč je realizován v prioritní ose: 3 Rozvoj měst, oblasti podpory: 3.2 Subregionální centra v  ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013, a to v souladu s usnesením Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko č. 41/413 ze dne 18.8.2010.

 

Obecným cílem projektu je rozvoj obce Petrovice u Karviné a zvýšení její atraktivity pro obyvatele regionu a podnikatele působící v regionu, a to zvýšením kvality veřejných služeb v oblasti počátečního vzdělávání.

 

Projekt je zaměřen na modernizaci infrastruktury pro vzdělávání v oblasti odborné přípravy žáků technických oborů středních škol DAKOL v obci Petrovice u Karviné. 

 

Odborná přípravaPředmětem projektu je vytvoření dvou odborných učeben pro výuku žáků strojírenských oborů s moderní informační a komunikační technologií a CNC obráběcími stroji, které svými vlastnostmi, velikostí a možnostmi odpovídají podmínkám praxe. Z důvodu zavedení nových technologií a modernizace výukových metod je nezbytnou součástí projektu školení pedagogických pracovníků v oblasti programování, testování a optimalizace CNC programů pro obráběcí stroje. Výstupy projektu umožní aktivní a tvůrčí přístup žáků k teoretické i k praktické části výuky a zajistí jejich kvalitní odbornou přípravu pro svá budoucí povolání.

 

Projekt je realizován s finanční spoluúčastí Evropské unie (Evropského fondu pro regionální rozvoj), a to prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013.

 

Zde můžete zhlédnout reportáž TV POLAR "Střední škola DAKOL otevřela nové odborné učebny".

 

Tisková zpráva č. 1 (formát pdf, cca 180 kB)

Tisková zpráva č. 2

Výstupy projektu Zkvalitnění odborné přípravy technických oborů (formát pdf cca 1326 kB)Projekty: Leonardo da Vinci 2009/2010

Studenti a učitelé na zahraniční stáži aneb s Leonardem za poznáním…

 

Čtrnáct studentů a čtyři učitelé VOŠ a SŠ Dakol, o.p.s. v Petrovicích u Karviné se zúčastnili v tomto roce zahraniční stáže v hotelích ve Francii a Lucembursku. Jako již tradičně, byly oba výjezdy finančně podpořeny projekty z programu Leonardo da Vinci.

 

Zatímco projekt studentů, který zahrnoval 14 samostatných tříměsíčních výjezdů ještě dobíhá a poslední dvě stážistky se právě vrátily domů, čtrnáctidenní výjezd pedagogů proběhl o letošních prázdninách. A proč vlastně učitelé na stáž vycestovali? Odpověď je jednoduchá.

 

„Studenty na stáž vysíláme již několik let. Připravujeme je jak jazykově, tak profesně, ale v podstatě jsme přesně nevěděli k čemu. Samozřejmě, že jsme partnerská zařízení několikrát navštívili, ale tyto krátké návštěvy sloužily spíš ke kontrole dodržování smluvně daných podmínek. O skutečném průběhu praxe jsme se dozvídali až od studentů,“ říká zástupce ředitele Ing. Smetana, který stál u zrodu zahraničních praxí před více než deseti lety. A jeho spolupracovníci souhlasně pokyvují hlavou. „Zejména v cizím jazyce nás studenti mnohdy přiučili výrazům a obratům používaným při pracovním procesu“, tvrdí shodně vyučující cizích jazyků Ivana Cechlová (FJ) a Michaela Uhlířová (NJ). I ony se zahraničního výjezdu zúčastnily a velmi si ho pochvalovaly. Učitel odborných gastronomických předmětů Jaroslav Kolarz zase ocenil, že mohl na vlastní kůži poznat pracovní nasazení, které musí studenti při stáži v lucemburském hotelu mnohdy vydržet. „I já jsem se zapotil a to mám spoustu zkušeností“, vzpomíná na své působení za barem, „obdivuji ale, s jakou lehkostí studenti přecházeli z němčiny a do francouzštiny. Myslím, že stáž je pro ně opravdu neocenitelnou zkušeností“.

 

Projekt výjezdu vyučujících probíhal paralelně se stážemi studentů. Program Leonardo da Vinci přispěl na realizaci obou projektů úctyhodnou částkou 30 000 Eur.

 

Výstupy projektu si prohlédnete zde. (formát PDF, cca 170 kB)

Projekt Výměna energetického zdroje VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s. v Orlové

 

1. 4. 2010 byla zahájena na Vyšší odborné škole DAKOL a Střední škole DAKOL, o.p.s. v Orlové výměna energetického zdroje spalující černé uhlí za nízkoemisní zdroj spalující zemní plyn. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Státním fondem životného prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

Projekt „Výměna energetického zdroje VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s. v Orlové" vychází ze zaměření oblasti podpory 2.1.1 - Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT. Projektový záměr navazuje na projekt žadatele „Zateplení školní budovy VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s. v Orlové", který byl od srpna 2008 do června 2009 realizován v rámci OP ŽP v oblasti podpory 3.2.1. Realizace úspor energie.

 

Projekt „Výměna energetického zdroje VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s. v Orlové" je zacílen na snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT a zlepšení kvality ovzduší ve městě Orlová, tj. v lokalitě se zhoršenou kvalitou ovzduší.

 

Záměrem projektu je výměna energetického zdroje VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s. spalující černé uhlí za nízkoemisní zdroj spalující zemní plyn, zlepšení energetických vlastností budovy školní kotelny a instalace solárních kolektorů pro ohřev teplé užitkové vody v objektu školní budovy.

 

Všechna opatření projektového záměru povedou k ekologicky šetrné variantě způsobu vytápění školy a ke zlepšení životního prostředí.

 

Velkoplošný informační panel ke stažení zde. (formát PDF, cca 254 kB)

Projekt: UNIV 2 KRAJE

 

Škola je zapojená do projektu UNIV 2 - KRAJE.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Více informací se dozvíte na http://www.nuov.cz/univ2k.