Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

Projekty škol DAKOL

Projekt: Příprava žádosti o dotace EU - Modernizace odborných učeben SŠ DAKOL

    Projekt: Příprava žádosti o dotace EU - Modernizace odborných učeben SŠ DAKOL Příjemce projektu: Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.   Cílem projektu je vypracování projektové žádosti a podkladových dokumentů k projektové žádosti ...

více

Projekt: Blended learning na SOU DAKOL, s.r.o. a Blended learning na VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s.

  Projekty Blended learning na SOU DAKOL, s.r.o. a Blended learning na VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s byly realizovány ve školním roce 2015/2016. Projekty byly zaměřeny na výuku cizích jazyků a podporu rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v oblasti ...

více

Projekt: PERFECT a LINGUA

  Projekty PERFECT a LINGUA, které probíhaly ve školním roce 2015/2016, byly zaměřeny na podporu kurikulární reformy, podporu čtenářské gramotnosti prostřednictvím čtenářských dílen a výuku cizích jazyků formou zahraničního jazykově-vzdělávací pobytu pro žáky. ...

více

Naši studenti jezdí po světě s Leonardem

V školním roce 2013/14 proběhl další z řady projektů Leonardo da Vinci, který byl určený přednostně pro žáky maturitního oboru Hotelnictví.   Projektu se zúčastnilo 17 žáků, kteří v průběhu zimy a léta vycestovali na dvou a tříměsíční pracovní pobyty do několik evropských i ...

více

Projekt: Zkvalitnění odborné přípravy žáků strojírenských a stavebních oborů

    Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. získala dotaci na investiční projekt v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013.   Projekt "Zkvalitnění odborné přípravy žáků strojírenských a ...

více

Projekt: PRAXIS

  Projekt: PRAXIS   V srpnu 2014 byl Vyšší odborné škole DAKOL a Střední škole DAKOL, o.p.s. schválen projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem „PRAXIS“.   Projekt bude realizován v období od září 2014 do ...

více

Projekt: UČITELÉ ONLINE

  Název projektu:    UČITELÉ ONLINE Registrační číslo:   CZ.1.07/1.3.00/51.0014   Dne 11. 8. 2014 nám byla podpisem náměstkyně ministra pro řízení operačních programů schválena žádost o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání ...

více

Projekt: Nekončíme v padesáti

      Projekt:  NEKONČÍME V PADESÁTI   Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/D8.00071   Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. přichází s novým projektem s názvem „Nekončíme v padesáti“ . Projekt byl schválen v ...

více

Projekt: Příprava žádosti o dotace EU - Modernizace odborných učeben SŠ DAKOL

 

 

Projekt: Příprava žádosti o dotace EU - Modernizace odborných učeben SŠ DAKOL

Příjemce projektu: Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.

 

Cílem projektu je vypracování projektové žádosti a podkladových dokumentů k projektové žádosti o finanční prostředky EU v rámci programu IROP, specifickém cíli 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - Podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání. 
 
Záměrem připravované projektové žádosti je modernizace odborných učeben středních škol DAKOL za účelem zvýšení kvality výuky a připravenosti žáků na odbornou praxi a sladění požadavků poptávky a nabídky na regionálním trhu práce.

 

Projekt je spolufinancován z Nadace OKD.

 

Projekt: Blended learning na SOU DAKOL, s.r.o. a Blended learning na VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s.

Logo Eruditus

 

Projekty Blended learning na SOU DAKOL, s.r.o. a Blended learning na VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s byly realizovány ve školním roce 2015/2016. Projekty byly zaměřeny na výuku cizích jazyků a podporu rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v oblasti anglického a německého jazyka, formou řízené, kombinované a individualizované výuky prostřednictvím blended learningu.

 

 

Projekt: PERFECT a LINGUA

Logo Eruditus

 

Projekty PERFECT a LINGUA, které probíhaly ve školním roce 2015/2016, byly zaměřeny na podporu kurikulární reformy, podporu čtenářské gramotnosti prostřednictvím čtenářských dílen a výuku cizích jazyků formou zahraničního jazykově-vzdělávací pobytu pro žáky.

 

Cílem projektu bylo zavedení Čtenářských dílen do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti žáků naší školy, zvýšení odborných kompetencí pro realizaci Čtenářských dílen ve výuce a zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU prostřednictvím krátkodobého jazykově-vzdělávacího pobytu v zahraničí.

 

Hodiny Čtenářských dílen byly zajímavé jak pro žáky, tak pro vyučující, staly se ve všech třídách oblíbenými pro obě strany, neboť nabídly možnosti využití jiných metod a forem výuky než klasické hodiny, přispěli k rozvoji žáků, ale i vyučujících, kteří se najednou viděli z jiné strany a měli společný zájem, společné náměty k rozhovorům nejen v hodině, ale i mimo ni.

 

Jazykově-vzdělávací pobyt v německém Füssenu přispěl především k rozvoji a podpoře jazykových kompetencí žáků v německém jazyce. Ovšem podstatnou součástí jazykově-vzdělávacího pobytu bylo seznámení žáků i s reáliemi zemí, jejichž jazyk se žáci učí a prohloubení jejich znalostí o zemích EU - Německo.

 

 

Naši studenti jezdí po světě s Leonardem

V školním roce 2013/14 proběhl další z řady projektů Leonardo da Vinci, který byl určený přednostně pro žáky maturitního oboru Hotelnictví.

 

Projektu se zúčastnilo 17 žáků, kteří v průběhu zimy a léta vycestovali na dvou a tříměsíční pracovní pobyty do několik evropských i mimoevropských destinací.

Výjezdy stážistů začaly již v zimě pobytem tří žáků na exotickém ostrově Martinik. Tato stáž je vždy velmi lákavá, protože poskytuje jedinečnou zkušenost v překrásném prostředí tropického ráje. Studenti se naučili, jak zpracovat netradiční suroviny, zažili spoustu nezapomenutelných zážitků a procvičili si francouzštinu, jakožto dorozumívací prostředek s klienty a spolupracovníky.

 

V průběhu dalších měsíců se naši žáci rozjeli na další pobyty do Německa, Lucemburska a několika destinací ve Francii.

Všichni si ze stáží přivezli spoustu zážitků, nových přátelství a zejména – pracovních dovedností, které by ve škole jen tak nezískali.  Praxe je to, co se jinde než v reálném prostředí nenaučí.

Celý projekt byl podporován programem Leonardo da Vinci, zaměřeným na získávání pracovních zkušeností žáky a studenty. Program LdV na pracovní pobyty a jejich organizaci přispěl úctyhodnou částkou 38 890,- Euro.

 

Prezentace žáků o stážích zde.

Projekt: Zkvalitnění odborné přípravy žáků strojírenských a stavebních oborů

 

Logo

 

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. získala dotaci na investiční projekt v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013.

 

Projekt "Zkvalitnění odborné přípravy žáků strojírenských a stavebních oborů" je realizován v prioritní ose:  2 Podpora prosperity regionu, oblasti podpory: 2.1 Infrastruktura veřejných služeb v  ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013.

 

Obecným cílem projektu je podpora prosperity a infrastruktury veřejných služeb v Moravskoslezském kraji. Projekt je zaměřen na rozvoj infrastruktury pro vzdělávání zkvalitněním odborné přípravy žáků strojírenských a stavebních oborů středních škol DAKOL.

 

Obsahem projektu je modernizace vybavení stávajících odborných dílen SŠ DAKOL v Petrovicích u Karviné a Orlové pro kvalitní a inovativní výuku žáků strojírenských a stavebních oborů, která bude odpovídat moderním výukovým metodám a požadavkům zaměstnavatelů a trhu práce. Modernizace materiálně-technologického vybavení umožní žákům středních škol DAKOL kvalitní odbornou přípravu pro svá budoucí povolání odpovídající současné i předpokládané budoucí poptávce zaměstnavatelů.

 

Výstupy projektu budou využívány také v rámci volnočasových aktivit SŠ DAKOL a v rámci spolupráce se základními školami z regionu za účelem popularizace technických profesí a motivace žáků základních škol ke studiu technických oborů.

 

Projekt je realizován s finanční spoluúčastí Evropské unie (Evropského fondu pro regionální rozvoj), a to prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013.

Projekt: PRAXIS

Logo Eruditus

 

Projekt: PRAXIS

 

V srpnu 2014 byl Vyšší odborné škole DAKOL a Střední škole DAKOL, o.p.s. schválen projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem „PRAXIS“.

 

Projekt bude realizován v období od září 2014 do července 2015 ve spolupráci šesti partnerských středních škol:

 

Příjemce: VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s., Petrovice u Karviné

Partner č. 1: SOU DAKOL, s.r.o., Petrovce u Karviné

Partner č. 2: Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o.

Partner č. 3: Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o., Horní Benešov

Partner č. 4: Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o.

Partner č. 5: RB Střední odborné učiliště autoopravárenské, s.r.o., Ostrava

 

Projekt PRAXIS je zaměřen na podporu realizace praktického vyučování a vytvoření studentských minipodniků na šesti středních školách v Moravskoslezském a Olomouckém kraji ve spolupráci s aktéry na trhu práce. V rámci realizace praktického vyučování budou žáci zpracovávat praktické i teoretické úkoly na základě reálných potřeb zaměstnavatelů a rozvíjet si kompetence spojené s výkonem své budoucí profese (cca 170 žáků). Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků na zapojených SŠ pak bude podpořeno prostřednictvím studentských minipodniků (cca 106 žáků). V této oblasti se projekt zaměří také na odbornou přípravu pedagogických pracovníků středních škol zapojených v partnerství projektu (12 osob).

 

Informace o projektu:

Ing. Drahomíra Witoszová, tel. 595 391 036, witoszova.drahomira@dakol-karvina.cz

 

Aktuality:

Dne 5.12.2014 zorganizovali žáci 4. ročníku Obchodník oslavu Mikuláše v Tescu Karviná. Akce proběhla v rámci projektu Praxis - Praktické vyučování. více zde

 

Na SOU DAKOL v Havířově byl otevřen studentský minipodnik Masérské studio Dakol.

Více informací o nabízených službách na http://maserske-studio-dakol.webnode.cz/ nebo facebooku https://www.facebook.com/DakolHavirov?fref=ts.

 

 

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 

 

Projekt: UČITELÉ ONLINE

Logo Eruditus

 

Název projektu:    UČITELÉ ONLINE

Registrační číslo:   CZ.1.07/1.3.00/51.0014

 

Dne 11. 8. 2014 nám byla podpisem náměstkyně ministra pro řízení operačních programů schválena žádost o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (oblast 1.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení, výzva 51) pod názvem „UČITELÉ ONLINE“.

 

Příjemcem podpory je Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o., partnery projektu jsou firma ITveSkole, o.p.s., 30 základních a 6 středních škol. Projekt bude realizován v období září 2014 – červenec 2015.

 

Hlavním cílem projektu UČITELÉ ONLINE je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií do výuky a výchovně-vzdělávacích činností školy. Záměrem projektu je proškolit více než 500 pedagogických pracovníků z 30 základních a 7 středních škol v Moravskoslezském, Olomouckém, Zlínském a Královehradeckém kraji v oblasti využívání moderních technologií ve výuce.

 

Aktivity projektu:

-  Vzdělávání ředitelů ZŠ a SŠ - podpora vedení škol ve využívání digitálních technologií pro integraci ICT do života školy.

-  Podpora metodiků ICT na ZŠ a SŠ – proškolení pedagogických pracovníků, kteří poté budou působit na škole na pozici metodika ICT.

-  Mentoring a podpora pedagogických pracovníků formou asistence při pedagogických a technických problémech s využitím ICT ve výuce - školám a jejím pedagogům bude zajištěna metodická a technická podpora při využití a integraci ICT do výuky po celou dobu realizace projektu, podpora bude dostupná prezenčně i on-line.

-  Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky – zvýšení ICT kompetencí pedagogických pracovníků se zaměřením na efektivní využívání techniky, kterou jsou školy již vybaveny a zvýšení ICT kompetencí pedagogických pracovníků se zaměřením na zavádění a využití nových moderních mobilních (dotykových) zařízení ve výuce a oborových didaktikách.

-  Evaluace projektových aktivit - vyhodnocení přínosů/dopadu/efektu vzdělávacích aktivit na reálné využití ICT techniky ve výuce v dané škole.

 

Přínos školám:

-  proškolení pedagogové na školách v oblasti ICT, především v oblasti moderních dotykových technologií

-  metodická a technická podpora při využití a integraci ICT do výuky po celou dobu realizace projektu

-  vybavení škol moderním dotykovým zařízením - tablety či dotykové notebooky

 

Informace o projektu: Ing. Jaroslava Pašíková, tel. 595 391 056, pasikova.jaroslava@dakol-karvina.cz

 

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 

 

Projekt: Nekončíme v padesáti

 

 

 

Projekt:  NEKONČÍME V PADESÁTI

 

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/D8.00071

 

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. přichází s novým projektem s názvem „Nekončíme v padesáti“. Projekt byl schválen v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a bude realizován v období od září 2014 do října 2015 v Petrovicích u Karviné, Orlové a Havířově. Jak už z názvu projektu vyplývá, projekt je určen pro osoby nad 50 let.

 

Cílem projektu je zvýšení zaměstnatelnosti těchto osob, které patří mezi nejvíce ohrožené skupiny na trhu práce, jejich začlenění na trh práce a prevence nezaměstnanosti. Projekt nabízí zájemcům nad 50 let individuální personální a poradenské služby v oblasti pracovního uplatnění, pomoc a podporu při hledání nového zaměstnání, doporučení vhodného profesního uplatnění odpovídající pracovním dispozicím, ale také rekvalifikační kurzy s možností praxe přímo u zaměstnavatele. Všechny aktivity projektu jsou pro účastníky zdarma.

 

Po ukončení motivačních, poradenských a vzdělávacích aktivit bude v projektu podpořeno minimálně 30 osob, které díky účasti v projektu získají nové zaměstnání. Záměrem projektu je také navázání spolupráce se zaměstnavateli z našeho regionu, kterým projekt nabízí možnost získat finanční příspěvek na mzdové náklady pro nově vytvořené pracovní místo nebo na volné pracovní místo obsazené účastníkem projektu.

 

Informace o projektu: Bc. Martina Totková, tel. 595 391 056, totkova.martina@dakol-karvina.cz