Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

Projekty škol DAKOL

Rozvojový program "Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017"

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. obdrželo rohodnutím MŠMT ČR neivestiční dotaci na financování rozvojového programu "Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017" na období leden - srpen 2017. Dotace je poskytnuta na zvýšené náklady středních škol vyplývající z potřeby ...

více

Projekt: CENTRUM NATURA

Projekt "CENTRUM NATURA", registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000556   Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. přichází s novým projektem „ CENTRUM NATURA “ v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání, který je realizován v období od ledna 2017 do ...

více

Projekt: ProŽeny

    Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. přichází s novým projektem „ProŽeny“, který je realizován v období od ledna 2017 do dubna 2018 v Petrovicích u Karviné, Orlové a Havířově. Projekt je zaměřen na ženy znevýhodněné na trhu práce z regionu ...

více

Projekt: 50 PLUS, r. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002423

    Projekt: 50 PLUS, registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002423   Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. přichází s novým projektem „50 PLUS“, který je realizován v období října 2016 do konce ledna 2018 v Petrovicích ...

více

Projekt: Jak chutná Moravskoslezský kraj na SŠ DAKOL Havířov

Cílem projektu je nabídnout žákům středních škol DAKOL z Havířova možnost smysluplného využití volného času prostřednictvím zájmového kroužku „Poznávání tradičních gastronomických specialit Moravskoslezského kraje“. Žáci se pod odborným dohledem pedagogů seznámí s historií ...

více

Projekt: Příprava žádosti o dotace EU - Modernizace odborných učeben SŠ DAKOL

    Projekt: Příprava žádosti o dotace EU - Modernizace odborných učeben SŠ DAKOL Příjemce projektu: Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.   Cílem projektu je vypracování projektové žádosti a podkladových dokumentů k projektové žádosti ...

více

Projekt: Blended learning na SOU DAKOL, s.r.o. a Blended learning na VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s.

  Projekty Blended learning na SOU DAKOL, s.r.o. a Blended learning na VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s byly realizovány ve školním roce 2015/2016. Projekty byly zaměřeny na výuku cizích jazyků a podporu rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v oblasti ...

více

Projekt: PERFECT a LINGUA

  Projekty PERFECT a LINGUA, které probíhaly ve školním roce 2015/2016, byly zaměřeny na podporu kurikulární reformy, podporu čtenářské gramotnosti prostřednictvím čtenářských dílen a výuku cizích jazyků formou zahraničního jazykově-vzdělávací pobytu pro žáky. ...

více

Rozvojový program "Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017"

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. obdrželo rohodnutím MŠMT ČR neivestiční dotaci na financování rozvojového programu "Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017" na období leden - srpen 2017. Dotace je poskytnuta na zvýšené náklady středních škol vyplývající z potřeby dělení tříd v odborných předmětech a oblastech na skupiny vevíceoborových třídách i ve třídách jednooborových s nižším průměrným počtem žáků pouze ve vybraných oborech vzdělávání, které pro příslušné území stanoví krajský úřad.

Projekt: CENTRUM NATURA

Projekt "CENTRUM NATURA", registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000556

 

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. přichází s novým projektem „CENTRUM NATURA“ v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání, který je realizován v období od ledna 2017 do prosince 2019.

 

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení relevance pro trh práce. Projekt se věnuje podpoře vzájemného učení škol a pedagogů, a to formou síťování. Vybrané školy z celé České Republiky vytvoří, ve svém kraji, Centra kolegiální podpory (CKP) a budou realizovat síť v tématu přírodovědná gramotnost a badatelsky orientovaná výuka/vzdělávání.

 

V průběhu tří let bude vytvořeno celkem 42 Center kolegiální podpory po celé republice, které budou předávat zkušenosti na pedagogy z ostatních okolních škol, případně dalších zařízení, a to prostřednictvím pravidelných projektových odpolední.

 

Cílovou skupinou, která bude v rámci projektu podpořena, jsou:

- děti a žáci, prostřednictvím jejich pedagogů

- pedagogičtí pracovníci a vedoucí pracovníci základních a středních škol, kteří budou vzájemně sdílet zkušenosti a vytvářet tak celorepublikovou funkční síť Center kolegiální podpory

- pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže

- pracovníci České školní inspekce

 

Kontaktní osoba projektu: Marika Mencnerová, tel. 595 391 021, e-mail: mencnerova.marika@dakol-karvina.cz

Projekt: ProŽeny

 

 

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. přichází s novým projektem „ProŽeny“, který je realizován v období od ledna 2017 do dubna 2018 v Petrovicích u Karviné, Orlové a Havířově. Projekt je zaměřen na ženy znevýhodněné na trhu práce z regionu Karvinska se zaměřením na snížení genderové nerovnosti prostřednictvím komplexní péče, která zahrnuje motivačně-poradenský program, individuální poradenství při hledání zaměstnávání, bilanční a pracovní diagnostiku, rekvalifikace, zprostředkování zaměstnání a podporu umístění na volná pracovní místa. Veškeré aktivity projektu jsou zcela ZDARMA!!!

 

Specifické cíle projektu:

- zvýšení motivace účastnic projektu při vyhledávání pracovních nabídek a zvýšení předpokladů pro úspěšné uplatnění na trhu práce prostřednictvím motivačního programu a individuálního poradenství při hledání zaměstnání (80 osob),

- analýza schopností a možností účastnic projektu prostřednictvím profesní bilanční diagnostiky a doporučení vhodného pracovního uplatnění (20 osob),

- prohloubení či získání nových znalostí a dovedností účastnic projektu prostřednictvím rekvalifikace s odbornou praxí (40 osob),

- nalézt vhodné zaměstnání co největšímu počtu účastnic projektu prostřednictvím monitoringu trhu práce a cíleným vyhledáváním vhodných zaměstnavatelů (8 osob s využitím mzdových příspěvků).

 

Cílovou skupinou jsou:

- ženy vedené ÚP v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců

- ženy ohrožené nezaměstnaností – zaměstnankyně ve výpovědi nebo s předpokládaným ukončením pracovního poměru v řádu měsíců, ženy zařazené ÚP do evidence zájemců o zaměstnání, ženy z národnostních menšin, ženy do 25 let

- ženy s dětmi mladšími 15let

- ženy s nízkou úrovní kvalifikace (základní vzdělání)

- ženy ve věku 55 – 64 let

 

Chcete se o projektu dozvědět více?

Zúčastněte se informační schůzky, které proběhnou na školách DAKOL v termínech:

 

- 7. 2. 2017 v 13:00 hod. - SOU DAKOL, s.r.o., Petrovice u Karviné 570

- 14. 2. 2017 v 14:00 hod. - SOU DAKOL, s.r.o., Orlová – Lutyně, 17. Listopadu 211

- 21. 2. 2017 v 13:00 hod. - SOU DAKOL, s.r.o., Havířov – Šumbark, Moravská 539

 

Kontaktní osoba projektu: Ing. Petra Owczarzy, tel.: 595 391 092, e-mail: owczarzy.petra@dakol-karvina.cz

Přílohy

Projekt: 50 PLUS, r. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002423

 

 

Projekt: 50 PLUS, registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002423

 

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. přichází s novým projektem „50 PLUS“, který je realizován v období října 2016 do konce ledna 2018 v Petrovicích u Karviné, Orlové a Havířově. Projekt je zaměřen na osoby nad 50 let věku, protože právě z hlediska věku patří tato skupina mezi nejvíce ohrožené osoby a nezaměstnanost u této cílové skupiny neustále narůstá. Je to dáno vlivem různých problémových faktorů, např. vyšší věk, chybějící znalosti v informačních a komunikačních technologií, nižší jazyková vybavenost, menší schopnost přizpůsobit se změnám, nižší motivace či neochota k dalšímu vzdělávání.

 

Záměrem projektu je motivovat danou cílovou skupinu prostřednictvím komplexní péče, kterou projekt nabízí zdarma, dodat potřebnou sebedůvěru, snažit se navrátit opětovné pracovní návyky a chuť uplatnit se na trhu práce, ale také změnit negativní postoj zaměstnavatelů a podpořit tak umístění cílové skupiny na uvolněná pracovní místa a nově vytvořená pracovní místa.

 

Náš cíl je zvýšit zaměstnatelnost na Karvinsku a uplatnit na trh práce alespoň 30 osob z projektu.

 

 

Máte zájem o více informací? Chcete se přihlásit do projektu 50 PLUS?

Volejte na tel. číslo 595 391 056 či pište na e-mail: peterkova.katerina@dakol-karvina.cz.

Přílohy
pdfTisková zpráva [pdf, 292 kB]

Projekt: Jak chutná Moravskoslezský kraj na SŠ DAKOL Havířov

Cílem projektu je nabídnout žákům středních škol DAKOL z Havířova možnost smysluplného využití volného času prostřednictvím zájmového kroužku „Poznávání tradičních gastronomických specialit Moravskoslezského kraje“. Žáci se pod odborným dohledem pedagogů seznámí s historií regionální kuchyně a tradičními gastronomickými specialitami Moravskoslezského kraje. Žáci budou vyhledávat recepty tradičních jídel Moravskoslezského kraje a naučí se je zároveň připravovat, aby je mohli prakticky předvést a prezentovat na závěrečné školní akci, která vyvrcholí soutěží v přípravě tradičního regionálního menu. 

 

Realizovaný projekt přispěje formou volnočasových aktivit k rozvoji dovedností, které zajistí žákům úspěšnější vstup na trh práce a zároveň povede ke zvýšenému zájmu o region Moravskoslezského kraje.   

 

Projekt je finančně podporován statutárním městem Havířov.

 

 

Projekt: Příprava žádosti o dotace EU - Modernizace odborných učeben SŠ DAKOL

 

 

Projekt: Příprava žádosti o dotace EU - Modernizace odborných učeben SŠ DAKOL

Příjemce projektu: Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.

 

Cílem projektu je vypracování projektové žádosti a podkladových dokumentů k projektové žádosti o finanční prostředky EU v rámci programu IROP, specifickém cíli 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - Podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání. 
 
Záměrem připravované projektové žádosti je modernizace odborných učeben středních škol DAKOL za účelem zvýšení kvality výuky a připravenosti žáků na odbornou praxi a sladění požadavků poptávky a nabídky na regionálním trhu práce.

 

Projekt je spolufinancován z Nadace OKD.

 

Projekt: Blended learning na SOU DAKOL, s.r.o. a Blended learning na VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s.

Logo Eruditus

 

Projekty Blended learning na SOU DAKOL, s.r.o. a Blended learning na VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s byly realizovány ve školním roce 2015/2016. Projekty byly zaměřeny na výuku cizích jazyků a podporu rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v oblasti anglického a německého jazyka, formou řízené, kombinované a individualizované výuky prostřednictvím blended learningu.

 

 

Projekt: PERFECT a LINGUA

Logo Eruditus

 

Projekty PERFECT a LINGUA, které probíhaly ve školním roce 2015/2016, byly zaměřeny na podporu kurikulární reformy, podporu čtenářské gramotnosti prostřednictvím čtenářských dílen a výuku cizích jazyků formou zahraničního jazykově-vzdělávací pobytu pro žáky.

 

Cílem projektu bylo zavedení Čtenářských dílen do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti žáků naší školy, zvýšení odborných kompetencí pro realizaci Čtenářských dílen ve výuce a zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU prostřednictvím krátkodobého jazykově-vzdělávacího pobytu v zahraničí.

 

Hodiny Čtenářských dílen byly zajímavé jak pro žáky, tak pro vyučující, staly se ve všech třídách oblíbenými pro obě strany, neboť nabídly možnosti využití jiných metod a forem výuky než klasické hodiny, přispěli k rozvoji žáků, ale i vyučujících, kteří se najednou viděli z jiné strany a měli společný zájem, společné náměty k rozhovorům nejen v hodině, ale i mimo ni.

 

Jazykově-vzdělávací pobyt v německém Füssenu přispěl především k rozvoji a podpoře jazykových kompetencí žáků v německém jazyce. Ovšem podstatnou součástí jazykově-vzdělávacího pobytu bylo seznámení žáků i s reáliemi zemí, jejichž jazyk se žáci učí a prohloubení jejich znalostí o zemích EU - Německo.