Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

                                        DOVEDNOSTI – ATMOSFÉRA – KVALITA – ODBORNOST - LIDSKOST

 

 

 

Projekty škol DAKOL

Projekt: Poznáváme profese II

Projekt je finančně podporován statutárním městem Havířov.   Cílem projektu „Poznáváme profese II“ bylo představení různých profesí žákům základních škol z Havířova, zviditelnění a zvýšení atraktivity odborného vzdělávání prostřednictvím zážitkových akcí formou dnů odborných ...

více

Projekt: Zlatý masér 2018

Projekt je finančně podporován statutárním městem Havířov.   Cílem projektu SOU DAKOL, s.r.o. byla organizace a realizace soutěže Zlatý masér 2018 - 4. ročníku celostátní soutěže žáků středních škol v odborných masérských dovednostech ve dvou kategoriích – Sportovní masáž (soutěž ...

více

Projekt: Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR)

Střední školy DAKOL jsou zapojeny v projektu Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR). Projekt KIPR vychází ze strategických záměrů ČR v rozvoji vzdělávání. Řeší otázky související se zajištěním kvality, provázanosti, srovnatelnosti a efektivity poradenských služeb a vytvořením ...

více

Projekt: IROP ITI Ostravsko - Modernizace odborných učeben pro praktickou výuku žáků strojírenských oborů

Záměrem projektu je především zlepšit materiálně-technologické vybavení SOU DAKOL, s.r.o. odpovídající reálným podmínkám pracovního prostředí firem a požadavkům zaměstnavatelů na trhu práce, zvýšit počet profesně připravených absolventů strojírenských oborů a vytvořit tak kvalitní nabídku ...

více

Projekt: IROP MAS Bohumínsko - Modernizace vybavení pro výuku žáků technických oborů na SŠ DAKOL v Petrovicích u Karviné

Záměrem projektu je zlepšit materiálně-technologické vybavení SOU DAKOL, s.r.o. odpovídající reálným podmínkám pracovního prostředí firem a požadavkům zaměstnavatelů na trhu práce, zvýšit počet profesně připravených absolventů technických oborů a vytvořit tak kvalitní nabídku pracovníků ...

více

Projekt: IROP - Modernizace odborných učeben pro žáky technických oborů na SŠ DAKOL v Petrovicích u Karviné a Orlové

Záměrem projektu je především zlepšit materiálně-technologické vybavení SOU DAKOL, s.r.o. odpovídající reálným podmínkám pracovního prostředí firem a požadavkům zaměstnavatelů na trhu práce, zvýšit počet profesně připravených absolventů strojírenských a stavebních oborů a vytvořit tak ...

více

Projekt: IROP - Modernizace odborných učeben na SŠ DAKOL v Orlové

  Záměrem projektu je modernizace vybavení odborných učeben SOU DAKOL, s.r.o. v Orlové pro kvalitní a inovativní teoretické i praktické vyučování žáků v návaznosti na klíčové kompetence v oblasti řemeslných oborů a práce s digitálními technologiemi, za účelem zvýšit počet profesně ...

více

Rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2018

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. obdržela rozhodnutím MŠMT ČR a na základě usnesení Rady Moravskoslezského kraje neinvestiční dotaci na financování rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2018. Účelem dotace je ...

více

Projekt: Poznáváme profese II

Projekt je finančně podporován statutárním městem Havířov.

 

Cílem projektu „Poznáváme profese II“ bylo představení různých profesí žákům základních škol z Havířova, zviditelnění a zvýšení atraktivity odborného vzdělávání prostřednictvím zážitkových akcí formou dnů odborných dovedností na SŠ DAKOL a exkurzí u zaměstnavatelů, kde se mohli žáci s jednotlivými profesemi názorně seznámit.

 

Pro žáky ZŠ z Havířova byl dne 20. 11. 2018 uspořádán den odborných dovedností na SŠ DAKOL formou tzv. „stínování“. Stínování je praktické předvedení a představení technických, řemeslných oborů, profesí a služeb prostřednictvím přímého zapojení žáků ZŠ do výuky žáků SŠ DAKOL s možností vyzkoušet si „na vlastní kůži“ některé postupy výroby obráběčů, strojních mechaniků, nástrojařů, instalatérů, svářečů, tesařů, zedníků, ale i dalších oborů jako masér, ošetřovatel, prodavač, kuchař-číšník, zahradnické práce, aj. a sami si budou moci něco malého vyrobit.  Stínování probíhalo na SŠ DAKOL v Petrovicích u Karviné a Orlové. Žákům ZŠ zde byly na jednotlivých odborných pracovištích představeny obory vyučující se na SŠ DAKOL.  Žáci byli rozděleni do skupin a během dne postupně navštívili jednotlivá odborná pracoviště tak, aby se seznámili s různými obory a profesemi. Byli zapojeni do přímého vzdělávacího procesu s žáky střední školy, kteří již daný obor studují, a kteří jim předávali své zkušenosti ze studia těchto oborů a profesí. Dnů odborných dovedností se zúčastnilo celkem 88 žáků základních škol z Havířova (ZŠ F. Hrubína, ZŠ Generála Svobody, ZŠ Žákovská a ZŠ K. Světlé).

 

Exkurze u zaměstnavatelů probíhaly v období listopad – prosinec 2018 a umožnily žákům prohlídku různých výrobních firem, kde se žáci mohli názorně seznámit s jednotlivými profesemi a reálným provozem. Exkurze proběhly ve firmách Hyundai Nošovice a KovoVesuv s.r.o., Bohumín-Šunychl. Exkurzí se celkem zúčastnilo 68 žáků základních škol z Havířova (ZŠ Na Nábřeží, ZŠ Žákovská, ZŠ K. Světlé, ZŠ Generála Svobody).

 

Žáci základních škol z Havířova tak měli možnost poznat praktickou stránku oborů tak, aby si případní zájemci o obor mohli vyzkoušet své dovednosti a vlohy pro daný obor a seznámit se v praxi s tím, co studium daného oboru obnáší, mohli zjistit, zda jim je toto blízké či nikoli a získané poznatky jim tak budou nápomocny při výběru budoucího povolání.

 

 

Projekt: Zlatý masér 2018

Projekt je finančně podporován statutárním městem Havířov.

 

Cílem projektu SOU DAKOL, s.r.o. byla organizace a realizace soutěže Zlatý masér 2018 - 4. ročníku celostátní soutěže žáků středních škol v odborných masérských dovednostech ve dvou kategoriích – Sportovní masáž (soutěž jednotlivců) a Alternativní masáž - Havajská masáž nebo Bambusová masáž (soutěž 3členných družstev) s předpokládanou mezinárodní účastí slovenských a polských škol. Soutěž je určena pro žáky středních škol ČR oborů vzdělávání 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční a oboru 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér a žáky středních škol ze Slovenské a Polské republiky, které vyučují masérské obory.

 

4. ročník celorepublikové soutěže žáků středních škol v masérských dovednostech ZLATÝ MASÉR 2018 proběhl 18. 10. 2018 v Sanatoriích Klimkovice. Soutěž se konala ve spolupráci s generálním partnerem Sanatoria Klimkovice a pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Stanislava Folwarczneho a primátorky Statutárního města Havířova Mgr. Jany Feberové. Do soutěže se přihlásilo 15 středních škol z celé České republiky – 2x Petrovic u Karviné (Havířova), Hranic, Ostravy, Varnsdorfu, Pardubic, Žďáru nad Sázavou, Mostu, Oder, 2x Brna, Svitav, Poličky, Prahy, Ústí nad Labem a 1 střední škola ze Slovenské republiky - Liptovského Mikuláše. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích: 1. Sportovní masáž - kategorie jednotlivců, 2. Alternativní masáž - kategorie 3členných družstev.

 

Vyhodnocení soutěže:

Sportovní masáž – kategorie jednotlivců

1. místo - Sára Fusková (Střední škola služeb a podnikání, p.o., Ostrava)

2. místo - Kateřina Kutinová (VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, p.o., Varnsdorf

3. místo - (Ondřej Šlouchal Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická Brno, Merhautova, p.o., Brno)

 

Alternativní masáž – kategorie 3členných družstev

1. místo - Diana Bzuchanská, Johana Klapsiová, Natálie Klimková (VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s., Petrovice, Havířov

2. místo - Lea Michalíčková, Klaudia Prochadzková, Timotej Roštek (Střední zdravotnická škola, Liptovský Mikuláš, Slovensko)

3. místo - Zuzana Zvěřinová, Kateřina Bartáková, Lucie Kamínková (Střední škola obchodní a služeb SČMSD, s.r.o., Žďár n. Sázavou)

 

Cílem soutěže bylo umožnit vzájemné setkávání žáků s podobnými zájmy a zaměřením, umožnit žákům veřejně prezentovat a ověřit své znalosti a dovednosti nabyté ve svém oboru, podpořit spolupráci žáků v rámci týmové spolupráce a motivovat je k jejich dalšímu osobnímu rozvoji.

Projekt: Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR)

Střední školy DAKOL jsou zapojeny v projektu Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR).

Projekt KIPR vychází ze strategických záměrů ČR v rozvoji vzdělávání. Řeší otázky související se zajištěním kvality, provázanosti, srovnatelnosti a efektivity poradenských služeb a vytvořením podmínek pro poskytování vhodných podpůrných opatření pro žáky, u kterých je třeba vyrovnat podmínky pro jejich vzdělávání.

 

Zahájení projektu 1. května 2016
Ukončení projektu 30. dubna 2019
Registrační číslo projektu CZ.02.3.62/0.0/15_001/0000584
Příjemce dotace Národní ústav pro vzdělávání

 

Cíle projektu

Posílení kvality, provázanosti, srovnatelnosti a efektivity poradenských služeb a podpůrných opatření v celé síti poskytovatelů.

Zvýšení úrovně poradenské a intervenční péče.

Posílení spolupráce škol a ŠPZ v zájmu kvality vzdělávání a služeb pro žáka.

Podpora kvality vzdělávání a poradenských služeb pro žáky ohrožené nerovným přístupem, životními podmínkami.

Rozšíření metod a forem práce se žáky z odlišného kulturního prostředí, aplikace nových dynamických přístupů.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Více informací o projektu: http://www.nuv.cz/kipr/projekt-1

 

 

Projekt: IROP ITI Ostravsko - Modernizace odborných učeben pro praktickou výuku žáků strojírenských oborů

Záměrem projektu je především zlepšit materiálně-technologické vybavení SOU DAKOL, s.r.o. odpovídající reálným podmínkám pracovního prostředí firem a požadavkům zaměstnavatelů na trhu práce, zvýšit počet profesně připravených absolventů strojírenských oborů a vytvořit tak kvalitní nabídku pracovníků pro technické profese požadované na trhu práce v Moravskoslezském kraji.

 

Specifické cíle projektu:
- vytvoření podmínek pro odbornou přípravu kvalitních pracovníků v Moravskoslezském kraji v prioritní oblasti strojírenství,
- zkvalitnění odborné přípravy žáků strojírenských oborů modernizací odborných učeben a pořízením potřebného vybavení pro odbornou výuku žáků na pracovištích SOU DAKOL, s.r.o. v Petrovicích u Karviné v oborech vzdělávání: Mechanik strojů a zařízení, Nástrojař, Obráběč kovů, Strojní mechanik, Mechanik opravář motorových vozidel, v souladu s obsahem a cíli školních vzdělávacích programů.

 

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006476

4. výzva-ITI-Ostrava-SC 2.4-Střední školy

 

 

 

 

 

Projekt: IROP MAS Bohumínsko - Modernizace vybavení pro výuku žáků technických oborů na SŠ DAKOL v Petrovicích u Karviné

Záměrem projektu je zlepšit materiálně-technologické vybavení SOU DAKOL, s.r.o. odpovídající reálným podmínkám pracovního prostředí firem a požadavkům zaměstnavatelů na trhu práce, zvýšit počet profesně připravených absolventů technických oborů a vytvořit tak kvalitní nabídku pracovníků pro technické profese požadované na trhu práce v Moravskoslezském kraji.

 

Specifické cíle projektu:
- vytvoření podmínek pro odbornou přípravu kvalitních pracovníků v Moravskoslezském kraji v prioritní oblasti technických oborů,
- zkvalitnění odborné přípravy žáků technických oborů modernizací a pořízením potřebného vybavení pro odbornou výuku žáků na pracovištích SOU DAKOL, s.r.o. v Petrovicích u Karviné v oborech vzdělávání: Mechanik strojů a zařízení, Nástrojař, Obráběč kovů, Strojní mechanik, Zedník, v souladu s obsahem a cíli školních vzdělávacích programů.

 

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007391

3.výzva MAS Bohumínsko-IROP-Infrastruktura vzdělávání

 

 

 

 

 

Projekt: IROP - Modernizace odborných učeben pro žáky technických oborů na SŠ DAKOL v Petrovicích u Karviné a Orlové

Záměrem projektu je především zlepšit materiálně-technologické vybavení SOU DAKOL, s.r.o. odpovídající reálným podmínkám pracovního prostředí firem a požadavkům zaměstnavatelů na trhu práce, zvýšit počet profesně připravených absolventů strojírenských a stavebních oborů a vytvořit tak kvalitní nabídku pracovníků pro technické profese požadované na trhu práce v Moravskoslezském kraji. Projekt řeší také zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.

 

Specifické cíle projektu:
- vytvoření podmínek pro odbornou přípravu kvalitních pracovníků v Moravskoslezském kraji v prioritních oblastech strojírenství a stavebnictví,
- zkvalitnění odborné přípravy žáků strojírenských a stavebních oborů modernizací odborných učeben a pořízením potřebného vybavení pro odbornou výuku žáků na pracovištích SOU DAKOL, s.r.o. v Petrovicích u Karviné a Orlové v oborech vzdělávání: Mechanik strojů a zařízení, Nástrojař, Obráběč kovů, Strojní mechanik, Mechanik opravář motorových vozidel, Tesař, Zedník, Instalatér, v souladu s obsahem a cíli školních vzdělávacích programů,
- zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu na pracovišti SOU DAKOL, s.r.o. v Petrovicích u Karviné.

 

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002703

 

 

 

 

 

 

Projekt: IROP - Modernizace odborných učeben na SŠ DAKOL v Orlové

 

Záměrem projektu je modernizace vybavení odborných učeben SOU DAKOL, s.r.o. v Orlové pro kvalitní a inovativní teoretické i praktické vyučování žáků v návaznosti na klíčové kompetence v oblasti řemeslných oborů a práce s digitálními technologiemi, za účelem zvýšit počet profesně připravených absolventů a vytvořit tak kvalitní nabídku pracovníků pro řemeslné a technické profese požadované na trhu práce v Moravskoslezském kraji.

 

Specifické cíle projektu:

- vytvoření podmínek pro odbornou připravenost žáků SOU DAKOL, s.r.o. na pracovišti v Orlové,

- modernizace dvou odborných gastronomických učeben pro výuku žáků oboru vzdělávání Kuchař-číšník v návaznosti na podporu klíčových kompetencí řemeslných oborů,

- modernizace 3 ICT učeben pro výuku žáků v oborech vzdělávání Kuchař číšník, Strojní mechanik, Obráběč kovů, Nástrojař, Zedník a Prodavač v návaznosti na podporu klíčových kompetencí práce s digitálními technologiemi,

- zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu na pracovišti v Orlové.

 

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002731

 

 

 

Rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2018

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. obdržela rozhodnutím MŠMT ČR a na základě usnesení Rady Moravskoslezského kraje neinvestiční dotaci na financování rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2018. Účelem dotace je zajistit dostatečnou odbornou personální podporu pro realizaci § 16 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a to navýšením kapacit školských poradenských zařízení podle pravidel stanovených vyhlášením programu.