Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

Projekty škol DAKOL

Profesní růst ve školství

Naše škola je zapojena do pilotního ověření vzdělávacích programů „Moderní ředitelka“ nebo „Budoucnost“ v rámci projektu „Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli“, se zkráceným názvem „Profesní růst ve ...

více

Projekt: Příprava pedagogů MŠ na polytechnické vzdělávání

    Název projektu: Příprava pedagogů MŠ na polytechnické vzdělávání   Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. připravilo další projekt v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem „Příprava pedagogů MŠ na polytechnické ...

více

VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s. je zapojena v projektu UNIV 3

       Projekt UNIV 3 - podpora procesů uznávání, do kterého se naše škola zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE.   Projekt UNIV 3 byl zahájen v únoru 2012 a jeho ...

více

Projekt: Přítomnost dýchá minulostí

  Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. z Petrovic u Karviné navázala spolupráci se Soukromou střední odbornou školou Via Humana ze slovenské Skalice. Skalica leží na úpatí Chráněné krajinné oblasti Bílých Karpat, v povodí řeky Moravy a na hranicích s Českou ...

více

Projekt: Vzdělanost znamená budoucnost

      Se školním rokem 2013/2014 přichází naše školy s novým projektem pod názvem VZDĚLANOST ZNAMENÁ BUDOUCNOST.  Projekt je zaměřen na podporu rozvoje odborných kompetencí účastníků dalšího vzdělávání v oblasti strojírenství, gastronomie, osobních a ...

více

Projekt: TECHKOM

    Dne 25. 2. 2013 byla na zasedání zastupitelstva Moravskoslezského kraje schválena žádost o finanční podporu z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost pod názvem „ TECHKOM “. Realizátorem projektu je Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. ...

více

Projekt: V padesáti není pozdě

        Region Karvinska patří v České republice k oblastem nejvíce postiženým nezaměstnaností. V současné době zde míra nezaměstnanosti dosahuje téměř 14 %. Z hlediska věku je nejvíce nezaměstnaných osob ve věkové skupině nad 50 let a míra nezaměstnanosti u ...

více

Profesní růst ve školství

Naše škola je zapojena do pilotního ověření vzdělávacích programů „Moderní ředitelka“ nebo „Budoucnost“ v rámci projektu „Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli“, se zkráceným názvem „Profesní růst ve školství“, reg. č.: CZ.1.07/1.3.44/02.0045, který realizuje v rámci OP VK Okresní hospodářská komora Karviná.

Projekt: Příprava pedagogů MŠ na polytechnické vzdělávání

 Logo Eruditus

 

Název projektu: Příprava pedagogů MŠ na polytechnické vzdělávání

 

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. připravilo další projekt v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem „Příprava pedagogů MŠ na polytechnické vzdělávání“. Projekt byl schválen MŠMT v dubnu 2014 a bude realizován v období od července 2014 do června 2015.

 

Hlavním cílem projektu je podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků mateřských škol pro zkvalitnění práce v oblasti polytechnického vzdělávání předškolních dětí a rozvoj jejich osobnostních, sociálních a odborných kompetencí pedagogů MŠ.

Záměrem projektu je vytvořit, akreditovat a pilotně ověřit vzdělávací program dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky MŠ, který bude zaměřen na rozvoj jejich profesních kompetencí v oblasti polytechnického vzdělávání dětí předškolního věku v souladu s cíli rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Spolu s programem DVPP bude pro účastníky dalšího vzdělávání vytvořena také e-learningová studijní opora a didaktické materiály pro podporu a rozvoj technických kompetencí předškolních dětí, které účastníci programu využijí v pedagogické praxi v přímé práci s dětmi. Program bude pilotně realizován s cílovou skupinou 30 učitelů MŠ z několika krajů ČR (mimo hl. město Prahy).

 

Informace o projektu:

Ing. Drahomíra Witoszová, tel. 595 391 036, witoszova.drahomira@dakol-karvina.cz

 

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 

Přílohy
pdfPrezentace projektu [pdf, 280 kB]

VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s. je zapojena v projektu UNIV 3

 

 

  

Projekt UNIV 3 - podpora procesů uznávání, do kterého se naše škola zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE.

 

Projekt UNIV 3 byl zahájen v únoru 2012 a jeho předpokládané ukončení je v červnu 2015.

Hlavním cílem je zkvalitnění systému rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací, tzn.:

1. podpořit realizaci procesů uznávání vytvořením 350 modulových programů dalšího vzdělávání (rekvalifikací), jejichž realizace zajistí přípravu účastníků na vykonání zkoušky podle hodnotících standardů a v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb.

2. rozvíjet praktické postupy a nástroje pro identifikaci a uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení

3. modernizovat proces akreditací

4. podpořit rozvoj procesu uznávání cílenou propagací.

 

Naše škola se v rámci projektu UNIV 3 podílí na tvorbě programů dalšího vzdělávání podle standardů NSK, na vzdělávání podle těchto programů a na ověřování procesu uznávání výsledků předchozího učení.

 

Více na www.univ.cz.

 

Projekt: Leonardo da Vinci CZ/12/LLP-LdV/IVT/134228

Přílohy
Prezentace [4183 kB]

Projekt: Přítomnost dýchá minulostí

 

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. z Petrovic u Karviné navázala spolupráci se Soukromou střední odbornou školou Via Humana ze slovenské Skalice. Skalica leží na úpatí Chráněné krajinné oblasti Bílých Karpat, v povodí řeky Moravy a na hranicích s Českou republikou. V rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika a Česká republika připravily obě školy pro své žáky společný projekt, s názvem Přítomnost dýchá minulostí. Hlavním záměrem projektu je podpořit u žáků zájem o historii a kulturní tradice regionů, ve kterých žijí, Moravskoslezsko a Záhoří.  Navzájem se s nimi seznamovat, a zároveň rozvíjet mezilidské vztahy a navazovat vzájemné kontakty.

 

Průběh projektu:

 

Poznávání regionu Moravsko-Slezsko a jeho tradic – přípravný vzdělávací kurz - říjen 2013 - listopad 2013

Obsahem aktivity bylo seznámení cílové skupiny žáků VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s. s historií, památkami a kulturními tradicemi Moravskoslezského  kraje pod odborným dohledem lektorů. Do této aktivity se zapojilo celkem 24 žáků partnera. V rámci přípravného vzdělávacího kurzu, který probíhal od 1. 10. 2013 do 21. 10. 2013, připravovali žáci kompletní animační program pro třídenní společenskou akci, které proběhla na konci listopadu 2013 a účastnili se jí také žáci slovenského partnera VIA HUMANA – Skalica. Připravovaný animační program vycházel z poznávání kulturních zajímavostí, tradic a památek regionu. Žáci sbírali podklady a informace týkající se historie našeho regionu Karvinska a pro účastníky společné akce připravili památeční CD.

 

Poznávání regionu Moravskoslezsko a jeho tradic – společenská akce 27. 11. - 29. 11. 2013

Aktivita č. 2 plynule navázala na aktivitu č. 1. V rámci této aktivity proběhla třídenní společná akce, které se účastnili žáci partnera VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s. (28 žáků)  a žáci vedoucího partnera Soukromé střední odborné školy VIA HUMANA – Skalice (28 žáků). Akce proběhla 27.11. – 29. 11. 2013. Cílem akce bylo představit žákům slovenského partnera historii, tradice a památky našeho regionu prostřednictvím prezentací, společenských her, návštěv regionálních památek (hornické muzeum Landek Park, národní kulturní památky Dolní oblast Vítkovi), představením regionálního folklorního souboru Olšinka či ukázkou tradičních řemesel a vystoupením uměleckého kováře, které si mohli sami účastníci akce vyzkoušet.

 

Poznávání tradičních gastronomických specialit Moravskoslezského kraje – přípravný specializovaný kurz - únor 2014 - březen 2014

Cílem aktivity je seznámení žáků VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s. s historií regionální kuchyně a tradičními gastronomickými specialitami Moravskoslezského kraje prostřednictvím přípravného specializovaného kurzu pod vedením odborných lektorů. Kurz probíhá v období od 5. 2. 2014 do 24. 3. 2014. Do aktivity je zapojeno 24 žáků VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s. Žáci zde sbírají recepty tradičních jídel Moravskoslezského kraje, učí se je připravovat, aby je mohli následně prakticky ukázat účastníkům slovenského partnera v rámci navazující aktivity č. 4. Materiály pak budou použity při přípravě společného výstupu projektu – publikace z oblasti regionální gastronomie.

 

A další nás ještě čeká....

 

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika a Česká republika.

Projekt: Vzdělanost znamená budoucnost

 

Logo Eruditus

 

 

Se školním rokem 2013/2014 přichází naše školy s novým projektem pod názvem VZDĚLANOST ZNAMENÁ BUDOUCNOST.  Projekt je zaměřen na podporu rozvoje odborných kompetencí účastníků dalšího vzdělávání v oblasti strojírenství, gastronomie, osobních a sociálních služeb a podporu provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním.

 

Projekt je určen pro širkou veřejnost, zájemcům o další vzdělávání především z regionu Karvinska, zaměstnaným i nezaměstnaným, kteří chtějí zvýšit své uplatnění a konkurenceschopnost na trhu práce formou zvýšení své kvalifikace. Projekt řeší také rozšíření odborných kompetencí pedagogů SŠ DAKOL (lektorů dalšího vzdělávání) v oblasti využívání specifických forem a metod dalšího vzdělávání.

 

V rámci projektu bude vytvořena nabídka sedmi vzdělávacích programů dalšího vzdělávání, do kterých se můžete zapojit:

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

Projekt: TECHKOM

Logo Eruditus

 

 

Dne 25. 2. 2013 byla na zasedání zastupitelstva Moravskoslezského kraje schválena žádost o finanční podporu z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost pod názvem „TECHKOM“. Realizátorem projektu je Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.

 

Projekt TECHKOM je zaměřen na popularizaci technických profesí a zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel, včetně zvyšování motivace žáků ZŠ a SŠ ke vzdělání v těchto oborech.

 

Hlavní aktivity projektu:

- motivace žáků ZŠ ke studiu technických a řemeslných oborů prostřednictvím informačních besed, workshopů technických dovedností, exkurzí a kariérového poradenství.

- motivace žáků SŠ DAKOL setrvat ve vybraném technickém oboru a podpora spolupráce SŠ DAKOL  a zaměstnavatelů prostřednictvím inovativních odborných praxí, workshopů se zaměstnavateli, exkurzí do výrobních podniků a studijních cest na veletrhy technického zaměření

 

Realizací projektu chceme zvýšit počet zájemců o studium technických oborů a jejich uplatnitelnost na trhu práce. Projektovým záměrem je propagace řemeslných a technických oborů mezi žáky 8. – 9. Ročníků ZŠ tak, aby si uvědomili budoucnost těchto oborů, navázaní užší spolupráce středních škol DAKOL s konkrétními  zaměstnavateli, podpora a motivace žáků SŠ DAKOL studujících technické obory k dalšímu profesnímu rozvoji a k následnému lepšímu pracovnímu uplatnění na trhu práce v daném obor.

 

Projekt TECHKOM  je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Projekt: V padesáti není pozdě

 

 

 

 

Region Karvinska patří v České republice k oblastem nejvíce postiženým nezaměstnaností. V současné době zde míra nezaměstnanosti dosahuje téměř 14 %. Z hlediska věku je nejvíce nezaměstnaných osob ve věkové skupině nad 50 let a míra nezaměstnanosti u této cílové skupiny neustále narůstá. Lidé ve věku nad 50 let patří mezi nejvíce ohrožené skupiny na trhu práce, u kterých se kumuluje řada problémových faktorů, např. vyšší věk, chybějící znalosti v informačních a komunikačních technologiích, nižší jazyková vybavenost, menší schopnost přizpůsobit se změnám, nižší motivace či neochota k dalšímu vzdělávání.

 

Cílem projektu je zvýšení zaměstnatelnosti těchto osob, jejich začlenění na trh práce a prevence nezaměstnanosti. Účastníci projektu prve absolvují motivačně-poradenský program, který jim pomůže zvýšit orientaci v požadavcích trhu práce, obnovit pracovní návyky a zvětšit předpoklady pro uplatnění na trhu práce. Na motivačně-poradenský program bude navazovat individuální poradenství, které se zaměří na individuální konzultace a intenzivní práci mezi odborným poradcem a účastníkem projektu v oblastech vhodného pracovního uplatnění, zvýšení motivace a sebevědomí při vyhledávání pracovních nabídek, doporučení dalšího vzdělávání v podobě rekvalifikace nebo doporučení profesní bilanční diagnostiky. Dalším nástrojem pro zvýšení uplatnění této cílové skupiny na trhu práce je finanční příspěvek pro zaměstnavatele na úhradu skutečně vyplacených mzdových nákladů pro nově vytvořené místo nebo umístění účastníků projektu na volné pracovní místo.

 

Prostřednictvím informačních, motivačních, poradenských a vzdělávacích aktivit bude v projektu podpořeno 96 osob z cílové skupiny uchazečů a zájemců o zaměstnání nad 50 let z regionu Karvinska. Z toho 20 osobám bude provedena profesní bilanční diagnostika, 40 osob se zapojí do některého z rekvalifikačních kurzů s odbornou praxí, 30 osob bude umístěno na volné pracovní místo a 10 osob bude umístěno na nově vytvořené pracovní místo.

 

Reportáž TV POLAR ORLOVÁ - Lidem ve věku 50 let a více pomůže projekt hledat práci - ke shlédnutí zde

 

Článek o úšastnici projektu V padesáti není pozdě, která získala díky projektu zaměstnání - ke shlédnutí zde

 

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.