Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

                                        DOVEDNOSTI – ATMOSFÉRA – KVALITA – ODBORNOST - LIDSKOST

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ŠKOLÁCH DAKOL

 

09. 1. 2024 Havířov od 9:00 do 17:00 hodin

11. 1. 2024 Petrovice u Karviné od 9:00 do 17:00 hodin

16. 1. 2024 Orlová od 9:00 do 17:00 hodin

 

 

Projekty škol DAKOL

Rozvojový program "Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2017/2018"

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. a Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. obdržely rozhodnutím MŠMT ČR a usnesením rady kraje neinvestiční dotaci na financování rozvojového programu "Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2017/2018" na období září – ...

více

Projekt: Zlatý masér 2017

Projekt je finančně podporován statutárním městem Havířov.   Cílem projektu SOU DAKOL, s.r.o. byla organizace a realizace soutěže Zlatý masér 2017 - 3. ročníku celostátní soutěže žáků středních škol v odborných masérských dovednostech ve dvou kategoriích – Sportovní ...

více

Projekt: Poznáváme profese

Projekt je finančně podporován statutárním městem Havířov.   Cílem projektu „Poznáváme profese“ bylo představení různých profesí žákům základních škol z Havířova, zviditelnění a zvýšení atraktivity odborného vzdělávání prostřednictvím zážitkových akcí formou dnů ...

více

Rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2017

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. obdržela rohodnutím MŠMT ČR a na základě usnesení Rady Moravskoslezského kraje neivestiční dotaci na financování rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2017. Účelem ...

více

Rozvojový program "Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017"

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. obdrželo rohodnutím MŠMT ČR neivestiční dotaci na financování rozvojového programu "Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017" na období leden - srpen 2017. Dotace je poskytnuta na zvýšené náklady středních škol vyplývající z potřeby ...

více

Projekt: CENTRUM NATURA

Projekt "CENTRUM NATURA", registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000556   Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. přichází s novým projektem „ CENTRUM NATURA “ v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání, který je realizován v období od ledna 2017 do ...

více

Projekt: ProŽeny

    Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. přichází s novým projektem „ProŽeny“, který je realizován v období od ledna 2017 do dubna 2018 v Petrovicích u Karviné, Orlové a Havířově. Projekt je zaměřen na ženy znevýhodněné na trhu práce z regionu ...

více

Projekt: 50 PLUS, r. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002423

    Projekt: 50 PLUS, registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002423   Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. přichází s novým projektem „50 PLUS“, který je realizován v období října 2016 do konce ledna 2018 v Petrovicích ...

více

Rozvojový program "Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2017/2018"

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. a Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. obdržely rozhodnutím MŠMT ČR a usnesením rady kraje neinvestiční dotaci na financování rozvojového programu "Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2017/2018" na období září – prosinec 2017. Dotace je poskytnuta na pokrytí zvýšených nákladů škol vyplývajících z potřeby dělení tříd v odborných předmětech a oblastech na skupiny ve víceoborových třídách i ve třídách s nižším průměrným počtem žáků v daném oboru vzdělání, které pro příslušné území stanovil krajský úřad.

Projekt: Zlatý masér 2017

Projekt je finančně podporován statutárním městem Havířov.

 

Cílem projektu SOU DAKOL, s.r.o. byla organizace a realizace soutěže Zlatý masér 2017 - 3. ročníku celostátní soutěže žáků středních škol v odborných masérských dovednostech ve dvou kategoriích – Sportovní masáž (soutěž jednotlivců) a Havajská masáž (soutěž 3členných družstev) s předpokládanou mezinárodní účastí slovenských a polských škol. Soutěž je určena pro žáky středních škol ČR oborů vzdělávání 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční a oboru 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér a žáky středních škol ze Slovenské a Polské republiky, které vyučují masérské obory.

 

3. ročník celorepublikové soutěže žáků středních škol v masérských dovednostech ZLATÝ MASÉR 2017 proběhl 19. 10. 2017 v Sanatoriích Klimkovice. Soutěž se konala ve spolupráci s generálním partnerem Sanatoria Klimkovice a pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Stanislava Folwarczneho a primátorky Statutárního města Havířova Mgr. Jany Feberové. Do soutěže se přihlásilo 12 středních škol z celé České republiky – Petrovic u Karviné (Havířova), Hranic, Ostravy, Varnsdorfu, Pardubic, Žďáru nad Sázavou, Mostu, Oder, Brna, Svitav, Poličky a 1 střední škola ze Slovenské republiky - Liptovského Mikuláše. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích: 1. Sportovní masáž - kategorie jednotlivců, 2. Havajská masáž - kategorie 3členných družstev.

 

Vyhodnocení soutěže:

Sportovní masáž – kategorie jednotlivců

1. místo – Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o., Petrovice u Karviné (Havířov) – Hana Hrabcová

2. místo – Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba – Sára Fusková

3. místo – Soukromá střední odborná škola Hranice – Petra Pravdová

 

Havajská masáž – kategorie 3členných družstev

1. místo - Soukromá střední odborná škola Hranice - Petra Pravdová, Lucie Stuchlíková, Michaela Stoklásková

2. místo - Anglické gymnázium, SOŠ a VOŠ, Pardubice - Veronika Mikulová, Eliška Perná, Kateřina Šlaisová

3. místo - Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno - Sára Sklárčíková, Nikola Hastíková, Jakub Mánek

 

Cílem soutěže bylo umožnit vzájemné setkávání žáků s podobnými zájmy a zaměřením, umožnit žákům veřejně prezentovat a ověřit své znalosti a dovednosti nabyté ve svém oboru, podpořit spolupráci žáků v rámci týmové spolupráce a motivovat je k jejich dalšímu osobnímu rozvoji.

Projekt: Poznáváme profese

Projekt je finančně podporován statutárním městem Havířov.

 

Cílem projektu „Poznáváme profese“ bylo představení různých profesí žákům základních škol z Havířova, zviditelnění a zvýšení atraktivity odborného vzdělávání prostřednictvím zážitkových akcí formou dnů odborných dovedností na SOU DAKOL, s.r.o. a různých exkurzí u zaměstnavatelů (či jiných zajímavých míst), kde se mohli žáci s jednotlivými profesemi zábavnou formou názorně seznámit.

 

Pro žáky ZŠ z Havířova byly ve dnech 9. 11. 2017 a 7. 12. 2017 uspořádány dny odborných dovedností na SOU DAKOL, s.r.o. formou tzv. „stínování“. Stínování je praktické předvedení a představení technických, řemeslných oborů, profesí a služeb prostřednictvím přímého zapojení žáků ZŠ do výuky žáků SŠ DAKOL s možností vyzkoušet si „na vlastní kůži“ některé postupy výroby obráběčů, strojních mechaniků, nástrojařů, instalatérů, svářečů, tesařů, zedníků, ale i dalších oborů jako masér, ošetřovatel, prodavač, kuchař-číšník, zahradnické práce, aj. a sami si budou moci něco malého vyrobit.  Stínování probíhalo na SOU DAKOL, s.r.o. v Petrovicích u Karviné a Orlové. Žákům ZŠ zde byly na jednotlivých odborných pracovištích představeny obory vyučující se na SŠ DAKOL.  Žáci byli rozděleni do skupin a během dne postupně navštívili jednotlivá odborná pracoviště tak, aby se seznámili s různými obory a profesemi. Byli zapojeni do přímého vzdělávacího procesu s žáky střední školy, kteří již daný obor studují, a kteří jim předávali své zkušenosti ze studia těchto oborů a profesí. Dnů odborných dovedností se zúčastnilo celkem 98 žáků základních škol z Havířova (ZŠ Frýdecká, ZŠ Generála Svobody, ZŠ Žákovská a ZŠ K. Světlé).

 

Exkurze u zaměstnavatelů probíhaly v období listopad – prosinec 2017 a umožnily žákům prohlídku různých výrobních firem, kde se žáci mohli názorně seznámit s jednotlivými profesemi a reálným provozem. Exkurze proběhly ve firmách Sejong Czech s.r.o. - Karviná, Tiskárna Finidr s.r.o. - Český Těšín, Třinecké železárny, a.s., V-NASS, a.s. Ostrava-Vítkovice, kovoVesuv s.r.o., Bohumín-Šunychl. Exkurzí se celkem zúčastnilo 149 žáků základních škol z Havířova (ZŠ Frýdecká, ZŠ Generála Svobody, ZŠ Žákovská a ZŠ K. Světlé, ZŠ M. Pujmanové, ZŠ Kpt. Jasioka, ZŠ Františka Hrubína).

 

Žáci základních škol z Havířova tak měli možnost poznat praktickou stránku oborů tak, aby si případní zájemci o obor mohli vyzkoušet své dovednosti a vlohy pro daný obor a seznámit se v praxi s tím, co studium daného oboru obnáší, mohli zjistit, zda jim je toto blízké či nikoli a získané poznatky jim tak budou nápomocny při výběru budoucího povolání.

 

 

Rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2017

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. obdržela rohodnutím MŠMT ČR a na základě usnesení Rady Moravskoslezského kraje neivestiční dotaci na financování rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2017. Účelem dotace je zajistit dostatečnou odbornou personální podporu pro realizaci § 16 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a to navýšením kapacit školských poradenských zařízení podle pravidel stanovených vyhlášením programu.

 
 

Rozvojový program "Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017"

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. obdrželo rohodnutím MŠMT ČR neivestiční dotaci na financování rozvojového programu "Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017" na období leden - srpen 2017. Dotace je poskytnuta na zvýšené náklady středních škol vyplývající z potřeby dělení tříd v odborných předmětech a oblastech na skupiny vevíceoborových třídách i ve třídách jednooborových s nižším průměrným počtem žáků pouze ve vybraných oborech vzdělávání, které pro příslušné území stanoví krajský úřad.

Projekt: CENTRUM NATURA

Projekt "CENTRUM NATURA", registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000556

 

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. přichází s novým projektem „CENTRUM NATURA“ v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání, který je realizován v období od ledna 2017 do prosince 2019.

 

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení relevance pro trh práce. Projekt se věnuje podpoře vzájemného učení škol a pedagogů, a to formou síťování. Vybrané školy z celé České Republiky vytvoří, ve svém kraji, Centra kolegiální podpory (CKP) a budou realizovat síť v tématu přírodovědná gramotnost a badatelsky orientovaná výuka/vzdělávání.

 

V průběhu tří let bude vytvořeno celkem 42 Center kolegiální podpory po celé republice, které budou předávat zkušenosti na pedagogy z ostatních okolních škol, případně dalších zařízení, a to prostřednictvím pravidelných projektových odpolední.

 

Cílovou skupinou, která bude v rámci projektu podpořena, jsou:

- děti a žáci, prostřednictvím jejich pedagogů

- pedagogičtí pracovníci a vedoucí pracovníci základních a středních škol, kteří budou vzájemně sdílet zkušenosti a vytvářet tak celorepublikovou funkční síť Center kolegiální podpory

- pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže

- pracovníci České školní inspekce

 

Kontaktní osoba projektu: Marika Mencnerová, tel. 595 391 021, e-mail: mencnerova.marika@dakol-karvina.cz

Projekt: ProŽeny

 

 

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. přichází s novým projektem „ProŽeny“, který je realizován v období od ledna 2017 do dubna 2018 v Petrovicích u Karviné, Orlové a Havířově. Projekt je zaměřen na ženy znevýhodněné na trhu práce z regionu Karvinska se zaměřením na snížení genderové nerovnosti prostřednictvím komplexní péče, která zahrnuje motivačně-poradenský program, individuální poradenství při hledání zaměstnávání, bilanční a pracovní diagnostiku, rekvalifikace, zprostředkování zaměstnání a podporu umístění na volná pracovní místa. Veškeré aktivity projektu jsou zcela ZDARMA!!!

 

Specifické cíle projektu:

- zvýšení motivace účastnic projektu při vyhledávání pracovních nabídek a zvýšení předpokladů pro úspěšné uplatnění na trhu práce prostřednictvím motivačního programu a individuálního poradenství při hledání zaměstnání (80 osob),

- analýza schopností a možností účastnic projektu prostřednictvím profesní bilanční diagnostiky a doporučení vhodného pracovního uplatnění (20 osob),

- prohloubení či získání nových znalostí a dovedností účastnic projektu prostřednictvím rekvalifikace s odbornou praxí (40 osob),

- nalézt vhodné zaměstnání co největšímu počtu účastnic projektu prostřednictvím monitoringu trhu práce a cíleným vyhledáváním vhodných zaměstnavatelů (8 osob s využitím mzdových příspěvků).

 

Cílovou skupinou jsou:

- ženy vedené ÚP v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců

- ženy ohrožené nezaměstnaností – zaměstnankyně ve výpovědi nebo s předpokládaným ukončením pracovního poměru v řádu měsíců, ženy zařazené ÚP do evidence zájemců o zaměstnání, ženy z národnostních menšin, ženy do 25 let

- ženy s dětmi mladšími 15let

- ženy s nízkou úrovní kvalifikace (základní vzdělání)

- ženy ve věku 55 – 64 let

 

Chcete se o projektu dozvědět více?

Zúčastněte se informační schůzky, které proběhnou na školách DAKOL v termínech:

 

- 7. 2. 2017 v 13:00 hod. - SOU DAKOL, s.r.o., Petrovice u Karviné 570

- 14. 2. 2017 v 14:00 hod. - SOU DAKOL, s.r.o., Orlová – Lutyně, 17. Listopadu 211

- 21. 2. 2017 v 13:00 hod. - SOU DAKOL, s.r.o., Havířov – Šumbark, Moravská 539

 

Kontaktní osoba projektu: Ing. Petra Owczarzy, tel.: 595 391 092, e-mail: owczarzy.petra@dakol-karvina.cz

Přílohy

Projekt: 50 PLUS, r. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002423

 

 

Projekt: 50 PLUS, registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002423

 

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. přichází s novým projektem „50 PLUS“, který je realizován v období října 2016 do konce ledna 2018 v Petrovicích u Karviné, Orlové a Havířově. Projekt je zaměřen na osoby nad 50 let věku, protože právě z hlediska věku patří tato skupina mezi nejvíce ohrožené osoby a nezaměstnanost u této cílové skupiny neustále narůstá. Je to dáno vlivem různých problémových faktorů, např. vyšší věk, chybějící znalosti v informačních a komunikačních technologií, nižší jazyková vybavenost, menší schopnost přizpůsobit se změnám, nižší motivace či neochota k dalšímu vzdělávání.

 

Záměrem projektu je motivovat danou cílovou skupinu prostřednictvím komplexní péče, kterou projekt nabízí zdarma, dodat potřebnou sebedůvěru, snažit se navrátit opětovné pracovní návyky a chuť uplatnit se na trhu práce, ale také změnit negativní postoj zaměstnavatelů a podpořit tak umístění cílové skupiny na uvolněná pracovní místa a nově vytvořená pracovní místa.

 

Náš cíl je zvýšit zaměstnatelnost na Karvinsku a uplatnit na trh práce alespoň 30 osob z projektu.

 

 

Máte zájem o více informací? Chcete se přihlásit do projektu 50 PLUS?

Volejte na tel. číslo 595 391 056 či pište na e-mail: peterkova.katerina@dakol-karvina.cz.

Přílohy
pdfTisková zpráva [pdf, 292 kB]