Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

                                        DOVEDNOSTI – ATMOSFÉRA – KVALITA – ODBORNOST - LIDSKOST

 

 

 

Projekty škol DAKOL

Rozvojový program "Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2017/2018"

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. a Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. obdržely rozhodnutím MŠMT ČR a usnesením rady kraje neinvestiční dotaci na financování rozvojového programu "Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2017/2018" na období leden – ...

více

Projekt: IROP - Modernizace odborných učeben na SŠ DAKOL v Havířově

Záměrem projektu je modernizace vybavení odborných učeben VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s. v Havířově pro kvalitní a inovativní teoretické i praktické vyučování žáků oborů vzdělávání Ošetřovatel, Masér sportovní a rekondiční a Hotelnictví v návaznosti na podporu klíčových kompetencí v oblasti ...

více

Rozvojový program "Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2017/2018"

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. a Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. obdržely rozhodnutím MŠMT ČR a usnesením rady kraje neinvestiční dotaci na financování rozvojového programu "Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2017/2018" na období září – ...

více

Projekt: Zlatý masér 2017

Projekt je finančně podporován statutárním městem Havířov.   Cílem projektu SOU DAKOL, s.r.o. byla organizace a realizace soutěže Zlatý masér 2017 - 3. ročníku celostátní soutěže žáků středních škol v odborných masérských dovednostech ve dvou kategoriích – Sportovní ...

více

Projekt: Poznáváme profese

Projekt je finančně podporován statutárním městem Havířov.   Cílem projektu „Poznáváme profese“ bylo představení různých profesí žákům základních škol z Havířova, zviditelnění a zvýšení atraktivity odborného vzdělávání prostřednictvím zážitkových akcí formou dnů ...

více

Rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2017

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. obdržela rohodnutím MŠMT ČR a na základě usnesení Rady Moravskoslezského kraje neivestiční dotaci na financování rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2017. Účelem ...

více

Rozvojový program "Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017"

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. obdrželo rohodnutím MŠMT ČR neivestiční dotaci na financování rozvojového programu "Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017" na období leden - srpen 2017. Dotace je poskytnuta na zvýšené náklady středních škol vyplývající z potřeby ...

více

Projekt: CENTRUM NATURA

Projekt "CENTRUM NATURA", registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000556   Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. přichází s novým projektem „ CENTRUM NATURA “ v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání, který je realizován v období od ledna 2017 do ...

více

Rozvojový program "Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2017/2018"

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. a Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. obdržely rozhodnutím MŠMT ČR a usnesením rady kraje neinvestiční dotaci na financování rozvojového programu "Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2017/2018" na období leden – srpen 2018. Dotace je poskytnuta na pokrytí zvýšených nákladů škol vyplývajících z potřeby dělení tříd v odborných předmětech a oblastech na skupiny ve víceoborových třídách i ve třídách s nižším průměrným počtem žáků v daném oboru vzdělání, které pro příslušné území stanovil krajský úřad.

Projekt: IROP - Modernizace odborných učeben na SŠ DAKOL v Havířově

Záměrem projektu je modernizace vybavení odborných učeben VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s. v Havířově pro kvalitní a inovativní teoretické i praktické vyučování žáků oborů vzdělávání Ošetřovatel, Masér sportovní a rekondiční a Hotelnictví v návaznosti na podporu klíčových kompetencí v oblasti přírodních věd, komunikace v cizích jazycích a práce s digitálními technologiemi. Projekt řeší také potřebné zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.

 

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002728

 

Rozvojový program "Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2017/2018"

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. a Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. obdržely rozhodnutím MŠMT ČR a usnesením rady kraje neinvestiční dotaci na financování rozvojového programu "Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2017/2018" na období září – prosinec 2017. Dotace je poskytnuta na pokrytí zvýšených nákladů škol vyplývajících z potřeby dělení tříd v odborných předmětech a oblastech na skupiny ve víceoborových třídách i ve třídách s nižším průměrným počtem žáků v daném oboru vzdělání, které pro příslušné území stanovil krajský úřad.

Projekt: Zlatý masér 2017

Projekt je finančně podporován statutárním městem Havířov.

 

Cílem projektu SOU DAKOL, s.r.o. byla organizace a realizace soutěže Zlatý masér 2017 - 3. ročníku celostátní soutěže žáků středních škol v odborných masérských dovednostech ve dvou kategoriích – Sportovní masáž (soutěž jednotlivců) a Havajská masáž (soutěž 3členných družstev) s předpokládanou mezinárodní účastí slovenských a polských škol. Soutěž je určena pro žáky středních škol ČR oborů vzdělávání 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční a oboru 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér a žáky středních škol ze Slovenské a Polské republiky, které vyučují masérské obory.

 

3. ročník celorepublikové soutěže žáků středních škol v masérských dovednostech ZLATÝ MASÉR 2017 proběhl 19. 10. 2017 v Sanatoriích Klimkovice. Soutěž se konala ve spolupráci s generálním partnerem Sanatoria Klimkovice a pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Stanislava Folwarczneho a primátorky Statutárního města Havířova Mgr. Jany Feberové. Do soutěže se přihlásilo 12 středních škol z celé České republiky – Petrovic u Karviné (Havířova), Hranic, Ostravy, Varnsdorfu, Pardubic, Žďáru nad Sázavou, Mostu, Oder, Brna, Svitav, Poličky a 1 střední škola ze Slovenské republiky - Liptovského Mikuláše. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích: 1. Sportovní masáž - kategorie jednotlivců, 2. Havajská masáž - kategorie 3členných družstev.

 

Vyhodnocení soutěže:

Sportovní masáž – kategorie jednotlivců

1. místo – Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o., Petrovice u Karviné (Havířov) – Hana Hrabcová

2. místo – Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba – Sára Fusková

3. místo – Soukromá střední odborná škola Hranice – Petra Pravdová

 

Havajská masáž – kategorie 3členných družstev

1. místo - Soukromá střední odborná škola Hranice - Petra Pravdová, Lucie Stuchlíková, Michaela Stoklásková

2. místo - Anglické gymnázium, SOŠ a VOŠ, Pardubice - Veronika Mikulová, Eliška Perná, Kateřina Šlaisová

3. místo - Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno - Sára Sklárčíková, Nikola Hastíková, Jakub Mánek

 

Cílem soutěže bylo umožnit vzájemné setkávání žáků s podobnými zájmy a zaměřením, umožnit žákům veřejně prezentovat a ověřit své znalosti a dovednosti nabyté ve svém oboru, podpořit spolupráci žáků v rámci týmové spolupráce a motivovat je k jejich dalšímu osobnímu rozvoji.

Projekt: Poznáváme profese

Projekt je finančně podporován statutárním městem Havířov.

 

Cílem projektu „Poznáváme profese“ bylo představení různých profesí žákům základních škol z Havířova, zviditelnění a zvýšení atraktivity odborného vzdělávání prostřednictvím zážitkových akcí formou dnů odborných dovedností na SOU DAKOL, s.r.o. a různých exkurzí u zaměstnavatelů (či jiných zajímavých míst), kde se mohli žáci s jednotlivými profesemi zábavnou formou názorně seznámit.

 

Pro žáky ZŠ z Havířova byly ve dnech 9. 11. 2017 a 7. 12. 2017 uspořádány dny odborných dovedností na SOU DAKOL, s.r.o. formou tzv. „stínování“. Stínování je praktické předvedení a představení technických, řemeslných oborů, profesí a služeb prostřednictvím přímého zapojení žáků ZŠ do výuky žáků SŠ DAKOL s možností vyzkoušet si „na vlastní kůži“ některé postupy výroby obráběčů, strojních mechaniků, nástrojařů, instalatérů, svářečů, tesařů, zedníků, ale i dalších oborů jako masér, ošetřovatel, prodavač, kuchař-číšník, zahradnické práce, aj. a sami si budou moci něco malého vyrobit.  Stínování probíhalo na SOU DAKOL, s.r.o. v Petrovicích u Karviné a Orlové. Žákům ZŠ zde byly na jednotlivých odborných pracovištích představeny obory vyučující se na SŠ DAKOL.  Žáci byli rozděleni do skupin a během dne postupně navštívili jednotlivá odborná pracoviště tak, aby se seznámili s různými obory a profesemi. Byli zapojeni do přímého vzdělávacího procesu s žáky střední školy, kteří již daný obor studují, a kteří jim předávali své zkušenosti ze studia těchto oborů a profesí. Dnů odborných dovedností se zúčastnilo celkem 98 žáků základních škol z Havířova (ZŠ Frýdecká, ZŠ Generála Svobody, ZŠ Žákovská a ZŠ K. Světlé).

 

Exkurze u zaměstnavatelů probíhaly v období listopad – prosinec 2017 a umožnily žákům prohlídku různých výrobních firem, kde se žáci mohli názorně seznámit s jednotlivými profesemi a reálným provozem. Exkurze proběhly ve firmách Sejong Czech s.r.o. - Karviná, Tiskárna Finidr s.r.o. - Český Těšín, Třinecké železárny, a.s., V-NASS, a.s. Ostrava-Vítkovice, kovoVesuv s.r.o., Bohumín-Šunychl. Exkurzí se celkem zúčastnilo 149 žáků základních škol z Havířova (ZŠ Frýdecká, ZŠ Generála Svobody, ZŠ Žákovská a ZŠ K. Světlé, ZŠ M. Pujmanové, ZŠ Kpt. Jasioka, ZŠ Františka Hrubína).

 

Žáci základních škol z Havířova tak měli možnost poznat praktickou stránku oborů tak, aby si případní zájemci o obor mohli vyzkoušet své dovednosti a vlohy pro daný obor a seznámit se v praxi s tím, co studium daného oboru obnáší, mohli zjistit, zda jim je toto blízké či nikoli a získané poznatky jim tak budou nápomocny při výběru budoucího povolání.

 

 

Rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2017

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. obdržela rohodnutím MŠMT ČR a na základě usnesení Rady Moravskoslezského kraje neivestiční dotaci na financování rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2017. Účelem dotace je zajistit dostatečnou odbornou personální podporu pro realizaci § 16 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a to navýšením kapacit školských poradenských zařízení podle pravidel stanovených vyhlášením programu.

 
 

Rozvojový program "Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017"

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. obdrželo rohodnutím MŠMT ČR neivestiční dotaci na financování rozvojového programu "Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017" na období leden - srpen 2017. Dotace je poskytnuta na zvýšené náklady středních škol vyplývající z potřeby dělení tříd v odborných předmětech a oblastech na skupiny vevíceoborových třídách i ve třídách jednooborových s nižším průměrným počtem žáků pouze ve vybraných oborech vzdělávání, které pro příslušné území stanoví krajský úřad.

Projekt: CENTRUM NATURA

Projekt "CENTRUM NATURA", registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000556

 

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. přichází s novým projektem „CENTRUM NATURA“ v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání, který je realizován v období od ledna 2017 do prosince 2019.

 

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení relevance pro trh práce. Projekt se věnuje podpoře vzájemného učení škol a pedagogů, a to formou síťování. Vybrané školy z celé České Republiky vytvoří, ve svém kraji, Centra kolegiální podpory (CKP) a budou realizovat síť v tématu přírodovědná gramotnost a badatelsky orientovaná výuka/vzdělávání.

 

V průběhu tří let bude vytvořeno celkem 42 Center kolegiální podpory po celé republice, které budou předávat zkušenosti na pedagogy z ostatních okolních škol, případně dalších zařízení, a to prostřednictvím pravidelných projektových odpolední.

 

Cílovou skupinou, která bude v rámci projektu podpořena, jsou:

- děti a žáci, prostřednictvím jejich pedagogů

- pedagogičtí pracovníci a vedoucí pracovníci základních a středních škol, kteří budou vzájemně sdílet zkušenosti a vytvářet tak celorepublikovou funkční síť Center kolegiální podpory

- pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže

- pracovníci České školní inspekce

 

Kontaktní osoba projektu: Marika Mencnerová, tel. 595 391 021, e-mail: mencnerova.marika@dakol-karvina.cz