Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

Projekty škol DAKOL

Naši studenti jezdí po světě s Leonardem

V školním roce 2013/14 proběhl další z řady projektů Leonardo da Vinci, který byl určený přednostně pro žáky maturitního oboru Hotelnictví.   Projektu se zúčastnilo 17 žáků, kteří v průběhu zimy a léta vycestovali na dvou a tříměsíční pracovní pobyty do několik evropských i ...

více

Projekt: Zkvalitnění odborné přípravy žáků strojírenských a stavebních oborů

    Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. získala dotaci na investiční projekt v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013.   Projekt "Zkvalitnění odborné přípravy žáků strojírenských a ...

více

Projekt: PRAXIS

  Projekt: PRAXIS   V srpnu 2014 byl Vyšší odborné škole DAKOL a Střední škole DAKOL, o.p.s. schválen projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem „PRAXIS“.   Projekt bude realizován v období od září 2014 do ...

více

Projekt: UČITELÉ ONLINE

  Název projektu:    UČITELÉ ONLINE Registrační číslo:   CZ.1.07/1.3.00/51.0014   Dne 11. 8. 2014 nám byla podpisem náměstkyně ministra pro řízení operačních programů schválena žádost o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání ...

více

Projekt: Nekončíme v padesáti

      Projekt:  NEKONČÍME V PADESÁTI   Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/D8.00071   Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. přichází s novým projektem s názvem „Nekončíme v padesáti“ . Projekt byl schválen v ...

více

Profesní růst ve školství

Naše škola je zapojena do pilotního ověření vzdělávacích programů „Moderní ředitelka“ nebo „Budoucnost“ v rámci projektu „Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli“, se zkráceným názvem „Profesní růst ve ...

více

Projekt: Příprava pedagogů MŠ na polytechnické vzdělávání

    Název projektu: Příprava pedagogů MŠ na polytechnické vzdělávání   Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. připravilo další projekt v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem „Příprava pedagogů MŠ na polytechnické ...

více

VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s. je zapojena v projektu UNIV 3

       Projekt UNIV 3 - podpora procesů uznávání, do kterého se naše škola zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE.   Projekt UNIV 3 byl zahájen v únoru 2012 a jeho ...

více

Naši studenti jezdí po světě s Leonardem

V školním roce 2013/14 proběhl další z řady projektů Leonardo da Vinci, který byl určený přednostně pro žáky maturitního oboru Hotelnictví.

 

Projektu se zúčastnilo 17 žáků, kteří v průběhu zimy a léta vycestovali na dvou a tříměsíční pracovní pobyty do několik evropských i mimoevropských destinací.

Výjezdy stážistů začaly již v zimě pobytem tří žáků na exotickém ostrově Martinik. Tato stáž je vždy velmi lákavá, protože poskytuje jedinečnou zkušenost v překrásném prostředí tropického ráje. Studenti se naučili, jak zpracovat netradiční suroviny, zažili spoustu nezapomenutelných zážitků a procvičili si francouzštinu, jakožto dorozumívací prostředek s klienty a spolupracovníky.

 

V průběhu dalších měsíců se naši žáci rozjeli na další pobyty do Německa, Lucemburska a několika destinací ve Francii.

Všichni si ze stáží přivezli spoustu zážitků, nových přátelství a zejména – pracovních dovedností, které by ve škole jen tak nezískali.  Praxe je to, co se jinde než v reálném prostředí nenaučí.

Celý projekt byl podporován programem Leonardo da Vinci, zaměřeným na získávání pracovních zkušeností žáky a studenty. Program LdV na pracovní pobyty a jejich organizaci přispěl úctyhodnou částkou 38 890,- Euro.

 

Prezentace žáků o stážích zde.

Projekt: Zkvalitnění odborné přípravy žáků strojírenských a stavebních oborů

 

Logo

 

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. získala dotaci na investiční projekt v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013.

 

Projekt "Zkvalitnění odborné přípravy žáků strojírenských a stavebních oborů" je realizován v prioritní ose:  2 Podpora prosperity regionu, oblasti podpory: 2.1 Infrastruktura veřejných služeb v  ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013.

 

Obecným cílem projektu je podpora prosperity a infrastruktury veřejných služeb v Moravskoslezském kraji. Projekt je zaměřen na rozvoj infrastruktury pro vzdělávání zkvalitněním odborné přípravy žáků strojírenských a stavebních oborů středních škol DAKOL.

 

Obsahem projektu je modernizace vybavení stávajících odborných dílen SŠ DAKOL v Petrovicích u Karviné a Orlové pro kvalitní a inovativní výuku žáků strojírenských a stavebních oborů, která bude odpovídat moderním výukovým metodám a požadavkům zaměstnavatelů a trhu práce. Modernizace materiálně-technologického vybavení umožní žákům středních škol DAKOL kvalitní odbornou přípravu pro svá budoucí povolání odpovídající současné i předpokládané budoucí poptávce zaměstnavatelů.

 

Výstupy projektu budou využívány také v rámci volnočasových aktivit SŠ DAKOL a v rámci spolupráce se základními školami z regionu za účelem popularizace technických profesí a motivace žáků základních škol ke studiu technických oborů.

 

Projekt je realizován s finanční spoluúčastí Evropské unie (Evropského fondu pro regionální rozvoj), a to prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013.

Projekt: PRAXIS

Logo Eruditus

 

Projekt: PRAXIS

 

V srpnu 2014 byl Vyšší odborné škole DAKOL a Střední škole DAKOL, o.p.s. schválen projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem „PRAXIS“.

 

Projekt bude realizován v období od září 2014 do července 2015 ve spolupráci šesti partnerských středních škol:

 

Příjemce: VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s., Petrovice u Karviné

Partner č. 1: SOU DAKOL, s.r.o., Petrovce u Karviné

Partner č. 2: Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o.

Partner č. 3: Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o., Horní Benešov

Partner č. 4: Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o.

Partner č. 5: RB Střední odborné učiliště autoopravárenské, s.r.o., Ostrava

 

Projekt PRAXIS je zaměřen na podporu realizace praktického vyučování a vytvoření studentských minipodniků na šesti středních školách v Moravskoslezském a Olomouckém kraji ve spolupráci s aktéry na trhu práce. V rámci realizace praktického vyučování budou žáci zpracovávat praktické i teoretické úkoly na základě reálných potřeb zaměstnavatelů a rozvíjet si kompetence spojené s výkonem své budoucí profese (cca 170 žáků). Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků na zapojených SŠ pak bude podpořeno prostřednictvím studentských minipodniků (cca 106 žáků). V této oblasti se projekt zaměří také na odbornou přípravu pedagogických pracovníků středních škol zapojených v partnerství projektu (12 osob).

 

Informace o projektu:

Ing. Drahomíra Witoszová, tel. 595 391 036, witoszova.drahomira@dakol-karvina.cz

 

Aktuality:

Dne 5.12.2014 zorganizovali žáci 4. ročníku Obchodník oslavu Mikuláše v Tescu Karviná. Akce proběhla v rámci projektu Praxis - Praktické vyučování. více zde

 

Na SOU DAKOL v Havířově byl otevřen studentský minipodnik Masérské studio Dakol.

Více informací o nabízených službách na http://maserske-studio-dakol.webnode.cz/ nebo facebooku https://www.facebook.com/DakolHavirov?fref=ts.

 

 

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 

 

Projekt: UČITELÉ ONLINE

Logo Eruditus

 

Název projektu:    UČITELÉ ONLINE

Registrační číslo:   CZ.1.07/1.3.00/51.0014

 

Dne 11. 8. 2014 nám byla podpisem náměstkyně ministra pro řízení operačních programů schválena žádost o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (oblast 1.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení, výzva 51) pod názvem „UČITELÉ ONLINE“.

 

Příjemcem podpory je Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o., partnery projektu jsou firma ITveSkole, o.p.s., 30 základních a 6 středních škol. Projekt bude realizován v období září 2014 – červenec 2015.

 

Hlavním cílem projektu UČITELÉ ONLINE je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií do výuky a výchovně-vzdělávacích činností školy. Záměrem projektu je proškolit více než 500 pedagogických pracovníků z 30 základních a 7 středních škol v Moravskoslezském, Olomouckém, Zlínském a Královehradeckém kraji v oblasti využívání moderních technologií ve výuce.

 

Aktivity projektu:

-  Vzdělávání ředitelů ZŠ a SŠ - podpora vedení škol ve využívání digitálních technologií pro integraci ICT do života školy.

-  Podpora metodiků ICT na ZŠ a SŠ – proškolení pedagogických pracovníků, kteří poté budou působit na škole na pozici metodika ICT.

-  Mentoring a podpora pedagogických pracovníků formou asistence při pedagogických a technických problémech s využitím ICT ve výuce - školám a jejím pedagogům bude zajištěna metodická a technická podpora při využití a integraci ICT do výuky po celou dobu realizace projektu, podpora bude dostupná prezenčně i on-line.

-  Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky – zvýšení ICT kompetencí pedagogických pracovníků se zaměřením na efektivní využívání techniky, kterou jsou školy již vybaveny a zvýšení ICT kompetencí pedagogických pracovníků se zaměřením na zavádění a využití nových moderních mobilních (dotykových) zařízení ve výuce a oborových didaktikách.

-  Evaluace projektových aktivit - vyhodnocení přínosů/dopadu/efektu vzdělávacích aktivit na reálné využití ICT techniky ve výuce v dané škole.

 

Přínos školám:

-  proškolení pedagogové na školách v oblasti ICT, především v oblasti moderních dotykových technologií

-  metodická a technická podpora při využití a integraci ICT do výuky po celou dobu realizace projektu

-  vybavení škol moderním dotykovým zařízením - tablety či dotykové notebooky

 

Informace o projektu: Ing. Jaroslava Pašíková, tel. 595 391 056, pasikova.jaroslava@dakol-karvina.cz

 

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 

 

Projekt: Nekončíme v padesáti

 

 

 

Projekt:  NEKONČÍME V PADESÁTI

 

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/D8.00071

 

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. přichází s novým projektem s názvem „Nekončíme v padesáti“. Projekt byl schválen v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a bude realizován v období od září 2014 do října 2015 v Petrovicích u Karviné, Orlové a Havířově. Jak už z názvu projektu vyplývá, projekt je určen pro osoby nad 50 let.

 

Cílem projektu je zvýšení zaměstnatelnosti těchto osob, které patří mezi nejvíce ohrožené skupiny na trhu práce, jejich začlenění na trh práce a prevence nezaměstnanosti. Projekt nabízí zájemcům nad 50 let individuální personální a poradenské služby v oblasti pracovního uplatnění, pomoc a podporu při hledání nového zaměstnání, doporučení vhodného profesního uplatnění odpovídající pracovním dispozicím, ale také rekvalifikační kurzy s možností praxe přímo u zaměstnavatele. Všechny aktivity projektu jsou pro účastníky zdarma.

 

Po ukončení motivačních, poradenských a vzdělávacích aktivit bude v projektu podpořeno minimálně 30 osob, které díky účasti v projektu získají nové zaměstnání. Záměrem projektu je také navázání spolupráce se zaměstnavateli z našeho regionu, kterým projekt nabízí možnost získat finanční příspěvek na mzdové náklady pro nově vytvořené pracovní místo nebo na volné pracovní místo obsazené účastníkem projektu.

 

Informace o projektu: Bc. Martina Totková, tel. 595 391 056, totkova.martina@dakol-karvina.cz  

 

Profesní růst ve školství

Naše škola je zapojena do pilotního ověření vzdělávacích programů „Moderní ředitelka“ nebo „Budoucnost“ v rámci projektu „Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli“, se zkráceným názvem „Profesní růst ve školství“, reg. č.: CZ.1.07/1.3.44/02.0045, který realizuje v rámci OP VK Okresní hospodářská komora Karviná.

Projekt: Příprava pedagogů MŠ na polytechnické vzdělávání

 Logo Eruditus

 

Název projektu: Příprava pedagogů MŠ na polytechnické vzdělávání

 

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. připravilo další projekt v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem „Příprava pedagogů MŠ na polytechnické vzdělávání“. Projekt byl schválen MŠMT v dubnu 2014 a bude realizován v období od července 2014 do června 2015.

 

Hlavním cílem projektu je podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků mateřských škol pro zkvalitnění práce v oblasti polytechnického vzdělávání předškolních dětí a rozvoj jejich osobnostních, sociálních a odborných kompetencí pedagogů MŠ.

Záměrem projektu je vytvořit, akreditovat a pilotně ověřit vzdělávací program dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky MŠ, který bude zaměřen na rozvoj jejich profesních kompetencí v oblasti polytechnického vzdělávání dětí předškolního věku v souladu s cíli rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Spolu s programem DVPP bude pro účastníky dalšího vzdělávání vytvořena také e-learningová studijní opora a didaktické materiály pro podporu a rozvoj technických kompetencí předškolních dětí, které účastníci programu využijí v pedagogické praxi v přímé práci s dětmi. Program bude pilotně realizován s cílovou skupinou 30 učitelů MŠ z několika krajů ČR (mimo hl. město Prahy).

 

Informace o projektu:

Ing. Drahomíra Witoszová, tel. 595 391 036, witoszova.drahomira@dakol-karvina.cz

 

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 

Přílohy
pdfPrezentace projektu [pdf, 280 kB]

VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s. je zapojena v projektu UNIV 3

 

 

  

Projekt UNIV 3 - podpora procesů uznávání, do kterého se naše škola zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE.

 

Projekt UNIV 3 byl zahájen v únoru 2012 a jeho předpokládané ukončení je v červnu 2015.

Hlavním cílem je zkvalitnění systému rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací, tzn.:

1. podpořit realizaci procesů uznávání vytvořením 350 modulových programů dalšího vzdělávání (rekvalifikací), jejichž realizace zajistí přípravu účastníků na vykonání zkoušky podle hodnotících standardů a v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb.

2. rozvíjet praktické postupy a nástroje pro identifikaci a uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení

3. modernizovat proces akreditací

4. podpořit rozvoj procesu uznávání cílenou propagací.

 

Naše škola se v rámci projektu UNIV 3 podílí na tvorbě programů dalšího vzdělávání podle standardů NSK, na vzdělávání podle těchto programů a na ověřování procesu uznávání výsledků předchozího učení.

 

Více na www.univ.cz.