Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

Projekty škol DAKOL

Projekt: ProŽeny

    Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. přichází s novým projektem „ProŽeny“, který je realizován v období od ledna 2017 do dubna 2018 v Petrovicích u Karviné, Orlové a Havířově. Projekt je zaměřen na ženy znevýhodněné na trhu práce z regionu ...

více

Projekt: Dovednostní olympiáda

  Projekt je finančně podporován statutárním městem Havířov.   Cílem projektu Vyšší odborné školy DAKOL a Střední školy DAKOL, o.p.s., je zábavnou a soutěžní formou vyzkoušet zdatnost týmů havířovských základních škol, a to jak sportovního, tak praktického charakteru. Soutěž ...

více

Projekt: Zlatý masér 2021

                  Projekt je finančně podporován statutárním městem Havířov.   Cílem projektu SOU DAKOL, s. r. o. je organizace a realizace soutěže Zlatý masér 2021 - 6. ročníku celostátní soutěže žáků středních škol v odborných masérských ...

více

Projekt: Cesta je cíl

Projekt "Cesta je cíl" Registrační číslo projektu:CZ.02.3.62/0.0/0.0/19_077/0016790 Příjemce: Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. Termín realizace projektu: 1. 9. 2020 - 31. 12. 2022   Projekt Cesta je cíl je zaměřen na aktivity vedoucí ke zvýšení ...

více

PROJEKT ZLATÝ MASÉR 2019

   Projekt je finančně podporován statutárním městem Havířov.   Cílem projektu SOU DAKOL, s. r. o. byla organizace a realizace soutěže Zlatý masér 2019 - 5. ročníku celostátní soutěže žáků středních škol v odborných masérských dovednostech ve dvou kategoriích – Sportovní masáž ...

více

Projekt: Personální podpora a osobnostně profesní rozvoj pedagogů SOU DAKOL, s.r.o., II

Projekt "Personální podpora a osobnostně profesní rozvoj pedagogů SOU DAKOL, s.r.o., II" Registrační číslo projektu:CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014492 Příjemce: Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. Termín realizace projektu: 1. 9. 2019 - 31. 8. 2021   Projekt je zaměřen ...

více

Projekt: Personální podpora a osobnostně profesní rozvoj pedagogů VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s., II

Projekt "Personální podpora a osobnostně profesní rozvoj pedagogů na VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s." Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0015593 Příjemce: Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. Termín realizace projektu: 1. 9. 2019 - 31. ...

více

Projekt: Oprava výukového vybavení

  "Projekt je finančně podporován Statutárním městem Havířov"     Cílem projektu byla oprava výukového vybavení školy VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s. na pracovišti školy Moravská 539, 736 01 Havířov - Šumbark. Oprava výukového vybavení zahrnovala přečalounění masérských lehátek, ...

více

Projekt: Poznáváme profese II

Projekt je finančně podporován statutárním městem Havířov.   Cílem projektu „Poznáváme profese II“ bylo představení různých profesí žákům základních škol z Havířova, zviditelnění a zvýšení atraktivity odborného vzdělávání prostřednictvím zážitkových akcí formou dnů odborných ...

více

Projekt: ProŽeny

 

 

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. přichází s novým projektem „ProŽeny“, který je realizován v období od ledna 2017 do dubna 2018 v Petrovicích u Karviné, Orlové a Havířově. Projekt je zaměřen na ženy znevýhodněné na trhu práce z regionu Karvinska se zaměřením na snížení genderové nerovnosti prostřednictvím komplexní péče, která zahrnuje motivačně-poradenský program, individuální poradenství při hledání zaměstnávání, bilanční a pracovní diagnostiku, rekvalifikace, zprostředkování zaměstnání a podporu umístění na volná pracovní místa. Veškeré aktivity projektu jsou zcela ZDARMA!!!

 

Specifické cíle projektu:

- zvýšení motivace účastnic projektu při vyhledávání pracovních nabídek a zvýšení předpokladů pro úspěšné uplatnění na trhu práce prostřednictvím motivačního programu a individuálního poradenství při hledání zaměstnání (80 osob),

- analýza schopností a možností účastnic projektu prostřednictvím profesní bilanční diagnostiky a doporučení vhodného pracovního uplatnění (20 osob),

- prohloubení či získání nových znalostí a dovedností účastnic projektu prostřednictvím rekvalifikace s odbornou praxí (40 osob),

- nalézt vhodné zaměstnání co největšímu počtu účastnic projektu prostřednictvím monitoringu trhu práce a cíleným vyhledáváním vhodných zaměstnavatelů (8 osob s využitím mzdových příspěvků).

 

Cílovou skupinou jsou:

- ženy vedené ÚP v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců

- ženy ohrožené nezaměstnaností – zaměstnankyně ve výpovědi nebo s předpokládaným ukončením pracovního poměru v řádu měsíců, ženy zařazené ÚP do evidence zájemců o zaměstnání, ženy z národnostních menšin, ženy do 25 let

- ženy s dětmi mladšími 15let

- ženy s nízkou úrovní kvalifikace (základní vzdělání)

- ženy ve věku 55 – 64 let

 

Chcete se o projektu dozvědět více?

Zúčastněte se informační schůzky, které proběhnou na školách DAKOL v termínech:

 

- 7. 2. 2017 v 13:00 hod. - SOU DAKOL, s.r.o., Petrovice u Karviné 570

- 14. 2. 2017 v 14:00 hod. - SOU DAKOL, s.r.o., Orlová – Lutyně, 17. Listopadu 211

- 21. 2. 2017 v 13:00 hod. - SOU DAKOL, s.r.o., Havířov – Šumbark, Moravská 539

 

Kontaktní osoba projektu: Ing. Petra Owczarzy, tel.: 595 391 092, e-mail: owczarzy.petra@dakol-karvina.cz

Přílohy

Projekt: Dovednostní olympiáda

 

Projekt je finančně podporován statutárním městem Havířov.

 

Cílem projektu Vyšší odborné školy DAKOL a Střední školy DAKOL, o.p.s., je zábavnou a soutěžní formou vyzkoušet zdatnost týmů havířovských základních škol, a to jak sportovního, tak praktického charakteru.

Soutěž bude rozdělena na dva dny, kdy první den den budou týmy soutěžit ve sportovních kategoriích a druhý den v kategoriích praktické zručnosti. Ve sportovním dni proběhnou soutěže typu štafetového běhu, míčových sportů a dalších. Ve dni praktické zručnosti proběhnou soutěže typu namíchání palačinkového těsta, tvoření na desce, zpracování dřevěné kostky a dalších.

 

Cílem projektu je jak žáky nadchnout pro sportovní zápolení, tak je vyzkoušet také v tom, co umí a dokáží z běžného praktického života. Sportovní den proběhne na sportovišti v Havířově, den praktické zručnosti proběhne na odborných dílnách středních škol Dakol v Orlové, kde je profesionální zázemí pro obory službové, jako jsou kuchař-číšník, prodavač, masér, ošetřovatel, tak i pro obory technické, jako jsou strojní mechanik, instalatér, obráběč kovů, zedník a další. Tímto chceme představit a přiblížit různé profese žákům základních škol z Havířova, zviditelnit a zvýšit atraktivitu odborného vzdělávání.

 

 

 

Přílohy
pdfLeták [pdf, 3670 kB]

Projekt: Zlatý masér 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt je finančně podporován statutárním městem Havířov.

 

Cílem projektu SOU DAKOL, s. r. o. je organizace a realizace soutěže Zlatý masér 2021 - 6. ročníku celostátní soutěže žáků středních škol v odborných masérských dovednostech ve dvou kategoriích – Sportovní masáž (soutěž jednotlivců) a Synchronní sportovní masáž – soutěž družstev (soutěž 3členných družstev) s předpokládanou mezinárodní účastí slovenských škol. Soutěž je určena pro žáky středních škol ČR oborů vzdělávání 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční a oboru 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér a žáky středních škol ze Slovenské republiky, které vyučují masérské obory.

 

6. ročník celorepublikové soutěže žáků středních škol v masérských dovednostech ZLATÝ MASÉR 2021 proběhne 21. 10. 2021 v Sanatoriích Klimkovice. Soutěž se bude konat ve spolupráci s generálním partnerem Sanatoria Klimkovice a pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Stanislava Folwarczneho a náměstkyně primátora Statutárního města Havířova Mgr. Jany Feberové.

 

Cílem soutěže je umožnit vzájemné setkávání žáků s podobnými zájmy a zaměřením, umožnit žákům veřejně prezentovat a ověřit své znalosti a dovednosti nabyté ve svém oboru, podpořit spolupráci žáků v rámci týmové spolupráce a motivovat je k jejich dalšímu osobnímu rozvoji.

Přílohy
pdfPropozice soutěže [pdf, 863 kB]

Projekt: Cesta je cíl

Projekt "Cesta je cíl"

Registrační číslo projektu:CZ.02.3.62/0.0/0.0/19_077/0016790

Příjemce: Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s.

Termín realizace projektu: 1. 9. 2020 - 31. 12. 2022

 

Projekt Cesta je cíl je zaměřen na aktivity vedoucí ke zvýšení kompetencí pedagogů při realizaci tranzitních programů připravujících žáky na samostatný způsob života.

Projekt se věnuje podpoře a vzájemné výměně zkušeností mezi pedagogy, pracovníky odborného výcviku, sociálními partnery při realizaci tranzitního programu. Tranzitní program zahrnuje aktivity zaměřené na rozvoj klíčových, pracovních a sociálních dovedností žáků z CS za účelem jejich budoucího uplatnění v zaměstnání. 

PROJEKT ZLATÝ MASÉR 2019

  

Projekt je finančně podporován statutárním městem Havířov.

 

Cílem projektu SOU DAKOL, s. r. o. byla organizace a realizace soutěže Zlatý masér 2019 - 5. ročníku celostátní soutěže žáků středních škol v odborných masérských dovednostech ve dvou kategoriích – Sportovní masáž (soutěž jednotlivců) a Alternativní masáž - Havajská masáž nebo Bambusová masáž (soutěž 3členných družstev) s mezinárodní účastí dvou slovenských škol. Soutěž je určena pro žáky středních škol ČR oborů vzdělávání 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční a oboru 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér a žáky středních škol ze Slovenské republiky, které vyučují masérské obory.

 

5. ročník celorepublikové soutěže žáků středních škol v masérských dovednostech ZLATÝ MASÉR 2019 proběhl 24. 10. 2019 v Sanatoriích Klimkovice. Soutěž se konala ve spolupráci s generálním partnerem Sanatoria Klimkovice a pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Stanislava Folwarczneho a náměstkyně primátora Statutárního města Havířova Mgr. Jany Feberové. Do soutěže se přihlásilo 14 středních škol z celé České republiky – 2x Petrovic u Karviné (Havířova), Hranic, Ostravy, Varnsdorfu, Žďáru nad Sázavou, Mostu, Oder, 2x Brna, Svitav, Poličky, Prahy, Ústí nad Labem a 2 střední školy ze Slovenské republiky - Liptovského Mikuláše a Levoče. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích: 1. Sportovní masáž - kategorie jednotlivců, 2. Alternativní masáž - kategorie 3členných družstev.

 

 

Vyhodnocení soutěže:

Sportovní masáž – kategorie jednotlivců

1. místo - Jakub Hon (Střední škola služeb a podnikání, p.o., Ostrava)

2. místo - Lucie Jedličková (Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická Brno, Merhautova, p.o.)

3. místo - David Meduna (Střední škola obchodní a služeb SČMSD, s.r.o., Polička)

 

Alternativní masáž – kategorie 3členných družstev

1. místo - Diana Brzuchanská, Johana Klapsiová, Natálie Klimková (VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o. p. s., Petrovice, Havířov)

2. místo - Timotej Roštek, Anna Bučková, Michaela Vaculíková (Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta, Levoča, Slovensko)

3. místo - Michaela Plchová, Barbora Juráňová, Karolína Koláriková (Gymnázium a Střední odborná škola Rýmařov, p. o.)

 

Cílem soutěže bylo umožnit vzájemné setkávání žáků s podobnými zájmy a zaměřením, umožnit žákům veřejně prezentovat a ověřit své znalosti a dovednosti nabyté ve svém oboru, podpořit spolupráci žáků v rámci týmové spolupráce a motivovat je k jejich dalšímu osobnímu rozvoji.

Projekt: Personální podpora a osobnostně profesní rozvoj pedagogů SOU DAKOL, s.r.o., II

Projekt "Personální podpora a osobnostně profesní rozvoj pedagogů SOU DAKOL, s.r.o., II"

Registrační číslo projektu:CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014492

Příjemce: Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.

Termín realizace projektu: 1. 9. 2019 - 31. 8. 2021

 

Projekt je zaměřen na následujících témata: personální podpora a osobnostně profesní rozvoj pedagogů.

 

Cílem aktivity „Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele“ je poskytnout dočasnou personální podporu - koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele středním školám. Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele působí jako prostředník mezi školou a zaměstnavateli. Účinně pomůže škole a zaměstnavatelům zajistit realizaci spolupráce školy dle oborů vzdělání, které škola vyučuje.

 

Cílem aktivity „Stáže pedagogů u zaměstnavatelů“ je podpořit pedagogy středních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím stáží u možných budoucích zaměstnavatelů.


Cílem aktivity "Projektový den mimo školu" je rozvíjet kompetence pedagogů v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí žáků.

 

Projekt: Personální podpora a osobnostně profesní rozvoj pedagogů VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s., II

Projekt "Personální podpora a osobnostně profesní rozvoj pedagogů na VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s."

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0015593

Příjemce: Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.

Termín realizace projektu: 1. 9. 2019 - 31. 8. 2021

 

Projekt je zaměřen na následujících témata: personální podpora a osobnostně profesní rozvoj pedagogů.

 

Cílem aktivity „Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele“ je poskytnout dočasnou personální podporu - koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele středním školám. Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele působí jako prostředník mezi školou a zaměstnavateli. Účinně pomůže škole a zaměstnavatelům zajistit realizaci spolupráce školy dle oborů vzdělání, které škola vyučuje.

 

Cílem aktivity „Stáže pedagogů u zaměstnavatelů“ je podpořit pedagogy středních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím stáží u možných budoucích zaměstnavatelů.

 

Cílem aktivit "Projektový den ve škole" a "Projektový den mimo školu" je rozvíjet kompetence pedagogů v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí žáků.

Projekt: Oprava výukového vybavení

 

"Projekt je finančně podporován Statutárním městem Havířov"

 

 

Cílem projektu byla oprava výukového vybavení školy VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s. na pracovišti školy Moravská 539, 736 01 Havířov - Šumbark. Oprava výukového vybavení zahrnovala přečalounění masérských lehátek, která slouží k výuce žáků oboru Masér sportovní a rekondiční.

Projekt: Poznáváme profese II

Projekt je finančně podporován statutárním městem Havířov.

 

Cílem projektu „Poznáváme profese II“ bylo představení různých profesí žákům základních škol z Havířova, zviditelnění a zvýšení atraktivity odborného vzdělávání prostřednictvím zážitkových akcí formou dnů odborných dovedností na SŠ DAKOL a exkurzí u zaměstnavatelů, kde se mohli žáci s jednotlivými profesemi názorně seznámit.

 

Pro žáky ZŠ z Havířova byl dne 20. 11. 2018 uspořádán den odborných dovedností na SŠ DAKOL formou tzv. „stínování“. Stínování je praktické předvedení a představení technických, řemeslných oborů, profesí a služeb prostřednictvím přímého zapojení žáků ZŠ do výuky žáků SŠ DAKOL s možností vyzkoušet si „na vlastní kůži“ některé postupy výroby obráběčů, strojních mechaniků, nástrojařů, instalatérů, svářečů, tesařů, zedníků, ale i dalších oborů jako masér, ošetřovatel, prodavač, kuchař-číšník, zahradnické práce, aj. a sami si budou moci něco malého vyrobit.  Stínování probíhalo na SŠ DAKOL v Petrovicích u Karviné a Orlové. Žákům ZŠ zde byly na jednotlivých odborných pracovištích představeny obory vyučující se na SŠ DAKOL.  Žáci byli rozděleni do skupin a během dne postupně navštívili jednotlivá odborná pracoviště tak, aby se seznámili s různými obory a profesemi. Byli zapojeni do přímého vzdělávacího procesu s žáky střední školy, kteří již daný obor studují, a kteří jim předávali své zkušenosti ze studia těchto oborů a profesí. Dnů odborných dovedností se zúčastnilo celkem 88 žáků základních škol z Havířova (ZŠ F. Hrubína, ZŠ Generála Svobody, ZŠ Žákovská a ZŠ K. Světlé).

 

Exkurze u zaměstnavatelů probíhaly v období listopad – prosinec 2018 a umožnily žákům prohlídku různých výrobních firem, kde se žáci mohli názorně seznámit s jednotlivými profesemi a reálným provozem. Exkurze proběhly ve firmách Hyundai Nošovice a KovoVesuv s.r.o., Bohumín-Šunychl. Exkurzí se celkem zúčastnilo 68 žáků základních škol z Havířova (ZŠ Na Nábřeží, ZŠ Žákovská, ZŠ K. Světlé, ZŠ Generála Svobody).

 

Žáci základních škol z Havířova tak měli možnost poznat praktickou stránku oborů tak, aby si případní zájemci o obor mohli vyzkoušet své dovednosti a vlohy pro daný obor a seznámit se v praxi s tím, co studium daného oboru obnáší, mohli zjistit, zda jim je toto blízké či nikoli a získané poznatky jim tak budou nápomocny při výběru budoucího povolání.