Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

Projekty škol DAKOL

Projekt: V padesáti není pozdě

        Region Karvinska patří v České republice k oblastem nejvíce postiženým nezaměstnaností. V současné době zde míra nezaměstnanosti dosahuje téměř 14 %. Z hlediska věku je nejvíce nezaměstnaných osob ve věkové skupině nad 50 let a míra nezaměstnanosti u ...

více

Učni oboru Kuchař-číšník zabodovali s Leonardem na stážích ve Francii…

Šest učňů Středního odborného učiliště Dakol, s.r.o. se zúčastnilo ve školním roce 2011/2012 zahraniční stáže v hotelích a rekreačních střediscích ve Francii. Jako již tradičně, byl jejich výjezd finančně podpořen projektem z programu Leonardo da Vinci .   A proč učni na ...

více

Zahraniční stáže maséru - projekt " Leonardo da Vinci"

Ve školním roce 2011/2012 se uskutečnily poprvé zahraniční stáže oboru Masér rekondiční a sportovní.  Žáci měli možnost vycestovat do tří hotelových zařízení v německy hovořících zemích – v Německu a Lucembursku.   „S organizováním zahraničních stáží má ...

více

Projekt: SCHOLA DAKOL (EU peníze SŠ)

  Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. je zapojeno v programu OP VK "EU peníze SŠ".   Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo tvorbou ...

více

Projekt: NOVA DAKOL (EU peníze SŠ)

  Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. je zapojena v programu OP VK "EU peníze SŠ".   Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude ...

více

Projekt: Speciální vzdělávání jinak

        Dne 14. 12. 2011 byla na zasedání zastupitelstva Moravskoslezského kraje schválena žádost o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem „ SPECILNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JINAK ".   Realizátorem projektu ...

více

Projekt: ERUDITUS

    Dne 10. 11. 2010 byla na zasedání zastupitelstva Moravskoslezského kraje schválena žádost o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem „ERUDITUS“.   Realizátorem projektu je Střední odborné ...

více

Projekt: ZÍSKEJ NOVOU PROFESI!

      ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! Jak se zapojit do projektu Získej novou profesi!? (formát PDF, cca 6,4 MB)   Přihláška do projektu Získej novou profesi! (formát DOC, cca 165 kB) Vyplněnou přihlášku do projektu zasílejte na ...

více

Projekt: V padesáti není pozdě

 

 

 

 

Region Karvinska patří v České republice k oblastem nejvíce postiženým nezaměstnaností. V současné době zde míra nezaměstnanosti dosahuje téměř 14 %. Z hlediska věku je nejvíce nezaměstnaných osob ve věkové skupině nad 50 let a míra nezaměstnanosti u této cílové skupiny neustále narůstá. Lidé ve věku nad 50 let patří mezi nejvíce ohrožené skupiny na trhu práce, u kterých se kumuluje řada problémových faktorů, např. vyšší věk, chybějící znalosti v informačních a komunikačních technologiích, nižší jazyková vybavenost, menší schopnost přizpůsobit se změnám, nižší motivace či neochota k dalšímu vzdělávání.

 

Cílem projektu je zvýšení zaměstnatelnosti těchto osob, jejich začlenění na trh práce a prevence nezaměstnanosti. Účastníci projektu prve absolvují motivačně-poradenský program, který jim pomůže zvýšit orientaci v požadavcích trhu práce, obnovit pracovní návyky a zvětšit předpoklady pro uplatnění na trhu práce. Na motivačně-poradenský program bude navazovat individuální poradenství, které se zaměří na individuální konzultace a intenzivní práci mezi odborným poradcem a účastníkem projektu v oblastech vhodného pracovního uplatnění, zvýšení motivace a sebevědomí při vyhledávání pracovních nabídek, doporučení dalšího vzdělávání v podobě rekvalifikace nebo doporučení profesní bilanční diagnostiky. Dalším nástrojem pro zvýšení uplatnění této cílové skupiny na trhu práce je finanční příspěvek pro zaměstnavatele na úhradu skutečně vyplacených mzdových nákladů pro nově vytvořené místo nebo umístění účastníků projektu na volné pracovní místo.

 

Prostřednictvím informačních, motivačních, poradenských a vzdělávacích aktivit bude v projektu podpořeno 96 osob z cílové skupiny uchazečů a zájemců o zaměstnání nad 50 let z regionu Karvinska. Z toho 20 osobám bude provedena profesní bilanční diagnostika, 40 osob se zapojí do některého z rekvalifikačních kurzů s odbornou praxí, 30 osob bude umístěno na volné pracovní místo a 10 osob bude umístěno na nově vytvořené pracovní místo.

 

Reportáž TV POLAR ORLOVÁ - Lidem ve věku 50 let a více pomůže projekt hledat práci - ke shlédnutí zde

 

Článek o úšastnici projektu V padesáti není pozdě, která získala díky projektu zaměstnání - ke shlédnutí zde

 

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Učni oboru Kuchař-číšník zabodovali s Leonardem na stážích ve Francii…

Šest učňů Středního odborného učiliště Dakol, s.r.o. se zúčastnilo ve školním roce 2011/2012 zahraniční stáže v hotelích a rekreačních střediscích ve Francii. Jako již tradičně, byl jejich výjezd finančně podpořen projektem z programu Leonardo da Vinci.

 

A proč učni na stáž vycestovali? Odpověď je jednoduchá.

 

„ Studenty oboru Hotelnictví na zahraniční stáž vysíláme již několik let. Připravujeme je jak jazykově, tak profesně na jejich budoucí povolání,“ říká zástupce ředitele Ing. Smetana, který stál u zrodu zahraničních praxí před více než deseti lety. „Prozatím se však vždy jednalo o studenty maturitního oboru, u nichž se předpokládají větší studijní předpoklady a kteří mají poměrně velkou dotaci jazykové výuky. Naproti tomu učni oboru Kuchař – číšník výuku francouzštiny nemají vůbec.“

 

A jak se tedy v cizím prostředí domluvili?

 

 „Před výjezdem jsme pro účastníky uspořádali jazykový kurz, ve kterém se naučili základy jazyka, zbytek už jsme nechali na nich a spoléhali na to, že se v cizojazyčném prostředí brzy adaptují a své jazykové základy rozšíří přímo v pracovním procesu. Koneckonců dva měsíce nejsou zase tak krátká doba. Po návratu se nám účastníci svěřili, že často používali jako komunikační prostředek taky angličtinu“, prozradila vedoucí projektu Mgr. Ivana Cechlová.

 

Stáže o celkové délce 8 týdnů proběhly v červnu až srpnu a účastníci pracovali ve třech hotelových a rekreačních zařízeních na Azurovém pobřeží a v Savojských Alpách. Účastníci si rozšířili své schopnosti na postech číšníka a kuchaře. Program Leonardo da Vinci přispěl na realizaci toho projektu částkou 11364,- Eur.

Přílohy

Zahraniční stáže maséru - projekt " Leonardo da Vinci"

Ve školním roce 2011/2012 se uskutečnily poprvé zahraniční stáže oboru Masér rekondiční a sportovní.  Žáci měli možnost vycestovat do tří hotelových zařízení v německy hovořících zemích – v Německu a Lucembursku.

 

„S organizováním zahraničních stáží má naše škola bohaté zkušenosti, a sice zejména pro obory gastronomické. Tentokrát je to poprvé, co výjezd uskutečnili žáci jiného oboru než gastro.  Využili jsme zkušeností našich dlouholetých partnerů v hotelu Ruchti´s a Sommer v bavorském středisku Fussen a hotelu Petry v lucemburském městě Vianden. Hotely poskytují služby ubytovací, stravovací a relaxační. Jsou pro tyto účely také velmi dobře vybaveny wellness centry“, sdělil nám zástupce ředitele Ing. Smetana.

 

Žáci se mohli poprvé seznámit s reálným provozem wellness centra po dobu šesti týdnů, taková totiž byla délka stáží podporovaných finančně projektem mobilit v rámci programu  Leonardo da Vinci. Částka zhruba 10 700 Eur byla použita především na dopravu, ubytování a stravu, ale také na přípravu profesní i jazykovou.

 

Stážisté hodnotí pobyt v zahraničním wellness centru velmi pozitivně, přivezli si spoustu nových poznatků a zkušeností a také mnoho osobních zážitků.

Přílohy

Projekt: SCHOLA DAKOL (EU peníze SŠ)

Logo Eruditus

 

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. je zapojeno v programu OP VK "EU peníze SŠ".

 

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.

 

Výstupy projektu SCHOLA DAKOL, CZ.1.07/1.5.00/34.0128

Seznam vzdělávacích materiálů vytvořených v rámci projektu SCHOLA DAKOL, CZ.1.07/1.5.00/34.0128

Vzdělávací materiály lze získat na vyžádání na e-mailové adrese: witoszova.drahomira@dakol-karvina.cz.

 

Přílohy
pdfPlakát "EU peníze SŠ" [pdf, 330 kB]

Projekt: NOVA DAKOL (EU peníze SŠ)

Logo Eruditus

 

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. je zapojena v programu OP VK "EU peníze SŠ".

 

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat formou individualizace výuky prostřednictvím dělení hodin. 

 

Výstupy projektu NOVA DAKOL, CZ.1.07/1.5.00/34.0132

 

Seznam vzdělávacích materiálů vytvořených v rámci projektu NOVA DAKOL, CZ.1.07/1.5.00/34.0132

Vzdělávací materiály lze získat na vyžádání na e-mailové adrese: witoszova.drahomira@dakol-karvina.cz.

 

Přílohy
pdfPlakát "EU peníze SŠ" [pdf, 330 kB]

Projekt: Speciální vzdělávání jinak

 

Logo Eruditus

 

 

 

Dne 14. 12. 2011 byla na zasedání zastupitelstva Moravskoslezského kraje schválena žádost o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem „SPECILNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JINAK".

 

Realizátorem projektu s celkovým rozpočtem 2.326. 529Kč je Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.  Projekt SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JINAKbude realizován na středních školách DAKOL a dalších pěti školách v Moravskoslezském kraji od února 2012 do února 2013.   Do projektu tak budou zapojeni žáci pedagogičtí pracovníci sedmi středních škol Moravskoslezského kraje:

  • VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL,  o.p.s. -  Petrovice u K.,Orlová, Havířov
  • SOU DAKOL, s.r.o. - Petrovice u K.,Orlová, Havířov
  • SŠ řemesel a služeb, Havířov, příspěvková organizace
  • SSŠ PRAKTIK, s.r.o. – Horní  Benešov
  • SŠ zemědělství a služeb, M. Albrechtice, příspěvková organizace
  • SSŠ Třinec, s.r.o.
  • OU a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace

 

Záměrem projektu je zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji. Projekt se zaměřuje na vyhledávání žáků středních škol ohrožených předčasným odchodem ze systému vzdělávání včasným odhalením jeho příčin a využitím individuálních forem práce s žáky. Základním cílem projektu je poskytnout žákům SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami asistenčně – poradenský program, který bude řešit jejich potřeby a bude je podporovat k úspěšnému dokončení studia a následnému uplatnění na trhu práce.

 

V první fázi projektu bude vytvořen metodický materiál pro pedagogy - Metodická příručka individuálního koučinku žáků se zaměřením na multikulturní výchovu. S metodou individuálního koučinku bude prostřednictvím školení seznámeno 14 pedagogů, kteří metodiku následně ověří v pedagogické praxi v přímé práci s žáky (70 žáků). Žáci zapojení do koučinku budou mít možnost zúčastnit se výchovně-vzdělávacího pobytu s osvětou v oblasti prevence rasismu a xenofobie. Projekt nabídne žákům také poradenství, které jim napomůže odhalit své silné a slabé stránky a najít cestu k dalšímu profesnímu a osobnostnímu rozvoji s následným uplatněním na trhu práce (250 žáků).


Projekt SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JINAK je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: ERUDITUS

Logo Eruditus

 

 

Dne 10. 11. 2010 byla na zasedání zastupitelstva Moravskoslezského kraje schválena žádost o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem „ERUDITUS“.

 

Realizátorem projektu je Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.. Projekt ERUDITUS je realizován od ledna 2011 do prosince 2012. Projekt je zaměřen na podporu rozvoje nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji a podporu provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním.

 

V rámci projektu bude vytvořena nabídka 11ti vzdělávacích programů dalšího vzdělávání ve vazbě na Národní soustavu kvalifikací a 5 modulových vzdělávacích programů navazujících na obory vzdělávání poskytované SOU DAKOL, s.r.o. Z toho k šesti nově vytvořeným programům bude pro účastníky dalšího vzdělávání zpracována rovněž studijní opora. Projekt řeší také rozšíření odborných kompetencí pedagogů středních škol DAKOL - lektorů dalšího vzdělávání, kteří budou v rámci pilotního ověření nově vytvořených vzdělávacích programů účastníky dalšího vzdělávání vzdělávat. Pilotního ověření se zúčastní celkem 112 osob.

 

Projekt je určen zájemcům o další vzdělávání z regionu Karvinska, zaměstnaným i nezaměstnaným, kteří si chtějí zvýšit své uplatnění a konkurenceschopnost na trhu práce formou zvýšení své kvalifikace.

 

  

Prezentace projektu ERUDITUS

Úvodní tisková zpráva projektu ERUDITUS

Závěrečná tisková zpráva projektu ERUDITUS

Závěrečná zpráva projektu ERUDITUS

 

Projekt ERUDITUS je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Projekt: ZÍSKEJ NOVOU PROFESI!

 

 

 

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI!


Jak se zapojit do projektu Získej novou profesi!? (formát PDF, cca 6,4 MB)

 

Přihláška do projektu Získej novou profesi! (formát DOC, cca 165 kB)

Vyplněnou přihlášku do projektu zasílejte na e-mail: totkova.martina@dakol-karvina.cz

 

 

 Od ledna 2012 - do kurzů se již nelze přihlásit.

 

Asistent(ka) manažera (soubor PDF, cca 200 kB) Termín a místo konání: 4. 1. - 30. 4. 2012, Petrovice u Karviné

Obsluha osobního počítače (soubor PDF, cca 200 kB) Termín  a místo konání: 16. 1. - 22. 3. 2012, Petrovice u Karviné

Barman/ka (soubor PDF, cca 200 kB) Termín a místo konání: 1. 2. - 29. 3. 2012, Petrovice u Karviné

Obchodník/ce zahraniční firmy (soubor PDF, cca 200 kB) Termín a místo konání: 8. 2. - 11. 6. 2012, Petrovice u Karviné


Dotazy zasílejte na e-mail: witoszova.drahomira@dakol-karvina.cz

 

Tisková zpráva, 1. 7. 2010

 

Projekt "Získej novou profesi!" byl schválen v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na základě doporučení výběrové komise ze dne 28. 1. 2010.

 

Projekt je zaměřen na podporu zvýšení zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce prostřednictvím komplexního balíku služeb, který usnadní cílové skupině nalézt vhodné uplatnění na trhu práce. Komplexnost aktivit umožní účastníkům získat vetší rozsah a kvalitu služeb nezbytných k úspěšné integraci na trh práce. Důraz je kladen na individuální přístup a respektování osobních potřeb účastníků.

 

Projekt je určen pro osoby, které hledají uplatnění na trhu práce s důrazem na skupiny osob znevýhodněných na trhu práce a osoby ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností. Aktivity projektu jsou určeny především cílovým skupinám z regionu Karvinska a probíhat budou v Petrovicích u Karviné a Orlové. Projekt není určen uchazečům o zaměstnání (nezaměstnaným osobám) vedeným na úřadu práce.

 

Projekt nabídne účastníkům projektu speciální psychologické poradenství (bilanční diagnostiku), které jim umožní komplexní posouzení schopností, dovedností, psychických a osobnostních potencialit vzhledem k jejich adekvátnímu pracovnímu uplatnění. Zájemci se mohou zapojit do rekvalifikačních programů a získat tak novou kvalifikaci nebo zvýšit, rozšířit či prohloubit svou dosavadní kvalifikaci. Součástí každé rekvalifikace se stane motivačně-poradenský program, ve kterém účastníci získají cenné a důležité informace o možnostech hledání práce a způsobu prezentace sebe sama tak, aby v co nejkratší době nalezli pro sebe co nejvhodnější zaměstnání. V rámci jednotlivých aktivit projektu poskytneme účastníkům doprovodné opatření formou příspěvku na dopravu. Projekt podpoří vznik 5 nových pracovních míst pro příslušníky cílové skupiny v podobě příspěvku na úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelem.

 

Projekt "Získej novou profesi!" podpoří cílovou skupinu zájemců o zaměstnání při poznání sebe sama, v rozvoji vědomostí, dovedností a sebedůvěry. Cílová skupina se bude aktivně podílet na svém profesním rozvoji a zvýší svou uplatnitelnost na trhu práce.

 

Prezentace o projektu Získej novou profesi! (formát PDF, cca 180 kB)

 

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.