Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

                                        DOVEDNOSTI – ATMOSFÉRA – KVALITA – ODBORNOST - LIDSKOST

 

 

 

Projekty škol DAKOL

Projekt: 50 PLUS, r. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002423

    Projekt: 50 PLUS, registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002423   Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. přichází s novým projektem „50 PLUS“, který je realizován v období října 2016 do konce ledna 2018 v Petrovicích ...

více

Projekt: Jak chutná Moravskoslezský kraj na SŠ DAKOL Havířov

Cílem projektu je nabídnout žákům středních škol DAKOL z Havířova možnost smysluplného využití volného času prostřednictvím zájmového kroužku „Poznávání tradičních gastronomických specialit Moravskoslezského kraje“. Žáci se pod odborným dohledem pedagogů seznámí s historií ...

více

Projekt: Příprava žádosti o dotace EU - Modernizace odborných učeben SŠ DAKOL

    Projekt: Příprava žádosti o dotace EU - Modernizace odborných učeben SŠ DAKOL Příjemce projektu: Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.   Cílem projektu je vypracování projektové žádosti a podkladových dokumentů k projektové žádosti ...

více

Projekt: Blended learning na SOU DAKOL, s.r.o. a Blended learning na VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s.

  Projekty Blended learning na SOU DAKOL, s.r.o. a Blended learning na VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s byly realizovány ve školním roce 2015/2016. Projekty byly zaměřeny na výuku cizích jazyků a podporu rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v oblasti ...

více

Projekt: PERFECT a LINGUA

  Projekty PERFECT a LINGUA, které probíhaly ve školním roce 2015/2016, byly zaměřeny na podporu kurikulární reformy, podporu čtenářské gramotnosti prostřednictvím čtenářských dílen a výuku cizích jazyků formou zahraničního jazykově-vzdělávací pobytu pro žáky. ...

více

Naši studenti jezdí po světě s Leonardem

V školním roce 2013/14 proběhl další z řady projektů Leonardo da Vinci, který byl určený přednostně pro žáky maturitního oboru Hotelnictví.   Projektu se zúčastnilo 17 žáků, kteří v průběhu zimy a léta vycestovali na dvou a tříměsíční pracovní pobyty do několik evropských i ...

více

Projekt: Zkvalitnění odborné přípravy žáků strojírenských a stavebních oborů

    Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. získala dotaci na investiční projekt v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013.   Projekt "Zkvalitnění odborné přípravy žáků strojírenských a ...

více

Projekt: PRAXIS

  Projekt: PRAXIS   V srpnu 2014 byl Vyšší odborné škole DAKOL a Střední škole DAKOL, o.p.s. schválen projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem „PRAXIS“.   Projekt bude realizován v období od září 2014 do ...

více

Projekt: 50 PLUS, r. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002423

 

 

Projekt: 50 PLUS, registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002423

 

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. přichází s novým projektem „50 PLUS“, který je realizován v období října 2016 do konce ledna 2018 v Petrovicích u Karviné, Orlové a Havířově. Projekt je zaměřen na osoby nad 50 let věku, protože právě z hlediska věku patří tato skupina mezi nejvíce ohrožené osoby a nezaměstnanost u této cílové skupiny neustále narůstá. Je to dáno vlivem různých problémových faktorů, např. vyšší věk, chybějící znalosti v informačních a komunikačních technologií, nižší jazyková vybavenost, menší schopnost přizpůsobit se změnám, nižší motivace či neochota k dalšímu vzdělávání.

 

Záměrem projektu je motivovat danou cílovou skupinu prostřednictvím komplexní péče, kterou projekt nabízí zdarma, dodat potřebnou sebedůvěru, snažit se navrátit opětovné pracovní návyky a chuť uplatnit se na trhu práce, ale také změnit negativní postoj zaměstnavatelů a podpořit tak umístění cílové skupiny na uvolněná pracovní místa a nově vytvořená pracovní místa.

 

Náš cíl je zvýšit zaměstnatelnost na Karvinsku a uplatnit na trh práce alespoň 30 osob z projektu.

 

 

Máte zájem o více informací? Chcete se přihlásit do projektu 50 PLUS?

Volejte na tel. číslo 595 391 056 či pište na e-mail: peterkova.katerina@dakol-karvina.cz.

Přílohy
pdfTisková zpráva [pdf, 292 kB]

Projekt: Jak chutná Moravskoslezský kraj na SŠ DAKOL Havířov

Cílem projektu je nabídnout žákům středních škol DAKOL z Havířova možnost smysluplného využití volného času prostřednictvím zájmového kroužku „Poznávání tradičních gastronomických specialit Moravskoslezského kraje“. Žáci se pod odborným dohledem pedagogů seznámí s historií regionální kuchyně a tradičními gastronomickými specialitami Moravskoslezského kraje. Žáci budou vyhledávat recepty tradičních jídel Moravskoslezského kraje a naučí se je zároveň připravovat, aby je mohli prakticky předvést a prezentovat na závěrečné školní akci, která vyvrcholí soutěží v přípravě tradičního regionálního menu. 

 

Realizovaný projekt přispěje formou volnočasových aktivit k rozvoji dovedností, které zajistí žákům úspěšnější vstup na trh práce a zároveň povede ke zvýšenému zájmu o region Moravskoslezského kraje.   

 

Projekt je finančně podporován statutárním městem Havířov.

 

 

Projekt: Příprava žádosti o dotace EU - Modernizace odborných učeben SŠ DAKOL

 

 

Projekt: Příprava žádosti o dotace EU - Modernizace odborných učeben SŠ DAKOL

Příjemce projektu: Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.

 

Cílem projektu je vypracování projektové žádosti a podkladových dokumentů k projektové žádosti o finanční prostředky EU v rámci programu IROP, specifickém cíli 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - Podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání. 
 
Záměrem připravované projektové žádosti je modernizace odborných učeben středních škol DAKOL za účelem zvýšení kvality výuky a připravenosti žáků na odbornou praxi a sladění požadavků poptávky a nabídky na regionálním trhu práce.

 

Projekt je spolufinancován z Nadace OKD.

 

Projekt: Blended learning na SOU DAKOL, s.r.o. a Blended learning na VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s.

Logo Eruditus

 

Projekty Blended learning na SOU DAKOL, s.r.o. a Blended learning na VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s byly realizovány ve školním roce 2015/2016. Projekty byly zaměřeny na výuku cizích jazyků a podporu rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v oblasti anglického a německého jazyka, formou řízené, kombinované a individualizované výuky prostřednictvím blended learningu.

 

 

Projekt: PERFECT a LINGUA

Logo Eruditus

 

Projekty PERFECT a LINGUA, které probíhaly ve školním roce 2015/2016, byly zaměřeny na podporu kurikulární reformy, podporu čtenářské gramotnosti prostřednictvím čtenářských dílen a výuku cizích jazyků formou zahraničního jazykově-vzdělávací pobytu pro žáky.

 

Cílem projektu bylo zavedení Čtenářských dílen do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti žáků naší školy, zvýšení odborných kompetencí pro realizaci Čtenářských dílen ve výuce a zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU prostřednictvím krátkodobého jazykově-vzdělávacího pobytu v zahraničí.

 

Hodiny Čtenářských dílen byly zajímavé jak pro žáky, tak pro vyučující, staly se ve všech třídách oblíbenými pro obě strany, neboť nabídly možnosti využití jiných metod a forem výuky než klasické hodiny, přispěli k rozvoji žáků, ale i vyučujících, kteří se najednou viděli z jiné strany a měli společný zájem, společné náměty k rozhovorům nejen v hodině, ale i mimo ni.

 

Jazykově-vzdělávací pobyt v německém Füssenu přispěl především k rozvoji a podpoře jazykových kompetencí žáků v německém jazyce. Ovšem podstatnou součástí jazykově-vzdělávacího pobytu bylo seznámení žáků i s reáliemi zemí, jejichž jazyk se žáci učí a prohloubení jejich znalostí o zemích EU - Německo.

 

 

Naši studenti jezdí po světě s Leonardem

V školním roce 2013/14 proběhl další z řady projektů Leonardo da Vinci, který byl určený přednostně pro žáky maturitního oboru Hotelnictví.

 

Projektu se zúčastnilo 17 žáků, kteří v průběhu zimy a léta vycestovali na dvou a tříměsíční pracovní pobyty do několik evropských i mimoevropských destinací.

Výjezdy stážistů začaly již v zimě pobytem tří žáků na exotickém ostrově Martinik. Tato stáž je vždy velmi lákavá, protože poskytuje jedinečnou zkušenost v překrásném prostředí tropického ráje. Studenti se naučili, jak zpracovat netradiční suroviny, zažili spoustu nezapomenutelných zážitků a procvičili si francouzštinu, jakožto dorozumívací prostředek s klienty a spolupracovníky.

 

V průběhu dalších měsíců se naši žáci rozjeli na další pobyty do Německa, Lucemburska a několika destinací ve Francii.

Všichni si ze stáží přivezli spoustu zážitků, nových přátelství a zejména – pracovních dovedností, které by ve škole jen tak nezískali.  Praxe je to, co se jinde než v reálném prostředí nenaučí.

Celý projekt byl podporován programem Leonardo da Vinci, zaměřeným na získávání pracovních zkušeností žáky a studenty. Program LdV na pracovní pobyty a jejich organizaci přispěl úctyhodnou částkou 38 890,- Euro.

 

Prezentace žáků o stážích zde.

Projekt: Zkvalitnění odborné přípravy žáků strojírenských a stavebních oborů

 

Logo

 

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. získala dotaci na investiční projekt v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013.

 

Projekt "Zkvalitnění odborné přípravy žáků strojírenských a stavebních oborů" je realizován v prioritní ose:  2 Podpora prosperity regionu, oblasti podpory: 2.1 Infrastruktura veřejných služeb v  ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013.

 

Obecným cílem projektu je podpora prosperity a infrastruktury veřejných služeb v Moravskoslezském kraji. Projekt je zaměřen na rozvoj infrastruktury pro vzdělávání zkvalitněním odborné přípravy žáků strojírenských a stavebních oborů středních škol DAKOL.

 

Obsahem projektu je modernizace vybavení stávajících odborných dílen SŠ DAKOL v Petrovicích u Karviné a Orlové pro kvalitní a inovativní výuku žáků strojírenských a stavebních oborů, která bude odpovídat moderním výukovým metodám a požadavkům zaměstnavatelů a trhu práce. Modernizace materiálně-technologického vybavení umožní žákům středních škol DAKOL kvalitní odbornou přípravu pro svá budoucí povolání odpovídající současné i předpokládané budoucí poptávce zaměstnavatelů.

 

Výstupy projektu budou využívány také v rámci volnočasových aktivit SŠ DAKOL a v rámci spolupráce se základními školami z regionu za účelem popularizace technických profesí a motivace žáků základních škol ke studiu technických oborů.

 

Projekt je realizován s finanční spoluúčastí Evropské unie (Evropského fondu pro regionální rozvoj), a to prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013.

Projekt: PRAXIS

Logo Eruditus

 

Projekt: PRAXIS

 

V srpnu 2014 byl Vyšší odborné škole DAKOL a Střední škole DAKOL, o.p.s. schválen projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem „PRAXIS“.

 

Projekt bude realizován v období od září 2014 do července 2015 ve spolupráci šesti partnerských středních škol:

 

Příjemce: VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s., Petrovice u Karviné

Partner č. 1: SOU DAKOL, s.r.o., Petrovce u Karviné

Partner č. 2: Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o.

Partner č. 3: Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o., Horní Benešov

Partner č. 4: Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o.

Partner č. 5: RB Střední odborné učiliště autoopravárenské, s.r.o., Ostrava

 

Projekt PRAXIS je zaměřen na podporu realizace praktického vyučování a vytvoření studentských minipodniků na šesti středních školách v Moravskoslezském a Olomouckém kraji ve spolupráci s aktéry na trhu práce. V rámci realizace praktického vyučování budou žáci zpracovávat praktické i teoretické úkoly na základě reálných potřeb zaměstnavatelů a rozvíjet si kompetence spojené s výkonem své budoucí profese (cca 170 žáků). Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků na zapojených SŠ pak bude podpořeno prostřednictvím studentských minipodniků (cca 106 žáků). V této oblasti se projekt zaměří také na odbornou přípravu pedagogických pracovníků středních škol zapojených v partnerství projektu (12 osob).

 

Informace o projektu:

Ing. Drahomíra Witoszová, tel. 595 391 036, witoszova.drahomira@dakol-karvina.cz

 

Aktuality:

Dne 5.12.2014 zorganizovali žáci 4. ročníku Obchodník oslavu Mikuláše v Tescu Karviná. Akce proběhla v rámci projektu Praxis - Praktické vyučování. více zde

 

Na SOU DAKOL v Havířově byl otevřen studentský minipodnik Masérské studio Dakol.

Více informací o nabízených službách na http://maserske-studio-dakol.webnode.cz/ nebo facebooku https://www.facebook.com/DakolHavirov?fref=ts.

 

 

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.