Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

                                        DOVEDNOSTI – ATMOSFÉRA – KVALITA – ODBORNOST - LIDSKOST

 

 

 

Projekty škol DAKOL

Projekt mobilit Leonardo da Vinci 2008/2009

Již od roku 2001 se naše škola pravidelně zapojuje do projektové činnosti zaměřené na mezinárodní mobilitu svých studentů. I ve školním roce 2008/2009 se naši studenti zúčastnili zahraničních praxí, tentokrát v rámci projektu č. CZ/08/LLP-LdV/IVT/134050 s názvem Evropské standardy v ...

více

Projekt: Svět jazyků dokořán

    Dne 14. 10. 2009 byla na zasedání zastupitelstva Moravskoslezského kraje schválena žádost o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem „SVĚT JAZYKŮ DOKOŘÁN".   Realizátorem projektu s celkovým rozpočtem 5.451.456 ...

více

Projekt: Škola rovných příležitostí

    Dne 14. 10. 2009 byla na zasedání zastupitelstva Moravskoslezského kraje schválena žádost o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem „ŠKOLA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ".   Realizátorem projektu s celkovým rozpočtem ...

více

Projekt: Spolupráce na všech frontách

  D ne 1. 8. 2009 byl zahájen nadregionální projekt s názvem „SPOLUPRÁCE NA VŠECH FRONTÁCH" CZ.1.07/1.2.00/08.113. Projekt byl schválen v dubnu 2009 Výběrovou komisí MŠMT v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.   Realizátory projektu jsou Vyšší ...

více

Projekt: Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství (KARIPO)

  Dne 1. 8. 2009 byl zahájen nadregionální projekt s názvem „Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství" CZ.1.07/1.3.00/08.0181. Projekt byl schválen v dubnu 2009 Výběrovou komisí MŠMT v Operačním programu Vzdělávání pro ...

více

Projekt: Škola pro život

  Dne 25. 9. 2008 byla na zasedání zastupitelstva Moravskoslezského kraje schválena žádost o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem „ŠKOLA PRO ŽIVOT". Realizátory projektu jsou Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola ...

více

Projekt: Zateplení školní budovy VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s. v Orlové

    Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.   Projekt: Zateplení školní budovy VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s. v Orlové Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. Petrovice u Karviné získala jako ...

více

Projekt: Příležitost pro ženy

  V roce 2007 byl v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů přijat projekt pod názvem „Příležitost pro ženy" Žadatelem projektu je EDUCA - Střední škola, s. r. o., Nový Jičín a jedním z partnerů projektu je Vyšší odborná škola DAKOL, o. p. s.   ...

více

Projekt mobilit Leonardo da Vinci 2008/2009

Již od roku 2001 se naše škola pravidelně zapojuje do projektové činnosti zaměřené na mezinárodní mobilitu svých studentů.
I ve školním roce 2008/2009 se naši studenti zúčastnili zahraničních praxí, tentokrát v rámci projektu č. CZ/08/LLP-LdV/IVT/134050 s názvem Evropské standardy v hotelnictví, gastronomii a turismu. Vycestovalo celkem 15 studentů do několika evropských zemí a jedné destinace mimoevropské. Cílovými zeměmi bylo Rakousko, Lucembursko, Francie ( a sice Azurové pobřeží a Savojské Alpy) a ostrov Martinik.
Cílem tohoto projektu bylo kromě primární mobility, která má za cíl získání nových zkušeností a jazykových schopností, také srovnání několika oblastí z pohledu gastronomie a hoteliérství. Studenti se po návratu ze stáže sešli a společně vytvořili následující prezentaci, která vám jejich dvanáctitýdenní pobyty přiblíží podrobněji: PREZENTACE
Projekty mobilit jsou určeny pro všechny studenty, nejvíce však pomohou těm, kteří by vycestovat z finančních důvodů nemohli. A že cestovat za vzděláním není levná záležitost, to dokazuje i výše přiznaného grantu, která u tohoto projektu dosáhla částky 28.745,- Eur.
Stáže byly pro studenty zajímavé také tím, že po jejím ukončení obdrželi mezinárodně platný certifikát o jejím absolvování - Europass.

 

Projekt: Svět jazyků dokořán

 

 

Dne 14. 10. 2009 byla na zasedání zastupitelstva Moravskoslezského kraje schválena žádost o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem „SVĚT JAZYKŮ DOKOŘÁN".

 

Realizátorem projektu s celkovým rozpočtem 5.451.456 Kč je Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.. Projekt SVĚT JAZYKŮ DOKOŘÁN je realizován na středních školách DAKOL od listopadu 2009 do června 2012. Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání a podpora výuky cizích jazyků na středních školách DAKOL zaváděním vyučovacích metod a výukových činností, které zvyšují kvalitu výuky cizích jazyků.

 

Projekt se zaměřuje na podporu moderních forem výuky cizích jazyků s využitím ICT a e-learningu, tvorbu a implementaci odborných jazykových vzdělávacích programů pro žáky gastronomických oborů včetně výukových materiálů, navázání mezinárodní spolupráce žáků a školy v návaznosti na vzdělávací činnosti zaměřené na cizí jazyky, tvorbu a implementaci vzdělávacích programů k přípravě na novou maturitu z cizích jazyků pro žáky maturitních oborů škol DAKOL a zvyšování odborné připravenosti pedagogů pro výuku cizích jazyků.

 

Hlavním smyslem projektu je zlepšit u žáků SŠ DAKOL jednu z hlavních kompetencí požadovaných na trhu práce, schopnost komunikovat v cizím jazyce, a zvýšit konkurenceschopnost budoucích absolventů při uplatnění na trhu práce v Moravskoslezském kraji i v zahraničí.

 

Tisková zpráva č. 1 projektu Svět jazyků dokořán (formát PDF, cca 191 kB)

Tisková zpráva č. 2 projektu Svět jazyků dokořán (formát PDF, cca 230 kB)

Tisková zpráva č. 3 projektu Svět jazyků dokořán 

 

Prezentace projektu Svět jazyků dokořán (formát PDF, cca 142 kB)

Prezentace průběžných výstupů projektu Svět jazyků dokořán (formát PDF, cca 1 152 kB)

Závěrečná zpráva projektu Svět jazyků dokořán

 

Projekt SVĚT JAZYKŮ DOKOŘÁN je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

 

 

 

 

 

Projekt: Škola rovných příležitostí

 

 

Dne 14. 10. 2009 byla na zasedání zastupitelstva Moravskoslezského kraje schválena žádost o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem „ŠKOLA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ".

 

Realizátorem projektu s celkovým rozpočtem 3.958.305 Kč je Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.. Projekt ŠKOLA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ je realizován na středních školách DAKOL od listopadu 2009 do srpna 2011. Projekt je zacílen na zkvalitnění počátečního vzdělávání vytvořením podmínek podporující rovné příležitosti ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků učebních oborů kategorie E.

 

Projekt řeší rozvoj odborných kompetencí pedagogů v oblasti metod a forem práce se žáky se SVP, tvorbu a implementaci motivačně-poradenského programu s cílem prevence předčasných odchodů žáků ze vzdělávání, tvorbu a implementaci odborných vzdělávacích programů rozvíjející odborné kompetence žáků, tvorbu výukových materiálů přizpůsobených vzdělávacím potřebám žáků se SVP a podporu zájmových aktivit ve formě tvůrčích dílen zaměřených na osobnostní rozvoj a rozvoj klíčových kompetencí žáků se SVP.

 

Všechny aktivity projektu směřují k rozvoji hlavních klíčových kompetencí a odborných kompetencí žáků, ke zvýšení konkurenceschopnosti absolventů s výučním listem kategorie E a podpoře jejich uplatnitelnosti na trhu práce.

 

Tisková zpráva č. 1 projektu Škola rovných příležitostí  (formát PDF, cca  190 kB)

 

Prezentace projektu Škola rovných příležitostí (formát PDF, cca 149 kB)

 

Nové odborné učebny pro žáky oboru Prodavačské práce

 

Tisková zpráva č. 2 - průběžná (formát PDF, cca 182 kB

 

Tisková zpráva č. 3 - závěrečná (formát PDF, cca 193 kB)

 

Leták projektu (formát PDF 466 kB)

 

Závěrečná hodnotící zpráva (formát PDF, cca 171 kB)

 

Projekt ŠKOLA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: Spolupráce na všech frontách

 

Dne 1. 8. 2009 byl zahájen nadregionální projekt s názvem „SPOLUPRÁCE NA VŠECH FRONTÁCH" CZ.1.07/1.2.00/08.113. Projekt byl schválen v dubnu 2009 Výběrovou komisí MŠMT v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

Realizátory projektu jsou Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s., Pedagogicko-psychologická poradna Karviná, příspěvková organizace, Soukromé odborné učiliště Velký Újezd, s.r.o. a Střední odborné učiliště Sedlčany, o.p.s. Projekt SPOLUPRÁCE NA VŠECH FRONTÁCH bude realizován od srpna 2009 do července 2012 a je zaměřen na zkvalitnění vzdělávání žáků středních škol v Moravskoslezském, Olomouckém a Středočeském kraji formou navázání vzájemné spolupráce mezi školou, pedagogy, žáky, jejich rodiči a odborníky. Tedy opravdová spolupráce na všech frontách, jejímž cílem je prevence předčasných odchodů žáků ze vzdělávání a to prostřednictvím zavedení poradensko-asistenčního programu, především pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, který je bude podporovat k úspěšnému dokončení studia.

 

V první fázi projektu se u tří zapojených škol vytvoří školní poradenská pracoviště (ŠPP) a metodiky poradensko-asistenčního programu, v druhé fázi projektu bude činnost ŠPP, včetně poradensko-asistenčního programu, pilotně ověřena. Program bude podpořen také odbornou přípravou pedagogických pracovníků v oblasti práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Partneři se projektovými aktivitami snaží o zapojení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu.

 

Prezentace projektu Spolupráce na všech frontách zde. (formát PDF, cca 329 kB)

 

Prezentace průběžných výstupů projektu zde. (formát PDF, cca 6,7 MB)

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Přílohy
pdfTisková zpráva č 1 [pdf, 227 kB]
pdfTisková zpráva č 2 [pdf, 219 kB]

Projekt: Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství (KARIPO)

 

Dne 1. 8. 2009 byl zahájen nadregionální projekt s názvem „Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství" CZ.1.07/1.3.00/08.0181. Projekt byl schválen v dubnu 2009 Výběrovou komisí MŠMT v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

Realizátory projektu jsou Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o., Centrum uznávání a celoživotního učení Pardubického kraje, o.p.s., Centrum uznávání a celoživotního učení Jihočeského kraje, o.p.s., Centrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje, Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s., Centrum vzdělanosti Libereckého kraje - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace. Projekt bude realizován od srpna 2009 do ledna 2012. Cílem projektu je vytvořit a pilotně ověřit modulově koncipovaný program dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky středních škol, který bude zaměřen na rozvoj jejich profesních kompetencí v oblasti kariérového poradenství. Připravovaný program se zaměří na vzdělávání kariérových poradců. Součástí přípravy programu bude i tvorba studijních materiálů pro účastníky tohoto vzdělávání. Program bude pilotně realizován s cílovou skupinou cca 38 pedagogických pracovníků ze škol žadatele a dalších SŠ sdružených organizací jeho partnerů. Na základě vyhodnocení pilotního ověření bude program dopracován do konečné podoby a předložen k akreditaci programu. Pro podporu vzdělávání kariérových poradců na SŠ bude program nabídnut k realizaci zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, takže lze očekávat jeho rozšíření do další krajů, ze kterých není do přípravy programu nikdo zapojen.

 

Více o projektu na www.karipo.cz.

 

Prezentace projektu Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství zde. (formát PDF, cca 345 kB)

Tisková zpráva č. 1: Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství (KARIPO)  (formát PDF, cca 165 kB)

Tisková zpráva č. 2: Projekt Středního odborného učiliště DAKOL, s.r.o. podpoří kariérové poradenství na středních školách  (formát PDF, cca 191 kB)

Tisková zpráva č. 3: Vzdělávací program Středního odborného učiliště DAKOL, s.r.o. na podporu kariérového poradenství na středních školách byl akreditován  (formát PDF, cca 361 kB)

Tisková zpráva č. 4: Projekt Středního odborného učiliště DAKOL, s.r.o. z Petrovic u Karviné podpoří kariérové poradenství na středních školách v několika krajích České republiky  (formát PDF, cca 392 kB)

 

Leták projektu  (formát PDF, cca 275 kB)

Výstupy projektu v prezentaci  (formát PDF, cca 1890 kB)

Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu (formát PDF, cca 335 kB)

 

Jste organizace, která nabízí další vzdělávání pro pedagogické pracovníky?

Nabízíme Vám veškeré podklady pro akreditaci programu DVPP pro kariérové poradce.

Více informací na www.karipo.cz.

 

Jste pedagogický pracovník a chcete získat nové znalosti, dovednosti a zkušenosti v oblasti kariérového poradenství?

Přihlaste se do vzdělávacího programu DVPP pro kariérové poradce.

Více informací na www.karipo.cz.

 

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Projekt: Škola pro život

 

Dne 25. 9. 2008 byla na zasedání zastupitelstva Moravskoslezského kraje schválena žádost o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem „ŠKOLA PRO ŽIVOT".


Realizátory projektu jsou Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s., Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. z Petrovic u Karviné a Okresní hospodářská komora Karviná. Projekt ŠKOLA PRO ŽIVOT bude realizován na školách DAKOL od prosince 2008 do června 2010 a je zaměřen na zkvalitnění vzdělávacího procesu žáků a studentů gastronomických oborů Hotelnictví a Kuchař-číšník a studentů oboru Podnikání.


V průběhu projektu bude vytvořena fiktivní firma v podobě školní kavárny, kdy budou vybrané prostory školy zrekonstruovány do podoby odborné učebny a vybaveny potřebným zařízením a inventářem. Fiktivní firma bude sloužit nejen jako pracoviště odborného výcviku studentů gastronomických oborů, ale také jako nástroj pro rozvoj podnikatelských kompetencí studentů oboru Podnikání. Studenti tak budou moci aktivně rozvíjet své obchodní dovednosti a znalosti obchodní praxe. Bude se jednat o virtuální společnost, která je vedena jako reálná společnost, simuluje reálné procesy, produkty a služby. Studenti gastronomických oborů si budou moci vhodně doplnit svou kvalifikaci zapojením do nově vytvořených vzdělávacích modulů Barmanské dovednosti a Someliérské dovednosti, které jim zvýší jejich možnosti při uplatnění na trhu práce.


Projekt se dále zaměřuje na tvorbu nových metodických materiálů, tzv. modulových knih, které budou v souladu s nově vytvořenými školními vzdělávacími programy gastronomických oborů a budou sloužit jako metodické příručky a vodítka, jak pedagogickým pracovníkům, tak žákům. Tvorba těchto dokumentů je nezbytná v souvislosti s přípravou nových forem a metod výuky, které vyplývají z implementace školních vzdělávacích programů. Součástí projektu je hodnocení realizace vzdělávání podle nově vytvořených školních vzdělávacích programů gastronomických oborů, která byla započata od školního roku 2008/2009. Na základě výsledků hodnocení pak proběhnou potřebné úpravy ŠVP dle doporučení.


Projekt nezapomíná také na pedagogické pracovníky, kteří budou proškoleni v nových formách a metodách výuky, které následně využijí při výuce odborných předmětů.
Východiskem projektu je školská reforma, kde hlavním smyslem je zprostředkovat žákům poznání mezi obsahem vzdělávání a skutečným životem, a tak jim dokázat užitečnost učení.


Projekt ŠKOLA PRO ŽIVOT je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

Prezentace projektu Škola pro život (formát PDF, cca 604 kB).

Výstupy projektu Škola pro život (formát PDF, cca 1 MB)

Závěrečná hodnoticí zpráva projektu Škola pro život (formát PDF, cca 288 kB)

Informační bulletin projektu Škola pro život (formát PDF, cca 5 MB)

 

Tiskové články o projektu:

Školní kavárna v rámci projektu Škola pro život - Karvinský info, 17. 12. 2008  (formát PDF, cca 458 kB)

Dakol přichází s novým projektem Škola pro život - Karvinský deník, 19. 2. 2009   (formát PDF, cca 1511 kB)
Vrcholí přípravy k novým učebním metodám v rámci projektu Škola pro život - Karvinský info, 29. 4. 2009
(formát PDF, cca 602 kB)

Workshop v rámci projektu Škola pro život - Karvinský info, 28. 10. 2009 (formát PDF, cca 541 kB)

Inzerce projektu Škola pro život - Karvinský info, 28. 4. 2010 (formát PDF, cca 513 kB)

Závěrečná konference projektu škola pro život  - Karvinský info, 30. 6. 2010 (formát PDF, cca 548 kB)

 

Odkazy:
www.esfcr.cz
www.strukturalni-fondy.cz

Přílohy
pdfInformační bulletin [pdf, 5239 kB]
pdfHodnoticí zpráva [pdf, 287 kB]

Projekt: Zateplení školní budovy VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s. v Orlové

 


 

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

Projekt: Zateplení školní budovy VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s. v Orlové
Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. Petrovice u Karviné získala jako jedna z mála soukromých škol dotaci na zateplení své školní budovy v Orlové z Operačního programu Životní prostředí.
Projekt Vyšší odborné školy DAKOL a Střední školy DAKOL, o.p.s. s názvem „Zateplení školní budovy VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s. v Orlové" byl v květnu 2008 schválen Ministerstvem životního prostředí ČR v rámci 3. výzvy Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osy 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie, Oblasti podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry.

 

Tisková zpráva: Zateplení školní budovy VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s. v Orlové zde. (formát PDF, cca 150 kB)

 

Velkoplošný reklamní panel (formát JPG, cca 90 kB).

 

Odkazy
http://www.europa.eu
http://www.opzp.cz

Projekt: Příležitost pro ženy

 

V roce 2007 byl v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů přijat projekt pod názvem „Příležitost pro ženy" Žadatelem projektu je EDUCA - Střední škola, s. r. o., Nový Jičín a jedním

z partnerů projektu je Vyšší odborná škola DAKOL, o. p. s.

 

Registrační č. projektu: CZ.04.1.03/2.2.15.3/0119
Datum zahájení projektu: 1. 1. 2007 Datum ukončení projektu: 31. 10. 2008

 

Cílem projektů:
- přizpůsobení novým požadavkům na trhu práce
- umožnit ženám získat konkurenční výhodu absolvováním dalšího
  vzdělávání v rámci rekvalifikačních kurzů, a tím i lepší uplatnitelnost
  na trhu práce
- prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže
- podpořit pozitivní vnímání zaměstnavatelů k zaměstnávání žen
- zabezpečit ženám možnost absolvovat praxi v rámci rekvalifikačního kurzu
- spolupracovat s personálními agenturami a vybrané absolventky
  kurzu zaregistrovat do databáze
- zvýšení účasti žen v podnikání
- prevence dlouhodobé nezaměstnanosti žen
- umožnit ženám rekvalifikaci v činnostech, které umožňují pružnou
  pracovní dobu nebo homeworking


Obsahem projektu byl dvoustupňový systém rekvalifikačních kurzů, které jsou zaměřeny na rozvoj kvalifikaci v oblasti ekonomických činností na různém stupni získaných znalostí. Ve dvou etapách byly realizovány úvodní rekvalifikační kurzy a následné odborné rekvalifikační kurzy v celkem sedmi místních centrech Moravskoslezského kraje (Nový Jičín, Ostrava, Petrovice u Karviné, Třinec) a Olomouckého kraje (Hranice, Jeseník, Olomouc).

 

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

Závěrečná zpráva projektu Příležitost pro ženy zde (formát PDF, cca 140 kB).