Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

Projekty škol DAKOL

Projekt: Vytrvej!

  V červenci 2006 byl schválen další projekt Vyšší odborné školy DAKOL a Střední školy DAKOL, o.p.s. - „VYTRVEJ!" Cílem projektu je vytvoření podmínek pro efektivní společenskou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, rozvoj jejich klíčových kompetencí a ...

více

Projekt: Internet okno do světa

  V únoru 2006 byl schválen projekt Vyšší odborné školy DAKOL a Střední školy DAKOL, o.p.s. s názvem "INTERNET OKNO DO SVĚTA". Projekt je zaměřen na posílení infrastruktury a služeb informačních a komunikačních technologií a bude realizován od dubna do srpna 2007.   ...

více

Projekt: Vytrvej!

 

V červenci 2006 byl schválen další projekt Vyšší odborné školy DAKOL a Střední školy DAKOL, o.p.s. - „VYTRVEJ!" Cílem projektu je vytvoření podmínek pro efektivní společenskou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, rozvoj jejich klíčových kompetencí a jejich zapojení do zdravě fungující společnosti.

 

Primární cílovou skupinou projektu jsou žáci Odborného učiliště DAKOL v Petrovicích u Karviné. Pro skupinu studentů škol DAKOL bude během následujících 20 měsíců připraven blok kvalifikačních kurzů, které jim tak umožní rozšířit jejich kvalifikaci, a tím i zvýšit možnosti budoucího uplatnění na trhu práce. Jedná se např. o kurzy Základy práce na PC, kurz Anglického jazyka, Svářečský kurz, Sádrokartonářský kurz a Barmanský kurz. Kvalifikační kurzy budou doplněny o Motivační a terapeutický program, který umožní studentům zvýšit schopnost odolávat stresům a sebedestrukčním vlivům. Program bude dále zaměřen na sebepoznávání, poznávání druhých, navazování kontaktů a komunikaci. Motivační a terapeutický program bude doplněn poradenskými službami odborného pracovníka (psychologa), který bude žákům ve škole k dispozici. Žáci se zde budou moci obrátit se svými školními i osobními problémy.

 

Projekt se zaměřuje také na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků škol DAKOL, kteří budou s cílovou skupinou žáků v projektu pracovat. V rámci první části projektu budou pedagogové vyškoleni v programu motivačních a terapeutických technik a způsobu práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Jednotlivé aktivity projektu budou rozvíjet a zvyšovat motivaci žáků ke svému vzdělávání a působit na rozvoj základních klíčových kompetencí, a tím výrazně ovlivní a zvýší jejich šanci úspěšného uplatnění na trhu práce.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou sociálním fondem a rozpočtem České republiky.


Dokumenty ke stažení:

 

Prezentace projektu Vytrvej! (formát PDF, cca 280 kB).

 

Závěrečná zpráva - „Školení pedagogických pracovníků v programu motivačních a terapeutických technik a způsobu práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami" (formát PDF, cca 220 kB).

 

Projekt „VYTRVEJ!" zvyšuje šance pro uplatnění na trhu práce - Karvinský zpravodaj 12/2006 (formát PDF, cca 840 kB).

 

„Škola začala s projektem Vytrvej!" - Karvinský DENÍK, příloha Karvinsko, 9.5.2007 (formát JPG, cca 80 kB).

 

Závěrečná zpráva - „Resocializační pobyt s výukou anglického jazyka environmentální výchovou" (formát PDF, cca 500 kB).


Webové stránky poskytovatelů podpory:
http://www.esfcr.cz a http://www.msmt.cz

Projekt: Internet okno do světa

 

V únoru 2006 byl schválen projekt Vyšší odborné školy DAKOL a Střední školy DAKOL, o.p.s. s názvem "INTERNET OKNO DO SVĚTA". Projekt je zaměřen na posílení infrastruktury a služeb informačních a komunikačních technologií a bude realizován od dubna do srpna 2007.

 

Výstupem projektu bude vytvoření Internetového klubu v objektu VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL v Karviné, který bude slavnostně otevřen v září roku 2007. Internetový klub bude přístupný široké veřejnosti a mimo to bude sloužit studentům škol DAKOL při jejich výuce. V rámci projektu zde bude vytvořen také bezbariérový vstup, který umožní přístup handicapované skupině obyvatel. Návštěvníci Internetového klubu budou mít možnost využívat doplňkových služeb, které bude klub nabízet (kopírování dokumentů, černobílý i barevný tisk, scanování obrázků, ...), dále budou moci využívat poradenské služby týkající se práce na PC a internetu, popř. si mohou na místě vypůjčit odbornou literaturu, která jim pomůže práci s PC usnadnit.