Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

                                        DOVEDNOSTI – ATMOSFÉRA – KVALITA – ODBORNOST - LIDSKOST

 

 

 

Informace k maturitním zkouškám

Termíny maturitních zkoušek na školách DAKOL ve školním roce 2023/2024

  PRAKTICKÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA (PMZ) 02. 04. 2024 praktická zkouška PO - 2, PO - 3D 15. - 16. 04. 2024 praktická zkouška MS - 4 15. - 18. 04. 2024 praktická zkouška PM - 4A, PM - 4B 19. 04. 2024 praktická zkouška PM - 5D ...

více

Masér sportovní a rekondiční - maturitní témata pro školní rok 2023/2024

Vážení žáci, na základě vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na střední škole, pro obor Masér sportovní a rekondiční stanovujeme pro přípravu k maturitní zkoušce (MZ) 2023/2024 tyto témata: Praktická písemná maturitní zkouška z odborných předmětů -   ke ...

více

Mechanik strojů a zařízení - maturitní témata pro školní rok 2023/2024

Vážení žáci, na základě vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na střední škole, pro obor Mechanik strojů a zařízení stanovujeme pro přípravu k maturitní zkoušce (MZ) 2023/2024 tyto témata:   Maturitní témata -strojnictví - informace zde Maturitní ...

více

Hotelnictví, Hotelový animátor, sport a výživa - maturitní témata pro školní rok 2023/2024

Vážení žáci, na základě vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na střední škole, pro obor Hotelnictví, Hotelový animátor, sport a výživa stanovujeme pro přípravu k maturitní zkoušce (MZ) 2023/2024 tyto témata:   Témata maturitních práci 2023/2024  ...

více

Nástavbové studium - obor Podnikání, denní a dálková forma studia - maturitní témata pro školní rok 2023/2024

Vážení žáci, na základě vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na střední škole, pro obor Podnikání stanovujeme pro přípravu k maturitní zkoušce (MZ) 2023/2024 tyto témata: Ekonomika a Marketing - informace zde  studia) - i nformace zde

více

Předškolní a mimoškolní pedagogika - maturitní témata pro školní rok 2023/2024

Vážení žáci, na základě vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na střední škole, pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika stanovujeme pro přípravu k maturitní zkoušce (MZ) 2023/2024 tyto témata:   Maturitní témata - DDV - informace zde Maturitní ...

více

Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury pro všechny obory - školní rok 2023/2024

Vážení studenti, maturita v letošním školním roce proběhne v této podobě, pokud MŠMT nerozhodne o změně.   Skládá se ze 3 částí.     Didaktický test bude mít nadále v dikci Cermat, který test tvoří, stanoví jednotný termín /začátek května/, opravuje i vyhodnocuje. Na ...

více

Složení maturitní zkoušky na SOU DAKOL, s.r.o., VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s. ve školním roce 2023/2024

Hotelnictví Státní část:  Český jazyk a literatura DT   Cizí jazyk - AJ DT Profilová část: Obhajoba maturitní práce obhajoba práce před maturitní komisí   Český jazyk a literatura PP, ÚZ   Cizí jazyk – AJ PP, ÚZ ...

více

Termíny maturitních zkoušek na školách DAKOL ve školním roce 2023/2024

 

PRAKTICKÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA (PMZ)

02. 04. 2024 praktická zkouška PO - 2, PO - 3D
15. - 16. 04. 2024 praktická zkouška MS - 4

15. - 18. 04. 2024

praktická zkouška PM - 4A, PM - 4B

19. 04. 2024

praktická zkouška PM - 5D

 


ŘÁDNÝ TERMÍN PÍSEMNÉ PRÁCE (PP)

09. 04. 2024  Český jazýk a literatura
11. 04. 2024 Cizí jazyky

 ŘÁDNÝ TERMÍN DIDAKTICKÝCH TESTŮ (DT)

02. 05. 2024 08:00 – 10:35 M/DT
  13:30 – 15:50 AJ/DT
03. 05. 2024 08:00 – 09:45 ČJL/DT
06. 05. 2024 13:00 – 15:20 RJ, NJ/DTPROFILOVÁ ČÁST MZ (ústní zkoušky)

16. - 17. 05. 2024  HTA - 4
16. - 17. 05. 2024 MS - 4
20. 05. 2024 PO - 2
20. - 22. 05. 2024 PM - 4A
21. - 22. 05. 2024 PO - 3D
23. - 24. 05. 2024 PM - 4B
27. - 28. 05. 2024 PM - 5D


 

Masér sportovní a rekondiční - maturitní témata pro školní rok 2023/2024

Vážení žáci,

na základě vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na střední škole, pro obor Masér sportovní a rekondiční stanovujeme pro přípravu k maturitní zkoušce (MZ) 2023/2024 tyto témata:


Praktická písemná maturitní zkouška z odborných předmětů - ke stažení zde

Žák si vybere z několika možností v každé oblasti
a) Postupy sportovní a klasické masáže
b) Psychologie
c) První pomoc
d) Měkké techniky
e) Hygiena masáží


Ústní maturitní zkouška z odborných předmětů
Žák si vylosuje jedno z témat:
* Témáta teoretické zkoušky - Teorie masáže a Somatologie


Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů
Žák předvede dva postupy vybrané z témat:
* Témata praktické zkoušky

Mechanik strojů a zařízení - maturitní témata pro školní rok 2023/2024

Vážení žáci,

na základě vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na střední škole, pro obor Mechanik strojů a zařízení stanovujeme pro přípravu k maturitní zkoušce (MZ) 2023/2024 tyto témata:

 

Maturitní témata -strojnictví - informace zde

Maturitní témata - technologie - informace zde

 

Hotelnictví, Hotelový animátor, sport a výživa - maturitní témata pro školní rok 2023/2024

Vážení žáci,

na základě vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na střední škole, pro obor Hotelnictví, Hotelový animátor, sport a výživa stanovujeme pro přípravu k maturitní zkoušce (MZ) 2023/2024 tyto témata:

 

Témata maturitních práci 2023/2024 
Osnova maturitní práce HT 2023/2024 
Formální úprava maturitní práce 

Vedoucí - oponentní práce 

 

 

HOTELNICTVÍ

Maturitní témata - E, ÚČ - informace zde

Maturitní témata - PH - informace zde

Maturitní témata - ŘH - informace zde

Maturitní témata - TO,Te, PaV - informace zde

 

 

HOTELOVÝ ANIMÁTOR, SPORT A VÝŽIVA

Maturitní témata - AVČ,TTK - informace zde

Maturitní témata - E,ÚČ - informace zde

Maturitní témata - PaV - informace zde

Maturitní témata - PH - informace zde

Maturitní témata - ŘH - informace zde

Nástavbové studium - obor Podnikání, denní a dálková forma studia - maturitní témata pro školní rok 2023/2024

Vážení žáci,

na základě vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na střední škole, pro obor Podnikání stanovujeme pro přípravu k maturitní zkoušce (MZ) 2023/2024 tyto témata:


Ekonomika a Marketing - informace zde

 studia) - informace zde

Předškolní a mimoškolní pedagogika - maturitní témata pro školní rok 2023/2024

Vážení žáci,

na základě vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na střední škole, pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika stanovujeme pro přípravu k maturitní zkoušce (MZ) 2023/2024 tyto témata:

 

Maturitní témata - DDV - informace zde

Maturitní témata - DVV - informace zde

Maturitní témata - DHV - informace zde

Maturitní témata - PED, PSY - informace zde

 

Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury pro všechny obory - školní rok 2023/2024

Vážení studenti,

maturita v letošním školním roce proběhne v této podobě, pokud MŠMT nerozhodne o změně.

 

Skládá se ze 3 částí.

 

 Didaktický test bude mít nadále v dikci Cermat, který test tvoří, stanoví jednotný termín /začátek května/, opravuje i vyhodnocuje. Na vypracování máte 85 minut. K tomu, abyste zdárně prošli, potřebujete získat 22 bodů z 50.
Kromě pravidelného tréninku v hodinách můžete procvičovat sami, testy najdete na stránkách novamaturita.cz, vhodné jsou také cvičebnice z nakladatelství Didaktis – Maturita. DT je hodnocen pouze slovně uspěl/neuspěl.

 

Témata slohové práce zadává škola, vybíráte si jedno z 6 témat a slohových útvarů a na vlastní práci máte 120 minut.  Vaše slohová práce bude mít nadpis, bude členěna do odstavců a musí odpovídat zadání. Mezi zadanými slohovými útvary se zcela jistě objeví vypravování, charakteristika, popis podle obrázku, zpráva nebo oznámení, reportáž, motivační dopis nebo jiný útvar administrativního stylu, zamyšlení, osobní dopis literární postavě či autorovi.  Jednou z podmínek úspěšnosti je dodržení 250 slov, může jich být o něco více, ne však méně.

 

ústní maturitní zkoušce si připravujete seznam 20 knih, vybírejte s rozvahou, uvádějte ta díla, která znáte a o kterých se také dobře mluví. Svůj výběr konzultujte se svou vyučující ČJ a LV. Definitivní podobu svého seznamu v tabulce musíte odevzdat do 30. března. Také letos je pro Vás na stránkách školy připraven seznam doporučené četby k maturitě, pro maturanty ve školním roce 2023/24 je závazný, pro ty, které maturita čeká v dalších letech, je pouze orientační.

 

U ústní maturitní zkoušky si losujete jedno dílo z Vašeho seznamu. Na přípravu otázky máte 15 minut, stejně dlouho pak probíhá i vlastní zkouška. Obdržíte pracovní list, na kterém je úryvek z Vámi vylosovaného díla a úryvek z neuměleckého textu. U obou textů je osnova, podle které byste měli mluvit. Nezapomeňte, že máte maturitní komisi přesvědčit, že dílo znáte, takže dokážete přesvědčivě přiblížit obsah díla. Zvládnete také autora zařadit do správné doby, směru a charakterizovat typické znaky. Připomenete alespoň dva autory, kteří tvoří ve stejné době.

 

Mnoho úspěchů ve školním roce 2023/24 Vám přeje PK ČJL

Složení maturitní zkoušky na SOU DAKOL, s.r.o., VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s. ve školním roce 2023/2024

Hotelnictví

Státní část:  Český jazyk a literatura DT
  Cizí jazyk - AJ DT
Profilová část: Obhajoba maturitní práce obhajoba práce před maturitní komisí
  Český jazyk a literatura PP, ÚZ
  Cizí jazyk – AJ PP, ÚZ
  OP gastronomické (TO, Te, PaV, ŘH) ÚZ
  OP ekonomické (E, ÚČ, PH) ÚZ
Nepovinná zkouška: Matematika DT
  Cizí jazyk – AJ, NJ PP, ÚZ

 

Hotelnictví - Hotelový animátor, sport a výživa

Státní část:  Český jazyk a literatura DT
  Cizí jazyk - AJ DT
Profilová část: Obhajoba maturitní práce obhajoba práce před maturitní komisí
  Český jazyk a literatura PP, ÚZ
  Cizí jazyk AJ PP, ÚZ
  OP animační (TTK, PAČ, AVČ, ŘH) ÚZ
  OP ekonomické (E, ÚČ, PH) ÚZ
Nepovinná zkouška: Matematika DT
  Cizí jazyk – AJ, NJ PP, ÚZ

                                                        

Předškolní a mimoškolní pedagogika - denní i dálková forma

Státní část: Český jazyk a literatura DT
 

Cizí jazyk – AJ nebo M

DT
Profilová část: Český jazyk a literatura PP, ÚZ
  Cizí jazyk – AJ PP, ÚZ
  OP – pedagogika a psychologie ÚZ
  OP – didaktika VV/DV/HV ÚZ
  Praktická zkouška praktická zkouška v MŠ
Nepovinná zkouška: Cizí jazyk – AJ PP, ÚZ
  Matematika DT

 

Podnikání – denní i dálková forma

Státní část: Český jazyk a literatura DT
  Cizí jazyk – AJ nebo M- denní forma
DT
 

Cizí jazyk – AJ, RJ, NJ nebo M

dálková forma

DT
Profilová část: Český jazyk a literatura PP, ÚZ
  Cizí jazyk – AJ - denní forma PP, ÚZ
  Cizí jazyk – AJ, RJ, NJ - dálková forma
PP, ÚZ
  OP – Ekonomika a Marketing ÚZ
  Praktická zkouška z OP písemná zkouška z E, ÚČ, PRV
Nepovinná zkouška: Cizí jazyk – AJ PP, ÚZ
  Matematika DT

 

Mechanik strojů a zařízení

Státní část: Český jazyk a literatura DT
  Cizí jazyk – AJ nebo M DT
Profilová část: Český jazyk a literatura PP, ÚZ
  Cizí jazyk – AJ PP, ÚZ
  Strojnictví ÚZ
  Technologie ÚZ
  Praktická zkouška z OP MP + praktická zkouška
Nepovinná zkouška: Cizí jazyk – AJ PP, ÚZ
  Matematika DT

 

Masér sportovní a rekondiční 

Státní část: Český jazyk a literatura DT
 

Cizí jazyk – AJ nebo M

DT
Profilová část: Český jazyk a literatura PP, ÚZ
  Cizí jazyk – AJ PP, ÚZ
  OP – teorie masáží, somatologie ÚZ
  Praktická zkouška z OP písemná + praktická zkouška
Nepovinná zkouška: Cizí jazyk – AJ PP, ÚZ
  Matematika DT

 

 

Možnost nahrazení zkoušky z cizího jazyka

 

§19a vyhlášky 177/2009 Sb.

 

(1) Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo e), lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

 

(2) Informaci o standardizovaných zkouškách, které ředitel školy může podle odstavce 1 zvolit jako náhradu zkoušky z cizího jazyka, zveřejní ministerstvo nejpozději do 31. března každého roku způsobem umožňujícím dálkový přístup. Informace je platná pro jarní zkušební období a podzimní zkušební období v následujícím kalendářním roce. Sdělení o možnosti nahrazení zkoušky z cizího jazyka zveřejní ředitel školy spolu s nabídkou zkoušek profilové části ve lhůtě podle § 79 odst. 3 školského zákona.

 

(3) Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

 

 

Zveřejněno na webu školy a vývěsní desce dne: 29. 08. 2023