Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

Informace k maturitním zkouškám

Maturitní zkouška z cizích jazyků pro všechny obory - školní rok 2022/2023

Milí studenti, abyste se dobře připravili k maturitní zkoušce (MZ), chceme Vám připomenout důležité informace o MZ z cizího jazyka.     Pravidla pro hodnocení profilové části maturitní zkoušky – Cizí jazyk – AJ, NJ, FJ, RJ - informace najdete zde

více

Předškolní a mimoškolní pedagogika denní a dálková forma studia - maturitní témata pro školní rok 2022/2023

Vážení žáci, na těchto stránkách si můžete přečíst informace k maturitní zkoušce (MZ) z odborných předmětů pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika pro školní rok 2022/2023.   Maturitní témata - DDV - informace zde Maturitní témata - DVV - informace zde Maturitní témata - ...

více

Hotelnictví - maturitní témata pro školní rok 2022/2023

Vážení žáci, na těchto stránkách si můžete přečíst informace k maturitní zkoušce (MZ) z odborných předmětů pro obor Hotelnictví  pro školní rok 2022/2023. Témata maturitních práci 2022/2023   Osnova maturitní práce HT 2022/2023  Formální úprava maturitní práce  Vedoucí - ...

více

Nástavbové studium - obor Podnikání, denní a dálková forma studia - maturitní témata proškolní rok 2022/2023

Vážení žáci, na základě vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na střední škole, pro obor Podnikání stanovujeme pro přípravu k maturitní zkoušce (MZ) 2022/2023 tyto témata: Ekonomika a Marketing - pro stažení zde Pravidla hodnocení profilové části MZ ...

více

Složení maturitní zkoušky na SOU DAKOL, s.r.o., VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s. ve školním roce 2022/2023

Hotelnictví Státní část:  Český jazyk a literatura DT   Cizí jazyk - AJ DT Profilová část: Obhajoba maturitní práce obhajoba práce před maturitní komisí   Český jazyk a literatura PP, ÚZ   Cizí jazyk – AJ PP, ÚZ ...

více

Maturitní zkouška z cizích jazyků pro všechny obory - školní rok 2022/2023

Milí studenti,
abyste se dobře připravili k maturitní zkoušce (MZ), chceme Vám připomenout důležité informace o MZ z cizího jazyka.

 

 

Pravidla pro hodnocení profilové části maturitní zkoušky – Cizí jazyk – AJ, NJ, FJ, RJ - informace najdete zde

Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury pro všechny obory - školní rok 2022/2023

Pravidla hodnocení profilové části MZ - informace zde

Předškolní a mimoškolní pedagogika denní a dálková forma studia - maturitní témata pro školní rok 2022/2023

Vážení žáci,

na těchto stránkách si můžete přečíst informace k maturitní zkoušce (MZ) z odborných předmětů pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika pro školní rok 2022/2023.

 

Maturitní témata - DDV - informace zde
Maturitní témata - DVV - informace zde

Maturitní témata - DHVY - informace zde

Maturitní témata - PED, PSY - informace zde

Pravidla hodnocení profilové části MZ - informace zde

 


Pravidla hodnocení profilové části MZ - informace zde

Hotelnictví - maturitní témata pro školní rok 2022/2023

Vážení žáci,

na těchto stránkách si můžete přečíst informace k maturitní zkoušce (MZ) z odborných předmětů pro obor Hotelnictví pro školní rok 2022/2023.


Témata maturitních práci 2022/2023 
Osnova maturitní práce HT 2022/2023 
Formální úprava maturitní práce 

Vedoucí - oponentní práce 

 

Maturitní témata E, ÚČ
Maturitní témata PH
Maturitní témata ŘH
Maturitní témata TO,Te, PaV

Pravidla hodnocení profilové části MZ - informace zde

Nástavbové studium - obor Podnikání, denní a dálková forma studia - maturitní témata proškolní rok 2022/2023

Vážení žáci,

na základě vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na střední škole, pro obor Podnikání stanovujeme pro přípravu k maturitní zkoušce (MZ) 2022/2023 tyto témata:


Ekonomika a Marketing - pro stažení zde

Pravidla hodnocení profilové části MZ (denní a dálková forma studia) - informace zde

Složení maturitní zkoušky na SOU DAKOL, s.r.o., VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s. ve školním roce 2022/2023

Hotelnictví

Státní část:  Český jazyk a literatura DT
  Cizí jazyk - AJ DT
Profilová část: Obhajoba maturitní práce obhajoba práce před maturitní komisí
  Český jazyk a literatura PP, ÚZ
  Cizí jazyk – AJ PP, ÚZ
  OP gastronomické (TO, Te, PaV, ŘH) ÚZ
  OP ekonomické (E, ÚČ, PH) ÚZ
Nepovinná zkouška: Cizí jazyk – AJ, NJ PP, ÚZ

 

Hotelnictví - Hotelový animátor, sport a výživa

Státní část:  Český jazyk a literatura DT
  Cizí jazyk - AJ DT
Profilová část: Obhajoba maturitní práce obhajoba práce před maturitní komisí
  Český jazyk a literatura PP, ÚZ
  Cizí jazyk - AJ PP, ÚZ
  OP animační (PaV, TTK, AVČ, ŘH) ÚZ
  OP ekonomické (E, ÚČ, PH) ÚZ
Nepovinná zkouška: Cizí jazyk – AJ, NJ PP, ÚZ

                                                        

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Státní část: Český jazyk a literatura DT
 

Cizí jazyk – AJ nebo M

DT
Profilová část: Český jazyk a literatura PP, ÚZ
  Cizí jazyk – AJ PP, ÚZ
  OP – pedagogika a psychologie ÚZ
  OP – didaktika VV/DV ÚZ
  Praktická zkouška praktická zkouška v MŠ
Nepovinná zkouška: Cizí jazyk – AJ PP, ÚZ
  Matematika DT

 

 

Podnikání – denní i dálková forma

Státní část: Český jazyk a literatura DT
  Cizí jazyk – AJ, RJ, NJ nebo M DT
Profilová část: Český jazyk a literatura PP, ÚZ
  Cizí jazyk – AJ, RJ, NJ PP, ÚZ
  OP – Ekonomika a Marketing ÚZ
  Praktická zkouška z OP písemná zkouška z E, ÚČ, PRV
Nepovinná zkouška: Cizí jazyk – AJ PP, ÚZ
  Matematika DT

 

Možnost nahrazení zkoušky z cizího jazyka

§19a vyhlášky 177/2009 Sb.

(1) Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo e), lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

 

(2) Informaci o standardizovaných zkouškách, které ředitel školy může podle odstavce 1 zvolit jako náhradu zkoušky z cizího jazyka, zveřejní ministerstvo nejpozději do 31. března každého roku způsobem umožňujícím dálkový přístup. Informace je platná pro jarní zkušební období a podzimní zkušební období v následujícím kalendářním roce. Sdělení o možnosti nahrazení zkoušky z cizího jazyka zveřejní ředitel školy spolu s nabídkou zkoušek profilové části ve lhůtě podle § 79 odst. 3 školského zákona.

 

(3) Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.