Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. / Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o.
EN / DE / FR / RU / PL

Informace k maturitním zkouškám

Složení maturitní zkoušky na SOU DAKOL, s.r.o., VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s. ve školním roce 2021/2022

Hotelnictví Státní část:  Český jazyk a literatura DT   Cizí jazyk - AJ, NJ, FJ DT Profilová část: Obhajoba maturitní práce obhajoba práce před maturitní komisí   Český jazyk a literatura PP, ÚZ   Cizí jazyk – AJ, NJ, ...

více

Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury pro všechny obory - školní rok 2021/2022

Vážení studenti, pokud nedojde ke změnám v souvislosti se situací s covidem-19, měla by maturita v letošním školním roce proběhnout v této podobě.   Skládá se ze 3 částí.   Didaktický test bude mít nadále v dikci Cermat, který test tvoří, stanoví jednotný termín /začátek ...

více

Hotelnictví, Hotelový animátor sport a výživa - maturitní témata pro školní rok 2021-2022

Vážení žáci, na těchto stránkách si můžete přečíst informace k maturitní zkoušce z odborných předmětů pro obor Hotelnictví a Hotelový animátor, sport a výživa pro školní rok 2021/2022. Témata maturitních práci 2021/2022 (formát DOC, cca 59 kB) Osnova maturitní práce HT 2021/2022 ...

více

Složení maturitní zkoušky na SOU DAKOL, s.r.o., VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s. ve školním roce 2021/2022

Hotelnictví

Státní část:  Český jazyk a literatura DT
  Cizí jazyk - AJ, NJ, FJ DT
Profilová část: Obhajoba maturitní práce obhajoba práce před maturitní komisí
  Český jazyk a literatura PP, ÚZ
  Cizí jazyk – AJ, NJ, FJ PP, ÚZ
  OP gastronomické (TO, Te, PaV, ŘH) ÚZ
  OP ekonomické (E, ÚČ, PH) ÚZ
Nepovinná zkouška: Cizí jazyk – AJ, NJ, FJ PP, ÚZ

 

Hotelnictví - Hotelový animátor, sport a výživa

Státní část:  Český jazyk a literatura DT
  Cizí jazyk - AJ, NJ, FJ DT
Profilová část: Obhajoba maturitní práce obhajoba práce před maturitní komisí
  Český jazyk a literatura PP, ÚZ
  Cizí jazyk - AJ, NJ, FJ PP, ÚZ
  OP animační (PaV, TTK, AVČ, ŘH) ÚZ
  OP ekonomické (E, ÚČ, PH) ÚZ
Nepovinná zkouška: Cizí jazyk – AJ, FJ, NJ PP, ÚZ

                                                        

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Státní část: Český jazyk a literatura DT
 

Cizí jazyk – AJ, NJ, FJ

DT
Profilová část: Český jazyk a literatura PP, ÚZ
  Cizí jazyk – AJ PP, ÚZ
  OP – pedagogika a psychologie ÚZ
  OP – Didaktika VV/DV ÚZ
  Praktická zkouška praktická zkouška v MŠ
Nepovinná zkouška: Cizí jazyk – AJ PP, ÚZ
  Matematika DT

 

 

Sociální činnost

Státní část: Český jazyk a literatura DT
  Cizí jazyk RJ
DT
Profilová část: Český jazyk a literatura PP, ÚZ
  Cizí jazyk – RJ
PP, ÚZ
  Praktická zkouška z OP písemná část
  Teoretická zkouška z OP (PaG, ZN, SP) ÚZ

 

 

Podnikání – denní i dálková forma

Státní část: Český jazyk a literatura DT
  Cizí jazyk – AJ, RJ, NJ nebo M DT
Profilová část: Český jazyk a literatura PP, ÚZ
  Cizí jazyk – AJ, RJ, NJ PP, ÚZ
  OP – Ekonomika a Marketing ÚZ
  Praktická zkouška z OP písemná zkouška z E, ÚČ, PRV
Nepovinná zkouška: Cizí jazyk – AJ PP, ÚZ
  Matematika DT

 

Možnost nahrazení zkoušky z cizího jazyka

§19a vyhlášky 177/2009 Sb.

(1) Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo e), lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

 

(2) Informaci o standardizovaných zkouškách, které ředitel školy může podle odstavce 1 zvolit jako náhradu zkoušky z cizího jazyka, zveřejní ministerstvo nejpozději do 31. března každého roku způsobem umožňujícím dálkový přístup. Informace je platná pro jarní zkušební období a podzimní zkušební období v následujícím kalendářním roce. Sdělení o možnosti nahrazení zkoušky z cizího jazyka zveřejní ředitel školy spolu s nabídkou zkoušek profilové části ve lhůtě podle § 79 odst. 3 školského zákona.

 

(3) Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

 

Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury pro všechny obory - školní rok 2021/2022

Vážení studenti,

pokud nedojde ke změnám v souvislosti se situací s covidem-19, měla by maturita v letošním školním roce proběhnout v této podobě.

 

Skládá se ze 3 částí.

 

Didaktický test bude mít nadále v dikci Cermat, který test tvoří, stanoví jednotný termín /začátek května/, opravuje i vyhodnocuje.  K tomu, abyste zdárně prošli, potřebujete získat 22 bodů z 50.
Kromě pravidelného tréninku v hodinách můžete procvičovat sami, testy najdete na stránkách novamaturita.cz, vhodné jsou také cvičebnice z nakladatelství Didaktis – Maturita.

 

Slohovou práci  zadává škola, vybíráte si jedno z 6 zadaných témat a slohových útvarů a na vlastní práci máte 120 minut.  Měli byste napsat 250 slov, nejméně však 200. Vaše slohová práce bude mít nadpis, bude členěna do odstavců a musí odpovídat zadání. Mezi zadanými slohovými útvary se zcela jistě objeví vypravování, charakteristika, popis podle obrázků, zpráva nebo oznámení, motivační dopis nebo jiný útvar administrativního stylu, zamyšlení.

 

ústní maturitní zkoušce si připravujete seznam 20 knih, vybírejte s rozvahou, uvádějte ta díla, která znáte a o kterých se také dobře mluví. Svůj výběr konzultujte se svou vyučující ČJ a LV. Definitivní podobu svého seznamu v tabulce musíte odevzdat do 30. března. Také letos je pro Vás na stránkách školy připraven seznam doporučené četby k maturitě, pro maturanty ve školním roce 2021/22 je závazný, pro ty, které maturita čeká v dalších letech, je pouze orientační.

 

U ústní maturitní zkoušky si losujete jedno dílo z Vašeho seznamu. Obdržíte pracovní list, na kterém je úryvek z Vámi vylosovaného díla a úryvek z neuměleckého textu. U obou textů je osnova, podle které byste měli mluvit. Nezapomeňte, že máte maturitní komisi přesvědčit, že dílo znáte, takže dokážete přesvědčivě přiblížit obsah díla. Zvládnete také autora zařadit do správné doby, směru a charakterizovat typické znaky. Připomenete alespoň dva autory, kteří tvoří ve stejné době.

 

Mnoho úspěchů ve školním roce 2021/22 Vám přeje PK ČJL

 

 

Přílohy
xlsTabulka četby [xls, 36 kB]
doczáznam o četbě [doc, 28 kB]

Hotelnictví, Hotelový animátor sport a výživa - maturitní témata pro školní rok 2021-2022

Vážení žáci,

na těchto stránkách si můžete přečíst informace k maturitní zkoušce z odborných předmětů pro obor Hotelnictví a Hotelový animátor, sport a výživa pro školní rok 2021/2022.

Témata maturitních práci 2021/2022 (formát DOC, cca 59 kB)
Osnova maturitní práce HT 2021/2022 (formát DOC, cca 51 kB)
Formální úprava maturitní práce (formát DOC, cca 129 kB)

Vedoucí - oponentní práce (formát DOC cca 79 kB)

 

Maturitní témata AVČ, TTK - Hotelový animátor, sport a výživa (format DOC cca 38 kB)
Maturitní témata PaV - Hotelový animátor, sport a výživa (format DOC cca 31 kB)
Maturitní témata Řízení hotelu - Hotelový animátor, sport a výživa(format DOC cca 33 kB)
Maturitní témata Ekonomika, Účetnictví - Hotelový animátor, sport a výživa (format DOC cca 38 kB)
Maturitní témata Podnikání v hotelnictví - Hotelový animátor, sport a výživa (format DOC cca 33 kB)

Maturitní témata TO, TeV, PaV- Hotelnictví (format DOC cca 33 kB)

Maturitní témata Řízení hotelu - Hotelnictví (format DOC cca 33 kB)
Maturitní témata Ekonomika, Účetnictví - Hotelnictví (format DOC cca 38 kB)
Maturitní témata Podnikání v hotelnictví - Hotelnictví (format DOC cca 33 kB)

OOP - navýšení počtu termínů u DT a praktické zkoušky

Přílohy
pdfBez názvu [pdf, 3922 kB]